Тестові запитання для кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді Касаційного цивільного суду 2016 року

Тести для кваліфікаційних іспитів суддів

1. За якими критеріями здійснюється поділ юридичних осіб публічного та приватного права?

2. Вкажіть чи може односторонній правочин створювати обов’язки для інших осіб?

3. Вкажіть чи обов’язково скріплюється печаткою правочин, який вчиняє юридична особа?

4. Чи підлягає застосуванню реституція як правовий наслідок недійсності правочину для повернення майна, переданого на виконання недійсного правочину, яке було відчужене третій особі?

5. Зазначте відмінні риси спадкової трансмісії та спадкування за правом представлення.

6. Скасування спільного заповіту подружжя після смерті одного з них.

7. Вкажіть умови віднесення спадкоємця до четвертої черги спадкоємців за законом.

8. Спадкодавцем за цивільним законодавством України може бути…

9. Рішенням іноземного суду (республіка Молдова) на користь позивачки на утримання її доньки було стягнено аліменти у розмірі 1/4 всіх видів заробітної плати відповідача до повноліття дитини. Позивачка (громадянка Молдови) звернулася з клопотанням про виконання на території України зазначеного рішення, оскільки боржник проживає в м. Києві. Ухвалою суду клопотання задоволено: дозволено примусове виконання на території України зазначеного рішення, ухваленого в республіці Молдова, стягуючи з відповідача відповідні кошти за офіційним курсом Національного банку України щодо гривні на день виконання. Як мав визначити суд зазначені суми?

10. Суб’єкт владних повноважень юридична особа вважає, що діями фізичної особи порушено її ділову репутацію. У порядку якого судочинства має розглядатись вказана справа?

11. Іванов звернувся до суду з заявою про забезпечення доказів у майбутній справі, адже він мав намір звернутись до суду з позовом до Петрова. Про невідкладність її розгляду у заяві не вказувалось. Судовий збір не сплачувався. Суддя в ухвалі про забезпечення доказів надав Іванову строк для звернення із оформленою позовною заявою – три дні з моменту звернення з заявою про забезпечення доказів. Петров оскаржив ухвалу суду про забезпечення доказів. Що у вказаній ситуації є порушення вимог Цивільного процесуального кодексу?

12. При проголошенні судового рішення, вказавши на складність справи, суддею було зачитано не повне рішення, а лише його резолютивну частину. Було також зазначено, що особи, які беруть участь у справі, зможуть ознайомитися з повним рішенням суду через п’ять днів. Все це було зафіксовано в журналі судового засідання. Яке порушення щодо порядку ухвалення та проголошення судового рішення наявне у вказаній ситуації?

13. Одна із сторін цивільного спору попри те, що раніше уклала письмовий договір з іншою стороною про розгляд їх спору в суді Латвії, звернулась за вирішенням спору в суд України за правилами альтернативної підсудності. Відповідач дізнався про це, отримавши копію позовної заяви. Він заявив про відвід суду України за непідсудністю, посилаючись на існування письмової домовленості про розгляд цього спору у суді Латвії. Який суд має розглядати справу в даному випадку?

14. З метою врегулювання спору до судового розгляду суддя роз’яснив сторонам їх право на укладення мирової угоди, а також право позивача відмовитись від позову та право відповідача визнати позов та наслідки реалізації відповідних прав. Відповідач у попередньому судовому засіданні визнав, що окремі обставини, наведені у позовній заяві, дійсно мали місце. Потім він зазначив, що визнає позов частково. Які дії має вчинити у зв’язку із подібними заявами відповідача суд?

15. Фізична особа-позичальник за кредитним договором з банком прострочила виконання своїх договірних зобов’язань. Поручителем за цим договором з умовою солідарної відповідальності було товариство з обмеженою відповідальністю, працівником якого був позичальник. Банк вирішив звернутись з позовом не до позичальника, а до поручителя, а фізичну особу позичальника у позовній заяві вказав як третю особу. В порядку якого судочинства має розглядатись така справа?

16. При відкликанні апеляційної скарги суддя, який готував справу до розгляду в апеляційному суді, постановляє…

17. Після проведення підготовчих дій суддя-доповідач доповідає про них колегії суддів, яка в разі необхідності вирішує питання про проведення додаткових підготовчих дій та…

18. Якщо апеляційна скарга подається прокурором на рішення суду першої інстанції після спливу одного року з моменту оголошення оскаржуваного судового рішення, суд апеляційної інстанції…

19. Якщо касаційна скарга подається прокурором на рішення суду після спливу одного року з моменту набрання оскаржуваним судовим рішенням законної сили, суд касаційної інстанції…

20. При здійсненні якого заходу у галузі охорони земель відбувається припинення господарського використання деградованих і малопродуктивних земель?

21. У разі виходу з особистого селянського господарства кожен його член має право на…

22. З метою запобігання розголошенню відомостей про інтимні сторони життя позивача цивільна справа розглядалась у закритому судовому засіданні. У судовому засіданні крім осіб, які беруть участь у справі, були присутні свідки та перекладач. За результатами розгляду справи суд прилюдно проголосив лише вступну та резолютивну частини рішення. Що у вказаній ситуації не відповідає вимогам цивільного процесуального законодавства?

23. У п’ятницю через складність справи та необхідність довготривалого складення повного рішення суд після розгляду справи та ухвалення рішення проголосив лише узагальнений виклад позиції відповідача, пояснень осіб, які беруть участь у справі та окремі інші докази, які ним були досліджені. При проголошенні було вказано про висновок суду про задоволення позову частково та висновок по суті позовних вимог, зазначено про розподіл судових витрат, строк і порядок набрання рішенням суду законної сили та можливість його оскарження у десятиденний строк. Суд зазначив також, що з повним рішенням суду сторони можуть ознайомитись у середу. Що у вказаній ситуації не відповідає положенням цивільного процесуального законодавства?

24. З якою метою створюються берегові смуги водних шляхів?

25. Які зони встановлюються для забезпечення у межах смуги відведення нормальної експлуатації залізничних колій, ліній електропостачання та зв’язку, інших пристроїв та об’єктів залізничного транспорту загального користування?

26. Яка з нижчеперелічених справ НЕ відноситься до юрисдикції загального суду?

27. Землі під канатними дорогами належать до земель…

28. Хто вирішує питання про відвід судді, який головує одноособово?

29. Інститут відводу передбачений для гарантування реалізації принципу цивільного процесу…

30. Суддя, розглядаючи справу у відкритому судовому засіданні, попросив журналістів покинути залу засідання, оскільки вони не отримали від нього дозволу на проведення відеозйомки. Чи допущені суддею порушення у даному випадку?

31. В якому випадку НЕ застосовується інститут відводу?

32. Яким процесуальним правом НЕ може скористатися третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору?

33. До приватного виконавця звернувся стягувач за примусовим виконанням рішення суду про стягнення аліментів. Приватний виконавець повернув стягувачу виконавчий документ без прийняття до виконання, пояснивши, що на цей момент кількість виконавчих документів за рішеннями про стягнення періодичних платежів, заробітної плати, заборгованості фізичних осіб з оплати житлово-комунальних послуг, перевищує 20 відсотків загальної кількості виконавчих документів, що перебувають у нього на виконанні, відтак він має право не приймати на виконання. Приватний виконавець також пояснив, що стягувач має право оскаржити повернення виконавчого документа до суду у триденний строк. Що у вказаній ситуації суперечить нормам цивільного процесуального законодавства та законодавства про виконавче провадження?

34. До суду з заявою про забезпечення доказів звернулась особа, вказавши, що позовну заяву вона надасть трішки пізніше. Заява була розглянута на четвертий день після її надходження. Ухвалою суду особі було надано триденний строк для подання позовної заяви. Судовий збір сплачено не було. Що у вказаній ситуації суперечить положенням цивільного процесуального законодавства?

35. Кого з перелічених нижче осіб можна віднести до тих, які беруть участь у справі?

36. У якому розмірі виплачується винагорода особам, які виконали одночасно завдання, передбачене публічною обіцянкою винагороди без оголошення конкурсу?

37. Між громадянином та юридичною особою було укладено договір оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, в якому було вказано: кадастровий номер земельної ділянки, місце її розташування, розмір земельної ділянки, розмір орендної плати із зазначенням про її індексацію, відповідальність за її несплату. Строк договору оренди було визначено на вісім років. Договір було укладено у простій письмовій формі, ніде зареєстрований не був. Яка вимога законодавства була порушена при укладені зазначеного договору?

