ЄКПЛ ТА ПРАКТИКА ЄСПЛ НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ (10 питань)

1. Визначте характер права на свободу та особисту недоторканість (ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) з огляду на ступінь його абсолютності.
2. В якому джерелі міжнародного права міститься визначення поняття «катування»?
4. Ступінь обов’язковості заборони катувань за статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод залежить від:
5. Яким є мінімальний строк позбавлення особи свободи для застосовності статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
6. Оберіть правильне твердження щодо визначених у практиці ЄСПЛ критеріїв ефективності розслідування випадків катування, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводженню або покаранню:
7. Яким з рішень ЄСПЛ визнано порушення ст. 3 Конвенції у зв’язку з умовами тримання особи під вартою у дні проведення судових засідань, поміщенням до металевої клітки під час судового розгляду?
8. В якому із зазначених рішень ЄСПЛ визначено недоліки в діяльності органів прокуратури щодо забезпечення ефективного розслідування випадків катування, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводженню або покаранню?
9. Яке із зазначених рішень ЄСПЛ є квазі-пілотним у сфері запобігання катуванням, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню – визначає структурну та системну проблему, що призводить до порушень Конвенції про захист прав і основоположних свобод?:
10. На кого, відповідно до правових позицій ЄСПЛ, покладається тягар доведення у випадку ствердження ув’язненою особою порушення позитивного обов’язку за ст. 3 Конвенції про захист прав і основоположних свобод (забезпечення ефективного розслідування випадків катування, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводженню або покаранню)?

Оцінка