Загальні тести з представництва прокурором інтересів держави в суді для прокурорів, які претендують на вищі посади у регіональних прокуратурах

Тест № 1. Законом України „Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)” закріплено, що прокуратура здійснює:
Тест № 2. У разі відсутності органу, уповноваженого державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах прокурор при зверненні до суду зазначає:
Тест № 3. Позовна давність – це строк, у межах якого особа може:
Тест № 4. Відповідно до Наказу Генерального прокурора № 6 гн «Про організацію роботи органів прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді та їх захисту при виконанні судових рішень» процесуальний керівник, за наявності підстав для подання позову поза межами кримінального провадження, повинен:
Тест № 5. За наявності підстав для подання позову поза межами кримінального провадження процесуальний керівник складає:
Тест № 7. За приписами Закону України „Про охорону земель” об’єктом особливої охорони держави є:
Тест № 8. Зміст поняття „державні інтереси” визначено у:
Тест № 9. У випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного права чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може:
Тест № 10. Прокурор вправі за своєю ініціативою вступити у справу, провадження у якій відкрито за позовом іншої особи:
Тест № 11. Спори, що виникають під час виконавчого провадження щодо звернення стягнення на заставлене майно вирішуються:
Тест №12. Стягнення за виконавчими документами в першу чергу звертається на:
Тест № 13. Боржник, як учасник виконавчого провадження, НЕ зобов’язаний:
Тест № 14. Судові рішення про стягнення коштів з державних органів, виконуються:
Тест № 15. Відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» державною виконавчою службою НЕ підлягають виконанню:
Тест № 16. Негайному виконанню підлягають судові рішення про:
Тест № 17. Пред’являти позовну заяву у кримінальному провадженні має право:
Тест 18. Юрисдикція адміністративних судів НЕ поширюється на справи у публічно-правових спорах, зокрема:
Тест 19. Прокурор, який звертається до суду у зв’язку з відсутністю таких повноважень в органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах, набуває статусу:
Тест 20. Прокурор, який звертається до адміністративного суду з позовною заявою, НЕ має права:
Тест 21. Відмова органу, уповноваженого здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах, від позову, поданого прокурором в інтересах держави тягне за собою:
Тест 22. Невиконання прокурором вимог закону щодо обґрунтування в позовній заяві підстав для представництва інтересів держави в суді має наслідком:
Тест 23. Відповідно до положень Кодексу адміністративного судочинства України публічна служба це:
Тест 24. До заходів процесуального примусу НЕ належить:
Тест 25. Природні ресурси України є власністю:
Тест 26. Судовими рішеннями у господарському і цивільному судочинстві є:
Тест 27. Судом касаційної інстанції у господарських справах є:
Тест 28. Право на відшкодування шкоди в розмірах і в
порядку, передбачених Законом України „Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду”, НЕ виникає у випадках:
Тест 29. Відповідно до Закону України „Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду” виключно за рішенням суду громадянину відшкодовується:
Тест 30. У разі смерті громадянина, який мав право на відшкодування шкоди відповідно до Закону України „Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду” до його спадкоємців НЕ переходить право на відшкодування:
Тест 31. До власних надходжень бюджетних установ відносяться:
Тест 32. Шкода, завдана фізичній особі внаслідок її незаконного засудження:
Тест 33. Відповідно до Закону України „Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду” НЕ підлягає відшкодуванню шкода, завдана громадянинові внаслідок:
Тест 34. Господарські суди вирішують спори у порядку:
Тест 35. Прокурор зобов’язаний попередньо, до звернення до суду з метою представництва інтересів держави, повідомити про це:
Тест 36. Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України при проголошенні рішення суд може:
Тест 37. Заява про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи у випадках, встановлених законом, розглядається за правилами:
Тест 38. Справи про визнання необґрунтованими активів та їх витребування розглядаються за правилами:
Тест 39. У разі неможливості звернення стягнення на активи, визнані необґрунтованими:
Тест 40. Позов про визнання необґрунтованими активів та їх витребування має право подати:
Тест 41. Заява про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи у випадках, встановлених законом, подається до суду:
Тест 42. Справа про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, з метою охорони державних інтересів та національної безпеки розглядається судом:
Тест 43. Якщо інше не встановлено Кодексом адміністративного судочинства України, відповідачем в адміністративній справі є:
Тест 44. Який строк встановлено для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи?
Тест 45. Створення позабюджетних фондів органами державної влади, органами влади АР Крим, органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами:
Тест 46. Стадіями бюджетного процесу визнаються:
Тест 47. Відповідно до Податкового кодексу України до місцевих податків відносяться:
Тест 48. Джерелом фінансування бюджету НЕ можуть бути:
Тест 50. Особливості організації представницької діяльності у сфері охорони дитинства, а також щодо захисту інтересів держави у військових формуваннях та оборонно-промисловому комплексі визначаються:

Оцінка