38. Між громадянином та юридичною особою було укладено договір оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення фермерського господарства, в якому було вказано: кадастровий номер земельної ділянки, місце її розташування, розмір земельної ділянки, розмір орендної плати із зазначенням про її індексацію, способи та умови розрахунків, строки та порядок внесення орендної плати, порядок її перегляду та відповідальність за її несплату. Строк договору оренди було визначено на п’ять років. Договір було укладено у простій письмовій формі, ніде зареєстрований не був. Яка вимога законодавства була порушена при укладені зазначеного договору?

39. Для посвідчення договору оренди земельної ділянки (в частині правильності визначення розміру орендної плати за земельні ділянки комунальної власності) нотаріус просить надати йому грошову оцінку земельної ділянки, що є предметом договору. Чи зобов’язані сторони договору надавати таку грошову оцінку згідно положень земельного законодавства?

40. Для посвідчення договору оренди земельної ділянки (в частині правильності визначення розміру орендної плати за земельні ділянки приватної власності) нотаріус просить надати йому грошову оцінку земельної ділянки, що є предметом договору. Чи зобов’язані сторони договору надавати таку грошову оцінку згідно положень земельного законодавства?

41. Фізична особа (вік 16 років) навчалась у коледжі та отримувала стипендію. Зібравши певну суму грошей, вона вирішила укласти договір банківського вкладу. Чи мала право неповнолітня особа укладати даний договір та самостійно розпоряджатися вкладом?

42. Фізична особа внесла грошові кошти у банківську установу на ім ‘я неповнолітньої особи. Чи має неповнолітня особа право самостійно розпоряджатися даними грошовими коштами?

43. Який договір припиняється зі смертю фізичної особи?

44. Недієздатна особа має квартиру на праві приватної власності, що знаходиться за адресою 1, постійно проживає за адресою 2 (адреса опікуна 1), в суботу та неділю перебуває за адресою 3 (адреса опікуна 2). Визначте місце проживання недієздатної особи?

45. Чоловік з дружиною уклали в письмовій формі договір дарування, за яким чоловік зобов’язувався подарувати дружині на 40-річний ювілей свій автомобіль, однак до настання ювілею чоловік помер. Який правовий наслідок цієї події?

46. Громадянин К. за договором довічного утримання передав у власність громадянці Б. квартиру. Коли Б. зможе подарувати дану квартиру своєму внуку?

47. Громадянин А. створив винахід в 2015році, а заявку на винахід подав в 2016році. В якому році закінчиться строк чинності виключних майнових прав А. на винахід?

48. Після оголошення громадянина А. померлим все його майно успадкувала громадянка В. Зі спливом якого строку, з моменту відкриття спадщини, В. зможе продати успадковану земельну ділянку?

49. Який максимальний строк тимчасового переведення працівника на іншу роботу за згодою сторін передбачений законодавством?

50. Громадська організація споживачів “Захист” звернулась з позовом про захист прав споживачів до суду, в якому вимагала визнати неправомірними дії фізичної особи-підприємця і управління захисту прав споживачів виконкому місцевої ради, та відшкодувати завдану моральну шкоду. Договір, про який йшлося в позовній заяві, було укладено у місті Київ, місцем його виконання зазначалось місто Львів. Позов було подано за місцем укладання договору. Як має правильно вчинити суд?

51. До суду з позовною заявою звернулась особа про обмеження цивільної дієздатності її чоловіка у зв’язку із тим, що він зловживає азартними іграми. Позовна заява була подана за місцем проживання чоловіка, про обмеження дієздатності якого йшлося. Судовий збір не було сплачено. Які вимоги щодо порушення цивільної справи у суді було порушено у вказаній ситуації?

52. Якою є обов’язкова умова для допиту як свідка особи, яка має дипломатичний імунітет?

53. Яку відповідальність несе перекладач за завідомо неправильний переклад або за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків?

54. Коли починається перебіг процесуального строку?

55. Які підстави для застосування до учасників цивільного процесу та інших осіб, присутніх в судовому засіданні, попередження?

56. Право на подання позову про відшкодування ядерної шкоди, заподіяної майну особи або навколишньому природному середовищу, діє протягом…

57. Банк подав позов до Орлова про звернення стягнення на предмет іпотеки для погашення заборгованості за кредитним договором. Позов був обґрунтований тим, що банк уклав кредитний договір і договір іпотеки квартири з Макаровим. Згодом Макаров звернувся до суд з позовом про визнання договору іпотеки недійсним і виключення запису про обтяження з Єдиного реєстру заборон, що був задоволений. Після цього Макаров продав квартиру Орлову. Вже після продажу рішення суду було скасоване. За результатами розгляду справи про звернення стягнення суд повинен…

58. Мати звернулася до суду з заявою про визнання сина недієздатним з посиланням на те, що він хворіє на психічне захворювання, не розуміє та не може керувати своїми діями. Суддя залучив сина до участі у справі як заінтересовану особу, після чого заявник подала клопотання про залучення народних засідателів, адже справа слухається неуповноваженим складом суду. Як має вчинити суддя у такому випадку?

59. Недотримання письмової форми якого договору свідчить про його нікчемність?

60. Чи відноситься до нещасного випадку на виробництві травма, отримана працівником при вчиненні дій, що не входять в трудові обов’язки працівника, але здійснюються в інтересах роботодавця?

61. За наявності сукупності яких умов працівник може бути притягнутий до матеріальної відповідальності?

62. Чи можна звільнити вагітну жінку через відмову від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці?

63. Що відноситься до об’єктів цивільних прав, що обмежені в цивільному обороті?

64. Фізичною особою-орендодавцем було укладено договір оренди належної їй земельної ділянки з орендарем. Строк договору оренди було встановлено на десять років. Через два роки орендодавець вирішив розірвати договір оренди. В умовах договору не було окремо передбачено особливостей припинення договору, натомість було вказано, що все, що не врегульовано цим договором, регулюється відповідно до положень чинного законодавства. Чи може орендодавець вимагати дострокового розірвання договору, якщо у той момент, коли він попередив про свій намір розірвати договір у орендаря на орендованій земельній ділянці був незібраний врожай, а строк його збору настане лише через кілька місяців?

65. Громадянин А подав позов про перерозподіл спадкового майна до громадян П та Р. На перше судове засідання не прийшов один відповідач Р. Засідання було відкладено. На наступне засідання не прийшов інший відповідач (громадянин П), не повідомивши причини неявки. Яку ухвалу має винести суддя?

66. Громадянка звернулась з позовом до суду до колишнього чоловіка з вимогою про стягнення аліментів з нього. У позовній заяві вона зазначила, що півроку тому вона розлучилася із чоловіком через те, що він постійно зраджував її. Вона є особою пенсійного віку, пенсії не вистачає, а через хворобливий стан здоров ‘я вона не може працевлаштуватись. У позовній заяві також зазначалось, що колишній чоловік займає високу посаду, отримує понад 6000 грн. на місяць, нікому аліменти не сплачує, відтак має змогу утримувати її. Позивачка просила стягувати на її користь 1000 грн. щомісяця, але не менше 30 відсотків прожиткового мінімуму доходів громадян, оскільки саме таким є мінімальний розмір утримання. Що у вказаній ситуації не відповідає положенням сімейного законодавства?

67. Чи може бути представник у свідка в цивільному процесі?

68. Протягом якого строку має бути повернена позика позичальником, якщо строк позики визначений моментом пред’явлення вимоги позикодавцем?

69. Якщо пропозицію укласти договір зроблено усно та в ній не вказано строк для відповіді. З якого моменту договір вважається укладеним?

70. До юрисдикції загальних судів НЕ відноситься справа про…

71. Чи може представник діяти в суді без довіреності?

72. Лізингодавець має право відмовитися від договору фінансового лізингу та вимагати повернення предмета лізингу від лізингоодержувача у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса, якщо лізингоодержувач не сплатив лізинговий платіж…

73. Не можуть бути об’єктами оренди державного майна…

74. Між подружжям Малиновських та Якименко було укладено договір довічного утримання за яким остання передавала у власність подружжя житловий будинок, взамін довічного утримання. Яким є обов’язок подружжя Малиновських щодо Якименко?

