Тестові питання на знання ЗУ “Про оперативно-розшукову діяльність”

1)    Що із зазначеного належить до завдань оперативно-розшукової діяльності? 1)    пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України
2)    Як визначається оперативно-розшукова діяльність відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 2)    система гласних і негласних пошукових та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів
3)    Чи має право прокурор у межах своєї компетенції доручати керівникам відповідних органів проведення у підвідомчих їм підрозділах перевірок згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 3)    так, з метою усунення порушень закону
4)    Які із зазначених підрозділів НЕ належать до підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність? 4)    підрозділи Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям
5)    Чи дозволяється проведення оперативно-розшукової діяльності підрозділами інших міністерств та відомств, окрім тих, що визначені у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 5)    ні, забороняється
6)    Які дії відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» необхідно вчинити уповноваженому прокурору» після одержання повідомлення про закриття оперативно-розшукової справи? 6)    перевірити додержання законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності у цій справі
7)    Для перевірки якої інформації оперативно-розшукова діяльність відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» НЕ проводиться? 7)    для перевірки інформації про вчинені кримінальні правопорушення
8)    Який із зазначених принципів є принципом оперативно-розшукової діяльності відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 8)    дотримання прав і свобод людини
9)    Що із зазначеного є підставами для проведення оперативно-розшукової діяльності відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 9)    запити повноважних державних органів, установ та організацій про перевірку осіб, яким надається дозвіл на перебування без супроводу в контрольованих  та стерильних зонах
10)                      Що із зазначеного НЕ є підставою для проведення оперативно-розшукової діяльності, відповідно до вимог Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 10)     наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів, про осіб, що вчинюють адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією
11)                      Що із зазначеного, відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», НЕ може перевіряти прокурор при здійсненні нагляду за додержання законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності? 11)     відомості про організаційно-штатну структуру розвідувальних органів
12)                      Чи дозволяється приймати рішення про проведення оперативно-розшукових заходів за відсутності підстав, визначених у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 12)     забороняється
13)                      Чи зобов’язані відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, виконувати письмові доручення слідчого, вказівки прокурора про проведення оперативно-розшукових заходів:  13)     так, ці підрозділи зобов’язані виконувати такі письмові доручення слідчого, вказівки прокурора
14)                      Про які відомі їм факти та дані підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, зобов’язані інформувати відповідні державні органи згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 14)     що свідчать про загрозу безпеці суспільства і держави, а також про порушення законодавства, пов’язані з службовою діяльністю посадових осіб
15)                      Що НЕ є метою взаємодії між підрозділами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, та іншими правоохоронними органами згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 15)     розкриття кримінальних правопорушень
16)                      Чи відноситься згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» до обов’язків підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів? 16)     так, відноситься до обов’язків підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, оскільки це  передбачено Законом
17)                      Як зобов’язаний діяти оперативний підрозділ, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, у разі виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідно до вимог Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 17)     невідкладно направити зібрані матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, до відповідного органу досудового розслідування для початку та здійснення досудового розслідування в порядку, передбаченому у Кримінальному процесуальному кодексі України
18)                      Що повинні направляти згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» оперативні підрозділи до відповідного органу досудового розслідування для початку та здійснення досудового розслідування? 18)     зібрані матеріали, у яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України
19)                      Як зобов’язаний діяти підрозділ, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» у разі виявлення ознак кримінального правопорушення під час оперативно-розшукових заходів, що тривають, і припинення яких може негативно вплинути на результати кримінального провадження? 19)     повідомити відповідний орган досудового розслідування та прокурора про виявлення ознак кримінального правопорушення, закінчити проведення оперативно-розшукового заходу, після чого направити зібрані матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, до відповідного органу досудового розслідування
20)                      Які оперативні підрозділи відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» НЕ можуть проводити слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України? 20)     Служби зовнішньої розвідки України
