Тестові запитання для кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді Касаційного адміністративного суду 2016 року

Тести для кваліфікаційних іспитів суддів

1. Який з перелічених органів НЕ наділений повноваженням звертатися до суду з адміністративним позовом про примусове видворення іноземця?

2. За яким типом виборчої системи відбуваються вибори до Верховної Ради України?

3. За якою виборчою системою обраним вважається кандидат, що набрав 50% голосів виборців+1 голос (тобто більше половини голосів виборців)?

4. Що означає конституційний принцип рівного виборчого права?

5. Вкажіть, що з наведеного нижче є гарантією принципу загального виборчого права…

6. Коли починається виборчий процес позачергових виборів народних депутатів України?

7. Хто приймає рішення про проведення чергових виборів народних депутатів України?

8. У якому випадку в одномандатному окрузі проводяться повторні вибори?

9. За яким типом виборчої системи обираються депутати сільської ради?

10. Яке положення Закону України “Про вибори Президента України” спрямоване на забезпечення принципу вільних вибрів?

11. Яка зі зазначених посад належить до вищого корпусу державної служби?

12. Який із зазначених центральних органів виконавчої влади має спеціальний статус?

13. Який вид місцевих виборів НЕ передбачений Законом України “Про місцеві вибори”?

14. Акти яких суб’єктів має право скасовувати Президент України?

15. Який вид центрального органу виконавчої влади має бути утворено, якщо більшість його функцій пов’язані з наданням адміністративних послуг фізичним і юридичним особам?

16. Щодо якого органу, установи або організації встановлено заборону створення і діяльності структурних утворень політичних партій?

17. За якої умови кандидат на зайняття вакантної посади державної служби може скористатися відкладеним правом другого за результатами конкурсу кандидата?

18. Одна з політичних партій подала державному реєстратору необхідний перелік документів для утворення громадської спілки. Яке рішення повинен прийняти уповноважений орган з питань реєстрації у такому випадку?

19. Службовець місцевого управління юстиції був обраний народним депутатом України. Яку підставу припинення відносин державної служби слід вказати у наказі про його звільнення?

20. До якого виду публічної служби належить служба на посаді помічника судді?

21. Між податковим органом і платником податків було укладено договір щодо розстрочення податкових зобов’язань платника податків. Яка ознака характеризує даний договір як адміністративний?

22. За яких умов іноземець чи особа без громадянства НЕ МОЖУТЬ бути примусово видворенні в іншу країну?

23. В засіданні якого органу може брати участь заступник міністра з правом вирішального голосу, якщо міністр не може з поважних причин бути присутній на засіданні цього органу?

24. Які наслідки можуть наступати для платника податків за ненадання відповіді на письмовий запит про надання інформації?

25. Яка періодичність включення до плану-графіку документальних перевірок платника податків з незначним ступенем ризику?

26. На які публічно-правові справи не поширюється юрисдикція адміністративних судів?

27. Яким складом суду вирішуються в окружному адміністративному суді адміністративні справи, предметом оскарження в яких є рішення, дії чи бездіяльність міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади?

28. Які із зазначених органів не мають повноважень щодо звернення до адміністративного суду із позовом про примусове видворення іноземців з України?

29. Під час розгляду адміністративного позову, суддею Р-ського районного суду не надано можливості участі перекладача відповідачу, хоча останній наполягав на такому клопотанні. Відмову суд мотивував відсутністю перекладача в межах населеного пункту. Який принцип адміністративного судочинства порушено у даному випадку?

30. Яку ухвалу може постановити суд за наслідками підготовчого провадження?

31. Який суб’єкт має право звернутись до Вищого адміністративного суду України з позовною заявою про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності?

32. В яких справах може бути застосовано скорочене провадження?

33. За наслідками розгляду апеляційної скарги на постанову суду першої інстанції суд апеляційної інстанції НЕ МАЄ права…

34. Що означає принцип вільних виборів, закріплений у Законі України “Про вибори народних депутатів України?

35. Що з вказаного НЕ є етапом виборчого процесу за Законом України “Про вибори народних депутатів України?

36. Як за законодавством України називається автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, обробки даних та користування ними, створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу?

37. Коли відбуваються позачергові вибори народних депутатів України?

38. Спеціаліст юридичного відділу районної державної адміністрації зареєструвався кандидатом у депутати до місцевої ради, про що в той же день письмово повідомив керівника державної служби органу. Як у такому випадку повинен вчинити керівник державної служби адміністрації?

39. Яка діяльність особи, що займає посаду спеціаліста управління економіки і фінансів обласної державної адміністрації, буде вважатися порушенням нею принципу політичної неупередженості?

40. При порушенні дисциплінарної справи щодо державного службовця з’ясувалось, що створити постійну дисциплінарну комісію в органі неможливо. Який порядок розгляду дисциплінарної справи у такому випадку?

41. Підприємець Н. був оштрафований за незаконну торгівлю спиртними напоями у закладі громадського харчування, власником якого він був. При виясненні обставин справи підприємець дізнався, що місяць тому він був позбавлений відповідної ліцензії, про що повідомлений не був. Яка вимога до адміністративного акту, передбачена ст. 2 КАС, порушується у такому випадку?

42. Які адміністративні справи не підсудні місцевим загальним судам як адміністративним?

43. Яка справа підсудна Вищому адміністративному суду України як суду апеляційної інстанції?

44. У ході розгляду справи окружний адміністративний суд встановив відсутність закону, який регламентує спірні правовідносини чи подібні до них. Як має діяти суд у такій ситуації?