75. До місцевої державної адміністрації із заявою звернулася громадянка, яка є власницею земельної ділянки площею 1,2 га для ведення особистого селянського господарства, що була приватизована нею у 2014 р. Вона просила раду прийняти у неї добровільну відмову від права власності на цю земельну ділянку на користь територіальної громади. Рада прийняла рішення про прийняття її добровільної відмови від права власності, уклала угоду про передачу права власності на земельну ділянку, яку нотаріально посвідчила та зарахувала земельну ділянку до земель запасу. Відомості про припинення права внесені у державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Яка вимога законодавства була порушена?

76. До міської ради із заявою звернулася громадянка, яка є власницею земельної ділянки площею 0,8 га для ведення особистого селянського господарства, що була приватизована нею у 2014 р. Вона просила раду прийняти у неї добровільну відмову від права власності на цю земельну ділянку на користь держави. Рада прийняла рішення про прийняття її добровільної відмови від права власності, уклала угоду про передачу права власності на земельну ділянку, яку нотаріально посвідчила та зарахувала земельну ділянку до земель запасу. Відомості про припинення права внесені у державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Яка вимога законодавства була порушена?

77. До якої категорії земель належать малопродуктивні землі?

78. Які дії дозволяється здійснювати на земельних ділянках, наданих для городництва?

79. Яким суб’єктам землі сільськогосподарського призначення можуть передаватися у власність (крім випадків отримання спадщини)?

80. Втрати сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва включають:

81. Які земельні ділянки належать до земель природоохоронного призначення?

82. Яка кількість власників земельних часток (паїв) повинна надати згоду щодо розподілу земельних ділянок між власниками у межах одного сільськогосподарського підприємств?

83. За рахунок який коштів здійснюються роботи з нанесення знятої ґрунтової маси на малопродуктивні землі?

84. Працівникам яких підприємств передаються земельні ділянки при приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств?

85. Сільськогосподарське підприємство підлягає ліквідації. Що відбувається із несільськогосподарськими угіддями, що перебували у його власності?

86. На які календарні роки укладено останню Генеральну угоду?

87. Який орган здійснює ведення моніторингу земель?

88. За рішенням якого органу здійснюється повернення самовільно зайнятих земельних ділянок?

89. На якій підставі здійснюється консервація земель?

90. Який орган здійснює самоврядний контроль за використанням та охороною земель?

91. До форм консервації земель належить…

92. Який орган здійснює державний контроль за використанням та охороною земель?

93. Яка земельна ділянка вважається присадибною?

94. За чий рахунок здійснюються заходи щодо приведення самовільно зайнятих земельних ділянок у придатний для використання стан, включаючи знесення будівельних споруд?

95. На користь Петренко з Лобова за рішенням суду був стягнутий борг за договором позики. Після постановлення рішення суду Лобов подарував свою квартиру сину. Петренко вважала, що договір був укладений з метою унеможливлення звернення стягнення на квартиру для погашення боргу перед нею. У який спосіб Петренко може захистити свої законні інтереси у цьому випадку?

96. Позивачка подала позов про поділ майна, набутого під час шлюбу. Відповідач проти позову заперечував у частині визнання спільною сумісною власністю та поділу квартири. Він подав зустрічний позов про визнання цієї квартири особистою приватною власністю на тій підставі, що придбав її під час шлюбу, але за кошти, отримані від продажу будинку, що належав йому до шлюбу. За якої умови суд має задовольнити зустрічний позов?

97. Хто належить до зайнятого населення?

98. Які категорії громадян мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню у вигляді встановлення квоти робочих місць?

99. Хто визнається безробітним відповідно до положень Закону “Про зайнятість населення”?

100. Позивачка пред’явила позов про відібрання дітей та повернення їх за попереднім місцем проживання. Позов обґрунтований тим, що після розлучення діти залишилися проживати з позивачкою, батько дітей проживає окремо. Під час канікул діти перебували у відповідачів – батька та бабусі і дідуся, проте після закінчення канікул відповідачі відмовилися віддавати дітей. Діти з огляду на це перебувають у стресовому стані. Як має бути вирішений спір?

101. Хто формує та веде перелік суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні?

102. Третя особа подала позов у справі щодо поділу майна між позивачем і відповідачем. У ході справи вона збільшила розмір позовних вимог. Чи могла вона скористатися таким правом?

103. Позов про розірвання шлюбу, стягнення аліментів та поділ будинку, придбаного на спільні кошти, подається…

104. До якого суду подається зустрічний позов у справі про розірвання договору оренди житлового приміщення?

105. Під час розгляду справи у суді першої інстанції про відшкодування моральної шкоди позивач помер. Як має вчинити суддя у даному випадку?

106. Під час розгляду справи у суді першої інстанції про визнання права власності, позивач помер. Як має діяти суддя у даному випадку?

107. Яка з нижчеперелічених справ відноситься до юрисдикції загального суду?

108. Норми Сімейного кодекс України НЕ поширюються на правовідносини між…

109. У якому випадку шлюб може бути визнаний недійсним за рішенням суду?

110. Яким документом засвідчується набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку?

111. Громадянин А подав позов про перерозподіл спадкового майна до громадян П та Р. На перше судове засідання не прийшов один відповідач Р. Засідання було відкладено. На наступне засідання не прийшов інший відповідач, не повідомивши причини неявки. Суддя виніс ухвалу про заочний розгляд справи. Чи правомірно вчинив суддя?

112. Громадянин А взяв кредит у кредитній спілці на суму 100 тис. грн. на 3 роки. Через три місяці він вирішив звернутися в суд з вимогою визнати цей договір недійсним. Як вирішується питання із сплатою судового збору при зверненні до суду?

113. Громадянин А уклав кредитний договір з банком. При цьому в договорі було третейське застереження. Громадянин А подав позов про визнання договору недійним. Яку ухвалу має винести суддя?

114. Громадянин В звернувся до суду з позовом до Житомирської міської ради та КП і просив визнати за ним право користування квартирою за адресою Д та зобов’язати КП укласти з ним договір найму вказаної квартири. В обґрунтування своїх вимог посилався на те, що перебуває в черзі на отримання житла, іншим житлом не забезпечений, оплачує житлово-комунальні послуги та підтримує квартиру у належному стані. Суд першої інстанції, керуючись ЗУ “Про оренду державного та комунального майна” задовольнив позов повністю. Чи вірним є застосування даного ЗУ “Про оренду державного та комунального майна” судом?

115. У сім”ї Осташ народилася дитина. По досягненню дитиною двох років вони розлучилися. Через шість місяців колишній чоловік дізнався, що він не є батьком цієї дитини. Він подав в суд позов про виключення запису про нього як батька аж через півтора року після того як йому це стало відомо. Колишня дружина подала заяву про застосування строку позовної давності. Чи застосовується позовна давність на дані правовідносини?

116. А. та Д. одружилися. Вона музикант, а він слюсар на СТО. За кошти, отримані на весіллі, вона купила собі нову сучасну скрипку, а він спеціальний інструмент для ремонту автомобілів. Через рік вони вирішили розлучитися. Чи підлягають дані речі поділу між подружжям?

117. П. одружений 5 років. П. займається полюванням. Тому під час перебування в шлюбі, він придбав мисливську рушницю. Чи є мисливська рушниця об’єктом спільної сумісної власності подружжя?

118. А. одружений 5 років. Він з колегами пішов в казино і виграв значну суму коштів. Який правовий режим майна поширюється на цей виграш?

119. Громадянин Р подав позовну заяву до ТОВ “А” про зміну формулювання підстав звільнення. До позовної заяви він не додав копію позовної заяви та доданих до неї документів. Суддя виніс ухвалу про залишення позовної заяви без руху. Чи вірно вчинив суддя?

120. До одруження громадянин А поклав кошти в банк на 12 місяців. За умовами договору дохід він мав отримувати рівними частинами щомісяця. До завершення строку дії договору А одружився. Чи поширюється режим спільної сумісної власності на отримані доходи за депозитним договором, що були отримані після одруження?

121. Сім’я Осташ має доньку 18 років та сина 9 років. Подружжя вирішили за спільною згодою розлучитися. В який орган їм подати заяву про розлучення?

122. Яке правове значення має свідоцтво про реєстрацію авторського права?

123. Яке із зазначених прав належить до особистих немайнових прав автора твору?

