Яка особа НЕ може вступити на державну службу?

+досягла шістдесятип’ятирічного віку

-не володіє двома робочими мовами Ради Європи

-не має повної Вищої освіти у галузі публічного управління та адміністрування

-усі відповіді правильні

*На державну службу не може вступити особа, яка:
1) досягла шістдесятип’ятирічного віку;
2) в установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
3) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
4) відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;
5) піддавалася адміністративному стягненню за правопорушення, пов’язане з корупцією, – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
6) має громадянство іншої держави;
7) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення;
8) підпадає під заборону, встановлену Законом України “Про очищення влади”.
(ч. 2 ст. 19 ЗУ “Про державну службу)

Тести на держслужбу

5/5 - (1 vote)