Особливості спадкового договору з участю подружжя

У ст. 1306 ЦК встановлюються особливості спадкового договору з участю подружжя:

1) Предметом спадкового договору може бути майно, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, а також майно, яке є особистою власністю будь-кого з подружжя.

2) Спадковим договором може бути встановлено, що в разі смерті одного з подружжя спадщина переходить до другого, а в разі смерті другого з подружжя його майно переходить до набувача за договором.

Таким чином, особливістю спадкового договору є те, що на стороні відчужувача виступає подружжя, предметом такого договору є майно, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, а також майно, яке є особистою власністю будь-кого з подружжя, а також може пердбачатись особливий порядок передачі спадщини від відчужувача до набувача, а саме – в разі смерті одного з подружжя спадщина переходить до другого, а в разі смерті другого з подружжя його майно переходить до набувача за договором.

Оцінка