Пакет тестів з напряму „Представництво прокурором інтересів держави в суді” (для прокурорів, які претендують на вищі посади у регіональних прокуратурах)

Тест 1. Відповідно до ГПК, ЦПК, КАС України у нових редакціях до заяв по суті справи віднесено:
Тест 2. Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України позовна заява НЕ обов’язково має містити:
Тест 3. Видом забезпечення позову за Цивільним процесуальним кодексом України НЕ може бути:
Тест 4. Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України письмові зауваження на протокол судового засідання прокурор може подати:
Тест 5. Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України письмові зауваження щодо технічного запису судового засідання прокурор може подати протягом:
Тест 6. Апеляційна скарга на рішення суду у цивільній справі подається протягом:
Тест 7. Апеляційна скарга на ухвалу суду у цивільній справі подається протягом:
Тест 8. Окремо від рішення суду у цивільній справі НЕ може бути оскаржена в апеляційному порядку ухвала суду першої інстанції щодо:
Тест 9. Відповідно до вимог Цивільного процесуального кодексу України заяву про приєднання до апеляційної скарги може бути подано:
Тест 10. Відповідно до вимог Цивільного процесуального кодексу України особа, яка подала апеляційну скаргу, має право доповнити чи змінити її протягом:
Тест 11. Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України прокурор подає касаційну скаргу на рішення суду протягом:
Тест 12. Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України у касаційній скарзі повинно бути зазначено:
Тест 13. Касаційному оскарженню згідно Цивільного процесуального кодексу України НЕ підлягають:
Тест 14. Відповідно до Господарського процесуального кодексу України позов може забезпечуватися:
Тест 15. Відповідно до Господарського процесуального кодексу України забезпечення позову допускається:
Тест 16. Господарський суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову, у разі:
Тест 17. Господарський суд у відповідній ухвалі у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення скаржнику з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого ним під час подання апеляційної скарги, у разі:
Тест 18. Коли може бути подана до господарського суду заява про забезпечення доказів?
Тест 19. У разі подання заяви про забезпечення доказів до подання позовної заяви заявник повинен подати відповідну позовну заяву до господарського суду протягом:
Тест 20. Визначення територіальної підсудності справ господарському суду у спорах, що виникають з приводу нерухомого майна:
Тест 21. Господарський суд має право вжити передбачених законом заходів до забезпечення позову за ініціативи:
Тест 22. Апеляційна скарга на рішення господарського суду подається протягом:
Тест 23. Відповідно до Господарського процесуального кодексу України
відмовитися від апеляційної скарги, поданої прокурором, НЕ може:
Тест 24. У яких адміністративних справах НЕ застосовується скорочене провадження:
Тест 25. Обов’язкові елементи поняття «верховенство права» як принципу адміністративного судочинства можна визначити з контексту:
Тест 26. До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційна скарга на рішення суду в адміністративних справах подається до:
Тест 27. Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України заяву про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами НЕ може бути подано з мотивів:
Тест 28. Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом:
Тест 29. Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом:
Тест 30. Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України протягом якого строку з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного оскарження, за загальним правилом, має бути розглянута апеляційна скарга на рішення суду протягом:
Тест 31. Протягом якого часу з дня прийняття рішення керівником органу державної податкової служби обґрунтованість адміністративного арешту майна платника податків має бути перевірена судом:
Тест 32. Строк для звернення до адміністративного суду суб’єкта владних повноважень становить:
Тест 33. Якому адміністративному суду підсудні справи щодо оскарження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку України чи іншого суб’єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України?
Тест 34. Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України заміна допускається позивача:
Тест 35. Яким судовим рішенням адміністративний суд вирішує питання про залучення до участі у справі третіх осіб:
Тест 36. Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України особи не можуть бути представниками в суді:
Тест 37. Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України повноваження адвоката як представника у справі не підтверджує:
Тест 38. Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України у справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення чи бездіяльності покладається на:
Тест 39. Якщо учасник справи без поважних причин не надасть докази на пропозицію суду для підтвердження обставин, на які він посилається, суд відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України:
Тест 40. Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України повістка про виклик у судове засідання повинна бути вручена не пізніше:
Тест 41. Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України до витрат, пов’язаних з розглядом справи, не належать:
Тест 42. Судове рішення у підготовчому засіданні відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України викладається у формі:
Тест 43. Для процедури врегулювання спору за участю судді відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України встановлено строк:
Тест 44. Адміністративний суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше:
Тест 45. Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України суд без повідомлення учасників розглядає за правилами спрощеного позовного провадження справи:
Тест 46. Коли позивач має право змінити предмет або підставу адміністративного позову?
