У який строк керівники органів державної влади, до яких звернуто запит, зобов’язані повідомити народного депутата, групу народних депутатів, комітет Верховної Ради України у письмовій формі про результати розгляду його (їх) запиту?

-п’ятнадцятиденний строк

-десятиденний строк

+п’ятнадцятиденний строк з дня його одержання або в інший, встановлений Верховною Радою України, строк

-місячний строк

⇓⇓⇓

Дивіться всі відповіді до тестів освітнього порталу Національної поліції!

Оцінка