124. Громадянин В звернувся до суду з позовом до Житомирської міської ради та КП і просив визнати за ним право користування квартирою за адресою Д та зобов’язати КП укласти з ним договір найму вказаної квартири. В обґрунтування своїх вимог посилався на те, що перебуває в черзі на отримання житла, іншим житлом не забезпечений, оплачує житлово-комунальні послуги та підтримує квартиру у належному стані. Суд першої інстанції, керуючись ЗУ “Про оренду державного та комунального майна” задовольнив позов повністю. Суд апеляційної інстанції повністю скасував рішення суду першої інстанції. Чи законним є рішення суду апеляційної інстанції?

125. Який мінімальний строк повинні проживати особи в гуртожитку, щоб отримати право на приватизацію житлових приміщень?

126. Як називається звернення до суду з вимогою про усунення перешкод в користуванні житлом?

127. У виняткових випадках за клопотанням сторони суд ухвалою може подовжити розгляд справи, але не більше як…

128. Право останньої репліки завжди належить…

129. Який правовий режим майна, що набуте за час спільного проживання жінкою та чоловіком однією сім’єю, але таких, що не перебували у шлюбі між собою або в іншому шлюбі?

130. Позивач у прохальній частині позовної заяви серед інших вимог просив суд стягнути з відповідача завдані йому збитки у результаті порушення його цивільних прав, через які він був змушений звертатись до суду, сплативши судовий збір і витрати на правову допомогу. Він сплатив судовий збір у розмірі 551 грн. 20 коп., 500 грн. витрат на правову допомогу, які й просив стягнути з відповідача як збитки відповідно до положень Цивільного кодексу України про відшкодування збитків, зазначивши обидві ці суми у ціні позову. Як має бути вирішено судом питання щодо задоволення чи незадоволення позовних вимог про відшкодування збитків, понесених позивачем у зв’язку зі сплатою судового збору та витрат на правову допомогу, включених до ціни позову, в разі задоволення судом позову про захист порушеного цивільного права?

131. Предметом договору лізингу можуть бути…

132. Кому належать майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений на замовлення?

133. Строк договору про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб встановлюється договором і для земельних ділянок державної або комунальної власності не може перевищувати…

134. Яке компонування інтегральної мікросхеми вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього?

135. Що забороняється зазначати в оголошеннях про вакансії?

136. З якого моменту виникає обов’язок у особи, яка публічно пообіцяла винагороду, виплатити її?

137. На підставі рішення виконавчого комітету міської ради громадянину О. на сім’ю у складі трьох осіб: О. – наймач, П. – дружина, В. – син, видано ордер на право зайняття однокімнатної квартири. Через два роки після цього разом з ними у квартирі стала проживати на правах члена сім’ї і була зареєстрована мати наймача – Р. Ще через три роки рішенням спільного засідання правління Акціонерного товариства та профспілкового комітету О. на сім’ю у складі чотирьох осіб: О. – наймач, П. – дружина, В. – син, Р. – мати, у порядку поліпшення житлових умов виділено трикімнатну квартиру. Рішенням виконавчого комітету міської ради О. на сім’ю у складі трьох осіб: О. – наймач, П. – дружина, В. – син, видано ордер на зайняття вказаної трикімнатної квартири. О., П. і В. проживають і зареєстровані в даній трикімнатній квартирі, тоді як Р. залишається проживати та продовжує бути зареєстрованою в однокімнатній квартирі. Чи має Р. право користування однокімнатною квартирою?

138. З якого моменту виникає колективний трудовий спір?

139. На кого покладається обов’язок відшкодування моральної шкоди працівнику, спричиненої виконанням останнім робіт у небезпечних для життя і здоров’я умовах, що призвело до його моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків?

140. Для кого встановлюється квота при прийнятті на роботу?

141. Яка особа має право попереднього користувача на винахід?

142. Яким повинний бути промисловий зразок як результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання, щоб вважатися придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього?

143. Ухвалою судді апеляційна скарга визнана такою, що не відповідає вимогам ст. 295 ЦПК України, залишена без руху, а особі, яка її подала, надано строк для усунення недоліків протягом п’яти днів з часу отримання цієї ухвали. У визначений судом строк, особа, яка подала апеляційну скаргу її недоліки не усунула, а подала заяву про продовження строку на усунення недоліків апеляційної скарги. Яке рішення повинен прийняти суддя за наслідками розгляду цієї заяви?

144. Рішенням суду першої інстанції задоволені позовні вимоги Іванова про відібрання дитини у тещі, бабки дитини, з якою дитина проживала разом з матір’ю за її життя після розірвання шлюбу з позивачем. Залишаючи без змін рішення суду першої інстанції, апеляційний суд постановив ухвалу про відстрочку виконання цього рішення з тих підстав, що дитині необхідний період звикання до батька, з яким вона спілкувалась досить рідко. Чи має повноваження суд апеляційної інстанції ухвалювати рішення про зупинення виконання рішення суду першої інстанції під час його перегляду в апеляційному порядку?

145. Сторони уклали договір купівлі-продажу. Після його виконання, продавець поставив питання про збільшення ціни у договорі. Чи допускається зміна ціни у договорі після його виконання?

146. Протягом якого строку спадкоємці фізичної особи, яка оголошена померлою, не мають права відчужувати нерухоме майно, що перейшло до них у зв’язку з відкриттям спадщини?

147. Який строк позовної давності застосовується до вимоги про поділ майна, заявленої після розірвання шлюбу?

148. З якого моменту укладений подружжям шлюбний договір набирає чинності?

149. Відповідно до норм Цивільного кодексу України, фіктивним визнається правочин:

150. Відповідно до положень Цивільного кодексу України, якщо строк довіреності не встановлено, вона зберігає чинність…

151. З якого моменту нікчемний правочин є недійсним?

152. За домовленістю сторін припинення зобов’язання можливо зарахуванням зустрічних однорідних вимог. В яких випадках не допускається зарахування зустрічних вимог?

153. Чи зобов’язані непрацездатні батьки утримувати неповнолітніх дітей і за яких обставин?

154. А. одружений. З коштів, що він отримував як заробітну плату, він уклав договір добровільного особистого страхування. Страхові суми, одержані ним в за цим договором є:

155. А. одружений. За написану ним книгу він отримав премію. Ці кошти він поклав в банк як депозит. Відсотки, які він отримував за депозитним договором, є:

156. Під час реєстрації шлюбу наречена забажала мати потрійне прізвище. Чи має вона на це право і чому?

157. Майно, набуте особами під час недійсного шлюбу, належить їм на…

158. А. та П. зареєстрували шлюб. Вони придбали автомобіль. Однак, за рішенням суду цей шлюб було визнано фіктивним. Даний автомобіль належить їм на праві…

159. За усною згодою дружини чоловік поклав спільні кошти в банк на депозит. Строк дії депозитного договору продовжувався автоматично. Через деяких час вони вирішили розірвати шлюб. Який правовий режим поширюється на цей депозит?

160. У 2011 році Петренко позичив Морозову 5 тисяч гривень. На підтвердження укладення договору позики та отримання коштів Морозов видав розписку. У розписці не був зазначений строк повернення коштів. На початку 2016 року Петренко звернувся до Морозова з вимогою повернути позичені кошти, проте отримав відмову, тому пред’явив позов про стягнення суми позики. Під час судового розгляду Морозов заявив клопотання про застосування наслідків спливу позовної давності, адже строк повернення не був встановлений, тому перебіг позовної давності почався в момент передачі коштів. Коли у цій ситуації почався перебіг позовної давності?

161. Банк 1 вересня 2016 р. пред’явив до позичальника позов про стягнення заборгованості за кредитним договором. Судом було встановлено, що кредитний договір був укладений 4 лютого 2008 р. та передбачав графік платежів до 5 лютого 2016 року. Відповідач не здійснив черговий платіж 10 червня 2010 р. і після цього не проводив будь-яких платежів за договором. 14 червня 2011 р. банк надіслав відповідачу вимогу, що була ним отримана 20 червня 2011 р., про повне дострокове повернення заборгованості за договором. Відповідач подав клопотання про застосування наслідків спливу позовної давності та відмову у задоволенні позову, вказавши, що позивач своєю вимогою від 14 червня 2011 р. змінив строк виконання договору, тому позовна давність закінчилася у 2014 р. Позивач заперечував, вказуючи на те, що діяв у межах загального строку виконання зобов’язань. Коли почала обраховуватися позовна давність у цій ситуації?