21)                      Де можуть міститися підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 21)     у письмових дорученнях і постановах слідчого
22)                      У якому порядку відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» оперативні підрозділи для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності мають право відвідувати жилі та інші приміщення? 22)     за згодою власників або мешканців цих приміщень для з’ясування обставин злочину, що готується
23)                      Які дії відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» мають право вчиняти оперативні підрозділи для перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій (оберіть найбільш точну відповідь)? 23)     порушувати в установленому законом порядку питання про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та брати участь в їх проведенні
24)                      Яку інформацію відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» оперативні підрозділи мають право отримувати від юридичних чи фізичних осіб безкоштовно або за винагороду? 24)     інформацію про кримінальні правопорушення, що готуються або вчинені
25)                      У якому порядку відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» оперативні підрозділи для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності мають право використовувати службові приміщення, транспортні засоби та інше майно підприємств, установ, організацій? 25)     за  згодою адміністрації таких підприємств, установ, організацій
26)                      Як регулюються питання щодо проведення оперативно-розшукових заходів відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»? Оберіть найбільш точну відповідь: 26)     згідно з положеннями глави 21 Кримінального процесуального кодексу України з урахуванням особливостей, встановлених у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» щодо питань, обумовлених специфікою мети проведення оперативно-розшукових заходів
27)                      В якому порядку здійснюється прийняття рішень про проведення оперативно-розшукових заходів, які не потребують дозволу слідчого судді або рішення прокурора, згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 27)     керівником відповідного оперативного підрозділу або його заступником з повідомленням про прийняте рішення прокурора
28)                      На якій підставі відповідно до вимог Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» проводиться аудіо-, відеоконтроль місця? 28)     на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за клопотанням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника, погодженого з прокурором
29)                      У якому порядку згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» проводиться зняття інформації з електронних інформаційних мереж? 29)     на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за клопотанням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника, погодженого з прокурором
30)                      У якому порядку згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» проводиться накладення арешту на кореспонденцію, здійснення її огляду та виїмки? 30)     на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за клопотанням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника, погодженого з прокурором
31)                      Чи можуть відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» до виконання окремих доручень у ході проведення оперативно-розшукової діяльності залучатися працівники інших підрозділів? 31)     так, можуть залучатися
32)                      У якому випадку заводиться оперативно-розшукова справа відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 32)     у кожному випадку наявності підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності
33)                      Який документ складається про заведення оперативно-розшукової справи згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 33)     виноситься постанова, яка затверджується начальником або уповноваженим заступником начальника відповідного органу
34)                      Чи дозволяється проведення оперативно-розшукових заходів без заведення оперативно-розшукової справи відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 34)     забороняється, крім випадку перевірки осіб у зв’язку з допуском їх до державної таємниці, до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках, у зв’язку з призначенням на посади в розвідувальних органах України або залученням до конфіденційного співробітництва з такими органами, доступом осіб до розвідувальної таємниці, а також осіб, яким надається дозвіл на перебування без супроводу в контрольованих та стерильних зонах, зонах обмеженого доступу, що охороняються, та критичних частинах таких зон аеропортів
35)                      Який порядок ведення оперативно-розшукової справи на особу, яка переховується від органів досудового розслідування, суду або ухиляється від відбування кримінального покарання, згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 35)     ведеться тільки одна оперативно-розшукова справа
36)                      Протягом якого часу прокурор письмово повідомляється про заведення оперативно-розшукової справи згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 36)     протягом доби
37)                      Чи можуть застосовуватися обмеження прав і свобод людини та юридичних осіб під час здійснення оперативно-розшукової діяльності відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 37)     можуть застосовуватись лише за рішенням слідчого судді з метою виявлення, попередження чи припинення тяжкого або особливо тяжкого злочину
38)                      Хто відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» при наявності достатніх підстав дає дозвіл на проведення оперативно-розшукової діяльності? 38)     керівник відповідного оперативного підрозділу, який несе відповідальність за законність здійснюваних заходів відповідно до чинного законодавства