Тест 47. Право вибору місця виконання між кількома органами державної виконавчої служби, що можуть вчиняти виконавчі дії з виконання рішення на території, на яку поширюються їх функції, належить:
Тест 48. Заява стягувача про поновлення пропущеного строку для пред’явлення судового наказу до виконання розглядається:
Тест 49. Рішення державного виконавця про відкладення проведення виконавчих дій може бути оскаржено:
Тест 50. У разі, якщо рішення суду виконується не за місцезнаходженням прокуратури, яка пред’явила позов, контроль за його виконанням покладено на:
Тест 51. Арешт на грошові кошти після їх виявлення державним виконавцем накладається не пізніше:
Тест 52. Опис та арешт нерухомого майна боржника після отримання державним виконавцем інформації про його місцезнаходження здійснюється не пізніше як:
Тест 53. Виконавче провадження підлягає обов’язковому зупиненню у разі:
Тест 54. У разі якщо сума, стягнута з боржника, недостатня для задоволення всіх вимог за виконавчими документами, то у першу чергу задовольняються:
Тест 55. Відстрочення або розстрочення виконання судового рішення з дня його ухвалення не може перевищувати:
Тест 56. Рішення, дії або бездіяльність державного виконавця щодо виконання постанови про стягнення виконавчого збору можуть бути оскаржені боржником до:
Тест 57. Державну політику у сфері оренди НЕ здійснюють:
Тест 58. Об’єктами оренди державного або комунального майна можуть бути:
Тест 59. Договір оренди державного або комунального майна (приміщень) укладається без конкурсу:
Тест 60. Відповідно до Господарського кодексу України нарахування неустойки за прострочення виконання зобов’язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється:
Тест 61. До майново-господарських зобов’язань належить:
Тест 62. Згідно з Господарським кодексом України до соціально-комунальних зобов’язань суб’єктів господарювання відноситься:
Тест 63. Відповідно до Господарського кодексу України не допускається суборенда:
Тест 64. На праві оперативного управління майно належить:
Тест 65. Казенне підприємство створюється за рішенням:
Тест 66. Внаслідок внесення державними підприємствами, установами та організаціями майна у спільну діяльність виникає право:
Тест 67. Підставою для звільнення від господарсько-правової відповідальності є:
Тест 68. До ознак державно-приватного партнерства НЕ належить:
Тест 69. Передача існуючих об’єктів, що перебувають у державній або комунальній власності, приватному партнеру для виконання умов договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства зумовлює (не зумовлює):
Тест 70. Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» об’єкти малої приватизації відчужуються:
Тест 71. До об’єктів малої приватизації НЕ належать:
Тест 72. Виключними умовами для розірвання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в порядку, передбаченому законодавством, є:
Тест 73. Приватизація окремо стоячої будівлі, розташованої на земельній ділянці, яка перебуває в оренді третьої особи, є підставою:
Тест 74. За загальним правилом право власності на об’єкт приватизації переходить до покупця (крім випадків переходу права власності на пакет акцій) після:
Тест 75. Позовна давність у 3 роки застосовується судом до вимоги:
Тест 76. Перебіг позовної давності зупиняється:
Тест 77. Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою:
Тест 78. Перебіг позовної давності переривається:
Тест 79. За загальним правилом особа може набути право власності на нерухоме майно за набувальною давністю, строк якої становить:
Тест 80. На вимогу власника земельної ділянки суд може визнати за ним право власності на нерухоме майно, яке самочинно збудоване на ній:
Тест 81. Особа, яка незаконно набула майно зобов`язана:
Тест 82. У якому з перелічених випадків майно за рішенням суду стягується в дохід держави:
Тест 83. Змістом сервітуту є умови про:
Тест 84. Віндикаційний позов – це позов про:
Тест 85. Відповідно до Цивільного кодексу України суперфіцієм є право :
Тест 86. Якщо окрема частина правочину визнана у судовому порядку недійсною, то:
Тест 87. До особи, яка набула право власності на житловий будинок, будівлю або споруду:
Тест 88. На вимогу власника земельної ділянки суд може визнати за ним право власності на нерухоме майно, яке самочинно збудоване на ній:
Тест 89. Позовна давність не поширюється:
Тест 90. Позов про визнання права власності доцільно заявити власнику, якщо:
Тест 91. Майно не може бути витребувано власником від добросовісного набувача, якщо воно:
Тест 92. Строк позовної давності для звернення з позовом про визнання недійсними результатів приватизації об’єкта великої приватизації або договору купівлі-продажу об’єкта великої приватизації становить:
Тест 93. Строк позовної давності для звернення з позовом про визнання недійсними результатів приватизації об’єкта малої приватизації або договору купівлі-продажу об’єкта малої приватизації становить:
Тест 94. Порядок проведення інвентаризації, відчуження та списання об’єктів державної власності визначає:
Тест 95. Орендодавцем цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів виступає:
Тест 96. Ким визначається вартість об’єктів державної власності відповідно до законодавства?
Тест 97. Об’єкти державної власності за рішенням Кабінету Міністрів України передаються Національній академії наук України, галузевим академіям наук:
Тест 98. Вилучення земельних ділянок Національної академії наук України може здійснюватися лише за згодою:
Тест 99. До зон охорони пам’ятки культурної спадщини Не відноситься:
Тест 100. Набуття суб’єктом господарювання права на провадження будь-яких дій щодо здійснення господарської діяльності на об’єктах культурної спадщини місцевого значення здійснюється:
Тест 101. Право привілеєвої купівлі пам’ятки культурної спадщини місцевого значення, яка перебуває у приватній власності, у разі її продажу власником, має:
Тест 102. Об’єкт культурної спадщини до вирішення питання про його реєстрацію як пам’ятки вноситься:
Тест 103. Межі, зони охорони, заходи з охорони і використання об’єктів культурної спадщини визначаються у:
Тест 104. Пайова участь замовника у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у:
Тест 105. Які наслідки неукладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію внаслідок ухилення замовника?
