Порядок призначення, організація та проведення виборів Президента України

Особливості та основи даного питання визначені Виборчим Кодексом України, прийнятим наприкінці 2019 року.

Як вказано у статті 77 Виборчого Кодексу, компетентним та відповідальним за призначення виборів Глави Держави є Верховна Рада. Відбувається це опосередковано – шляхом постанови.

Загальновідомими є факт проведення виборів Президента України у останню неділю березня. Відомо також, що строк його повноважень становить п’ять років, а тому – проведення виборів Президента завжди є запланованим та відбувається у останню неділю березня п’ятого року його повноважень. Варто зазначити, що чергові вибори можуть бути призначені Верховною Радою не пізніше, як за сто днів до їх проведення.

Як черговим, так і позачерговим виборам притаманний виборчий процес. Якщо мова йде про чергові вибори, він, відповідно до статті 78 Виборчого Кодексу України, розпочинається не менш, ніж за 90 днів до дня безпосереднього їх(виборів) проведення.

При проведенні виборів Президента України, обов’язковим є формування виборчих округів та виборчих дільниць, як задекларовано статтями 80 та 81 Виборчого Кодексу. Іноді, у виняткових випадках, може бути створена спеціальна виборча дільниця – про це зазначено у ч.3 ст.82 ВКУ.

Виборчим Кодексом України також передбачено утворення виборчих дільниць загального, спеціального та закордонного юрисдикційно-територіального призначення.

Територіальні виборчі округи, які є необхідними для проведення виборів, утворюються за допомогою ЦВК. Спосіб утворення таких округів – постійних та сталий, тобто незмінний. До такого висновку можна прийти, проаналізувавши статті 80-82 Виборчого Кодексу України.

Підсумувавши, і, водночас, застосувавши нормативні положення статті 83 Виборчого Кодексу, робимо висновок, що компетентними за проведення виборів Президента є ЦВК, окружні та дільничні виборчі комісії, які за сумісництвом утворюють систему виборчих комісій.