Мітки: конкурс в державне бюро розслідувань


Порядок проведення конкурсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного бюро розслідувань

№ 4 від 30.01.2018 року

Додаток №1  Додаток №2  Додаток №3

Додаток №4  Додаток №5  Додаток №6

1.  Загальні положення

1.1. Цей Порядок затверджений на основі Типового порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. №1069, який визначає правові та організаційні засади проведення  відкритого конкурсу для призначення на посади у центральному апараті Державного бюро розслідувань та його територіальних органах (далі — Бюро), принципи та умови відбору осіб для заміщення  вакантних посад в Бюро, крім посад, визначених частиною першою статей 10, 13 і 24 Закону України «Про Державне бюро розслідувань».

На зайняття посад в Бюро, що пов’язані зі здійсненням оперативно-розшукової діяльності та діяльністю, пов’язаною з державною таємницею, конкурс проводиться з урахуванням особливостей проведення закритого конкурсу, пов’язаних з питаннями державної таємниці, передбачених Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. №246, та особливостей проведення конкурсу, визначених розділом 9 цього Порядку.

1.2. На службу до Бюро приймаються на конкурсній основі в добровільному порядку (за контрактом) громадяни України, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, станом здоров’я та освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки ефективно виконувати  посадові обов’язки.

Кваліфікаційні вимоги та критерії професійної придатності для зайняття посад у Бюро затверджуються Директором Державного бюро розслідувань (далі — Директор Бюро).

1.3. Не допускаються до участі у конкурсі особи, визначені частиною першою статті  15 Закону України «Про Державне бюро розслідувань».

1.4. Конкурс проводиться з додержанням таких принципів:Read More »