162. За яких умов може бути застосований речово-правовий спосіб захисту права власності від порушень, не пов’язаних із позбавленням володіння?

163. Хто призначає опікуна над майном фізичної особи у разі визнання її безвісно відсутньою або такою, місце перебування якої невідоме?

164. Фізична особа (вік 13-ть років) за гроші батьків придбала в магазині телефон за 1500 грн. Дізнавшись про дії своєї дитини, батьки звернулися до магазину з вимогою про повернення грошей, переданих в оплату за телефон. Магазин відмовив у поверненні грошей, мотивуючи відмову тим, що вони зобов’язані повертати гроші лише у випадках продажу товару неналежної якості. Чи законні дії представників магазину?

165. Чи допускається наступна застава майна, що вже є предметом застави і за яких умов?

166. Представником соціально-реабілітаційного центру для неповнолітніх, була подана позовна заява про позбавлення батьківських прав Особу 1 та Особу 2 стосовно неповнолітньої особи 3 (2003 р.н.) та неповнолітньої особи 4 (2004 р.н.). Чи повинна враховуватися в даному випадку думка неповнолітніх осіб, яким на час розгляду справи виповнилося 13 та 12 років?

167. Що є умовою дійсності для правочинів про відчуження житла, які вчинені одним з батьків малолітніх або неповнолітніх дітей?

168. Який строк позовної давності застосовується, у разі продажу співвласником частки у праві спільної часткової власності з порушенням надання переважного права купівлі одному з них?

169. В якому випадку усиновлення дитини провадиться без згоди батьків?

170. В якому випадку, відповідно до положень Сімейного кодексу України, неможливе оспорювання батьківства?

171. Ким визначається місце проживання дитини, яка досягла чотирнадцяти років, у разі, якщо батьки проживають окремо?

172. У разі спору, щодо місця проживання фізичної особи у віці від десяти до чотирнадцяти років, ким визначається місце проживання цієї фізичної особи?

173. Які правові наслідки необґрунтованого ухилення сторони попереднього договору від укладення основного (сторони є фізичними особами)?

174. Що НЕ є підставою для припинення іпотеки?

175. Який правовий статус піднаймача за договором піднайму житла?

176. Хто виступає суб’єктом права постійного землекористування?

177. За якої підстави суд може постановити рішення про відібрання дитини від батьків, не позбавляючи їх батьківських прав?

178. Між особами (кредитором та боржником) був укладений кредитний договір. В якості забезпечення виконання зобов’язання було укладено два договори поруки (між банком і поручителем 1, та між банком та поручителем 2). Боржник не виконував договірне зобов’язання, і кредитор звернувся до суду до поручителів, як до солідарних боржників за договірним зобов’язанням і просив суд зобов’язати поручителів солідарно виконати боргове зобов’язання. Чи законна вимога кредитора?

179. Жінка (16 років) та чоловік (18 років), які записані батьками дитини подали до органу РАЦС заяву про реєстрацію шлюбу. Орган РАЦС відмовив у реєстрації шлюбу, мотивуючи своє рішення тим, що жінка не досягла необхідного віку (18 років). Чи має право фізична особа на шлюб, яка не досягла повноліття і які підстави?

180. Малолітня особа вчинила правочин (купила шоколад у магазині), який не був схвалений батьками. Чи можна даний правочин за позовом батьків до суду визнати недійсним?

181. Малолітня особа при вчинені нею дрібного побутового правочину завдала шкоду (внаслідок необережності розбила скляну новорічну іграшку в магазині). Чи несе відповідальність малолітня особа за завдану нею майнову шкоду і за яких підстав?

182. Фізична особа (віком 17 років) навчалась у коледжі. За рішенням суду їй було надано повну цивільну дієздатність, так як вона працювала у вільний час за трудовим договором у магазині. Отримувала стипендію та заробітну плату. Зібравши 25 000 грн. самостійно вирішила купити автомобіль. Чи мала право фізична особа самостійно вчиняти даний правочин?

183. З якого моменту після реєстрації безробітного у центрі зайнятості призначається допомога по безробіттю?

184. Кому не встановлюється випробування при прийнятті на роботу?

185. Який строк позовної давності встановлено для вимоги про визнання недійсним договору дарування нерухомих речей чи іншого особливо цінного майна?

186. У якому випадку дарувальник за договором дарування з обов’язком передати дарунок у майбутньому має право в односторонньому порядку відмовитися від передачі дарунка?

187. Який принцип правової охорони суміжних прав випливає з положень Закону України “Про авторське право і суміжні права”?

188. З яким позовом до суду може звернутися автор, який передав набувачеві майнові права на твір на підставі договору про їх передачу (відчуження), у разі порушення цих прав третьою особою?

189. Який із нижченаведених договорів підлягає обов’язковій державній реєстрації?

190. У 2016 році між видавництвом “Буква” та гр. Іванчуком М.В. – спадкоємцем відомого українського письменника, який помер у 1996 році, було укладено ліцензійний договір. За цим договором Іванчук М.В. надав видавництву виключні майнові права на видання й розповсюдження роману “Без меж”, який за життя письменника не був опублікований. Строк дії договору сторони не узгодили. Упродовж якого часу діятиме укладений договір?

191. Кліпмейкер Шуров А.Г. та Товариство з обмеженою відповідальністю “Лілея” уклали непойменований договір, за умовами якого Товариство отримало право на використання кліпів у спосіб, зазначений в договорі, а також право дозволяти або забороняти використання зазначених творів іншим особам. У свою чергу, Товариство згідно з умовами договору зобов’язалося виплачувати Шурову А.Г. платежі у формі роялті. Як має бути кваліфіковано цей договір?

192. Винахідник Амосов і ТОВ “Дідро” уклали ліцензійний договір, за яким ТОВ одержало одиничну ліцензію на використання винаходу. Яке із наведених тверджень у такому разі є правильним?

193. Винахідник Гончаренко І.П. і ТОВ “Барс” уклали ліцензійний договір, за яким ТОВ одержало виключну ліцензію на використання винаходу. Яке із наведених тверджень у такому разі є правильним?

194. Після розірвання шлюбу приватна двокімнатна квартира була поділена в натурі і кожному з подружжя виділено по одній кімнаті. У спільній квартирі дружина появлялася рідко, оскільки доглядала за старенькою матір’ю в селі протягом останніх двох років. За цей час чоловік перетворив квартиру у неможливу для проживання. Він постійно перебуває в стані алкогольного сп’яніння, зніс до квартири з міських звалищ сміття. Крім того він викрадає її особисті речі, які знаходяться в квартирі, господарські предмети. Чи можна виселити чоловіка без права надання іншого житлового приміщення?

195. У якому випадку відмова в укладенні трудового договору про роботу на посаді лікаря-онколога визнається обґрунтованою?

196. Які категорії індивідуальних трудових спорів можуть розглядатися комісією по трудових спорах?

197. У якому розмірі виплачується заробітна плата працівникам, яким не виповнилося 18 років, при скороченій тривалості щоденної роботи?

198. Хто дає згоду на звільнення, якщо працівник одночасно є членом кількох первинних профспілкових організацій, які діють на підприємстві?

199. У якому випадку вихідна допомога виплачується у розмірі не менше середнього місячного заробітку?

200. Що вважається прогулом?

201. За ким законодавство не передбачає збереження місця роботи?

202. На кого з нижче перерахованих категорій осіб розповсюджується законодавство про працю?

203. Яка з нижчеперелічених справ відноситься до юрисдикції загального суду?

204. Якщо винахід створено двома чи більше винахідниками незалежно один від одного, кому з них належить право на одержання патенту на цей винахід?

205. Який розмір разової грошової компенсації передбачений Законом України “Про авторське право і суміжні права” за порушення авторських або суміжних прав?

206. Умови якого договору передбачають право особи, якій передаються майнові права на використання твору, дозволяти або забороняти подібне використання іншим особам?

207. У якому випадку зміна істотних умов праці може бути визнана законною?

208. Які із зазначених результатів інтелектуальної, творчої діяльності охороняються як літературні твори?

209. У якому випадку територіальні громади набувають землю у комунальну власність?

210. Чи вважається прогулом використання працівником без попередньої згоди роботодавця права на продовження відпустки у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, засвідченою в установленому порядку?

