Пробний тест в прокуратуру

Порядком проведення добору на зайняття вакантної посади прокурора передбачені такі етапи:

1) складення іспиту у формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки з метою виявлення   рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора;

2) складення іспиту у формі анонімного тестування на загальні здібності та навички з використанням комп’ютерної техніки;

3) проведення співбесіди з метою виявлення відповідності кандидата вимогам професійної компетентності та доброчесності. Для оцінки рівня володіння практичними уміннями та навичками кандидати виконують письмове практичне завдання.

На нашому сайті Ви маєте можливість пройти пробне тестування на знання законодавства зі 100 найскладніших питань переліку тестових питань затвердженого 16.07.2021 виконувачем обов’язків Генерального прокурора для проведення добору на зайняття вакантних і тимчасово вакантних посад прокурорів в окружних прокуратурах, а також спеціалізованих прокуратурах у військовій та оборонній сфері (на правах окружних). Як і на реальному іспиті, за 100 хвилин потрібно відповісти на 100 запитань, кожна правильна відповідь оцінюється в один бал.

Перелік тестових питань з відповідями для добору в окружну прокуратуру

ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ 

для іспиту у формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора, затверджений 16.07.2021 виконувачем обов’язків Генерального прокурора Р. Говдою а також ВІДПОВІДІ на тестові питання.

I. Кримінальний процесуальний кодекс України

II. Кримінальний кодекс України

III. Європейська конвенція з прав людини та практика європейського суду з прав людини

IV. Конвенції

V. Антикорупційне законодавство

VI. Закон України “Про прокуратуру”

VII. Організація діяльності органів прокуратури

VIII. Професійна етика прокурора

IX. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні та Інструкція про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду

X. Закон України “Про державну таємницю”

XI. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність”

XII. Закон України “Про Національне антикорупційне бюро України”

XIII. Закон України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів”

XIV. Конституція України

XV. Господарський кодекс України

XVI. Господарський процесуальний кодекс України

XVII. Закон України “Про Державне бюро розслідувань”

XVIII. Закон України “Про Службу безпеки України”

XIX. Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”

XX. Закон України “Про Національну поліцію”

XXI. Кодекс України про адміністративні правопорушення

XXII. Кодекс адміністративного судочинства України

XXIII. Кримінально-виконавче право України

XXIV. Цивільний кодекс України

XXV. Цивільний процесуальний кодекс України

[згорнути]
ПОРЯДОК проведення добору на зайняття вакантної посади прокурора

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Генерального прокурора

10 січня 2020 року № 11

(Зі змінами, внесеними наказами Генерального прокурора від 03.06.2020 № 265, від 27.04.2021 № 128)

 1. Добір на зайняття вакантної посади прокурора (далі – добір) – це встановлена пунктом 20 розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» та цим Порядком процедура проведення добору кандидатів на посади прокурорів в Офісі Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратурах.
 2. Рішення про проведення добору приймається Генеральним прокурором та оформлюється відповідним наказом.
 3. Добір проводиться кадровими комісіями прозоро та публічно у присутності кандидата на зайняття вакантної посади прокурора (далі – кандидат).

Порядок роботи, перелік і склад кадрових комісій для проведення добору визначаються наказами Генерального прокурора.

 1. Під час проведення добору оцінюється:

1) професійна компетентність кандидата (у тому числі загальні здібності та навички);

2) доброчесність кандидата.

 1. Добір включає такі етапи:

1) складення іспиту у формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки з метою виявлення   рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора;

2) складення іспиту у формі анонімного тестування на загальні здібності та навички з використанням комп’ютерної техніки;

3) проведення співбесіди з метою виявлення відповідності кандидата вимогам професійної компетентності та доброчесності. Для оцінки рівня володіння практичними уміннями та навичками кандидати виконують письмове практичне завдання.

Результати іспитів у формі анонімного тестування кандидатів, які раніше брали участь у доборі на заміщення вакантних посад прокурорів в Офісі Генерального прокурора, можуть бути зараховані під час наступних доборів на вакантні посади прокурора в Офісі Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратурах.