45. Який зміст має одна з вимог принципу верховенства права згідно з положеннями Кодексу адміністративного судочинства України?

46. Коли розпочинається перебіг строку апеляційного оскарження постанови суду першої інстанції, якщо справу розглянуто у скороченому провадженні?

47. Яка з ухвал, винесених адміністративним судом першої інстанції, може стати предметом окремого апеляційного перегляду?

48. У якій категорії адміністративних справ Кодекс адміністративного судочинства України передбачає можливість перегляду рішень суду першої інстанції за правилами апеляційного провадження?

49. На одному із засідань Кабінет Міністрів України деталізував визначені законом правила реєстрації місця проживання. Яким актом Уряд має затвердити ці правила?

50. На засіданні Кабінету Міністрів України обговорювалось питання про утворення центрального органу виконавчої влади, основним завданням якого буде здійснення державного контролю за дотриманням суб’єктами адміністративного права актів законодавства. У якій організаційно-правовій формі має бути створено такий орган?

51. Яким законодавчим актом встановлюється надання пільг та державної допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення і сім’ям загиблих в ході проведення АТО?

52. Яким суб’єктам не призначається державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам?

53. Який юридичний факт називається обмеженою в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров ‘ю або настала смерть?

54. Протягом якого періоду виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років?

55. Які юридичні факти вважаються складними життєвими обставинами?

56. Протягом якого терміну особа повинна звернутись за призначенням допомоги при усиновленні дитини?

57. Гарантією принципу рівного виборчого права є…

58. Який документ підтверджує особу виборця на місцевих виборах в Україні?

59. Що є підставою обмеження активного виборчого права на виборах Президента України?

60. Для забезпечення рівного виборчого права представництво осіб однієї статі у виборчих списках кандидатів у депутати місцевих рад у багатомандатних виборчих округах має становити…

61. Яким терміном в Кодексі адміністративного судочинства України визначений орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхні посадові чи службові особи, інші суб’єкти при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень?

62. Яка вимога має враховуватися при визначенні розміру грошової застави?

63. Яким судом вирішуються адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України?

64. В яких адміністративних справах громадянин України може бути відповідачем?

65. Які справи не підсудні Вищому адміністративному суду України як суду першої інстанції?

66. Яка справа буде підсудна за правилами предметної підсудності місцевому загальному суду або окружному адміністративному суду за вибором позивача?

67. Яка справа підсудна апеляційному адміністративному суду як суду першої інстанції?

68. Адміністративний суд може призначити додаткову експертизу, якщо висновок експерта буде визнано…

69. На реалізацію якого принципу виборчого права впливає високий прохідний бар’єр?

70. Представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини НЕ МАЮТЬ права…

71. Щодо яких актів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини НЕ МАЄ права звертатися до Конституційного Суду України з поданням про їх відповідність Конституції України?

72. Для здійснення контролю з конкретно визначених міською радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування, можуть створюватися тимчасові контрольні комісії міської ради. Який існує порядок створення тимчасової контрольної комісії міської ради?

73. Особа, яка не є громадянином України, перебуває за межами країни своєї громадянської належності. Які обставини вказують на те, що така особа може бути визнана біженцем в Україні?

74. Який орган визначає перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги та вимоги до них?

75. До державного реєстратора були подані документи про створення всеукраїнського громадського об’єднання. При перевірці документів реєстратор виявив, що подібна назва вже існує у об’єднання, яке діє на території Волинської та Львівської областей. Як повинен поступити легалізуючий орган у подібному випадку?

76. Яке суб’єктивне публічне право закріплено законодавством України за іноземцями?

77. На посади якого складу військовослужбовців Збройних Сил України за контрактом не можуть бути прийняті іноземці та особи без громадянства?

78. Який суб’єкт уповноважений за потребою утворювати тимчасові державні органи – військово-цивільні адміністрації у селах, селищах, містах, районах та областях, що діють у складі Антитерористичного центру при Службі безпеки України?

79. Який суб’єкт здійснює державний контроль разом з Рахунковою палатою за використанням політичними партіями коштів, виділених з державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності?

80. Яким суб’єктом утворюються та ліквідуються Національні комісії регулювання природних монополій?

81. Як необхідно розуміти політичну неупередженість державного службовця, який займає посаду державної служби категорії “В” в контексті обмеження його прав?

82. В якому із запропонованих джерел адміністративного права визначається категорія “суб’єкт владних повноважень”?

83. На яку посаду призначення здійснюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України?

84. На сесії обласної ради було прийняте рішення про висловлення недовіри голові обласної державної адміністрації, за яке проголосувало дві третини від складу обласної ради. Яка процедура повинна за цим слідувати?

85. На сесії районної ради було прийняте рішення про висловлення недовіри голові районної державної адміністрації, за яке проголосувала проста більшість від складу районної ради. Яка процедура повинна за цим слідувати?

86. У які терміни може бути проведений новий всеукраїнський референдум з питань, що раніше виносилися на референдум?

87. Які вимоги щодо надання адміністративних послуг можуть визначатися не тільки законами?

88. На які виборні посади в органах місцевого самоврядування особи обираються відповідною радою?

89. На які виборні посади в органах місцевого самоврядування особи затверджуються відповідною радою?

90. Чи може бути оскаржена постанова, прийнята у скороченому провадженні?

91. Що НЕ може бути підставою для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами?

92. Що НЕ може бути підставою для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами?

93. Що НЕ може бути підставою для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами?

94. До якого виду посад належать посади членів Кабінету Міністрів України?

95. Який із міністрів призначається Верховною Радою за поданням Президента України?

96. Яка з ознак НЕ характеризує адміністративний договір?

97. Яка з ознак НЕ характерна для публічно-правового спору?

98. Який порядок призначення на посаду керівника агентства, служби чи інспекції?

99. В реалізації якого права обмежений державний службовець?

100. За якої умови адміністративні справи розглядаються і вирішуються в суді першої інстанції колегією у складі трьох суддів?

101. Які з осіб НЕ є такими, що беруть участь у справі?

102. Як слід вчинити у разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності посади члена Кабінету Міністрів України з іншими видами діяльності?

103. Які ради НЕ можуть створювати виконавчі органи?

104. Як вводяться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України?

105. Хто формує персональний склад Ради національної безпеки і оборони України?

106. Який орган здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади?

107. До якого органу громадяни НЕ можуть звернутися з електронною петицією?

108. Яка з процедур НЕ застосовується при публічних закупівлях?

109. Який документ складає за результатами здійснення планового або позапланового заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю), у разі виявлення порушень вимог законодавства?

110. Який із органів НЕ належить до центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом?

111. За рішенням якого органу державний службовець може бути позбавлений рангу?

112. У зв’язку з реорганізацією структурних підрозділів Міністерства юстиції України, відбулося скорочення штату територіальних управлінь міністерства. Яку підставу припинення відносин державної служби слід вказати у наказі про звільнення службовців територіальних управлінь?

113. Хто може звернутися до суду з позовною заявою щодо накладення арешту на активи, що пов’язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких активів та надання доступу до них?

114. Що із наведеного відрізняє нормативний акт від адміністративного (індивідуального) акта?

115. Який із учасників адміністративного процесу характеризується як особа, що має необхідні знання та якій доручається дати висновок з питань, що виникають під час розгляду справи?

116. У якому випадку позовна заява повертається позивачеві?

117. Який суб’єкт владних повноважень уповноважений здійснювати перевірку щодо відповідності Конституції України питань, які пропонується винести на всеукраїнський референдум за народною ініціативою?

118. Чому має дорівнювати вартість майна платника податків, що передається у податкову заставу?

119. У службовця, який працює на посаді керівника структурного підрозділу районної державної адміністрації, виник сумнів щодо законності доручення заступника голови районної адміністрації. Як він повинен діяти у такому випадку?

120. Яка кількість громадян України має бути присутня на зборах, які уповноважені утворювати ініціативну групу всеукраїнського референдуму з певного питання?

121. У які строки ініціативна група всеукраїнського референдуму повинна зібрати необхідну кількість підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму з певного питання?

122. Який однаковий ранг може бути може бути присвоєно двом посадовим особам місцевого самоврядування, одного із яких прийнято на службу в органи місцевого самоврядування на посаду першої категорії, а іншого – на посаду другої категорії?

123. У який строк після отримання рішення Центральної виборчої комісії про загальні підсумки збирання підписів громадян України під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму Президент України видає указ про проголошення референдуму?

124. Що є спільного в обранні Президента України та міського голови (кількість виборців у місті дорівнює один мільйон)?

125. Чи можуть іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, проходити військову службу у Збройних Силах України?

126. Який вид діяльності НЕ охоплюється поняттям “публічна служба” у розумінні визначення, наведеного в КАС України?

127. Як має вчинити суд у разі смерті або оголошення в установленому законом порядку померлою особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво?

128. Хто НЕ може звернутися з позовною заявою про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності?

129. Позивач Р звернувшись до Н-ського районного суду хотів дізнатись про те, на яку дату призначений розгляд його адміністративного позову. Помічник судді вказав на те, що дану інформацію позивач отримає не раніше ніж через 5 днів. Який принцип адміністративного судочинства порушено у даному випадку?

130. Під час розгляду адміністративного позову, суддею Р-ського районного суду долучено покази свідка щодо обставин справи, однак останні додані лише у письмовому вигляді без допиту свідка в залі суду. Який принцип адміністративного судочинства порушено у даному випадку?

131. Розглянувши адміністративний позов, поданий позивачем П, суддя Р-ського міського суду відмовив у відкритті провадження, мотивуючи відмову відсутністю законодавства, яке регулює відносини у вказаному адміністративному спорі. Який принцип адміністративного судочинства порушено у даному випадку?

132. За результатами виборів на території району, де діяла військово-цивільна адміністрація району, було обрано новий склад районної ради. З якого дня припиняються повноваження відповідної військово-цивільної адміністрації району?

133. Заступник голови районної ради був позбавлений рангу посадової особи місцевого самоврядування головою районної ради. Чи дотримані у такому випадку вимоги чинного законодавства України й чому?

134. Особа, що стала переможцем конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “В”, відмовилася скласти Присягу державного службовця. Яка передбачена процедура у такій ситуації?

135. Що з нижче перерахованого НЕ є видом військової служби в Україні?

136. Вкажіть вірне визначення всеукраїнського референдуму про зміну території України (за Законом України “Про всеукраїнський референдум”)…

137. Яке питання НЕ може бути винесене (ініційоване) на всеукраїнський референдум за народною ініціативою?

138. Ким утворюються дільничні виборчі комісії на виборах Президента України?

139. В якій частини постанови суду зазначаються встановлені судом обставини із посиланням на докази?

140. Які акти видають агентства, служби та інспекції?

141. При яких органах утворюються Центри надання адміністративних послуг?

142. Які з адміністративних справ НЕ підсудні місцевим загальним судам?

143. На яку особу покладено обов’язок щодо доказування правомірності рішення в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень?

144. Через які органи Кабінет Міністрів України НЕ здійснює виконавчу владу?

145. Перебування на яких посадах НЕ обмежує громадянина в праві бути членом політичної партії?

146. Якщо позивач скористався можливістю досудового вирішення спору, то з якого дня обчислюється строк для звернення до адміністративного суду?

147. Яке рішення має ухвалити суддя, якщо з’ясує, що заяву не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства?

148. Яке рішення має ухвалити суд у разі примирення сторін?

149. Якому суду підсудні адміністративні справи щодо примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України?

150. За якої умови вимога про відшкодування шкоди, заподіяної протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень або іншим порушенням прав, свобод та інтересів суб’єктів публічно-правових відносин, розглядається адміністративним судом?

151. Як має вчинити суд, якщо позовну заяву подано з пропущенням встановленого законом строку звернення до адміністративного суду і суд не знайшов підстав для визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними?

152. Який строк встановлюється для захисту прав, свобод та інтересів особи для звернення до суду у справах щодо оскарження рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів?

153. Як має вчинити суд, якщо позивач відмовився від адміністративного позову і відмову прийнято судом?

154. Яке судове рішення викладається у формі постанови?

155. У якій частині постанови суду апеляційної інстанції зазначаються узагальнені доводи особи, яка подала апеляційну скаргу?

156. Протягом якого строку з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження, за загальним правилом, має бути розглянута апеляційна скарга на постанову першої інстанції?

157. У зв’язку з діями, що порушують Конституцію України і Закони України, підривають засади місцевого самоврядування, суперечать інтересам територіальної громади смт. К. Верховна Рада України достроково припинила повноваження К-селищної ради та призначила позачергові вибори К-селищної ради. Чи мала Верховна Рада України право на такі дії?

158. Який строк звернення до адміністративного суду встановлюється для захисту прав, свобод та інтересів особи у справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби?

159. Який суб’єкт має право скасовувати накази керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, що суперечать Конституції України?

160. Службою безпеки України було видано нормативно-правовий акт з грифом “Таємно” з питань діяльності у сфері охорони державної таємниці, який зачіпає права, свободи й законні інтереси людини і громадянина. Яким суб’єктом буде здійснена державна реєстрація такого нормативно-правового акта?

161. Яким органом буде здійснена державна реєстрація нормативно-правового акта, який було видано Міністерством юстиції України і який мав міжвідомчий характер?

162. Електронна петиція, адресована Президенту України, зібрала на свою підтримку 21000 підписів громадян протягом трьох місяців з дня оприлюднення петиції. Який встановлено порядок розгляду для таких петицій?

163. Який граничний розмір виборчого фонду кандидата на пост Президента України?

164. Що є умовою конституційної праводієздатності політичної партії бути суб’єктом висування кандидата на пост Президента України?

165. Хто уповноважений визнавати вибори на виборчій дільниці недійсними (йдеться про вибори Президента України)?

166. Хто вважається обраним Президентом України?

167. У яких місцях забороняється збирання підписів на підтримку ініціатив щодо проведення всеукраїнського референдуму?

168. Який факт визначає момент вступу члена Кабінету Міністрів України на посаду?

169. Які основні функції здійснюють служби як центральні органи виконавчої влади?

170. До якого виду посад публічної служби належать посади керівників агентств, служб чи інспекцій?

171. В якому порядку призначаються на посади Голова Антимонопольного комітету України, Голова Фонду державного майна України, Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України?

172. Які наслідки має зупинення дії акту Кабінету Міністрів України Президентом України з мотивів невідповідності Конституції України?

173. З якого моменту, за загальним правилом, набирають чинності накази міністерства, які є нормативно-правовими актами і пройшли державну реєстрацію?

174. В якому порядку призначається на посаду Надзвичайний і Повноважний Посол України?

175. Як зобов’язаний вчинити Президент України у разі висловлення недовіри голові місцевої державної адміністрації двома третинами від складу відповідної ради?

176. Який суб’єкт може скасувати накази міністерства?

177. Який орган виконавчої влади проводить конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії “А”?

178. Допомога на поховання пенсіонера є…

179. Що має здійснити податковий керуючий у разі недостатності суми коштів, отриманих від продажу майна платника податків, для погашення податкового боргу такого платника?

180. В якому разі виникає у контролюючого органа право податкової застави?

181. Які темпоральні критерії є підґрунтям для стягнення коштів і продажу майна платника податків?

182. Що є підставою для прийняття контролюючим органом рішення про погашення усієї суми боргу платника податків?

183. Яким чином може бути змінено початкову ціну продажу майна платника податків, що знаходиться у податковій заставі?

184. Яку співмірність встановлено між сумою вартості майна, що перебуває у податковій заставі, і сумою податкового боргу платника податків?

185. Як оформлюється виникнення права податкової застави?

186. В якому разі можлива уступка грошового зобов’язання або податкового боргу платника третім особам?

187. Який суб’єкт здійснює стягнення податкового боргу платника податків-фізичної особи?

188. Виконання якого обов’язку платника податків забезпечується податковою заставою?

189. Виконання податкового обов’язку відбувається платником самостійно або за допомогою…

190. Які способи сплати податку і збору передбачені законодавством?

191. Що із зазначеного не є підставою припинення податкового обов’язку фізичної особи?

192. Через порушення якого принципу поняття “штрафна санкція”, наведене у Податковому кодексі України, суперечить положенням Конституції України?

193. В межах якого принципу податкового законодавства розкривається теза про необхідність збалансованості витрат бюджету з його надходженнями?

194. З якою із країн у України відсутній двосторонній договір про уникнення подвійного оподаткування?

195. Які порушення вважаються змістовними при складанні та поданні податкової звітності?

196. Який ценз НЕ є умовою реалізації пасивного виборчого права в Україні?

197. Який вид виборів НЕ використовується на виборах Президента України?

198. Хто є суб’єктом ініціювання всеукраїнського референдуму?

199. Відповідно до ч. 6 ст. 20 Конституції України опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Ураховуючи тривалу неспроможність парламенту прийняти відповідний закон, утворена відповідно до закону, ініціативна група розпочала збір підписів під ініціативою проведення всеукраїнського референдуму щодо прийняття такого закону. Який референдум ініціює Український народ у такому випадку?

200. Вкажіть на суб’єктів подання кандидатур до складу окружних комісій всеукраїнського референдуму…

201. З яких джерел здійснюється фінансування витрат на збирання підписів громадян на підтримку ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму?

202. Після схвалення на всеукраїнському референдумі закону України та офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів всеукраїнського референдуму Президент України відмовився підписати та офіційно оприлюднити відповідний закон. Який варіант поведінки уповноважених суб’єктів забезпечить імплементацію волі Українського народу?

203. На підставі протоколів окружних комісій з всеукраїнського референдуму про підсумки голосування в межах відповідних округів референдуму та протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування у закордонному окрузі референдуму ЦВК встановила, що у голосуванні на референдумі взяли участь менше половини учасників всеукраїнського референдуму з тих, що внесені у списки учасників всеукраїнського референдуму. При цьому, третина бюлетенів референдуму була визнана недійсною, ще у третині виборчих дільниць одного територіального округу референдуму голосування визнано недійсним. Загалом, більшість з тих, хто взяв участь у референдумі, висловилися на підтримку питання, яке виносилося на референдум. Яким має бути остаточне рішення ЦВК?

204. Сержант патрульної служби склав постанову про накладення на гр. Н адміністративного стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння). Яку вимогу частини третьої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства порушено прийняттям цього адміністративного акту?

205. В якому випадку утворюються територіальні органи міністерства?

206. Хто є головною посадовою особою села?

207. Міською радою був наданий дозвіл на будівництво багатоповерхового житлового будинку. Через декілька місяців після початку робіт відбулося руйнування стіни сусідньої будови обласної лікарні, оскільки викопаним котлованом були пошкоджені підземні приміщення лікарні, які виходили на територію, призначену для будівництва. Яку вимогу частини третьої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України порушено суб’єктом владних повноважень виданням зазначеного адміністративного акту?

208. За результатами проведення конкурсу на заміщення посади державної служби категорії Б двоє із претендентів отримали однаковий загальний рейтинг. Які дії конкурсної комісії є правомірними в такій ситуації?

209. Який суб’єкт надає висновок про відповідність Конституції України питань, що пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою?

210. З урахуванням якого виду вартості визначається вартість майна при застосуванні податкової застави?

211. Яким повноваженням НЕ наділений Верховний Суд України при перегляді справи у зв’язку з встановленням міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні цієї справи судом?

212. До компетенції якого центрального органу виконавчої влади НЕ належить здійснення оперативними підрозділами оперативно-розшукової діяльності?

213. За поданням якого суб’єкта відбувається призначення Директора Державного бюро розслідувань?

214. Який із зазначених державних органів НЕ належить до центральних органів виконавчої влади?

215. Політична партія “Б” виступила організатором та звернулася до Центральної виборчої комісії з клопотанням зареєструвати ініціативну групу всеукраїнського референдуму для збору підписів під вимогою щодо проведення всеукраїнського референдуму з питання: “Чи підтримуєте Ви приєднання України до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) як системи колективної безпеки?”. Яким має бути рішення ЦВК та чому?

216. Який суд та за якими правилами розглядає справи за позовами кандидата у Президенти України щодо захисту честі, гідності, ділової репутації внаслідок поширення про нього недостовірної інформації (спростування недостовірної інформації, відшкодування матеріальної та моральної шкоди)?

217. На зборах громадян України, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі, прийнято рішення про створення ініціативної групи для збору підписів під ініціативою щодо висловлення недовіри Верховній Раді України і проведенні позачергових парламентських виборів. Чи може таке питання бути винесене на всеукраїнський референдум та чому?

218. Ініціативна група всеукраїнського референдуму розпочала збір підписів під ініціативою проведення всеукраїнського референдуму з питань, які визначали зовнішньополітичний курс держави. Так, на референдум пропонувалося винести два питання: “Чи згодні Ви з тим, щоб Україна стала членом Європейського Союзу (ЄС)”; “Чи підтримуєте Ви участь України в Єдиному економічному просторі (ЄЕП) разом з Російською Федерацією, Республікою Казахстан та Республікою Білорусь”. Чи можуть ці питання бути винесені на один всеукраїнський референдум та чому?

219. Яка категорія іноземців та осіб без громадянства у перспективі може отримати активне виборче право в Україні та у яких виборах?

220. Організатори зборів всеукраїнського референдуму у належні строки повідомили Центральну виборчу комісію про намір провести збори. Утім, у день проведення зборів ЦВК отримала ухвалу суду про заборону направляти на збори представника для посвідчення факту проведення зборів. Незважаючи на це збори були проведені, питання проголосовані, а уповноважений представник ініціативної групи подав до ЦВК необхідні документи для реєстрації ініціативної групи. Яке рішення має ухвалити ЦВК та чому?

221. На зборах громадян України схвалено пропозицію про винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою таких питань: “1. Чи згодні ви з тим, що Конституція України в новій редакції має бути ухвалена безпосередньо українським народом на всеукраїнському референдумі”, “2. Чи ухвалюєте ви Конституцію України в новій редакції, проект якої додається, внесену на всеукраїнський референдум, проголошений Президентом України за народною ініціативою?”. Чи можна виносити на один референдум такі питання та чому?

222. Які юридичні наслідки передбачені Конституцією України на випадок обрання Верховної Ради України на позачергових виборах?

223. З яких джерел НЕ може поповнюватися виборчий фонд кандидата на пост Президента України?

224. Народним депутатом України може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років. Що з вказаного, згідно з Законом України “Про вибори народних депутатів України”, НЕ означає проживання в Україні?

225. Які заходи конституційно-правової відповідальності можуть бути вжиті за підкуп виборців (на прикладі виборів народних депутатів України)?

226. До якого виду юридичної відповідальності НЕ можна притягнути за підкуп виборців?

227. Перебуваючи на виборчій дільниці у день голосування, кандидат у народні депутати України Н., висунутий політичною партією, став свідком виборчого правопорушення (голосування без документів, що посвідчують особу виборця). Н. склав акт про це, який підписали два виборці. Чи буде належним та допустимим доказом в суді акт складений Н. та чому?

228. Ще задовго до офіційного оголошення Центральною виборчою комісією початку виборчого процесу на виборах народних депутатів України громадянин України К. почав вести активну благодійну діяльність (як пізніше виявилося в межах виборчого округу) через очолюваний ним Благодійний фонд “Довіра”. Зокрема, роздавав пенсіонерам пакети з продуктами харчування, інвалідам влаштовував безоплатне медичне обстеження, влаштовував безоплатні екскурсії для дітей в зоопарк тощо. Причому така діяльність тривала аж до самого моменту реєстрації його як кандидата у народні депутати України (слід зауважити, що і документи на реєстрації він подав не на початку виборчої кампанії, а наприкінці терміну відведеного для реєстрації кандидатів у депутати). Чи підпадають дії К. під обмеження на ведення передвиборної агітації та чому?

229. Який граничний поріг вартості партійної символіки на місцевих виборах?

230. Які вибори призначаються у випадку дострокового припинення повноважень депутата селищної ради?

231. Яку кількість територіальних округів утворює Центральна виборча комісія в єдиному загальнодержавному окрузі для проведення всеукраїнського референдуму?

232. У якому випадку Президент України має право повторно зупинити дію акта Кабінету Міністрів України?

233. До компетенції якого центрального органу виконавчої влади належить здійснення оперативно-розшукової діяльності та досудове розслідування злочинів, вчинених службовими особами, посади яких віднесено до першої – третьої категорій посад державної служби, суддями та працівниками правоохоронних органів?

234. Що обумовлює принцип соціальної справедливості у податково-правовому регулюванні?

235. У якій організаційно-правовій формі Кабінетом Міністрів України буде утворено центральний орган виконавчої влади, якщо більшість його функцій – управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління цього органу?

236. Головою обласної державної адміністрації було прийнято рішення щодо створення дисциплінарної комісії для визначення ступеня вини, характеру і тяжкості дисциплінарного проступку, вчиненого головою місцевої державної адміністрації, що знаходиться у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Чи правомірні дії голови обласної державної адміністрації та чому?

237. У якій організаційно-правовій формі утворюється громадське об’єднання, засновниками та членами якого є фізичні особи?

238. Який суб’єкт здійснює призначення голови Державної міграційної служби України?

239. Який строк передбачено для перевірки обґрунтованості рішення керівника контролюючого органа про застосування адміністративного арешту майна?

240. Правовий статус Державної фіскальної служби України може бути охарактеризовано як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується…

241. Довідка іноземної держави про сплату податку і збору відповідним платником податків обов’язково має містити…

242. Хто з суб’єктів не несе юридичну відповідальність за порушення порядку подання податкової звітності?

243. Який обов’язковий платіж входить до складу податку на майно?

244. Який обов’язковий платіж входить до складу рентної плати?

245. Які товари належать до підакцизних?

246. Які товари визнано підакцизними?

247. До підакцизних товарів віднесено…

248. Яким нормативно-правовим актом встановлено пропорції розподілу загальнодержавних податків?

249. З якого моменту набуває чинності закон, схвалений на всеукраїнському референдумі (окрім випадків, коли дата набрання чинності законом прямо передбачена положенням цього закону)?

250. На які види залежно від компетенції органу щодо їх встановлення розподіляються податки і збори?

251. Яке положення Закону України “Про вибори Президента України” спрямоване на забезпечення рівності прав і умов участі у виборчому процесі?

252. На які різновиди поділено платежі податкового характеру залежно від форми оподаткування?

253. За чиєю пропозицією Верховна Рада України може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України?

254. Який суд є судом першої інстанції для вирішення справи про примусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності?

255. Що таке одиниця оподаткування?

256. Як має вчинити суд, якщо справу не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства?

257. База оподаткування це…

258. Що знаходиться поза межами перегляду судом касаційної інстанції?

259. Яким чином в законодавстві закріплюється база оподаткування та порядок її визначення?

260. Як слід вчинити суду, якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені законом?

261. За загальним правилом територіальної підсудності адміністративні справи вирішуються судом…

262. Ставка податку це…

263. Якого суб`єкта наділено правами стосовно встановлення ставок по загальнодержавним податкам і зборам?

264. Які повноваження має міський голова у разі незгоди з рішенням виконавчого комітету ради?

265. Кандидат у народні депутати України зареєстрований ЦВК як самовисуванець, будучи власником друкованого засобу масової інформації, вирішив без укладання угоди з редакцією друкувати матеріали своєї передвиборної агітації. Чи є такі дії законними та чому?

266. Під час передвиборної агітації на виборах народних депутатів України кандидатом у народні депутати М. була проведена акція у школах міста П. у рамках якої були роздані подарунки з символікою “За мир”, а саме ортопедичні портфелі з вкладеним туди шкільним приладдям. Приблизна вартість пакета становила 150 – 200 грн. М. є лідером благодійного фонду “За мир”. Як суддя оцініть дії М. Чи мало місце порушення виборчого законодавства та чому?

267. Що таке виборча квота?

268. Хто вважається обраним Президентом України за підсумками повторного голосування, якщо до виборчого бюлетеня для повторного голосування було внесено дві кандидатури?

269. Чи повинно здійснюватися і в якому розмірі відрахування на утримання малолітньої дитини із пенсії, якщо пенсіонер перебуває в спеціалізованій установі на повному державному утриманні?

270. З якої дати утриманець має право на пенсію у разі втрати годувальника, якщо рішення суду про оголошення годувальника померлим набрало чинності через півтора року від дати смерті, встановленої в рішенні, а утриманець звернувся із заявою до Пенсійного фонду через 3,5 місяці від дати отримання рішення суду?

271. Чи мають право на отримання пенсії у разі втрати годувальника неповнолітні діти, які отримували пенсію у зв’язку з втратою годувальника, та були в подальшому усиновлені?

272. Хто визначає види пенсійного забезпечення, які одержує пенсіонер?

273. Розглянувши адміністративний позов громадянина Р, головуючий оголосив судове рішення без участі позивача. Останньому текст цього рішення надійшов через 10 днів внаслідок несвоєчасного надсилання рішення судом. Який принцип адміністративного судочинства порушено у даному випадку?

274. Які види доходів враховуються при реалізації процедур усунення подвійного оподаткування?

275. Що являє собою спеціальний податковий режим?

276. Який принцип застосовується при вирішенні колізійності норм податкового законодавства?

277. Який режим оподаткування застосовується до оподаткування доходів фізичних осіб, що отримують інвестиційний прибуток?

278. Яким чином оподатковується сума отриманого фізичною особою хабара?

279. За поданням якого суб’єкта відбувається призначення голови Державної міграційної служби України?

280. Які суб’єкти мають право на застосування податкової знижки?

281. З якого моменту військово-цивільні адміністрації населених пунктів набувають повноважень?

282. Коли можуть бути внесені зміни до елементів правового механізму податку?

283. Прем’єр-міністр України вніс до Верховної Ради України подання щодо звільнення з посади Міністра закордонних справ України. Чи уповноважений Прем’єр-міністр на такі дії та чому?

284. У зв’язку з реорганізацією державного органу державному службовцю було запропоновано переведення на іншу посаду відповідно до його кваліфікації, від чого він відмовився. Яка процедура буде після цього застосована до такого державного службовця?

285. Який із запропонованих суб’єктів НЕ належить до системи управління державної служби?

286. Яка ознака є підґрунтям у визначенні змісту принципу фіскальної достатності?

287. Єдиний підхід до встановлення податків і зборів як принцип податкового законодавства передбачає…

288. З якого моменту застосовуються існуючі податкові пільги у разі їх розширення законом?

289. Як визначається сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що справляються в установленому законом порядку?

290. Який суб’єкт має встановлювати граничні розміри ставок місцевих податків?

291. З якого часу будуть застосовуватися норми рішень місцевих органів про встановлення податків, що були прийняті у вересні поточного року?

292. З якого моменту грошове зобов’язання вважається узгодженим у випадку судового оскарження рішення контролюючого органу?

293. Який зміст надано принципу стабільності в податково-правовому регулюванні?

294. Який орган НЕ здійснює контроль у сфері публічних закупівель?

295. В яких адміністративних справах НЕ застосовується скорочене провадження?

296. За рішенням якого органу іноземець або особа без громадянства НЕ можуть бути примусово повернуті в країну походження або третю країну?

297. Яка ознака характеризує відмінність органів виконавчої влади із спеціальним статусом від інших центральних органів виконавчої влади?

298. Після розгляду адміністративного позову щодо утворення податкового боргу, суддя окружного адміністративного суду не викликав для пояснень у цій справі працівника Державної фіскальної служби України, який проводив перевірку і встановив борг. Який принцип адміністративного судочинства порушено у такому випадку?

299. До якого виду соціального забезпечення належить допомога на поховання пенсіонера?

300. Якою має бути чисельність ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою?

301. Якому із встановлених законодавством мінімумів дорівнює рівень забезпечення прожиткового мінімуму?

302. Які заходи можуть вживатися у разі, якщо малозабезпечена сім’я не використовує можливостей знаходження додаткових джерел для існування?

303. Протягом якого строку малозабезпечена сім’я може отримати не отриману своєчасно з вини сім’ї соціальну допомогу?

304. У якому порядку НЕ може бути здійснено касаційний розгляд адміністративної справи?

305. У якій категорії адміністративних справ строк подання апеляційних скарг на рішення суду НЕ може бути поновлено?

306. Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) ухвалив на користь громадянки України Ф. рішення, яким встановив порушення п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод при вирішенні її справи Вищим адміністративним судом України. Протягом якого строку Ф. має звернутись до Верховного Суду України із заявою про перегляд рішення національного суду?

307. До якого органу може бути оскаржено рішення про накладення дисциплінарного стягнення державними службовцями категорії “А”?

308. Яка з обставин НЕ є обмеженням для вступу на державну службу?

309. Який державний орган необхідно сповістити про проведення мирного заходу?

310. Який орган виконавчої влади забезпечує формування та ведення Реєстру адміністративних послуг?

311. Обрахування якого податку відбувається з урахуванням принципу “витягнутої руки” ?

312. Який звітний період встановлено для провадження контролю за трансфертним ціноутворенням?

313. Який суб’єкт НЕ може скасовувати розпорядження голови місцевої державної адміністрації?

314. Які із спорів НЕ належить розглядати в порядку адміністративного судочинства?

315. Яким суб’єктом затверджуються форми заяви, довідки про склад сім’ї, декларації про доходи та майно, які подаються при оформленні державної соціальної допомоги малозабезпеченими сім’ями?

316. Чи можуть до довідки про склад сім’ї для призначення державної допомоги малозабезпеченій сім’ї включити співмешканців, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі?

317. У якому розмірі призначається допомога на дітей, над якими встановлено опіку?

318. У якому розмірі виплачується допомога на дітей одиноким матерям?

319. Відповідно до якого Закону України буде призначена вагітній жінці-військовослужбовцю державна допомога у зв’язку з вагітністю та пологами?

320. Який розмір соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, буде призначено священнослужителям, церковнослужителям та особам, які протягом не менш як десяти років до введення в дію Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” займали виборні або за призначенням посади у релігійних організаціях, офіційно визнаних в Україні та легалізованих згідно з законодавством України?

321. Які особи мають право на отримання пенсії за віком на пільгових умовах?

322. Який орган призначає та встановлює розмір пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання?

323. На які види виплат нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування?

324. Які особи не підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню?

325. За чиєї ініціативи викликається у судове засідання свідок?

326. За чиєї ініціативи допускається до участі в адміністративному судочинстві перекладач?

327. У якому випадку неможливе проведення проміжних та повторних виборів депутатів?

328. Хто вправі проявити ініціативу відносно надання (витребування) додаткових доказів, необхідних для розв’язання адміністративної справи?

329. Як має вчинити адміністративний суд, якщо особа, яка бере участь у справі, не може самостійно надати докази на підтвердження своїх вимог?

330. Яке рішення має постановити адміністративний суд у разі подання позову після закінчення строків, установлених законом?

331. У якому випадку адміністративний суд ухвалює рішення про залишення позовної заяви без руху?

332. У якому випадку адміністративний суд ухвалює рішення про повернення позовної заяви?

333. У якому випадку адміністративний суд ухвалює рішення про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі?

334. Який етап виборчого процесу не врегульовано на законодавчому рівні?

335. За наявності чиєї ініціативи адміністративний суд вживає заходи щодо невідкладного розгляду і вирішення справи?

336. Яке рішення має ухвалити адміністративний суд у разі примирення сторін у справі?

337. Яке рішення може постановити адміністративний суд за наслідками підготовчого провадження?

338. У якому випадку окружна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією за поданням її Голови на підставі пропозицій членів Центральної виборчої комісії?

339. Якими засобами забезпечується рівність прав і можливостей кандидатів у депутати, партій брати участь у виборчому процесі?

340. Якими повноваженнями наділена Центральна виборча комісія під час підготовки та проведення місцевих виборів?

341. До якої місцевої ради особа може бути висунута кандидатом у депутати у багатомандатному виборчому окрузі?

342. З якого питання можлива реалізація ініціативи виключно Верховної Ради наступного скликання щодо проведення нового всеукраїнського референдуму?

343. Використання яких джерел заборонено для фінансування агітації референдуму?

344. Які відомості повинні містити друковані матеріали агітації референдуму?

345. 26 жовтня 2014 року під час позачергових виборів народних депутатів України чотири громадянина прийшли на різні виборчі дільниці й подали свій службовий паспорт для отримання бюлетеня для голосування. На якій дільниці громадянин України успішно зміг використати своє активне виборче право?

346. У зв’язку з початком виборчого процесу позачергових виборів народних депутатів 30 липня 2014 року політична партія “Народний фронт”, громадська організація “Відродження”, Центральна виборча комісія та релігійна організація “Майбутнє України” мали намір реалізувати своє право висування кандидатів у народні депутати України. Хто із перелічених суб’єктів зміг реалізувати право висування кандидатів у народні депутати України?

347. Центральна виборча комісія за сто сімдесят п’ять днів до дня голосування оприлюднила перелік одномандатних округів із зазначенням їх номерів, меж, а також адрес приміщень відповідних виборчих комісій виключно на своєму офіційному веб-сайті. Чи правомірні дії Центральної виборчої комісії?

348. 22 серпня 2014 року до Центральної виборчої комісії надійшла скарга від громадянина України, якому було відмовлено в участі роботи однієї з окружних виборчих комісій, у складі якої вже було 18 осіб, яка була створена для підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року. Чи правомірні дії Центральної виборчої комісії?

349. Під час підготовки до виборів народних депутатів України голова виборчої комісії зобов’язав одного з членів комісії привезти на основне місце роботи передвиборчі матеріали політичних партій. Член виборчої комісії заперечив та відмовився виконувати вказівку голови виборчої комісії. Чи є дії члена комісії правомірними?

350. За двадцять один день до виборів народних депутатів до органу ведення Державного реєстру виборців прибула делегація дільничної виборчої комісії у складі двох її членів для отримання попередніх списків виборців. Орган ведення Державного реєстру виборців відмовив надати списки виборців, посилаючись на порушення законодавчих вимог членами дільничної виборчої комісії. Які дії мають вчинити представники дільничної виборчої комісії для отримання списків виборців?

 

5/5 - (1 vote)