211. Хто несе відповідальність за моральну шкоду, заподіяну працівником під час виконання трудових обов’язків?

212. З якого моменту виникає право власності на житловий будинок?

213. Які правові наслідки виникають, якщо у договорі оренди житла з викупом не визначена умова про строк, на який він укладається?

214. Що є підставою припинення права члена сім’ї власника на користування житлом?

215. Які землі відносяться до техногенно забруднених?

216. Підприємці Н., П. та Б. придбали у спільну власність об’єкт нерухомості – промисловий цех окремо розташованої будівлі. Після оформлення відповідних майнових прав звернулись до сільської ради з клопотанням про надання їм в оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування цеху. Уповноважили П. укласти відповідний договір. Орендар сплачував орендну плату тільки у грошовій формі. Після закінчення договору оренди, орендодавець вирішив продати дану земельну ділянку. Орендар звернувся до сільської ради з вимогою продати йому земельну ділянку у власність, оскільки він як орендар має переважне право на її викуп. Його пропозиція була нижчою із запропонованих учасниками аукціону. Земельна ділянка була продана іншій особі. Яка вимога законодавства була порушена?

217. Підприємці Н., П. та Б. придбали у спільну власність об’єкт нерухомості – промисловий цех окремо розташованої будівлі. Після оформлення відповідних майнових прав звернулись до сільської ради з клопотанням про надання їм в оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування цеху. Уповноважили П. укласти відповідний договір. Орендар сплачував орендну плату у грошовій та натуральній формі. Після закінчення договору оренди орендодавець вирішив продати земельну ділянку. В свою чергу орендар вирішив використати переважне право на викуп даної земельної ділянки. Що у вказаній ситуації є помилкою у діях чи фактах?

218. Що є підставою припинення права користування земельною ділянкою?

219. За договором найму житла, укладеного між Акціонерним товариством (наймодавець) та Р. (наймач) строком на 2 роки, останньому була надана в користування однокімнатна квартира. Протягом усього строку дії договору Р. належним чином виконував обов’язки наймача. У день закінчення строку дії договору наймодавець листом повідомив наймача про те, що відносини найму житла припинились у зв’язку із закінченням строку дії договору, і що Р. повинен звільнити житло, оскільки надалі воно буде використовуватись для проживання в ньому працівників Акціонерного товариства. Р. відмовився звільняти квартиру. Акціонерне товариство звернулось із позовом до Р. про виселення його із квартири. З чого має виходити суд при ухваленні рішення?

220. Відповідно до умов договору найму квартири, укладеного між Ф. (наймодавець) та К. (наймач) строком на 10 місяців, в квартирі разом з К. постійно проживає його непрацездатна мати О. Через два місяці після укладення договору найму К. знайшов житло, яке є більш зручним для нього з точки зору добирання до місця роботи. Чи має право К. достроково припинити договірні відносини найму житла з Ф.?

221. В укладеному у письмовій формі між двома фізичними особами договорі найму квартири не зазначено його строк. Які правові наслідки має такий договір?

222. У якій формі укладається договір найму житла, сторонами якого є дві фізичні особи?

223. Наймач житла державного житлового фонду в порядку поліпшення житлових умов одержав нове жиле приміщення, уклав договір найму щодо цього жилого приміщення і заселився у нього. Разом з тим, наймач залишився проживати у попередньому жилому приміщенні. Які правові наслідки такої поведінки наймача?

224. Громадянка М. звернулась із позовом до Р. і О. про визнання за нею права користування квартирою. Позовні вимоги мотивувала тим, що перебуваючи у зареєстрованому шлюбі з П., була вселена у квартиру його батьків Р. і О. на правах члена сім’ї наймача і зареєстрована в ній. Р. і О. проти позову заперечували, посилаючись на те, що свого часу допустили проживання М. у спірній квартирі як дружини їхнього сина, але при цьому не було окремої домовленості, що вона матиме рівні з ними права щодо користування квартирою. Крім того відповідачі зазначали, що місцем постійного проживання М. весь цей час було інше житло – будинок її матері. Судом встановлено, що М. як співвласниці належить право на 1/2; частку приватизованого будинку її матері, в якому вона постійно проживає, хоч і не зареєстрована в ньому. Якою має бути позиція суду?

225. Громадянину К. був виданий ордер на вселення у квартиру, до якого крім нього була включена як член сім’ї його дружина С. Через погіршення стосунків між подружжям С. так і не вселилась у квартиру. Через рік К. і С. розлучились, після чого К. звернувся з позовом до С. про визнання її такою, що не набула право користування житлом. С. проти позову заперечувала, мотивуючи це тим, що вона була включена до ордера на спірну квартиру як член сім’ї наймача а тому набула рівного з К. права на користування квартирою. З чого має виходити суд при ухваленні рішення?

226. У якому випадку підлягає припиненню дія земельного сервітуту?

227. Що є підставою видачі ордера на службове жиле приміщення?

228. Які категорії жилих приміщень, як правило, виділяються під службові?

229. Кого із зазначених осіб може бути виселено із службового жилого приміщення без надання іншого жилого приміщення?

230. На підставі чого видається ордер на жилу площу в гуртожитку?

231. Що є підставою для вселення на надану жилу площу у гуртожитку?

232. Фізична особа, яка досягла 16-ти річного віку, подала всі необхідні документи, включаючи письмову згоду батьків, до реєструючого органу, для отримання свідоцтва суб’єкта підприємницької діяльності. Реєструючий орган відмовив даній особі, мотивуючи своє рішення недостатністю необхідного віку. Чи законні дії реєструючого органу?

233. Чим визначається обсяг правової охорони на винахід?

234. З якого моменту виникає авторське право на твори науки, літератури та мистецтва?

235. Який правовий режим майна, яке набуте до 1 січня 2004 року під час спільного проживання осіб, які НЕ перебувають у зареєстрованому шлюбі між собою?

236. З якого моменту обчислюється строк позовної давності щодо вимог страхової компанії до особи, винуватої у заподіянні шкоди?

237. Яку обставину повинен встановити суд у випадку спору щодо визначення майна як об’єкта спільної сумісної власності подружжя?

238. Який правовий режим майна подружжя поширюється на майно, придбане за час шлюбу одним з подружжям як фізичною особою – підприємцем?

239. За яких умов майно НЕ вважається таким, що вибуло з володіння власника поза його волею?

240. Які права щодо земельної ділянки, на якій розміщений житловий будинок, переходять до покупця житлового будинку, за умови, що продавець мав право користування земельною ділянкою?

241. За яких умов договір найму житла вважається пролонгованим (укладеним на тих самих умовах і на такий самий строк)?

242. Які права має наймач за договором найму житла?

243. До яких вимог, що випливають з сімейних відносин, позовна давність НЕ застосовується?

244. Які з перелічених дій можуть здійснюватися вільно, без дозволу суб’єкта авторського права?

245. За положеннями Цивільного кодексу України, авторське право не поширюється на:

246. Яка форма спадкового договору і порядок його вчинення передбачено ЦК України?

247. Правочин, вчинений опікуном з приводу видання письмових зобов’язань від імені підопічного без дозволу органу опіки та піклування є…

248. Що є підставою припинення обов’язку батьків з утримання своїх дітей?

249. З якого моменту в орендаря виникає право власності на житло за договором оренди житла з викупом?

250. Який правовий наслідок, передбачений у СК України, для особи, яка позбавлена батьківських прав?

251. Думка дитини повинна бути врахована при вирішенні питань щодо усиновлення, якщо дитина…

252. Яким нормативним актом регулюються трудові відносини громадян України, які працюють за її межами, а також трудові відносини іноземців, які працюють на українських підприємствах?

253. Хто є представником роботодавця при проведенні переговорів щодо укладення галузевої угоди?

254. Яку обставину повинен встановити суд у справі про розірвання шлюбу в окремому провадженні?

255. Яка форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування є платною?

256. Особа 1 проживала з Особою 2 і народила йому сина. Оскільки Особа 1 перебувала у шлюбі з Особою 3, то в актовому записі про народження дитини батьком була вказана Особа 3. З яким позовом Особі 2 доцільно звернутися до суду для встановлення правового зв’язку з дитиною?

257. Протягом якого строку діє колективний договір?

258. До якої із вимог, що випливають із сімейних відносин, застосовується позовна давність?

259. Яка з наведених умов оголошення конкурсу є істотною?