(Пункт доповнено новим абзацом відповідно до наказу Генерального прокурора від 03.06.2020 № 265)

 1. Повторне проходження кандидатом будь-якого етапу добору не допускається. Якщо складення відповідного іспиту або проведення співбесіди було перервано чи не відбулося з технічних або інших причин, незалежних від членів кадрової комісії та кандидата, кадрова комісія визначає інший час (дату) складення відповідного іспиту або проведення співбесіди для кандидата.
 2. За результатами добору відповідна кадрова комісія ухвалює рішення про визначення кандидатів, які успішно пройшли добір на посаду прокурора у відповідному органі прокуратури.

(Пункт викладено у такій редакції відповідно до наказу Генерального прокурора від 27.04.2021 № 128)

 1. Участь у доборі мають право брати особи, які не займали посаду прокурора на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» та відповідають вимогам, визначеним статтею 27 Закону України «Про прокуратуру».
 2. Особиста участь кандидата на всіх етапах добору є обов’язковою. Перед кожним етапом добору кандидат зобов’язаний пред’явити кадровій комісії паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
 3. У разі неявки кандидата для проходження відповідного етапу добору в установлені кадровою комісією дату, час та місце кандидат не допускається до участі у наступних етапах добору та припиняє участь у доборі.

Факт неявки кандидата фіксується кадровою комісією у її протоколі.

 1. Кандидатам під час складення іспитів, виконання письмового практичного завдання забороняється спілкуватися між собою, користуватися будь-якими джерелами інформації (окрім випадку, передбаченого пунктом 44 цього Порядку), засобами зв’язку, власними технічними пристроями, залишати місце складення іспитів або виконання письмового практичного завдання.
 2. Перебіг усіх етапів добору фіксується за допомогою технічних засобів відео- та звукозапису.
 3. Для участі у доборі особою, яка виявила бажання взяти участь у доборі, подаються документи, передбачені статтею 30 Закону України “Про прокуратуру”.

У заяві про участь у доборі на посаду прокурора Офісу Генерального прокурора, обласної чи окружної прокуратури особа надає згоду на обробку персональних даних і на застосування процедур та умов проведення добору, передбачених цим Порядком. Форма і зміст заяви про участь у доборі на посаду прокурора, анкети кандидата на посаду прокурора, що містить інформацію про особу, письмової згоди на збирання, зберігання та використання інформації про неї з метою оцінки готовності особи до роботи на посаді прокурора, письмової згоди на проведення спеціальної перевірки, заяви про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, декларації доброчесності і родинних зв’язків визначені у додатках 2–7 до цього Порядку.

У заяві про участь у доборі на посаду прокурора кандидат може вказати про зарахування результатів іспиту у формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора та/або іспиту у формі анонімного тестування на загальні здібності та навички з використанням комп’ютерної техніки, якщо такі результати були отримані кандидатом під час участі у доборі, проведеному на підставі пункту 20 розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури.

(Пункт доповнено абзацом третім відповідно до наказу Генерального прокурора від 03.06.2020 № 265)

 1. Оголошення про добір оприлюднюється на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора та містить таку інформацію: перелік вакантних посад, які можуть бути заміщені за результатами добору; вимоги, яким повинен відповідати кандидат; перелік документів, які кандидат має подати відповідній кадровій комісії для участі у доборі; про час, місце та спосіб подання документів для участі у доборі; адресу електронної пошти кадрової комісії.

Приймання документів від кандидатів завершується в день, визначений в оголошенні як кінцевий строк їх подання.

 1. До участі у доборі допускаються особи, які відповідають вимогам, встановленим законодавством до кандидата, та подали всі необхідні документи, оформлені згідно з вимогами, визначеними цим Порядком.
 2. Особа, яка виявила бажання стати прокурором, подає документи шляхом надсилання в електронній формі на адресу електронної пошти кадрової комісії, вказану у відповідному оголошенні про добір, або шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку (з описом вкладення) у паперовій формі. Особа засвідчує правильність документів, які вона надає кадровій комісії, своїм власноручним підписом (у разі надсилання електронних документів – кваліфікованим електронним підписом).

