ЄКПЛ ТА ПРАКТИКА ЄСПЛ ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ. СТАНДАРТИ РАДИ ЄВРОПИ ТА ВЕНЕЦІАНСЬКОЇ КОМІСІЇ. ВИСНОВКИ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РАДИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРОКУРОРІВ (15 питань

1. Чи мають, відповідно до стандартів Ради Європи, прокурори право на імунітет?
2. Чи можуть прокурори, відповідно до стандартів Ради Європи, використовувати інтернет-ресурси для інформування про професійну діяльність?
3. Що не відноситься до мінімальних вимог незалежного статусу прокурора відповідно до рекомендацій Консультативної ради європейських прокурорів?
4. Відповідно до рекомендацій Консультативної ради європейських прокурорів, при співробітництві суду і прокуратури з засобами масової інформації інформація має надаватись з урахуванням:
5. Відповідно до рекомендацій Консультативної ради європейських прокурорів, до основних учасників процесу міжнародного співробітництва з правових питань мають належати:
6. Відповідно до рекомендацій Консультативної ради європейських прокурорів у справах за участю неповнолітніх прокурори повинні приділяти особливу увагу дотримання належного балансу між:
7.Принципи, які закріпленні в рекомендаціях Консультативної ради європейських прокурорів, щодо неповнолітніх застосовуються:
8.Відповідно до Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи Rec (2008) 11 про Європейські правила щодо неповнолітніх правопорушників, які підлягають кримінальному покаранню і Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи Rec (2003) 20 щодо нових методів боротьби зі злочинністю неповнолітніх та ролі ювенальної юстиції «неповнолітній» – це:
9. Що НЕ відноситься до методів, які рекомендовані Консультативною радою європейських прокурорів під час здійснення правосуддя щодо неповнолітніх?
10. Відповідно до рекомендацій Консультативної ради європейських прокурорів прокурори повинні сприяти профілактиці злочинів з боку неповнолітніх, які можуть їх здійснювати в силу своєї вразливості. При реалізації таких профілактичних заходів необхідно консультуватись та залучати до такої роботи:
11. Відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, прокурор повинен призначатися:
12. Вкажіть твердження, яке НЕ відображає позицію Венеціанської комісії щодо фінансової незалежності прокуратури:
13. Якою є позиція Венеціанської комісії з приводу залучення прокурорів до діяльності, не пов’язаної з безпосередніми професійними обов’язками?
14. Чи повинен закон передбачати, згідно з позиціями Венеціанської комісії, право на подачу апеляції на негативний висновок кваліфікаційної комісії?
15. До якої гілки влади згідно зі стандартами Ради Європи, повинна відноситись система органів прокуратури?

Оцінка