Сторони договору позички, їхні права та обов’язки

Сторонами договору позички є позичкодавець і користувач.

Позичкодавець – це сторона договору позички, яка передає або зобов’язується передати річ другій стороні (користувачеві) річ для безоплатного користування протягом встановленого строку.

Позичкодавцем, за загальним правилом, є власник речі, оскільки саме він наділений правомочністю розпоряджатись нею.  Позичкодавцем може бути фізична або юридична особа.

При цьому, особа, яка здійснює управління майном, може бути позичкодавцем за згодою власника. А юридична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, не може передавати речі у безоплатне користування особі, яка є її засновником, учасником, керівником, членом її органу управління або контролю.

Права та обов’язки позичкодавця: 

1) Позичкодавець зобов’язаний передати річ у користування користувачу (якщо договір позички консенсуальний). Якщо позичкодавець не виконує обов’язку передати річ у користування, друга сторона має право вимагати розірвання договору позички та відшкодування завданих збитків.

2) Позичкодавець має право на відчуження речі, яка передана ним у користування. До набувача речі переходять права та обов’язки позичкодавця. Користувач не має переважного права перед іншими особами на купівлю речі, переданої йому у користування.

3) Позичкодавецьмає право вимагати розірвання договору і повернення речі у випадках, встановлених ЦК

Користувач – це сторона договору позички, яка приймає або зобов’язується прийняти річ для безоплатного користування протягом встановленого строку. Користувачем може бути будь-яка юридична особа або фізична особи, наділена необхідним обсягом дієздатності.

Права та обов’язки користувача:

1) Користувач має право на отримання майна у користування (у разі, якщо договір позички консенсуальний).

2) Користувач несе звичайні витрати щодо підтримання належного стану речі, переданої йому в користування.

3) Користувач зобов’язаний:

– користуватися річчю за її призначенням або відповідно до мети, визначеної у договорі;

– користуватися річчю особисто, якщо інше не встановлено договором;

–  повернути річ після закінчення строку договору в такому самому стані, в якому вона була на момент її передання. Варто вказати, що якщо сторони не встановили строку користування річчю, він визначається відповідно до мети користування нею.

4) Користувач має право повернути річ, передану йому у користування, в будь-який час до спливу строку договору. Якщо річ потребує особливого догляду або зберігання, користувач зобов’язаний повідомити позичкодавця про відмову від договору (позички) не пізніш як за сім днів до повернення речі.

4.7/5 - (3 votes)