260. Який строк невикористання в Україні торговельної марка щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг дає право будь-якій особі звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково?

261. У якому разі виплачується вихідна допомога у розмірі не менше шестимісячного середнього заробітку?

262. У якому випадку працівник не буде нести матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну роботодавцеві?

263. З ким із нижчеперелічених працівників може бути укладено письмовий договір про повну матеріальну відповідальність?

264. Хто здійснює державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю?

265. До земель комунальної власності, які НЕ можуть передаватись у приватну власність, належать земельні ділянки, на яких розміщені…

266. Які страйки визнаються незаконними за законодавством України?

267. Що відповідно до законодавства визнається останнім засобом для вирішення колективного трудового спору?

268. До сільської ради звернулася громадянка з заявою про надання в приватну власність присадибної земельної ділянки площею 2,0 га, яка раніше була у неї в користуванні. Рада у двотижневий строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки прийняла рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність. Яка вимога законодавства була порушена?

269. До видів контролю за використанням та охороною земель НЕ відноситься…

270. Ким може працювати в Україні іноземець?

271. Що є підставою вселення в службове жиле приміщення?

272. Чи може юридична особа бути стороною договору найму житла?

273. У якому випадку договір найму (оренди) житла підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню?

274. Які земельні спори вирішуються виключно судом?

275. Які земельні спори може вирішувати центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин?

276. Які земельні спори можуть вирішувати органи місцевого самоврядування?

277. Через який період спливає строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком смерті автора чи останнього із співавторів, який пережив інших співавторів?

278. Що може бути підставою створення сім’ї?

279. Хто є родичами прямої лінії споріднення?

280. Громадянин Л., який постійно проживав в м. Києві, та громадянка О., яка постійно проживала у м. Одесі, тривалий час перебували у близьких стосунках. Л. по кілька разів на рік прилітав до Одеси і весь час перебування в даному місті проводив з О. Шлюб між ними зареєстрований не був, проте вони спілкувалися як подружжя, планували своє життя, обговорювали питання фінансового характеру, що підтверджується листами, фотокартками. Л. матеріально підтримував О., надавав їй кошти на лікування. Протягом часу перебування у близьких стосунках одне з одним жоден з них одночасно не перебував у шлюбі з іншою особою. Постійне сумісне проживання унеможливлювалося тим, що їхні місця праці знаходились у різних містах. Після смерті Л. О. звернулась до суду із заявою про встановлення факту проживання однією сім’ю без реєстрації шлюбу. Яким має бути рішення суду?

281. Громадянин В. є власником 2-кімнатної квартири. Через два роки після придбання квартири В. зареєстрував шлюб із С., яка стала проживати разом з ним у даній квартирі і була зареєстрована за місцем проживання у ній. Через рік у них народилась донька О., яка теж проживає у цій квартирі. Який правовий статус С. і О. стосовно даної квартири?

282. Р. звернувся із позовом до А., Б. і В. про визнання їх такими, що втратили право користування житловим будинком та виселення. Позивач вказував, що він є власником 1/2 частки житлового будинку, де зареєстровані відповідачі, які не є власниками вказаного будинку і з якими склалися неприязні стосунки, що перешкоджає йому у користуванні власністю. В процесі розгляду справи суд встановив, що після смерті Г. житловий будинок успадкували у рівних частках Р. і А., і кожному із них було видане свідоцтво про право на спадщину. Р. зареєстрував своє право власності на 1/2 частку житлового будинку у встановленому законом порядку. А. право власності на 1/2 частку житлового будинку не зареєстрував. Спірний будинок у натурі не поділено, порядок користування між його співвласниками не визначено. Разом із А. у житловому будинку постійно проживає його дружина Б. і син В. Якою має бути позиція суду?

283. У договорі найму житла, укладеного між Акціонерним товариством (наймодавець) і Р. (наймач) передбачено, що разом з наймачем у помешканні постійно проживатиме його дружина К. Хто несе відповідальність перед наймодавцем за порушення умов договору?

284. С. звернувся із позовом до Р. і Т. про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні власністю шляхом виселення із житлового будинку та зняття з реєстрації. Відповідачі проти позову заперечували, вказуючи, що вони були вселені та зареєстровані в спірному будинку за згодою колишнього власника будинку К. як члени його сім’ї; після смерті К. вони продовжували проживати у будинку як добросовісні наймачі, несли витрати на його ремонт і утримання. З чого повинен виходити суд при ухваленні рішення?

285. Майнові права інтелектуальної власності на винахід є чинними з дати наступної за датою…

286. Які з утворень є юридичними особами?

287. Чи поширюються на юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах положення Цивільного кодексу України?

288. В якому випадку чоловік чи дружина може пред’явити позов про розірвання шлюбу протягом одного року після народження дитини?

289. Чоловік і жінка тривалий час спільно проживали. Після смерті чоловіка жінка звернулася до суду із заявою про встановлення факту проживання однією сім’єю. У якому випадку заява підлягатиме задоволенню?

290. Які землі підлягають вилученню із сільськогосподарського обігу?

291. Звільнення з якої підстави є дисциплінарним стягненням?

292. Іваненко звернувся до суду із позовом, вказавши, що Петренко порушив його права, оскільки розмістив оголошення на стовпі про те, що Іваненко пропонує мешканцям кварталу послуги з ремонту покрівлі, натомість жодних документів про відповідний фах не має, виконує роботи неякісно, працює повільно, та закликав звертатись за такими послугами не до Іваненко, а до нього. У позовній заяві Іваненко зазначив, що дійсно не має відповідного фаху, натомість працює завжди якісно та швидко. Що має бути об’єктом цивільно-правового захисту у наведеній ситуації?

293. Який твір визнається службовим відповідно до Закону України “”Про авторське право і суміжні права”?

294. Які дії можуть бути здійснені (або вчинені) щодо документа юридичної особи, в якому міститься недостовірна інформація про особу?

295. У якому випадку договір позики слід укладати у простій письмовій формі, якщо позикодавцем є фізична особа?

296. Яке визначення має, грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання?

297. У якому випадку вважається, що договір побутового підряду укладений у належній формі?

298. З якого моменту покупець стає власником товару, переданого йому за договором найму-продажу?

299. Між громадянами було укладено договір дарування рухомої речі, яка має особливу цінність, в усній формі. Яким вважається (або є) такий договір?

300. Яку назву має вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають юридичне значення?

301. Що має на меті вирішення справ окремого провадження?

302. З якого віку за сімейним законодавством особа втрачає правовий статус “дитина”?

303. За кошти, отримані на весіллі, подружжя купило: дружині шубу, чоловіку – шкіряну куртку та меблі в квартиру. Чи належать усі придбані речі подружжю на праві спільної сумісної власності?

304. Після одруження сім’єю, за отримані на весіллі кошти, було придбано автомобіль та меблі для подарованої дружині на весіллі квартири. Чи підлягає поділу квартира під час розлучення?

305. Після одруження сім’єю, за отримані на весіллі кошти, було придбано автомобіль та меблі для подарованої на весіллі квартири на ім’я дружини. Який правовий режим поширюється на автомобіль та меблі?

306. А. у зв’язку з майбутнім весіллям подарував нареченій коштовну каблучку, що є сімейною реліквією. Однак, наречена відмовилася від укладення шлюбу. Чи зобов’язана вона і яким чином повернути цю каблучку?

307. Які з способів цивільно-правового захисту авторського права є альтернативними по відношенню один до одного?

308. До суду в порядку окремого провадження звернулась громадянка про встановлення факту смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю. У заяві було зазначеного, що її брат зник після потужного землетрусу та викликаних ним пожеж, в результаті чого було повністю зруйновано цілий мікрорайон. Серед зруйнованих та згорілих будівель був і будинок, в якому мешкав брат, і в якому, ймовірно, він перебував під час землетрусу. Після цієї події його ніхто не бачив. Заява була подана 2 липня за місцем проживання заявника. Подія сталася 2 січня. В заяві також вказувалось, що з питань цієї надзвичайної ситуації природного характеру створена спеціальна комісія, яка й розслідує її. Судовий збір не було сплачено. Яку вимогу щодо звернення з питанням про відкриття цивільної справи у суді було порушено?

309. Які природні ресурси, що знаходяться на земельній ділянці, фермерське господарство має право використовувати для потреб господарства?

