Позначка: приклади ситуаційних завдань на державну службу


Етапи підготовки та розв’язання ситуаційних завдань для кандидатів на посади реформаторів міністерств


Особи, які претендують на зайняття посад фахівців з питань реформ, проходять конкурс за загальною процедурою, а відтак на другому етапі мають успішно впоратися з розв’язанням ситуаційних завдань. Змодельовані «заочно» кандидатом шляхи вирішення проблемної ситуації дозволяють виміряти його аналітичні і креативні здібності, спроможність інноваційно мислити та приймати нестандартні рішення.

Наталія АЛЮШИНА, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, кандидат психологічних наук, доцент, експерт з питань управління персоналом

У загальному вигляді ситуаційні завдання — це опис подій, оформлений у словах, цифрах, образах, діях. Ситуаційні завдання — це «зріз» процесу, фіксація його динаміки в певних часових межах з метою постановки претендента на заміщення посади перед вибором шляхів і способів подальшого вирішення проблеми або визначенням перспективних тенденцій розвитку ситуації.…ЧИТАТИ ДАЛІ… »


СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ для учасників конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» Новоушицької районної державної адміністрації Хмельницької області


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної

державної адміністрації 18.10.2016 № 415/2016-р

 

1 Вам доручено здійснити аналіз якості надання послуг структурним підрозділом та забезпечити розробку пропозицій щодо підвищення їх якості. Визначте перелік документів, підготовка яких необхідна для виконання вищезазначеного завдання.


2 Вам стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої особи. Підготуйте та обґрунтуйте план заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів підлеглої особи.


3 Вам стало відомо, що за надання послуги, передбаченої посадовою інструкцією і положенням про підрозділ, працівник райдержадміністрації може зажадати від відвідувача надання йому неправомірної вигоди.  Яку модель поведінки оберете Ви? Як Ви діятиме, якщо припущення підтвердяться? Розробіть заходи щодо виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності працівників структурного підрозділу.


4 Вас включено до складу робочої групи з підготовки довідки про стан соціально-економічного розвитку району. Назвіть три основні проблемні питання, що є у розвитку сфери, галузі на рівні району, відповідно до повноважень підрозділу.


5 Вас призначено на нову посаду. Розробіть алгоритм роботи на посаді начальника структурного підрозділу.


6 Вас призначено на нову посаду. Наведіть проблемні питання, які можуть виникнути після призначення Вас на посаду та варіанти їх вирішення.


7 Вас призначено на нову посаду. Підготуйте службову записку з пропозиціями щодо вдосконалення напрямків роботи, визначених Вашою посадовою інструкцією.


8 Ваш підлеглий відмовився (без пояснень) виконувати надане доручення. Запропонуйте модель поведінки керівника структурного підрозділу.


9 Ви отримали одночасно два термінових завдання: від Вашого безпосереднього керівника та керівника більш високого рівня. Часу для погодження порядку виконання завдань немає. Необхідно терміново розпочати роботу.  Виберіть оптимальне рішення.


10 Ви помітили, що працівник райдержадміністрації використовує закріплене за ним майно для особистих потреб. Яку модель поведінки оберете Ви?


11 Відповідно до змін, внесених у законодавство, передбачено збільшення повноважень Вашого структурного підрозділу. Збільшується обсяг матеріальних витрат для реалізації нових повноважень. За інформацією відділу фінансово-господарського забезпечення, додаткові витрати до кінця року не передбачені. Які дії будуть зроблені Вами?


12 Відповідно до резолюції керівника Вас визначено головним розробником проекту розпорядження. Розробіть проект розпорядження голови райдержадміністрації з будь-якого питання, яке належить до повноважень структурного підрозділу.


13 Головою райдержадміністрації дано доручення підготувати проект розпорядження про упорядкування структури райдержадміністрації, яким передбачено скорочення граничної чисельності працівників. Підготуйте обґрунтовані пропозиції щодо граничної чисельності працівників Вашого структурного підрозділу. Запропонуйте напрямки удосконалення діяльності структурного підрозділу.


14 До Вас звернувся Ваш близький родич з проханням надати послугу, яка належить до кола Ваших посадових обов’язків. Які кроки будуть здійснені Вами для задоволення звернення громадянина і уникнення конфлікту інтересів?


15 За планом роботи Ви визначені відповідальним за підготовку питання на розгляд колегії райдержадміністрації. Які дії і в які строки будуть здійснені Вами для вчасної підготовки питання?


16 За резолюцією безпосереднього керівника Ви визначені головним виконавцем документа. Опишіть алгоритм Вашої роботи для якісного виконання доручення.


17 За резолюцією керівника Вам доручено виконати завдання, яке не належить до Ваших посадових обов’язків.  Які дії будуть зроблені Вами? Обґрунтуйте свою позицію.


18 Між Вашими підлеглими виник конфлікт, який заважає успішній роботі. Кожний з підлеглих звернувся до Вас з проханням, щоб Ви розібралися і підтримали його позицію. Які Ваші дії?


19 На засідання колегії адміністрації винесено питання аналізу діяльності Вашого підрозділу. Запропонуйте алгоритм проведення моніторингу ефективності і результативності діяльності підрозділу.


20 Під час проведення прийому громадян Вас терміново запрошено на нараду до голови райдержадміністрації. Які Ваші дії?


21 Підлеглий ігнорує Ваші поради і вказівки, робить все по-своєму, не звертає увагу на зауваження, не виправляє помилок, на які Ви йому вказали. Запропонуйте модель поведінки керівника структурного підрозділу.


22 Посада, на яку Ви призначені, належить до посад з високим ризиком корупційних проявів. Надайте пропозиції щодо можливих шляхів мінімізації корупційних ризиків при прийнятті управлінських рішень.Ситуаційні завдання для державних службовців Донецької обласної військово-цивільної адміністрації


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 30.05.2016 №  435

Ситуаційні завдання для кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» (посада директора департаменту інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації)

Визначити основні проблеми в медіа – просторі території проведення АТО, навести приклади вирішення цієї проблеми та запропонувати нові шляхи її вирішення.

Запропонувати напрямок удосконалення діяльності департаменту інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації з урахуванням його основних завдань в умовах інформаційної агресії.

Запропонувати ефективні заходи із моніторингу, аналізу та прогнозування суспільно-політичних процесів у регіоні, враховуючи його специфіку.

Запропонувати напрямки роботи у формуванні та реалізації державної політики у сфері інформації і видавничої справи з метою задоволення потреби населення області в інформаційній та видавничій продукції.

Надати пропозиції щодо удосконалення порядку реєстрації суб’єктів видавничої справи у Державному реєстрі України видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції.

 

Ситуаційні завдання для кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» (посада директора департаменту розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу облдержадміністрації)

Порядок надання компенсації у разі відчуження земель сільськогосподарського призначення для суспільних потреб.

Запропонувати ефективні методи переробки, виробництва та зберігання молочних продуктів на переробних пунктах.

Запропонувати напрямок удосконалення діяльності департаменту розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу облдержадміністрації з урахуванням його основних завдань в умовах процесу інтеграції України з ЄС.