39)                      Що зобов’язані зробити відповідні органи у разі, якщо причетність особи, щодо якої здійснювались оперативно-розшукові заходи, НЕ підтвердилась, згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 39)     невідкладно поновити порушені права і відшкодувати заподіяні матеріальні та моральні збитки в повному обсязі
40)                      Що мають право одержати від органів, на які покладено здійснення оперативно-розшукової діяльності, громадяни України та інші особи відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 40)     письмове пояснення з приводу обмеження їх прав і свобод
41)                      Чи дозволяється оприлюднювати або надавати інформацію щодо проведення або непроведення стосовно певної особи оперативно-розшукової діяльності відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 41)     забороняється до прийняття рішення за результатами такої діяльності
42)                      Яке рішення згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» приймається щодо одержаних внаслідок оперативно-розшукової діяльності відомостей, що стосуються особистого життя, честі, гідності людини? 42)     такі відомості зберіганню не підлягають і повинні бути знищені, якщо вони не містять інформації про вчинення заборонених законом дій
43)                      З якою метою НЕ можуть проводитися оперативно-розшукові заходи, пов’язані з тимчасовим обмеженням прав людини, згідно з вимогами Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 43)     розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду
44)                      З якою метою згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» НЕ може проводитися спостереження за особою, річчю або місцем, а також аудіо-, відеоконтроль місця? 44)     з метою отримання відомостей, які вказують на вчинення діяння, передбаченого Кодексом України про адміністративні правопорушення
45)                      Протягом якого строку здійснюється ведення оперативно-розшукових справ щодо невстановлених осіб, які готують вчинення кримінального правопорушення, відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 45)     до їх встановлення або розшуку, але не більше строків давності притягнення до кримінальної відповідальності чи строків давності виконання обвинувального вироку
46)                      Протягом якого строку здійснюється ведення оперативно-розшукових справ щодо осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання, згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 46)     до їх встановлення або розшуку, але не більше строків давності притягнення до кримінальної відповідальності чи строків давності виконання обвинувального вироку
47)                      Протягом якого строку відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» здійснюється ведення оперативно-розшукових справ щодо осіб, зниклих безвісти за особливих обставин? 47)     до встановлення їх місця перебування, місця поховання чи місцезнаходження останків
48)                      Протягом якого строку здійснюється ведення оперативно-розшукової справи щодо осіб, стосовно яких є дані про участь у підготовці до вчинення кримінального правопорушення, згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 48)     до встановлення та фіксації фактичних даних про протиправні діяння, відповідальність за які передбачена у Кримінальному кодексі України, але не більше шести місяців
49)                      У якому порядку відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» оперативні підрозділи для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності мають право використовувати житло, інші приміщення, транспортні засоби і майно фізичних осіб? 49)     за  згодою цих осіб
50)                      До якого строку згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» здійснюється ведення оперативно-розшукових справ щодо осіб, стосовно яких є дані про їх участь або причетність до терористичної діяльності, терористичної групи чи терористичної організації? 50)     до п’яти років
51)                      У якому випадку згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» може бути продовжений строк ведення оперативно-розшукової справи? 51)     за наявності даних, отриманих у ході ведення оперативно-розшукової справи, про участь особи у підготовці тяжкого чи особливо тяжкого злочину
52)                      З ким погоджується продовження строків ведення оперативно-розшукової справи до 12 місяців відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 52)     з керівником обласної прокуратури
53)                      На який строк може бути продовжене ведення оперативно-розшукової справи Головою Служби безпеки України за наявності підстав, визначених у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 53)     не більше як до 18 місяців
54)                      На який строк може бути продовжене ведення оперативно-розшукової справи Головою Державної прикордонної служби України за наявності підстав, визначених у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 54)     не більше як до 18 місяців
55)                      Хто НЕ наділений повноваженнями продовжувати строк ведення оперативно-розшукової справи згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 55)     начальник Головного управління Служби  правопорядку  Збройних Сил  України
56)                      За яких обставин відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» строк ведення оперативно-розшукових справ може бути продовжений понад 18 місяців? 56)     такий строк продовжується щодо іноземців та осіб без громадянства, які підозрюються у підготовці або вчиненні терористичного акту, Головою Служби безпеки України за погодженням з Генеральним прокурором
57)                      Коли починається обчислення строку ведення оперативно-розшукової справи згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 57)     з дня затвердження начальником відповідного органу або його заступником постанови про заведення оперативно-розшукової справи
