Яке з наведених конституційних прав може бути обмежене в умовах воєнного або надзвичайного стану?