Зміни в Законі України “Про державну службу”: виплата за додаткове навантаження і категорії посад державної служби


Депутати продовжують шліфувати законодавчі норми. З-поміж останніх коригувань — положення Закону про держслужбу. Окремі з них, як-то зміни в категоріях посад, покликані привести цей Закон у відповідність з Конституцією України. Інші — допоможуть урегулювати роботу на вакантній посаді та її оплату. Розповімо, у чому шукати новації цього разу.

Найбільш резонансною стала зміна у складі категорій посад державної служби «А» і «Б», до яких тепер не належать посади:

  • голів місцевих державних адміністрацій (дотепер вони належали до категорії  посад «А»);

  • заступників голів місцевих державних адміністрацій (дотепер вони належали до категорії  посад «Б»).

Зміст статті:

  • Зміни у категорії посад державної служби «Б»

  • Повноваження керівника державної служби

  • Умови зайняття вакантної посади державної служби

  • Виплата за додаткове навантаження

Нині оновлена частина третя статті 3 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII (далі — Закон № 889) чітко вказує, що на них не поширюється дія цього Закону.

Увага!

Зміни до Закону 889 вніс Закон України від 09.11.2017 № 2190-VIII. І чинності вони набрали з 15.11.2017.

Таким чином,  Закон № 889 приведено у відповідність до статті 118 Конституції України.

Вона, зокрема, передбачає, що голів місцевих держадміністрацій призначає на посаду і звільняє з посади Президент України за поданням КМУ. Під час виконання своїх повноважень голови місцевих держадміністрацій відповідальні перед Президентом України і КМУ, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

А згідно з частиною другою статті 10 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 № 589-XIV першого заступника та заступника голови обласної, районної держадміністрації призначає на посаду голова відповідно обласної, районної держадміністрації за погодженням з КМУ.

Отже, тепер для цих посад не діятимуть норми щодо призначення на них кандидатів за результатами конкурсного відбору.

Що ще змінилося?

Зміни у категорії посад державної служби «Б»

Тепер до категорії посад державної служби «Б» додалися посади керівників та заступників керівників:

  • структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій;

  • апаратів місцевих державних адміністрацій, їх структурних підрозділів.

Повноваження керівника державної служби

Повноваження керівника держслужби в апараті місцевої держадміністрації та її структурних підрозділах покладені на керівника апарату.

Ця норма не поширюється на структурні підрозділи місцевої держадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права. У них повноваження керівника держслужби покладаються безпосередньо на керівника такого підрозділу.

Умови зайняття вакантної посади державної служби

Наразі діє нова редакція частини шостої статті 31 Закону № 889, що регламентує порядок виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби, щодо якої прийнято рішення про оголошення конкурсу.

Так, одночасно з прийняттям рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади держслужби до призначення особи на таку посаду суб’єкт призначення може прийняти рішення:

1)  якщо вакантна посада держслужби категорії «А» — про тимчасове покладення виконання обов’язків на одного із заступників або на одного з керівників самостійних структурних підрозділів цього держоргану. Строк такого виконання обов’язків не може тривати довше трьох місяців;

2) якщо вакантна посада керівника самостійного структурного підрозділу — про тимчасове покладення виконання обов’язків на одного з держслужбовців, які працюють у відповідному структурному підрозділі держоргану. Однак це можливо, якщо у підрозділі немає заступника керівника чи така посада є вакантною;

3) за іншими вакантними посадами держслужби — про тимчасовий розподіл обов’язків між держслужбовцями, які працюють у відповідному структурному підрозділі держоргану.

Виплата за додаткове навантаження

Якщо в держоргані ухвалено рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків, держслужбовцям, які їх виконуватимуть, потрібно додаткову роботу оплатити. Тож їм установлюється виплата, передбачена частиною четвертою статті 52 Закону № 889.

Виплату за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби встановлює керівник держслужби. Підставою для цього буде подання безпосереднього керівника тих державних службовців, між якими розподілені обов’язки за вакантною посадою.

Таку виплату здійснюють пропорційно додатковому навантаженню за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою.

___________

Не пропустіть актуальні публікації підготовчих матеріалів та онлайн тестів нашого сайту!!!