ЄКПЛ ТА ПРАКТИКА ЄСПЛ ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА. ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄСПЛ (25 питань)

1. Порядок виконання рішень Європейського суду з прав людини визначається:
2. Фінансування витрат на виконання рішення Європейського суду з прав людини здійснюється за рахунок:
3. Стислий виклад рішення ЄСПЛ, який публікується в газеті «Урядовий кур’єр» має включати:
4. Протягом скількох днів видання «Урядовий кур’єр» публікує стислий виклад рішення ЄСПЛ?:
5. Протягом скількох днів від дня одержання повідомлення про набуття статусу остаточного рішенням ЄСПЛ орган представництва надсилає стислий виклад рішення стягувачеві, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, всім державним органам, посадовим особам та іншим суб’єктам, безпосередньо причетним до справи, за якою постановлено Рішення:
6. Автентичність перекладу повних текстів Рішень ЄСПЛ засвідчується:
7. Забезпечення суддів опублікованим перекладом повних текстів Рішень ЄСПЛ покладається на:
8. Упродовж скількох днів з дня надходження оригінального тексту і перекладу резолютивної частини остаточного рішення ЄСПЛ у справі проти України має бути відкрито виконавче провадження?
9. У який строк з моменту набуття рішенням ЄСПЛ статусу остаточного стягувачеві має бути здійснена виплата?
10. У разі порушення тримісячного строку щодо виплати Стягувачеві відшкодування відповідно до рішення ЄСПЛ на суму відшкодування нараховуються:
16. Контроль за виконанням додаткових заходів індивідуального характеру, передбачених у рішенні ЄСПЛ, що здійснюються під наглядом Комітету міністрів Ради Європи, покладається на:
17. Що є заходами загального характеру, спрямованими на усунення зазначеної в Рішенні ЄСПЛ системної проблеми та її першопричини?
18. Який документ щодо вжиття заходів загального характеру, відповідно Закону України «Про виконання рішень та застосування практики ЄСПЛ», Орган представництва щокварталу готує та надсилає до Кабінету Міністрів України?
19. Який вид відповідальності, передбаченої законами України, винні службові особи, до повноважень яких належить виконання рішення Європейського суду з прав людини, будуть нести у разі невиконання або неналежного виконання цього рішення?
21. Хто відповідно до подання щодо пропозицій про вирішення зазначеної в рішенні ЄСПЛ системної проблеми та усунення її першопричини визначає центральні органи виконавчої влади, які є відповідальними за виконання заходів загального характеру, та невідкладно дає їм відповідні доручення?
22. Відповідно до Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди мають застосовувати при розгляді справ практику ЄСПЛ як:
23. У разі відсутності перекладу рішення, ухвали Європейського суду з прав людини чи ухвали Комісії, суддя:
24. У разі виявлення мовної розбіжності між перекладом та оригінальним текстом рішення ЄСПЛ, українські суди:
25. Відповідно до Закону України «Про виконання рішень та застосування практики ЄСПЛ» орган представництва (з питань ЄСПЛ) – це:

Оцінка