(Пункт викладено у такій редакції відповідно до наказу Генерального прокурора від 03.06.2020 № 265)

 1. Під час надсилання документів засобами поштового зв’язку особа додає електронний носій інформації, на якому містяться електронні копії (фотокопії) документів, які вона подала в паперовій формі. Кожна електронна копія (фотокопія) має бути збережена окремим файлом у форматі pdf. У назві файлу має бути вказана назва документа і прізвище та ініціали особи, яка подає документи.

 

У разі надсилання документів в електронній формі кожен електронний документ має бути збережений окремим файлом у форматі «pdf». В імені файлу зазначаються назва документа, прізвище та ініціали особи, яка подає документи. Загальний розмір усіх файлів не може перевищувати                             10 мегабайт.

(Пункт доповнено абзацом другим відповідно до наказу Генерального прокурора від 03.06.2020 № 265)

 1. Документи, які робоча група кадрової комісії отримала після завершення встановленого строку для їх подання, розглядаються якщо їх було фактично відправлено до завершення встановленого строку для подання документів.

 

 1. Копія трудової книжки особи, яка виявила бажання стати прокурором, перед поданням до кадрової комісії повинна бути засвідчена в установленому законодавством порядку.

Якщо особа, що виявила бажання стати прокурором, на момент подання документів для участі у доборі є безробітною або самозайнятою, вона подає копію трудової книжки, яку засвідчує своїм власноручним підписом (у разі надсилання електронних документів – кваліфікованим електронним підписом).

Особа, яка виявила бажання стати прокурором, може подавати інші документи, що підтверджують її стаж роботи в галузі права.

(До пункту внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора від 03.06.2020 № 265)

 1. Члени робочої групи кадрової комісії здійснюють перевірку відповідності особи, яка виявила бажання стати прокурором, вимогам до кандидата на посаду прокурора, встановленим Законом України «Про прокуратуру», а також відповідності поданих документів нормам цього Порядку, та надають інформацію кадровій комісії. За результатами розгляду цієї інформації, кадрова комісія ухвалює рішення про допуск особи, яка виявила бажання стати прокурором, до участі в доборі або про відмову в допуску особи, яка виявила бажання стати прокурором, до участі в доборі. Рішення про відмову в допуску до участі в доборі приймається у випадку, якщо відповідні документи були подані з порушенням встановлених цим Порядком вимог та/або якщо особа, яка виявила бажання стати прокурором, не відповідає вимогам до кандидата на посаду прокурора, встановленим Законом України «Про прокуратуру». Особа, щодо якої кадрова комісія ухвалила рішення про допуск до участі в доборі, вважається кандидатом на зайняття вакантної посади прокурора.

Списки осіб, щодо яких кадрова комісія ухвалила рішення про допуск до участі в доборі та про відмову в допуску до участі в доборі, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

(До пункту внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора від 03.06.2020 № 265)

 1. Обов’язок правильного оформлення документів відповідно до вимог цього Порядку покладається на особу, яка виявила бажання стати прокурором.
 2. Інформація щодо перебігу добору (графіки проведення етапів добору, результати складення іспитів, загальний рейтинг кандидатів, які успішно пройшли добір, тощо) оприлюднюється на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. Обов’язок ознайомлюватися з цією інформацією покладається на кандидата.
 3. Протягом трьох днів із моменту оприлюднення списку осіб, допущених до участі в доборі, кадрова комісія затверджує в алфавітному порядку графік складення іспиту у формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора. До графіка не включаються кандидати, які у заяві про участь у доборі на посаду прокурора зазначили про зарахування результатів іспиту у формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора.

(Пункт доповнено новим реченням відповідно до наказу Генерального прокурора від 03.06.2020 № 265)

Графік із зазначенням прізвища, імені та по батькові кандидатів, інформації про дату, час та місце проведення іспиту оприлюднюється на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора не пізніше ніж за п’ять календарних днів до дня складення іспиту. Кандидат вважається повідомленим про дату, час та місце складення іспиту з моменту оприлюднення графіка.