310. Протягом якого строку є чинними виключні майнові права інтелектуальної власності на промисловий зразок?

311. Протягом якого строку є чинними виключні майнові права інтелектуальної власності на корисну модель?

312. Яким документом засвідчується набуття права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми?

313. Установчим документом командитного товариства є:

314. Який строк позовної давності встановлюється до вимоги про визнання материнства?

315. Якщо місце виконання грошового зобов’язання, в якому кредитором виступає фізична особа, не встановлено у договорі, де провадиться його виконання?

316. Чим визначається форма відмови від правочину?

317. Позивач пред’явив позов до банку про визнання поруки припиненою. На думку позивача, банк змінив строк виконання договору, заявивши вимогу про дострокове повернення боржником кредиту. Оскільки після цього протягом 6 місяців до нього як до поручителя банк вимог не заявив, то договір поруки припинився. Банк заперечував проти позову на тій підставі, що рішенням суду за його позовом вже стягнута заборгованість солідарно з боржника та поручителя. Суд у рішенні про стягнення заборгованості зауважив, що поручитель не довів факт припинення поруки. Яке судове рішення має прийняти суд за позовом про визнання поруки припиненою?

318. Тимчасовими вважаються працівники, з якими трудовий договір укладено строком:

319. Якщо у ході розгляду трудового спору про поновлення на роботі буде встановлено, що звільнення працівника, яке можливе лише за попередньою згодою профспілкового органу, проведено роботодавцем без звернення до такого органу, суд повинен…

320. У Г., яка не одружена, народився хлопчик. Д., визнав хлопчика своїм. Вона вирішила подавати разом з Д. до органу реєстрації актів цивільного стану заяву про реєстрацію дитини і проте, що останній є батьком дитини. Однак Г. та Д. не могли погодити між собою ім’я, під яким хлопчик буде зареєстрований. Як вирішується питання щодо імені дитини у даному випадку?

321. А. та П. вирішили одружитися. Однак в день реєстрації шлюбу П. відмовився одружуватися. Чи зобов’язаний П. і чому відшкодувати А. понесені затрати на приготування до весілля?

322. Прохоров звернувся до суду із заявою про зміну способу і порядку виконання рішення суду про витребування автомобіля ринковою вартістю 41 107 грн. У ході виконавчого провадження з’ясовано, що автомобіль в органах ДАІ не зареєстрований, за місцем знаходження гаражу боржника відсутній, місцезнаходження його невідоме. Заявник просив змінити спосіб виконання судового рішення, стягнувши відповідача на його користь вказану у рішенні суду ринкову вартість автомобіля у розмірі 41 107 грн. Яке судове рішення має прийняти суд?

323. З Прохорова за рішенням суду була стягнута заборгованість за кредитним договором. У межах виконавчого провадження за цим рішенням була продана на прилюдних торгах його квартира. Прохоров подав позов про визнання прилюдних торгів недійсними з таких підстав: про проведення прилюдних торгів він не був повідомлений, квартира є його єдиним житлом, відсутнє рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки. Суд за результатами розгляду справи має…

324. Громадянин США пред’явив позов до дружини про повернення малолітньої дитини до США. Він зазначив, що з відповідачкою перебуває у шлюбі. Рік тому, після подорожі, вона відмовилася повертатися з їх спільним сином до США, виявивши бажання проживати в Україні, незаконно утримує дитину, строк тимчасового перебування дитини в Україні, на який він дав дозвіл, закінчився. Відповідачка заперечувала проти позову, оскільки дитина адаптована за новим місцем проживанням в Україні. Відповідачка надала докази того, що дитина проживає з нею, відвідує дитячий садок, гуртки, має друзів за місцем проживання. Як суд має вирішити справу?

325. Позивач подав позов до суду про визнання права власності на 1/2 у праві на спадщину, що мав отримати за заповітом його рідний брат. Він зазначив, що за складеним батьком заповітом він має право на 1/2 у праві на спадщину, а другу частку мав успадкувати його брат, проте він її не прийняв, тому що помер до відкриття спадщини. Ця частка, на думку позивача, має перейти до нього як до єдиного спадкоємця за заповітом. Відповідачами були вказані двоє дітей померлого брата, які претендували на частку померлого батька. Вони подали зустрічний позов про визнання за ними по 1/8 у праві на спадщину за правом представлення. Яке рішення має прийняти суд?

326. Позивачка звернулась до суду з позовом про зміну розміру аліментів. Вимоги мотивовані тим, що рішенням суду 2012 року з відповідача на її користь стягнуто аліменти на дітей у розмірі 1/4 частини всіх видів заробітку щомісячно, але не менше 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку до досягненням ними повноліття. Відповідач на час стягнення аліментів отримував мінімальну заробітну плату, що було враховано судом. На даний час відповідач перебуває в Канаді, де отримує значно більші доходи. Оскільки коштів, які надсилаються, недостатньо для належного утримання дітей, просила стягнути з відповідача на її користь аліменти у розмірі 1/3 частини всіх видів заробітку щомісячно, але не менше 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку до досягненням ними повноліття. Відповідач визнав, що у Канаді заробляє значно більше, ніж раніше в Україні. Проти позову він заперечував, вважаючи, що суд не має права змінити вже визначений розмір присудження аліментів. Як суд має вирішити справу?

327. На кого покладається обов’язок відшкодувати шкоду, заподіяну установі у зв’язку з оплатою незаконно звільненому працівникові часу вимушеного прогулу?

328. А. та П. вирішили одружитися. Однак в день реєстрації шлюбу П. відмовився одружуватися, бо дізнався, що у нареченої є дитина, про яку вона йому не повідомила. Чи зобов’язаний П. і чому відшкодувати нареченій понесені затрати на приготування до весілля?

329. За яких обставин нещасний випадок вважається таким, що пов’язаний з виробництвом?

330. У якому випадку зареєстрований шлюб є правозгідним?

331. Що є підставою вселення у надане жиле приміщення будинку державного чи громадського житлового фонду?:

332. З якого часу починається перебіг місячного строку для звернення до суду у справах про звільнення?

333. В ході розгляду справи у суді першої інстанції було з’ясовано, що позов подала особа, право якої не порушено. Про це взнала особа, право якої було дійсно порушено. Вона вирішила вступити в даний процес з метою захисту свого права. В якості кого вона могла б вступити у даний процес?

334. Ким створюється Національна служба посередництва і примирення?

335. У якому випадку додержання письмової форми трудового договору є обов’язковим?

336. Банк подав позов про виселення з квартири та зняття з реєстраційного обліку без надання іншого житла подружжя Петренків та їх неповнолітньої дитини. Позов обґрунтований тим, що на квартиру, яка була предметом іпотеки, за рішенням суду звернуте стягнення. У межах виконавчого провадження готується реалізація квартири, проте відповідачі добровільно не виселяються з неї. Відповідачі проти позову заперечували, оскільки їх конституційне право на житло є непорушним. Суд встановив, що відповідачі проживають та зареєстровані у квартирі, квартира придбана не за кредитні кошти. Яке рішення має прийняти суд у цій справі?

337. Хто спрямовує та координує діяльність Державної служби зайнятості?

338. Ким вноситься виправлення у разі виявлення неправильного або неточного запису відомостей у трудовій книжці?

339. Чим компенсуються надурочні роботи?

340. Ким може працювати неповнолітня особа?

341. Які правові наслідки виникають для банку у разі викрадення його працівником вкладу за договором банківського вкладу?

342. Чи відповідають учасники повного товариства за його зобов’язаннями?

343. Які особи мають право на приватизацію житлових приміщень?

344. Які правові наслідки шлюбу, зареєстрованого у відсутності нареченої і (або) нареченого?

345. Які права за договором найму житла мають повнолітні особи, які постійно проживали з наймачем, у разі його смерті?

346. Що НЕ може бути предметом договору іпотеки?

347. За яких умов договір дарування може бути визнаний недійсним?

348. Які майнові права виникають у подружжя щодо житлового будинку, який побудований ними в період шлюбу, до прийняття його у експлуатацію та реєстрації права власності на нього?

349. Коваленко надав Адамову у позику 700 гривень для закупівлі нової партії товару у магазин. Повернення коштів в якому розмірі має право вимагати Коваленко по спливу строку договору позики?

350. Які землі НЕ відносяться до особливо цінних?

5/5 - (1 vote)