Інші способи захисту права власності

До інших способів захисту права власноті, що визначені статтями ЦК  у главі 29 ЦК «Захист права власності» належать: 

1)визнання незаконним правового акта, що порушує право власності; 

2) відшкодування шкоди, завданої власникові земельної ділянки, житлового будинку, інших будівель у зв’язку із зниженням їх цінності.

Визнання незаконним правового акта, що порушує право власності.

Правовий акт органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, який не відповідає законові і порушує права власника, за позовом власника майна визнається судом незаконним та скасовується.

Якщо інше не встановлено законом, власник майна, права якого порушені внаслідок видання правового акта органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування, має право вимагати відновлення того становища, яке існувало до видання цього акта. У разі неможливості відновлення попереднього становища власник має право на відшкодування майнової та моральної шкоди.

Відшкодування шкоди, завданої власникові земельної ділянки, житлового будинку, інших будівель у зв’язку із зниженням їх цінності.

Власник земельної ділянки, житлового будинку, інших будівель має право на компенсацію у зв’язку із зниженням цінності цих об’єктів у результаті діяльності, що призвела до зниження рівня екологічної, шумової захищеності території, погіршення природних властивостей землі.

Право власності може також захищатися багатьма іншими способами захисту, в т.ч. зобов’язально-правовими способами захисту такими, як визнання недійсними правочину, повернення безпідставно набутого або збереженого майна тощо.

Оцінка