Яке конституційне право людини може бути обмежене для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя?