Онлайн-тестування та обґрунтовані відповіді на питання тестів до атестації щодо вільного володіння державною мовою для державних службовців


тести по держмові онлайн

Відбулися зміни щодо загальних вимог до претендентів на вступ на державну службу, які встановленні положеннями статті 20 Закону України “Про державну службу”, а саме вільне володіння державною мовою. Статтею 25 згаданого Закону визначено, що особа, яка бажає взяти участь у конкурсі на державну службу, зокрема має подати посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою. Атестація щодо вільного володіння державною мовою передбачає проходження тестування та співбесіди.

Пропонуємо ознайомитись з обґрунтованими відповідями на тестові питання з посиланнями на правила та норми української мови на весь перелік тестів викладений на сайті Національного агентства України з питань державної служби.


Тест 1

 1. Позначте слово, у якому потрібно писати літеру ґ :

а) (г,ґ)рунт (ґ)

б) (г,ґ)рант (г)

в) ле(г,ґ)ітимний (г)

Буква ґ пишеться в словах винятках: аґрус, аґу, варґа, ґава, ґазда, ґалаґан, ґандж, ґанок, ґатунок, ґвалт, ґеґотати, ґедзь, ґелґотати, ґелґати, ґерґелі, ґердан, ґерлиґа, ґніт, ґоґель- моґель, ґречний, ґрунт, ґудзик, дзиґа.

 

 1. Позначте рядок, у якому слово наголошено правильно:

а) випАдок

б) ненАвисть

в) фАховий

«Словник наголосів». Запам’ятайте: нена́висть, нена́видіти, нена́висний.

 

 1. Що означає слово автентичний?

а) місцевий, корінний

б) справжній, відповідний оригіналові

в) давній

Словник іншомовних слів.
дійсний, вірний, той, що грунтується на першоджерелі, оригіналі. А. тексти – тексти документів, викладені кількома мовами, що розглядаються як однаково достовірні.

 

 1. Оберіть правильне позначення часу:

Ми зустрінемося …

а) в десять годин

б) без чверті сім

в) о дванадцятій годині

Норми українського мовлення.

Зверніть увагу! Прийменник «o» вживається з порядковим числівником із початковим приголосним звуком («o третій годині»), а «об» – із порядковим числівником із початковим голосним («об одинадцятій годині»)

 

 1. Потребує редагування словосполучення:

а) стосунки між людьми

б) відношення в колективі

в) взаємини в родині

Норми українського мовлення.

Відносини, -син, мн. Вживається щодо людей, суспільства, колективу тощо. Виступає як складова частина багатьох суспільно-економічних термінологічних сполук зі словами: аграрні, вартісні, васальні, виробничі, господарські, громадські, дипломатичні, договірні, економічні, естетичні, земельні, кредитні, майнові, матріархальні, міждержавні, міжнародні, міжнаціональні, моральні, патріархальні, політичні, правові, промислові, ринкові, родинні, сімейні, суспільні, суспільно-виробничі, суспільно-економічні, товарні, товарно-грошові, торговельні.

Взаємини, -мин, мн. Взаємні стосунки між кимсь, чимсь; рідше – взаємозв’язок між предметами, явищами.

Відношення, р. мн. -ень. Взаємозв’язок між предметами, явищами. У термінологічних сполученнях вживається зі словами: арифметичне, білкове, вартісне, геометричне, кормове, мінове, відсоткове, процентне, синтаксичне (але не Все це має пряме відношення до чого; правильно Все це прямо стосується чого. Пор. стосуватися).

 

 1. НЕ потребує редагування словосполучення:

а) розглянути такі питання

б) розглянути наступні питання

в) розглянути слідуючі питання

Норми українського мовлення

Якщо б після конструкції з прикметником наступний йшов перелік, його потрібно було б замініти на: такі.

Ненормативними є вислови на слідуючий день, слідуюче питання, слідуюча зупинка і т. д. Дієприкметник слідуючий, що входить до них, неможливий навіть теоретично, бо в українській мові немає дієслів, од яких можна було б його утворити.

 

 1. У якому рядку офіційну назву установи написано правильно?

а) Національний Академічний Драматичний Театр імені Івана Франка

б) Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

в) Національний Академічний драматичний театр імені Івана Франка

Перша буква у назві офіційної установи пишеться з великою літери.

 

 1. У якому рядку обидва слова написані правильно?

а) різдвяний, торфяний

б) Св’ятослав,  ательє

в) цвях, адьютант

дв, рф – поєднання 2 приголосних, крім р перед губними – апостроф зберігається

 

 1. У якому рядку в обох словах іншомовного походження відбувається подвоєння приголосних?

а) грип.., кас..а

б) ім..іграція, брут..о

в) ем..грація,  тон..а

імміграція, брутто – подвійне на межі префіксу і коріння та словосполучення, які треба пам’ятати

 

 1. У якому рядку прикметник написано правильно?

а) празький

б) прагський

в) пражський

Зміна приголосних при творенні відносних прикметників Г-З

 

 1. Оберіть правильне написання російського прізвища:

а) Белов

б) Білов

в) Бєлов

Російська буква е передається українською літерою є у таких ви­ падках:

а) на початку слова: Євдокимов, Єгоров, Єлізаров;

б) після м’якого знака, апострофа, голосного звука: Силантьєв, Терентьєв, Аляб’єв, Григор’єв, Вересаєв, Буєраков;

в) після приголосних у суфіксах -єв, -єєв (крім ж, ч, ш, щ, р, ц): Малєєв, Фадєєв, Медведєв, Лебедєв, Тимірязєв, Гордєєв, але: Тютчев, Плещеєв, Писарев, Бестужев, Мальцев, Нехорошев;

г) на місці давнього h (якщо в українському слові є відповідне і: лес — ліс, песок — пісок): Пєсков, Бєлов, Рєпін, Твердохлєбов, Пєшков)

 

 1. Граматично правильною формою звертання є:

а) Шановна Марія Яківна!

б) Дорогий друже Степан!

в) Шановний Петре Петровичу!

Класична форма звертання – непряме значення займенника Ви – назва одного співрозмовника для вираження пошани при звертанні.

 

 1. Оберіть правильну форму найвищого ступеня порівняння прикметників:

а) найзручніший

б) найбільш зручніший

в) самий зручний

Проста форма: префікс най + вища ступінь.

Префікс (від лат. prae – попереду і fixus – прикріплений) – це частина слова, що стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів чи інших граматичних форм. Словотворчий префікс змінює лексичне значення слова (друкувати® надрукувати, глядач® наглядач).

Формотворчі префікси можуть використовуватись для утворення нових форм слів: робити® доробити (доконаний вид дієслова), видатний® найвидатніший (найвищий ступінь порівняння прикметників).

 

 1. Граматично правильною формою родового відмінка числівника сімсот є:

а) сімохсот

б) семисот

в) семиста

Відмінювання числівників.

Відповідають на такі питання:

1) називний — скільки?
2) родовий — скількох?
3) давальний — скільком?
4) знахідний — скільки? скількох?
5) орудний — скількома?
6) місцевий — (на) скількох?

 

 1. У якому рядку правильно поєднано числівник з іменником?

а) півтора кілограми

б) три кілометра

в) чотири сантиметри

Правила сполучення числівників з іменниками.

 

 1. Оберіть граматично правильну форму наказового способу:

а) давайте робити

б) робімо

в) робимо

Заклик – творення форм наказового способу. Часто забувають, що українська мова має в наказовому способі не тільки форми 2-ї особи однини й множини, як російська, — читай і читайте, роби і робіть, а ще й форму 1-ї особи множини — читаймо, робімо. Російська мова, не маючи цієї форми, користується описовою конструкцією типу давайте читать або формою доконаного виду майбутнього часу дієслова — прочтем.

 

 1. У якому рядку правильно вжито дієприслівниковий зворот?

а) Повернувшись із відрядження, його здивували зміни.

б) Відвідавши цю лекцію, він дізнався багато нового про виклики сучасності.

в) Потрапивши на виставку квітів, мені сподобалися кілька композицій.

Обставина, виражена дієприслівниковим зворотом, вказує на додаткову дію підмета(подлежащего)

 

 1. НЕ потребує редагування речення:

а) Це справи не стосується

б) Це до справи не відноситься

в) Це справи не торкається

Норми українського мовлення.

 

 1. Оберіть рядок, у якому обидва прислівники написані правильно:

а) коли не коли, день у день

б) будь-де, по-українськи

в) де-куди, щораз

Написання через дефіс часток будь-, небудь-, казна-, хтозна-; слів з ̚по на ому^, ^ему, ^и)

 

 1. Оберіть граматично правильну конструкцію:

а) відповідно інструкції

б) відповідно до інструкції

в) відповідно з інструкцією

Норми українського мовлення.

 

 1. Оберіть рядок, у якому правильно використано прийменник:

а) Поїзд прибув з запізненням.

б) Вони зустрілися в Львові.

в) Ми зупинилися в готелі

Правила використання прийменника.

 

 1. У якому рядку речення записане правильно?

а) Зайдіть будьласка до директора.

б) Зайдіть, будь ласка, до директора

в) Зайдіть, будьласка, до директора.

Будьте ласкаві – конструктивні вставні слова.

 

 1. Оберіть рядок, у якому правильно вжито розділові знаки при прямій мові:

а) «Нарада відбудеться після обіду»,  – оголосила секретар

б) «Коли відбудеться нарада?», – перепитав колега.

в) «На нараді розглядатимуться важливі питання» – повідомив директор.

Пряма мова закінчується розділовими знаками перед словами автора ставиться (, -) і слова автора пишуться малими літерами.

 

 1. Скільки ком потрібно поставити в наведеному нижче реченні?

Центральний орган виконавчої влади,  що реалізує державну політику у сфері державної служби,  за фактом подання скарги проводить службове розслідування в порядку,  встановленому Кабінетом Міністрів України,  з метою перевірки фактів,  викладених у скарзі.

а) три

б) чотири

ü в) пять

Складно підпорядковане речення, дієприкметниковий зворот.

 

 1. Основними жанрами усної ділової комунікації є:

а) диспут, лекція

б) колоквіум, бесіда

в) доповідь, нарада

Норми українського мовлення.

[згорнути]
Тест 2

 1. Позначте слово, у якому потрібно писати літеру ґ :

а) об(г,ґ)рунтувати – (слова винятки)

б) (г,ґ)арантія

в) (г,ґ)еополітика

 

 1. Позначте рядок, у якому слово наголошено правильно:

а) спинА

б) дочкА – (на ІІ складі)

в) подрУга

 

 1. Що означає слово одіозний?

а) політичний

б) відомий

в) дуже неприємний – (словник української мови)

 

 1. Оберіть правильне позначення часу:

Ми зустрінемося …

а) о десятій годині (норми українського мовлення)

б) в шість годин

в) в пів на п’яту

 

 1. Потребує редагування словосполучення:

а) зробити великий внесок в освіту

б) зробити великий вклад в освіту (норми українського мовлення)

в) зробити банківський вклад

 

 1. НЕ потребує редагування словосполучення:

а) семидесяті роки

б) дискотека восьмидесятих

в) близько шістдесяти відсотків – (Родовий відмінник)

 

 1. У якому рядку офіційну назву органу написано правильно?

а) Рада Національної безпеки і оборони України

б) Рада національної безпеки і оборони України – (Перша буква у назві офіційної установи пишеться з великою літери)

в) Рада Національної Безпеки і Оборони України

 

 1. У якому рядку обидва слова написані правильно?

а) червяк, конюнктура – (прикметник Р перед губними кінцевими; приголосний префікс в іншому слові; апостроф у іншомовному слові після Н)

б) моркв’яний,  возз’єднання

в) тьмяний, мавп’ячий

 1. У якому рядку в обох словах іншомовного походження відбувається подвоєння приголосних?

а) сум..а, нет..о

б) сам..іт, шас..і

в) ванна,  ̚ір͡раціональний – (іншомовне загальне слово в якому зберігається подвоєння; префікс і коріння)

 

 1. У якому рядку прикметник написано правильно?

а) чехський

б) чешський

ü в) чеський – (зміна Х-С при твор. прикметника )

 1. У якому рядку закінчення іменника в орудному відмінку однини є правильним?

а) господаром

б) школяром

в) токарем – (іменник чоловічого роду м’якої групи, що означає професію в орудному відмінку)

 

 1. Граматично правильною формою звертання є:

а) Шановна Олено Петрівно! – (класична форма)

б) Дорога подруга Оксано!

в) Шановний пан професор!

 

 1. Оберіть правильну форму найвищого ступеня порівняння прикметників:

а) найкорисніший – (проста форма: ̚най + вища ступінь)

б) найбільш корисніший

в) самий корисний

 

 1. Оберіть правильну форму присвійного прикметника:

а) Шевченковий вірш

б) Шевченків вірш – (чий?Правопис прикметникових форм від географічних назв)

в) Шевченківський вірш

 

 1. Граматично правильною формою давального відмінка числівника шістдесят є:

а) шестидесятьом – (Д.В. числівника)

б) шестидесяти

в) шістдесяти

 

 1. У якому рядку правильно поєднано числівник з іменником?

а) півтора місяця – (означає частку від цілого)

б) три метра

в) чотири кілограма

 

 1. Оберіть граматично правильну форму наказового способу:

а) співаймо – (заклик)

б) співаємо

в) давайте співати

 

 1. У якому рядку правильно вжито дієприслівниковий зворот?

а) Послухавши цю мелодію, його охопило натхнення.

б) Прочитавши новий роман відомого прозаїка, ми збагатились духовно. – (дієприслівниковий зворот, головну й додаткову дію виконують ті ж особи)

в) Невдало виконавши силову вправу, у мене заболіла рука.

 

 1. НЕ потребує редагування речення:

а) Вони спізнилися із-за дощу

б) Вони спізнилися через дощ

в) Вони спізнилися, так як ішов дощ

 

 1. Оберіть рядок, у якому обидва прислівники написані правильно:

а) в цілому, коли-небудь – (поєднання прийменника з прикметником – виступає як прислівникова сполука, пишеться окремо; через дефіс, поєднання слів з частками будь-, небудь-)

б) аби-як, по-європейськи

в) рік -у-рік, хтозна-куди

 

 1. Оберіть рядок, у якому правильно використано прийменник:

а) У аудиторії було тихо. –(У на початку речення)

б) Нові дані потрібно внести в звіт.

в) Нарада відбудеться в кабінеті директора.

 

 1. У якому рядку речення записане правильно:

а) Його позиція на мою думку не відповідає інтересам компанії.

б) Його позиція, на мою думку, не відповідає інтересам компанії. – (що вказує на джерело інформації)

в) Його позиція, на мою думку не відповідає інтересам компанії.

 

 1. Оберіть рядок, у якому правильно вжито розділові знаки при прямій мові:

а) «Гарного всім дня!»  – привітався керівник. – (Пряма мова – окличне речення, після знака оклику і ставиться – лапки слова автора з малої літери)

б) «Гарного всім дня!»,  – привітався керівник.

в) «Гарного всім дня!  – Привітався керівник.

 

 1. Скільки ком потрібно поставити в наведеному нижче реченні?

Використання поверхні автодоріг для розміщення панелей,  які перетворюють енергію сонячного світла на електрику, дозволить заощадити землі, придатні для ведення сільського господарства.

а) дві

б) три – (виокремленні підрядні речення; дієприкметниковий зворот після означуваного слова виступає відокремлені поширеним означенням )

в) чотири

 

 1. Мовне кліше – це:

а) стандартний зворот, регулярно повторюваний у певних умовах і контекстах

б) немотивоване використання усталеної мовної формули

в) повторюваний образний зворот

[згорнути]
Тест 3

 

 1. Статус української мови як державної визначено в:

а) статті 5 Конституції України

б) статті 10 Конституції України

в) статті 12 Конституції України

 

 1. Позначте рядок, у якому всі слова – синоніми:

а) ніжний, лагідний, мовчазний, ласкавий

б) устаткування, оснащення, обладнання, приміщення

в) одночасно, синхронно, разом, водночас

 

 1. Позначте рядок, у якому правильно розкрито значення фразеологізму «виходити сухим із води»:

а) не віддавати боргів кредитора

б) будучи винним, уникати покарання – (норми українського мовлення)

в) проскочити під дощем не змокнувши

 

 1. Оберіть правильне написання російського прізвища:

а) Смєховщиков – (збереження є на місці укр. і)

б) Смеховщиков

в) Сміховщиков

 

 1. На місці крапок у реченні Я …, що цей варіант найкращий треба вжити слово:

а) рахую

б) зважаю

в) вважаю

 

 1. Правопис слів і їх форм можна перевірити:

а) у словнику синонімів

б) в енциклопедичному словник

в) в орфографічному словнику

 

7. Оберіть варіант, у якому іменник у родовому відмінку вжито правильно:

а) засідання комітету, лист  із Вашингтону

б) засідання комітета, лист  із Вашингтону

в) засідання комітету, лист  із Вашингтона  – (Р.В. іменників ІІ відміни, закінчується на тв. При голос загальна назва У, власна назва – місто в Р.В. А)

 

 1. Потребує редагування речення:

а) Дивлячись із вікна вниз, у нього запаморочилася голова.  – (головну і додаткову дію виконали різні особи)

б) Уникаючи перешкод, він упевнено рухався вперед.

в) Перегорнувши стос паперів, він знайшов потрібний аркуш.

 

 1. Дотримано правил милозвучності у варіанті:

а) товар з склад

б) товар зі складу – (прист. і у прийм. перед словом, що починається 2 приголосних)

в) товар  із складу

 

 1. Позначте рядок, у якому вжито правильну форму іменника:

а) чотири мегабайт

б) сто сорок два кілометри – (Н.В. множена – множественное число)

в) півтора роки

 

 1. Обидва слова пишуться з префіксом с- у рядку:

а) (з,с)копіювати (з,с)сохли

б) (з, с)триманий, (з, с)плетіння – (правопис префікс – перед к, н, т, ф, х)

в)  (з,с)порожнити, (з, с)ціпити

 

 1. Обидва прислівники пишуться через дефіс у рядку:

а) будь/коли, в/четвер

б) коли/небудь, віч/на/віч –(дефіс з част. – небудь та повт. Через два дефіси основ. Між якими є прийменник)

в) час/від/часу, будь/що/будь

 

 1. Доберіть український відповідник до російського словосполучення ложные показания:

а) істинні свідчення

б) неправдиві свідчення – (брехня, неправда)

в) неправильні свідчення

 

 1. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка:

а) стат..ею, випещен..ий

б) ..вічливість, притаман..ий – (подвоєння при збігу в різн. афіксах,префікс + корінь, двох суфіксів )

в) узвиш..я, юніст..ю

 

 1. Неправильну дієслівну форму вжито в реченні:

а) Як часто ти ходиш цією дорогою?

б) Ти давно працюєш у фірмі?

в) Може, ти зʼїсиш це тістечко? – (з’їси)

 

 1. Позначте рядок, у якому всі слова належать до дієслів:

а) читати, прочитав, читання

б) обгорнути, обгортатиме, обгортка

в) ставати, стань, стоїш – (інфіітін, наказне, дійсний спосіб теперішнього часу, ІІ склад )

 

 1. Усі іменники рядка у формі кличного відмінка мають закінчення :

а) брат, сміливець, Микита

б) професор, отаман, учител

в) побратим, Петро, адмірал

 

 1. Правильно утворено прикметник від іменника Лейпциг:

а) лейпцизький(- з- зміна приголосних при творенні прикметника від власного іменника)

б) лейпцигський

в) лейпцижський

 

 1. Неправильну числівникову форму вжито у словосполученні:

а) близько семиста військовиків  – (скількох?)

б) близько семисот військовиків

в) понад сімсот військовиків

 

 1. Правильно наголошене слово у варіанті:

а) чИтанн

б) читАння(ІІ склад)

в) читаннЯ

 

21.В обох словах рядка спрощення в групах приголосних позначається на письмі:

а) виїз..ний, контрас..ний

б) тиж..невий,  студен..ськи

в) безкорисливий, чесний – (спрощення в групах приголосних в обох словах спрощення відбувається за основним правилом)

 

 1. Обидва слова в рядку пишуться з апострофом:

а) Лук..ян, св..ятковий

б) м..ясний, моркв..яний

в) пів..яблука, безриб..я – (преф., що закінчується на губними + корінь з я; губн + я; корінь закінч. Губним + закінч я)

 

 1. Оберіть правильне написання:

а) на добра ніч!

б) на добраніч! – (прислівне сполучення окремо)

в) надобраніч!

 

 1. На місці крапок у реченні Конференційна зала була заповнена … треба вжити слово:

а) вщент

б) врозтіч

в) вщерть

 

 1. Реквізит – це:

а) обов’язковий елемент оформлення офіційних документів: дата, місце складання, печатка та ін.

б) сукупність даних, розміщених у певній послідовності

в) договір про надання послуг, оформлений за певним стандартом

[згорнути]
Тест 4

 

 1. Українська мова належить до такої групи слов’янських мов:

а) східнослов’янської

б) західнослов’янської

в) південнослов’янської

 

 1. Пояснення значення слів можна знайти в:

а) орфографічному словнику

б) тлумачному словнику

в) орфоепічному словнику

 

 1. Позначте рядок, у якому всі слова – синоніми:

а) безрезультатний, даремний, безплідний, марний

б) всесильність, всемогутність, всевладдя, всеїдність

в) двір, подвір’я, маєток, дворище

 

 1. Доберіть відповідник до слова дисбаланс:

а) встановлення закономірності

б) прихована гармонія

в) порушення рівноваги

 

 1. Потребує редагування речення:

а) Повертаючи ліворуч, автомобіль сповільнив швидкість.

б) Повертаючи ліворуч, водій натис на гальма.

в) Повертаючи ліворуч, спрацювали гальма автомобіля. – (головна і додаткова дія виражена дієприсл. зворотом, викон. (гальма не повертають)

 

 1. Позначте варіант, у якому слово вірний(вірна,вірно) вжито помилково:

а) вірна відповідь – (правильна)

б) вірний присязі

в) вірно служити

 

 1. Оберіть правильне написання російського прізвища:

а) Політаєв

б) Полетаєв

ü в) Полєтаєв – (після приголосного є відповідає укр.. відповідн.)

 

 1. Позначте рядок, у якому правильно утворено форму наказового способу дієслова починати:

а) ну, починаємо

б) починаймо – (заклик)

в) давайте починати

 

 1. У якому варіанті правильно розкрито значення фразеологізму «як вареник у маслі»:

а) дуже смачно

б) перебувати поза реальністю, у мріях

в) дуже добре, безтурботно, заможно – (комфортно)

 

 1. Оберіть речення, у якому слово відношення вжито правильно:

а) Відношення між нашими країнами завжди були дружніми.

б) Відношення між сусідами були доброзичливими.

в) Відношення двох чисел – це частка цих чисел.

 

 1. Правильним є написання слова у варіанті:

а) врешті решт

б) врешті-решт – (повтор основ пишеться через дефіс; врешті утвор префіксальним способом творення)

в) в решті-решт

 

 1. Дотримано правил милозвучності у варіанті:

а) зустріч в кав’ярні

б) смажити у олії

в) поширювати в Інтернеті – (між двома голосними пиш. прийм в )

 

 1. Позначте рядок, у якому вжито правильну форму іменника:

а) три кілограми – (множ.)

б) двадцять три сантиметра

в) півтора літрів

 

 1. Обидва слова пишуться з префіксом с- у рядку:

а) (з, с)питати, (з,с)чеплення

б) (з, с)питати, (з,с)чеплення

в) (з,с)пізнитися,  (з,с)формований – (с перед к, п, т, ф, х – правопис префіксів)

 

 1. Потребує редагування речення:

а) Ми брали участь у святкових міроприємствах. – (заходах)

б) Вони домовилися зустрітись близько восьмої вечора.

в) Майже з кожного правила бувають винятки.

 1. Доберіть український відповідник до російського словосполучення повестка дня:

а) повістка дня

б) повістка денна

в) порядок денний

 

 1. Подвоєння літер у словах іншомовного походження НЕ відбувається в рядку:

а) ін..овація, кол..екція

б) кол..ектив, іл..юстрація – (у загальних назвах, іншомовного походження подвоєння не відбувається)

в) ір..аціональний, дискус..ія

 

 1. Літеру и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка:

а), реж..м, х..рург

б) ц..стерна, арх..в

в) Лейпц..г, хар..зматичний – (правило «дев’ятки» – написання и після д, т, з, ц, с, ч, ж, р, ш)

 

 1. Неправильну дієслівну форму вжито в реченні:

а) Він віртуозно грає на скрипці.

б) Вона завжди приходе вчасно.(приходить)

в) Вона ще раз хоче подивитися той фільм.

 

 1. Усі іменники рядка у формі кличного відмінка мають закінчення :

а) друг, генерал, Олекса

б) Степан, Михайло, президент – (норми українського мовлення)

в) Іван, товариш, Василь

 

 1. Правильно утворено прикметник від іменника Гаага:

а) гаагський

б) гаажський

в) гаазький – (зміна г-на з при творчому прикметнику (Гаага))

 

 1. Неправильну числівникову форму вжито у словосполученні:

а) шістьмастами кілометрами

б) на шестистах гектарах

в) шестистами тоннами – (Орудний Відмінок  числівник + іменник)

 

 1. Правильно наголошене слово у варіанті:

а) гУртовий

б) гуртОвий

в) гуртовИй – (ост. склад)

 

 1. У всіх словах рядка спрощення в групах приголосних позначається на письмі:

а) шіс..десят, проїз..ний

б) ціліс..ний, влас..ник – (спрощення відбувається за основним правилом спрощення)

в) шелес..нути, кіс..лявий

 

 1. Документи з кадрових питань – це:

а) документи, що закріплюють функції, обов’язки та права органів упродовж тривалого терміну

б) документи, за допомогою яких здійснюється розпорядча діяльність, оперативне керівництво

в) документи, що містять інформацію про особовий склад організації

[згорнути]

Тест 5

 

 1. Українська мова належить до групи:

а) романських мов

б) германських мов

в) слов’янських мов

 

 1. Граматично правильною формою звертання є:

а) високоповажний колега Грищенко

б) дорогий друже Петро

в) шановний пане професоре – (обидва слова поширеного звертання в Кл. форме)

 

 1. Позначте рядок, у якому вжито правильну форму іменника:

а) двадцять два роки  – (Н.В. множ.)

б) дев’яносто чотири метра

в) три літра

 

 1. Дотримано правил милозвучності в рядку:

а) треба ввімкнути сигналізацію

б) через ввімкнення сигналізації

в) після увімкнення сигналізації – (приставний звук у між приголосними та я)

 

 1. В обох словах рядка спрощення в групах приголосних позначається на письмі:

а) безжаліс..но,  аген..ство

б) вартіс..ний,  шіс..надцять

в) корис..ний, пристрас..ний – (спрощення відбувається в обох словах за правилом)

 

 1. У якому рядку обидва слова написані правильно?

а) духмяний, арфяр – (відсутні апострофи при двох приголосних перед я та написання, якщо цей пригол. р)

б) медв’яний, миш’як

в) коньюнктура, свято

 

 1. Оберіть правильний варіант написання обох слів іншомовного походження:

а) інциндент, безпрецендентний

б) інцидент, безпрецедентний  

в) інцедент, безпрецидентний

 

 1. Оберіть правильну форму найвищого ступеня порівняння прикметників:

а) найсумлінніший – (проста форма ̚най + вищий ступінь)

б) найбільш сумлінніший

в) самий сумлінний

 

 1. Оберіть правильну форму присвійного прикметника:

а) батьковий друг

б) батьків друг – (чий?)

в) батьківський друг

 

 1. Граматично правильною формою родового відмінка числівника шістсот є:

а) шестиста

б) шістьохсот

в) шестисот

 

 1. Оберіть варіант, у якому речення записане без помилок:

а) Якщо він не має совісті, то й говорити з ним немає про що. – (складнопідрядне речення, в якому підрядне – двоскладне головне – односкладне безособове)

б) Якщо він немає совісті, то й говорити з ним немає про що.

в) Якщо він не має совісті, то й говорити з ним не має про що.

 

 1. Оберіть граматично правильну форму наказового способу:

а) давайте підемо

б) пішли

в) ходімо – (заклик)

 

 1. У якому рядку вжито невластиву українській мові форму дієприкметника:

а) бувший співробітник – (колишній)

б) обговорене питання

в) пожовкла трава

 

 1. Оберіть граматично правильну конструкцію:

а) згідно указу

б) згідно до указу

в) згідно з указом – (норми українського мовлення)

 

 1. Доберіть синонім до слова легітимний:

а) формальний

б) службовий

в) законний

 

 1. Оберіть правильне написання російського прізвища:

а) Сергеєв  – (в середині слова після голосних е пишеться є)

б) Сергієв

в) Сергєєв

 

 1. Оберіть правильний варіант:

а) ціннісна політика

б) цінова політика – (від ціна)

в) оціночна політика

 

 1. Потребує редагування словосполучення:

а) попередити правопорушення

б) уникнути правопорушення – (чого?)

в) запобігти правопорушенню

 

 1. Доберіть український відповідник до російського словосполучення неопровержимое доказательство:

а) неспростовний доказ

б) неправдивий доказ

в) неупереджений доказ

 

 1. Оберіть рядок, у якому обидва слова написані правильно:

а) коли-небудь, абикуди – (часткою з небудь- через дефіс, аби – разом )

б) хтознащо, абияк

в) будь-куди, якнебудь

 

 1. Оберіть варіант, у якому розділові знаки поставлені правильно:

а) Українці обстоюють європейські цінності: свободу,  і гідність, і цінність людини.

б) Українці обстоюють європейські цінності –  свободу і гідність, і цінність людини.

в) Українці обстоюють європейські цінності  – свободу і гідність і цінність людини. – (однорідне члене речення – свободу і гідність – поєднання )

 

 1. Який сполучник НЕ можна вжити в складнопідрядному реченні з підрядним причини Вони спізнилися на засідання, … Київ стояв у десятибальних заторах?

а) бо

б) оскільки

в) так як – (в української мові не вживається)

 

 1. Скільки ком потрібно поставити в наведеному нижче реченні?

Цей указ, звичайно,  покладає на нас певні обовязки, за виконанням яких стежитимуть відповідні органи.

а) одну

б) дві

в) три – (вставне слово виділ; підрядне речення, після головного  відокремлюється комою)

 

 1. З-поміж функціональних стилів української мови актуальним для професійної діяльності державного службовця є:

а) офіційно-діловий стиль

б) науковий стиль

в) публіцистичний стиль

 

 1. Успіх ділової телефонної розмови ґрунтується на:

а) комунікабельності, тактовності, доброзичливості  відповідача

б) зрозумілості реплік, повторах ключової інформації й контролі зворотного зв’язку

в) диктуванні інформаційного повідомлення під запис

[згорнути]
Для кращого засвоєння матеріалу та з метою перевірки своїх знань, Ви можете пройти онлайн-тестування по вищевказаним питанням на знання державної мови. В тесті буде запропоновано 25-ть випадкових питань, по завершенню теста є можливість переглянути помилки, при кожному проходженні тесту питання будуть змінюватись, також Ви можете пройти тест одразу по всім 125-ти питанням. Бажаємо успіху в навчанні!


___________

Не пропустіть актуальні публікації підготовчих матеріалів та онлайн тестів нашого сайту!!!