Система судів. Конституційний статус суддів

Судоустрій будується за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності.

Найвищим судом у системі судоустрою є Верховний Суд.

Систему судоустрою складають:

  • місцеві суди;
  • апеляційні суди;
  • Верховний Суд.

На сьогоднішній день, в цю судову систему, входить 666  місцевих судів (судів загальної юрисдикції), 27 апеляційних судів (загальної юрисдикції), 27 господарських судів, 8 апеляційних господарських судів, 27 окружних адміністративних судів і 9 апеляційних адміністративних судів.

Правові засади судової влади як ідеї, що лежать в основі регулювання всіх проблем її організації та діяльності, закріплені в Конституції України і отримують розвиток в чинному законодавстві. Особливу увагу Конституція приділяє принципам правового становища судді як носія судової влади. Ці принципи беруть свій початок в основній конституційній ідеї – самостійності та незалежності судової влади в системі української державності. Принципи незалежності, недоторканності і незмінності судді як носія судової влади розвивають базову ідею самостійності цієї влади в цілому. У їхньому змісті виявляється яскрава специфіка судової влади, вона має свої власні нормативні джерела і перспективи розвитку.

Окрім конституційних засад статусу суддів, слід зазначити й міжнародні. Принцип незалежності суддів має міжнародні правові джерела, так як він закріплений в ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод. Даний принцип проголошений майже всіма конституціями. Найбільш відома формула: «Судді незалежні і підкоряються лише закону».