Поняття та принципи громадянства України

Україна є молодою та незалежною державою, яка на підставі позитивного та успішного міжнародного досвіду формує свої конституційно-правові засади, власні принципи законодавства та інститути, серед яких провідне місце посідає інститут громадянства. Українське законодавство передбачає принцип єдиного громадянства, та інші, не менш важливі принцип. Закон України «Про громадянство» за час існування незалежної держави змінив уже три редакції, зі змінами та доповненнями, що в свою чергу свідчить про невпинний розвиток та удосконалення інституту громадянства в України. Українське законодавство, яке регламентує питання громадянства містить суттєві прогалини, які необхідно заповнити шляхом запропонованих нововведень до законодавства. Також потрібно врегулювати питання подвійного громадянства, адже державі необхідно вдосконалюватись на шляху інтеграції до Європейського Співтовариства.

Під громадянством розуміється правовий зв’язок між фізичною особою і відповідною державою, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов’язках. Водночас громадянство – це самостійний конституційно-правовий інститут: відносини з приводу громадянства регулюються сукупністю окремих конституційних норм, а також норм спеціальних та інших законів і підзаконних нормативноправових актів. На відміну від громадянина України, іноземця (особу без громадянства), відповідно до закону, може бути видворено за межі України, якщо: а) його дії суперечать інтересам забезпечення безпеки України або охорони громадського порядку; б) це є необхідним для охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України; в) він грубо порушив законодавство про правовий статус іноземців. Серед науковців існують також прихильники подвійного громадянства, які вважають що в явищі біпатризму є позитивні аргументи. Зокрема це те, що біпатризм – це можливість об’єднати українців всього світу, позитивний вплив на економічний розвиток, приплив трудових ресурсів, сприяння веденню бізнесу, покращить правовий захист українських громадян, які проживають за кордоном. Ще однією глобальною проблемою є високий рівень корумпованості українських чиновників. В соціальних мережах є багато реклами того, що за визначені кошти можна швидко отримати громадянство України, що свідчить про те, що багато іноземців таким чином вирішують питання громадянства, що звичайно негативно впливає на розвиток нашої держави, отже я вважаю, що необхідно посилити контроль за додержанням умов, необхідних для прийняття до українського громадянства.