Тест 106. До пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не залучаються замовники у разі:
Тест 107. Граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту з урахуванням інших передбачених законом відрахувань для нежитлових будівель та споруд не може перевищувати:
Тест 108. Вибір процедури закупівлі здійснює:
Тест 109. Переговорна процедура закупівлі згідно Закону України «Про публічні закупівлі» застосовується замовником як виняток у разі:
Тест 110. Істотні умови договору про закупівлю можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі у випадку:
Тест 111. Відповідно до Примірного Положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб) рішення з питань, що розглядаються на засіданнях тендерного комітету, приймаються:
Тест 112. Органом оскарження процедур закупівлі є:
Тест № 113. Із застосуванням якої процедури Не можуть здійснюватися публічні закупівлі:
Тест 114. Розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання їх не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву без спеціального дозволу, розраховує:
Тест 115. Представництво в суді інтересів держави в особі Кабінету Міністрів України у сфері земельних відносин може здійснюватися:
Тест 116. З метою встановлення наявності підстав для представництва інтересів держави в суді у випадку, якщо захист законних інтересів держави не здійснює або неналежним чином здійснює суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження у земельній сфері, прокурор має право:
Тест 117. Землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати:
Тест 118. Віднесення корисних копалин до корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення здійснюється:
Тест 119. Укладення угод про розподіл продукції щодо окремих ділянок (ділянки) надр належить до відання:
Тест 120. Державний нагляд (контроль) за дотриманням порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва здійснюють:
Тест 121. Розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання їх не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву без спеціального дозволу, розраховує:
Тест 122. Право державної власності на ліси набувається і реалізується державою відповідно до закону в особі:
Тест 123. Відповідно до Податкового кодексу України річна сума розміру орендної плати, встановленого в договорі оренди земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено, не може бути меншою:
Тест 124. Іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки:
Тест 125. Державну експертизу програм і проектів з питань землеустрою, програм з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності в установленому законодавством порядку проводить:
Тест 126. Державний нагляд (контроль) за дотриманням органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування вимог земельного законодавства з питань передачі земель в оренду, зміни цільового призначення, вилучення, викупу, продажу земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах здійснює;
Тест 127. Не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис) у разі:
Тест 128. Головою сімейного фермерського господарства може бути:
Тест 129. До водних об’єктів загальнодержавного значення належать:
Тест 130. Кабінет Міністрів України передає у власність, надає у постійне користування для нелісогосподарських потреб земельні лісові ділянки площею:
Тест 131. Висновок з оцінки впливу на довкілля видає:
Тест 132. Порядок здійснення державного моніторингу навколишнього природного середовища визначається:
Тест 133. До лісового фонду України належать лісові ділянки, в тому числі захисні насадження лінійного типу, площею не менше:
Тест 134. Касаційному оскарженню згідно Цивільного процесуального кодексу України підлягає:
Тест 135. Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України примирення сторін в адміністративній справі є підставою для:
Тест 136. Що з наведеного не є підставою для залишення позову без розгляду відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України?
Тест 137. Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України суб’єкт владних повноважень може звернутись до адміністративного суду впродовж:
Тест 138. Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України заміна позивача допускається:
Тест 139. Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на:
Тест 140. Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод:
Тест 141. Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, держава має право:
Тест 142. Відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, яке з наведених прав може підлягати втручанню з боку держави для забезпечення контролю за користуванням майном?
Тест 143. Відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини вилучення власності в інтересах судочинства, яке не позбавляє власника його майна, а тільки тимчасово припиняє його можливості користуватися та розпоряджатися цим майном, має бути пов’язане із здійсненням:
Тест 144. Автономне значення поняття «майно» відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини:
Тест 145. Відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити:
Тест 146. Відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини вимога «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та захистом прав конкретної особи під час втручання в право мирно володіти своїм майном порушується, якщо на відповідну особу буде покладено:
Тест 147. Втручання в право мирно володіти своїм майном відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини можливе, коли воно відбувається:
Тест 148. Принцип «належного урядування» відповідно до статті 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачає:
Тест 149. Яке з вказаних рішень Європейського суду з прав людини є пілотним (таким, що визначає системні проблеми національного законодавства і правозастосування, що стають основною причиною подання великого масиву однотипних скарг) щодо порушень вимог статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
Тест 150. Яке з рішень Європейського суду з прав людини, винесених проти України, є ключовим при розгляді спорів, пов’язаних з позбавленням особи права на земельну ділянку без надання компенсації або іншого відповідного відшкодування?

Оцінка