58)                      Коли закінчується обчислення строку ведення оперативно-розшукової справи згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 58)     в день затвердження постанови про закриття оперативно-розшукової справи
59)                      За яких умов може припинятися обчислення строку ведення оперативно-розшукової справи згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 59)     якщо особа, щодо якої заведено оперативно-розшукову справу, тимчасово вибула за межі України або тяжко захворіла і можливість проводити щодо неї оперативно-розшукову діяльність відсутня
60)                      Який документ відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» виноситься про припинення та поновлення строку ведення оперативно-розшукової справи? 60)     виноситься мотивована постанова, яка затверджується начальником відповідного органу або його заступником
61)                      Що із зазначеного НЕ є підставою для закриття оперативно-розшукової справи відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 61)     використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності як приводів та підстав для початку досудового розслідування
62)                      Який наслідок розшуку особи, яка безвісно відсутня, передбачено Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» щодо відповідної оперативно-розшукової справи? 62)     така справа щодо розшуку особи повинна бути закрита
63)                      Що із зазначеного НЕ є підставою для закриття оперативно-розшукової справи відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 63)     початок досудового розслідування кримінального правопорушення
64)                      Який наслідок розшуку особи, яка переховувалася від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, передбачено Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» щодо відповідної оперативно-розшукової справи? 64)     така справа повинна бути закрита
65)                      Яке рішення, передбачене Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», повинно бути прийняте щодо оперативно-розшукової справи у разі закриття кримінального провадження судом? 65)     оперативно-розшукова справа повинна бути закрита
66)                      Яке рішення, передбачене Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», повинно бути прийняте щодо оперативно-розшукової справи у разі невстановлення у передбачені цим Законом строки даних, що вказують на ознаки кримінального правопорушення в діях особи?  66)     оперативно-розшукова справа повинна бути закрита
67)                      Який наслідок виявлення прокурором незаконно заведеної оперативно-розшукової справи передбачено Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 67)     така справа повинна бути закрита у разі виконання по ній оперативно-розшукових заходів
68)                      Який документ складається про закриття оперативно-розшукової справи відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 68)     вмотивована постанова, що затверджується посадовою чи службовою особою, якій згідно із Законом надано право затверджувати постанову про заведення відповідної оперативно-розшукової справи
69)                      Протягом якого строку відповідний прокурор письмово повідомляється про закриття оперативно-розшукової справи згадно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 69)     у триденний строк
70)                      Протягом якого строку з моменту одержання повідомлення про закриття оперативно-розшукової справи прокурор перевіряє додержання законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності у цій справі? 70)     протягом десяти діб
71)                      На якій підставі відповідно до вимог Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» проводиться аудіо-, відеоконтроль особи? 71)     на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за клопотанням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника, погодженого з прокурором
72)                      Протягом якого строку згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», якщо оперативно-розшукові заходи здійснювались за рішенням суду, необхідно повідомити цей суд у випадку закриття відповідної оперативно-розшукової справи? 72)     у триденний строк
73)                      Як використовуються матеріали оперативно-розшукової діяльності відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 73)     як приводи і підстави для початку досудового розслідування
74)                      З якою метою матеріали оперативно-розшукової діяльності відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» НЕ використовуються? 74)     для опублікування у засобах масової інформації
75)                      Які постанови прокурор має право скасувати у межах своєї компетенції відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 75)     незаконні постанови про заведення або закриття оперативно-розшукової справи, зупинення або поновлення оперативно-розшукової діяльності чи про інші рішення, що суперечать закону
76)                      У якому з наведених випадків матеріали оперативно-розшукової діяльності були використані з порушенням вимог, встановлених Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 76)     для інформування громадських організацій
77)                      Для забезпечення безпеки яких із зазначених суб’єктів матеріали оперативно-розшукової діяльності відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» НЕ використовуються? 77)     працівників дипломатичних та консульських установ
78)                      Для забезпечення безпеки яких із зазначених суб’єктів матеріали оперативно-розшукової діяльності відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» НЕ використовуються? 78)     осіб, які беруть участь в адміністративному судочинстві