 1. Перелік тестових питань для іспиту затверджується Генеральним прокурором та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора не пізніше ніж за сім календарних днів до дня складення іспиту.
 2. Іспит проходить автоматизовано з використанням комп’ютерної техніки у присутності членів відповідної кадрової комісії і триває 100 хвилин. Кандидат може завершити тестування достроково. Тестові питання обираються для кожного кандидата автоматично із загального переліку питань у кількості 100 питань. Кожне питання повинно передбачати варіанти відповіді, один з яких є правильним. Після закінчення часу, відведеного на проходження тестування, тестування припиняється автоматично, а на екран виводиться результат складення іспиту відповідного кандидата. Кожна правильна відповідь оцінюється в один бал. Максимальна кількість можливих балів за іспит становить 100 балів.
 3. Прохідний бал (мінімально допустима кількість балів, які можуть бути набрані за результатами тестування) для успішного складення іспиту становить 70 балів.

 

 1. До наступного етапу добору допускаються кандидати, які набрали 70 або більше балів за результатами складення іспиту, та увійшли до рейтингу, що формується з розрахунку не більш як три кандидати на одну вакантну посаду, оприлюднену в оголошенні про добір.

Якщо останній у рейтингу кандидат і наступні за ним отримали однакову кількість балів, такі кандидати включаються до рейтингу та допускаються до наступного етапу добору.

До рейтингу також включаються кандидати, які у заяві про участь у доборі на посаду прокурора зазначили про зарахування результатів іспиту у формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора, якщо кількість отриманих ними балів є більшою за кількість балів кандидата, який є останнім у рейтингу.

(Пункт доповнено абзацом третім відповідно до наказу Генерального прокурора від 03.06.2020 № 265)

 1. Кандидат, не включений до рейтингу, сформованого згідно з пунктом 27 цього Порядку, припиняє участь у доборі, а відповідна кадрова комісія ухвалює рішення про припинення участі в доборі такого кандидата.
 2. Результати іспиту у формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора та рейтинг, сформований відповідно до пункту 27 цього Порядку, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Результати іспиту у формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора можуть зараховуватись в інших доборах, проведених на підставі пункту 20 розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури».

(До пункту внесено зміни та його доповнено абзацом другим відповідно до наказу Генерального прокурора від 03.06.2020 № 265)

 1. Якщо жоден із кандидатів не набрав мінімально допустиму кількість балів для успішного складення іспиту, кадрова комісія оголошує проведення повторного добору на зайняття відповідної вакантної посади прокурора.
 2. 31. Протягом трьох днів із моменту оприлюднення на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора результатів іспиту у формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора кадрова комісія затверджує сформований в алфавітному порядку графік складення іспиту у формі анонімного тестування на загальні здібності та навички з використанням комп’ютерної техніки. До графіка не включаються кандидати, які у заяві про участь у доборі на посаду прокурора зазначили про зарахування результатів іспиту у формі анонімного тестування на загальні здібності та навички з використанням комп’ютерної техніки.

Графік із зазначенням прізвища, імені та по батькові кандидатів, інформації про дату, час та місце проведення іспиту оприлюднюється на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора не пізніше ніж за п’ять календарних днів до дня складення іспиту. Кандидат вважається повідомленим про дату, час та місце складення іспиту з моменту оприлюднення графіка.

 1. 32. Зразок тестових питань та правила складення іспиту оприлюднюються на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора не пізніше ніж за сім календарних днів до дня складення іспиту.
 2. 33. Іспит проходить автоматизовано з використанням комп’ютерної техніки у присутності членів відповідної кадрової комісії.
 3. 34. Прохідний бал (мінімально допустима кількість набраних балів, які можуть бути набрані за результатами тестування) для успішного складення іспиту у формі анонімного тестування на загальні здібності та навички з використанням комп’ютерної техніки встановлює своїм наказом Генеральний прокурор до початку складення іспиту.
 4. До наступного етапу добору допускаються кандидати, які набрали мінімально допустиму або більшу кількість балів за результатами складення іспиту, та увійшли до рейтингу, що формується з розрахунку не більше як два кандидати на одну вакантну посаду, оприлюднену в оголошенні про добір.

