Початок перебігу позовної давності

Позовна давність обчислюється за загальними правилами визначення строків, встановленими ст.ст. 253-255 ЦКПорядок обчислення позовної давності не може бути змінений за домовленістю сторін. Заміна сторін у зобов’язанні не змінює порядку обчислення та перебігу позовної давності.

Правила, що визначають початок перебігу позовної давності встановлюються у ст. 261 ЦК:

1Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

2Перебіг позовної давності за вимогами про визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства, починається від дня припинення насильства.

3Перебіг позовної давності за вимогами про застосування наслідків нікчемного правочину починається від дня, коли почалося його виконання.

4У разі порушення цивільного права або інтересу неповнолітньої особи позовна давність починається від дня досягнення нею повноліття.

5За зобов’язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання.

За зобов’язаннями, строк виконання яких не визначений або визначений моментом вимоги, перебіг позовної давності починається від дня, коли у кредитора виникає право пред’явити вимогу про виконання зобов’язання. Якщо боржникові надається пільговий строк для виконання такої вимоги, перебіг позовної давності починається зі спливом цього строку.

6За регресними зобов’язаннями перебіг позовної давності починається від дня виконання основного зобов’язання.

7) Перебіг позовної давності за вимогами про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави починається від дня набуття оспорюваних активів відповідачем.

 Винятки з правил, встановлених пунктами 1 і 2, можуть бути встановлені законом.

Оцінка