Мітки: тесты в прокуратуру


Програма офф-лайн тестування на посади прокурорів 2017


тест прокуратура

Пропонуємо скористатися програмою самоперевірки на знання законодавства для вступу на посади прокурорів в 2017 році. Програма працює за принципом офіційного тестування – як і на справжньому тестуванні, в випадковому порядку буде запропоновано 100 питань. По завершенню тестування відображається результат с кількістю балів, а також є можливість перегляду правильних відповідей! Програма містить всі питання з варіантами відповідей згідно переліку питань затвердженого Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів від 13 вересня 2017 року № 22дк-17 (2009 питань)…ЧИТАТИ ДАЛІ… »


ПРОГРАМА тестування для складання кандидатами на посаду прокурора кваліфікаційного іспиту (тестів по законодавству)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

від 13 вересня 2017 року № 23дк-17

 

Загальні положення

  1. Тестування кандидатів на посаду прокурора є частиною вступного випробування, проведення якого передбачене Положенням про порядок проходження спеціальної підготовки кандидата на посаду прокурора, розробленим відповідно до Закону України „Про прокуратуру” від 14.10.2014 р. № 1697-VII.

  2. Тестування має на меті перевірити належні теоретичні знання та рівень професійної підготовки кандидата на посаду прокурора.

Обсяг знань, за якими проводиться тестування

  1. Тестування проводиться на основі правових навчальних дисциплін, передбачених державним стандартом освітньо-професійної підготовки магістрів права.

  2. Форма і зміст тестових завдань затверджується Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів.

Конституційне право

Поняття Конституції України, її юридичні властивості. Верховенство Конституції України. Організація державної влади за Конституцією України. Принцип поділу влади. Органи правосуддя в Україні. Судова система України. Прокуратура України: система органів та функцій.

Конституційно-правовий статус особи в Україні. Основні права, свободи й обов’язки особи та громадянина в Україні.

…ЧИТАТИ ДАЛІ… »


ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ для складання кандидатами на посаду прокурора місцевої прокуратури кваліфікаційного іспиту ЗАТВЕРДЖЕНОГО рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 13 вересня 2017 року № 22дк-17


АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІІЇ 
КРИМІНАЛЬНЕ  ПРАВО УКРАЇНИ
КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ
ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ПРОКУРОРА
РОБОТА З РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПРОКУРАТУРУ» 
КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО
ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 

АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

(101 тест)

 

  1. До законодавства у сфері запобігання корупції НЕ належить:

А) Конституція України;

Б) міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

В) Закон України «Про запобігання корупції»;

Г)  методичні рекомендації, затверджені Національним агентством з питань запобігання корупції.

 

  1. Хто приймає рішення про здійснення зовнішнього контролю за прокурором, який входить до складу колегіального органу прокуратури, який заявив про наявність у нього потенційного або реального конфлікту інтересів?

А) колегіальний орган прокуратури;

Б) керівник колегіального органу прокуратури;

В) безпосередній керівник прокурора;

Г) керівник прокуратури відповідного рівня.

 

  1.  Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» у разі вчинення від імені та в інтересах юридичної особи її уповноваженою особою злочину самостійно або у співучасті до юридичної особи застосовуються:

А) заходи кримінально-правового характеру;

Б) покарання;

В) спеціальна конфіскація;

Г) примусові заходи правового характеру.

…ЧИТАТИ ДАЛІ… »


___________

Не пропустіть актуальні публікації підготовчих матеріалів та онлайн тестів нашого сайту!!!