Якщо останній у рейтингу кандидат і наступні за ним отримали однакову кількість балів, такі кандидати включаються до рейтингу та допускаються до наступного етапу добору.

До рейтингу також включаються кандидати, які у заяві про участь у доборі на посаду прокурора зазначили про зарахування результатів іспиту у формі анонімного тестування на загальні здібності та навички з використанням комп’ютерної техніки, якщо кількість отриманих ними балів є більшою за кількість балів кандидата, який є останнім у рейтингу.

(Пункт доповнено абзацом третім відповідно до наказу Генерального прокурора від 03.06.2020 № 265)

 1. Кандидат, не включений до рейтингу, сформованого згідно з пунктом 35 цього Порядку,  припиняє участь у доборі, а відповідна кадрова комісія ухвалює рішення про припинення участі у доборі такого кандидата.
 2. Результати іспиту у формі анонімного тестування на загальні здібності та навички з використанням комп’ютерної техніки та рейтинг, сформований відповідно до пункту 35 цього Порядку, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Результати іспиту у формі анонімного тестування на загальні здібності та навички з використанням комп’ютерної техніки можуть зараховуватися в інших доборах, проведених на підставі пункту 20 розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури».

(До пункту внесено зміни та доповнено його абзацом другим відповідно до наказу Генерального прокурора від 03.06.2020 № 265)

 1. 38. Якщо жоден із кандидатів не набрав мінімально допустиму кількість балів для успішного складення іспиту, кадрова комісія оголошує проведення повторного добору на зайняття відповідної вакантної посади прокурора.
 2. Протягом трьох днів із моменту оприлюднення на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора результатів іспиту у формі анонімного тестування на загальні здібності та навички з використанням комп’ютерної техніки, кадрова комісія затверджує в алфавітному порядку графік проведення співбесід.

Графік із зазначенням прізвища, імені та по батькові кандидатів, інформації про дату, час та місце проведення співбесід оприлюднюється на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора не пізніше ніж за п’ять календарних днів до проведення співбесід. Кандидат вважається повідомленим про дату, час та місце проведення співбесіди з моменту оприлюднення графіка.

 1. До початку співбесіди кандидат виконує практичне завдання з метою встановлення кадровою комісією його рівня володіння практичними уміннями та навичками.
 2. Перелік практичних завдань затверджується Генеральним прокурором. Зразок практичного завдання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.
 3. В день виконання практичного завдання, перед початком його виконання, кадрова комісія обирає одне практичне завдання з переліку, затвердженого Генеральним прокурором.

Для виконання практичного завдання кандидату видається чистий аркуш (чисті аркуші) паперу з відміткою кадрової комісії.

Кадрова комісія в разі наявності технічної можливості може забезпечити виконання кандидатами практичного завдання за допомогою комп’ютерної техніки.

 1. Фотографування або винесення письмово викладених умов практичного завдання за межі приміщення, у якому виконується практичне завдання, забороняється.
 2. Якщо практичне завдання передбачає застосування норм законодавства, кандидатам дозволяється користуватися паперовими текстами відповідних законодавчих актів. Кадрова комісія не зобов’язана надавати кандидатам такі тексти.
 3. На виконання практичного завдання кандидату надається 45 хвилин. Виконання практичного завдання після завершення відведеного часу забороняється.
 4. Співбесіда проводиться кадровою комісією з кандидатами в усній формі державною мовою. Співбесіда з кандидатом може бути проведена в один день із виконанням ним практичного завдання.
 5. До проведення співбесіди фізичні та юридичні особи мають право подавати до Офісу Генерального прокурора будь-яку інформацію, яка може свідчити про невідповідність кандидата критеріям доброчесності, шляхом надсилання такої інформації відповідній кадровій комісії, у тому числі на визначену кадровою комісією адресу електронної пошти.
 6. Дослідження вказаної та іншої інформації щодо кандидата, який проходить співбесіду, а також документів, які кандидат подав для участі у доборі відповідно до статті 30 Закону України «Про прокуратуру» (далі – матеріали щодо кандидата), здійснюється членами кадрової комісії.