79)                      Які зобов’язання відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» мають органи державної влади, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності щодо оперативних підрозділів?  79)     сприяти оперативним підрозділам у вирішенні завдань оперативно-розшукової діяльності
80)                      За якою підставою відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» співробітництво осіб з оперативним підрозділом може бути оформлено письмовою угодою? 80)     за бажанням цих осіб
81)                      Яким органом відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» визначається порядок укладання угоди про співробітництво з оперативним підрозділом? 81)     Кабінетом Міністрів України
82)                      Чи тягне за собою відповідальність згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» розголошення особами, які залучаються до співробітництва з оперативними підрозділами, таємниці, що стала їм відома? 82)     тягне відповідальність за чинним законодавством, крім випадків розголошення інформації про незаконні дії, що порушують права людини
83)                      Кого із зазначених осіб відповідно до вимог Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» забороняється залучати до виконання оперативно-розшукових завдань? 83)     адвокатів, якщо таке співробітництво буде пов’язано з розкриттям конфіденційної інформації професійного характеру
84)                      Кого із зазначених осіб забороняється залучати до виконання оперативно-розшукових завдань згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 84)     нотаріусів, якщо таке співробітництво буде пов’язано з розкриттям конфіденційної інформації професійного характеру
85)                      За яких умов відповідно до положень Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» медичний працівник може бути залучений до виконання оперативно-розшукових завдань? 85)     за умов відсутності внаслідок такого співробітництва ризику розкриття конфіденційної інформації професійного характеру
86)                      Хто з перелічених осіб відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» НЕ може бути залучений до виконання оперативно-розшукових завдань, що мають на меті отримання даних про особу, конфіденційною інформацією професійного характеру щодо якої вони володіють? 86)     священнослужитель церкви, яку відвідала вказана особа
87)                      У зв’язку із здійсненням якої діяльності при наявності даних про загрозу життю, здоров’ю або майну працівника оперативного підрозділу та його близьких родичів оперативний підрозділ згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» зобов’язаний вжити спеціальних заходів для забезпечення їх безпеки? 87)     у зв’язку із здійсненням ним оперативно-розшукової діяльності в інтересах безпеки України
88)                      Яких спеціальних заходів відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», при наявності даних про загрозу життю, здоров’ю або майну працівника оперативного підрозділу у зв’язку із здійсненням ним оперативно-розшукової діяльності по викриттю організованої злочинної групи оперативний підрозділ зобов’язаний вжити? 88)     змінити місце проживання особи
89)                      В якому із зазначених випадків, згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», працівник оперативного підрозділу, який під час здійснення оперативно-розшукової діяльності заподіяв шкоду правам, свободам людини, інтересам держави, НЕ несе відповідальність? 89)     якщо він діяв у стані необхідної оборони, крайньої необхідності, професійного ризику, або у зв’язку із затриманням особи, в діях якої є ознаки кримінального правопорушення
90)                      У яких випадках, згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», на осіб, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, поширюються пільги, передбачені для працівників оперативних підрозділів? 90)     якщо при виконанні такою особою завдань оперативно-розшукової діяльності настала її інвалідність або смерть
91)                      Як відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» забезпечується захист особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, у разі виникнення загрози її життю, здоров’ю або майну? 91)     в порядку, передбаченому Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» для правового захисту працівників оперативних підрозділів
92)                      Чи має право прокурор у межах своєї компетенції отримувати пояснення щодо порушень вимог закону відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 92)     так, має право отримувати пояснення щодо порушень вимог закону від посадових осіб органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність
93)                      З якою метою прокурор дає письмові вказівки про проведення оперативно-розшукових заходів згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 93)     з метою попередження та виявлення кримінальних правопорушень
94)                      У яких оперативно-розшукових справах прокурори відповідної місцевої прокуратури згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності? 94)     в оперативно-розшукових справах, заведених піднаглядними їм територіальними оперативними підрозділами правоохоронних органів
95)                      Чи має право прокурор у межах своєї компетенції входити в приміщення органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність, відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 95)     так, має право безперешкодно входити в усі приміщення органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність
96)                      Що НЕ може вимагати прокурор в межах своєї компетенції для перевірки додержання вимог законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»? 96)     відомості про форми, методи і засоби розвідувальної діяльності