Припинення зобов’язання поєднанням боржника і кредитора в одній особі

Згідно з ст. 606 ЦК зобов’язання припиняється поєднанням боржника і кредитора в одній особі.

У даному випадку має місцеправонаступництво, оскільки права й обов’язки переходять від боржника до кредитора, і навпаки. Оскільки внаслідок об’єднання із двох самостійних сторін утворюється одна, всі зобов’язання між ними анулюються. Неможливо побудувати правову конструкцію, за якою особа може бути одночасно і кредитором, і боржником за одним і тим самим зобов’язанням. Такі випадки мають місце при реорганізації юридичних осіб шляхом злиття і приєднання, при спадкуванні тощо.

Оцінка