Перед проведенням співбесіди члени кадрової комісії можуть надіслати на адресу електронної пошти кандидата, зазначену в його заяві про участь у доборі кандидата на посаду прокурора, повідомлення із пропозицією надати письмові пояснення щодо питань, пов’язаних із матеріалами щодо кандидата. У цьому випадку протягом трьох календарних днів із дня отримання повідомлення, але не пізніше ніж за день до дня проведення співбесіди, кандидат може подати кадровій комісії електронною поштою письмові пояснення (за необхідності – електронні копії (фотокопії) документів).

 1. Співбесіда полягає в обговоренні результатів дослідження членами кадрової комісії матеріалів щодо кандидата стосовно його доброчесності, а також рівня професійної компетентності кандидата, зокрема з огляду на результати виконаного ним практичного завдання.

Під час співбесіди члени кадрової комісії можуть користуватися рекомендаціями з оцінки відповідності кандидата вимогам професійної компетентності та доброчесності.

 1. Співбесіда кандидата складається з таких етапів:

1) дослідження членами кадрової комісії матеріалів щодо кандидата;

2) послідовне обговорення з кандидатом відповідних матеріалів, у тому числі у формі запитань і відповідей, а також обговорення результатів виконання ним практичного завдання.

Співбесіда проходить у формі засідання кадрової комісії. Співбесіда з кандидатом триває до 45 хвилин. За наявності об’єктивних причин час, відведений на співбесіду, може бути збільшений за процедурним рішенням кадрової комісії.

 1. Члени кадрової комісії мають право ставити запитання кандидату, з яким проводять співбесіду, щодо його професійної компетентності, доброчесності, а також із приводу іншої інформації, яка міститься у матеріалах щодо кандидата.
 2. Після завершення співбесіди члени кадрової комісії без присутності кандидата, з яким проводилася співбесіда, та без фіксації за допомогою технічних засобів відео- та звукозапису, обговорюють результати співбесіди, висловлюють пропозиції щодо рішення кадрової комісії, а також проводять відкрите голосування з приводу рішення кадрової комісії стосовно кандидата, який проходить добір. Результати голосування відображаються у протоколі засідання.
 3. Залежно від результатів голосування кадрова комісія визначає кандидатів, які успішно пройшли добір на посаду прокурора у відповідному органі прокуратури.

(Пункт викладено у такій редакції відповідно до наказу Генерального прокурора від 27.04.2021 № 128)

 1. Результати проведення співбесіди оприлюднюються на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора протягом одного дня з моменту її завершення.

(Пункт викладено у такій редакції відповідно до наказу Генерального прокурора від 27.04.2021 № 128)

 1. За результатами проведення співбесід формується загальний рейтинг кандидатів, які успішно пройшли добір, шляхом додавання балів, отриманих кандидатами за результатами складення іспитів. До рейтингу входять кандидати, які набрали найбільшу кількість балів із розрахунку не більше як один кандидат на одну вакантну посаду, оприлюднену в оголошенні про добір. У разі отримання останнім кандидатом та наступними за ним кандидатами однакової кількості балів до рейтингу входить кандидат із більшим стажем роботи в галузі права, що визначається відповідно до статті 27 Закону України «Про прокуратуру».
 2. Загальний рейтинг кандидатів, які успішно пройшли добір, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора не пізніше ніж через п’ять днів із моменту завершення співбесід. Кандидат вважається повідомленим про результати добору з моменту оприлюднення рейтингу.
 3. Протягом одного дня з моменту оприлюднення загального рейтингу кандидатів, які успішно пройшли добір, у випадку прийняття рішення про призначення кандидата на посаду прокурора без проходження ним стажування на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора оприлюднюється повідомлення про дату, час та місце проведення прийому кадровим підрозділом органу прокуратури заяв на зайняття вакантних посад, оприлюднених в оголошенні про добір. Кандидат зобов’язаний подати заяву про зайняття вакантної посади в день, який визначено в повідомленні як день прийому кадровим підрозділом заяв.

Кандидат, який займає вище місце в рейтингу, має переважне право на зайняття вакантної посади, оприлюдненої в оголошенні про добір. У разі отримання кількома кандидатами однакової кількості балів переважне право на зайняття вакантної посади має кандидат із більшим стажем роботи в галузі права, що визначається відповідно до статті 27 Закону України «Про прокуратуру».

 1. Протягом одного дня з моменту оприлюднення загального рейтингу кандидатів, які успішно пройшли добір, у випадку прийняття рішення про направлення кандидата на проходження стажування на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора оприлюднюється повідомлення про дату, час та місце початку проходження стажування.

Після завершення стажування кадровий підрозділ органу прокуратури згідно із загальним рейтингом кандидатів формує остаточний рейтинг із числа кандидатів, що успішно пройшли стажування.

Кандидат, який займає вище місце в остаточному рейтингу, має переважне право на зайняття вакантної посади, оприлюдненої в оголошенні про добір. У разі отримання кількома кандидатами однакової кількості балів переважне право на зайняття вакантної посади має кандидат із більшим стажем роботи в галузі права, що визначається відповідно до статті 27 Закону України «Про прокуратуру».

 1. Кандидати, які успішно пройшли співбесіду, однак не увійшли до загального рейтингу кандидатів, можуть в установленому порядку претендувати на заміщення вакантних посад, оприлюднених в оголошенні про добір, які після завершення стажування не були заміщені. Для цього вони можуть подати до кадрової комісії відповідну заяву.
 2. Організаційна підготовка до проведення добору забезпечується робочою групою. До складу робочої групи можуть входити працівники кадрових та інших підрозділів органів прокуратури, а також особи, делеговані міжнародними неурядовими/міжурядовими організаціями, проектами міжнародної технічної допомоги та дипломатичними місіями (за їх згодою).

Членам робочої групи надається доступ до матеріалів щодо кандидатів, які формуються відповідно до цього Порядку, для їх обробки та підготовки до розгляду членами кадрової комісії.

Члени кадрових комісій та робочих груп несуть відповідальність за розголошення персональних даних кандидатів, отриманих під час проведення добору в порядку, передбаченому законом.

 1. У разі виникнення в кандидата зауважень чи скарг на процедуру проведення добору він може звернутися до голови або секретаря кадрової комісії в день складення відповідного іспиту або проведення співбесіди.
 2. У разі порушення кандидатом процедур та умов проведення добору, передбачених цим Порядком (використання під час тестування сторонніх джерел інформації, засобів зв’язку, власних технічних приладів; спілкування з іншими кандидатами під час тестування; залишення місця складення іспиту (місця виконання письмового завдання); залишення приміщення під час проходження іспиту, співбесіди; публічний прояв грубої неповаги до членів кадрової комісії чи членів робочої групи; перевищення встановленого часу для виконання практичного завдання; спроба фотографування або винесення матеріалів практичного завдання за межі приміщення, у якому проходить добір, тощо), член кадрової комісії або член робочої групи складає акт, у якому зазначає, яке саме порушення здійснив кандидат. Такий кандидат припиняє участь у доборі, а кадрова комісія в день складення акта ухвалює рішення про припинення участі в доборі такого кандидата.
 3. Кадрові комісії за результатами добору регулярно подають Генеральному прокурору, керівникам обласних прокуратур інформацію про кандидатів, які успішно пройшли добір.
 4. Всі матеріали, пов’язані з роботою кадрової комісії (протоколи засідань кадрової комісії, рішення кадрової комісії, аудіо- та відеозаписи засідань кадрової комісії, матеріали щодо кандидатів, інформація, отримана від фізичних та юридичних осіб щодо кандидатів тощо), після завершення проведення добору передаються  кадровою комісією згідно з актом приймання-передачі за підписом голови кадрової комісії на зберігання до кадрового підрозділу органу прокуратури, при якому утворена відповідна кадрова комісія. Копії вказаних матеріалів можуть надаватися органами прокуратури на запит суду.

(Нумерацію пунктів 60–64 змінено відповідно до наказу Генерального прокурора від 27.04.2021 № 128)

 

Виконувач обовʼязків начальника

Департаменту кадрової роботи та державної служби                                          О. Кондратенко

[згорнути]
4.1/5 - (21 votes)