Тести онлайн для підготовки до конкурсного відбору на посади в Національну поліцію України – актуальні в 2024 році

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на службу до поліції та/або зайняття вакантної посади затвердженого наказом МВС № 1631 від 25.12.2015, конкурс проходить в декілька етапів:

1) тестування:

  • на знання законодавчої бази (професійний тест);
  • на загальні здібності і навички (тест загальних навичок);
  • особистісних характеристик (психологічний тест);

2) перевірка рівня фізичної підготовки;

3) співбесіда.

Професійний тест включає перевірку знання законодавства, що регулює службову діяльність на обраній посаді, в тому числі на знання Конституції України, Закону України «Про Національну поліцію», Закону України «Про запобігання корупції». Перелік тестових питань без варіантів відповідей офіційно опубліковано на сайті для відбору кадрів Нацполіції.

Професійний тест складається з 60 тестових питань або з 50 тестових питань та 2 ситуативних задач. Кожна правильна відповідь на тестове питання оцінюється 1 балом, а правильне розв’язання ситуативної задачі – 5 балами. Максимальна кількість можливих балів дорівнює 60.

На нашому сайті Ви маєте змогу пройти актуальне онлайн тестування на знання законодавства, в пробному тесті будуть представлені  60 питань, які ідентичні тим, що будуть запропонавані на офіціному тестуванні при проходженні конкурсу в Нацполіцію незалежно від обраної посади.

І. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Якою державою є Україна відповідно до статті 1 Конституції України?

2. Якою є форма державного устрою України?

3. На яку територію поширюється суверенітет України?

4. Яка форма правління в Україні?

5. Хто є носієм суверенітету в Україні?

6. Кому належить право визначати і змінювати конституційний лад в Україні?

7. В який спосіб народ може здійснювати владу в Україні?

8. Що відповідно до Конституції України є головним обов’язком держави?

9. Хто є єдиним джерело влади в Україні?

10. Що відповідно до Конституції України визначається найвищою соціальною цінністю в Україні?

11. Перед ким відповідає держава за свою діяльність?

12. Державною мовою в Україні є…

13. Які питання вирішує Конституційний Суд України?

14. Створення і функціонування яких збройних формувань на території України заборонено Конституцією України?

15. Чи забороняє Конституція України використання в Україні примусової праці?

16. Чи дозволяє Конституція України надання оплатної медичної допомоги в державних і комунальних закладах охорони здоров’я?

17. Яка освіта є в Україні обов’язковою згідно Конституції України?

18. Які правові наслідки має незнання законів відповідно до Конституції України?

19. В якому порядку і розмірах відповідно до Конституції України кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори?

20. Хто має право голосу на виборах і референдумах в Україні?

21. Якими нормативно-правовими актами України визначається порядок застосування мов в Україні?

22. Який орган затверджує державний бюджет України?

23. Скільки строків одна й та сама особа може бути Президентом України?

24. Які нормативно-правові акти видає Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України?

25. Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при…

26. Якими нормативно-правовими актами вводяться в дію Рішення Ради національної безпеки і оборони України?

27. Ким і в якому порядку призначається на посаду Прем’єр-міністр України?

28. Суд ухвалює рішення іменем (закінчіть речення)…

29. За Конституцією України повноваження Кабінету Міністрів України визначаються…

30. Які нормативно-правові акти видає Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції?

31. Якою є юридична сила постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, прийнятих в межах компетенції?

32. Який орган відповідно до Конституції України здійснює підтримання публічного обвинувачення в суді?

33. За чиєю ініціативою створюються будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення?

34. Найвищим судом у системі судоустрою України є:

35. Чи допускається відповідно до Конституції України створення надзвичайних та особливих судів?

36. Систему адміністративно-територіального устрою України складає…

37. Хто, відповідно до Конституції України, є суб’єктом місцевого самоврядування?

38. Відповідно до Конституції України територія України в межах існуючого кордону…

39. Відповідно до Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на…

40. Як, відповідно до Конституції України, приймаються закони та інші нормативно-правові акти?

41. Чи можливе укладання міжнародних договорів, які суперечать Конституції України?

42. Норми Конституції України є нормами…

43. Відповідно до Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є…

44. На кого покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності?

45. На кого, згідно Конституції України, покладається забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України?

46. Чи допускається, згідно Конституції України, розташування іноземних військових баз на території України?

47. Відповідно до Конституції України права і свободи людини є…

48. Чи є вичерпними права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією України?

49. У якому випадку можуть бути скасовані конституційні права і свободи?

50. У якому обсязі закони та інші нормативно-правові акти можуть бути визнані Конституційним Судом України неконституційними?

51. Хто призначає суддів Конституційного Суду України?

52. У якому випадку, згідно Конституції України, може бути обмежене законом здійснення права на свободу світогляду і віросповідання?

53. Скільки суддів Конституційного Суду України призначає з’їзд суддів України?

54. Згідно Конституції України право приватної власності набувається в порядку, визначеному…

55. Що з переліченого відноситься, згідно Конституції України, до основних засад судочинства в України?

56. Хто обирає на посаду та звільняє з посади Голову Верховного Суду?

57. Хто, відповідно до Конституції України, має право звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини?

58. Хто зобов’язаний виконувати явно злочинні накази чи розпорядження?

59. Чи можна притягнути двічі до юридичної відповідальності за одне й те саме правопорушення?

60. Який характер має юридична відповідальність?

61. До якого моменту особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню?

62. Обов’язок захищати незалежність та територіальну цілісність України мають виконувати…

63. Обов’язок шанувати державні символи України мають виконувати…

64. Згідно Конституції України громадяни України відбувають військову службу відповідно до…

65. Якою є, відповідно до Конституції України, процедура оголошення стану війни?

66. Хто формує персональний склад Ради національної безпеки і оборони України?

67. На який період часу зберігається звання Президента України?

68. Чим визначаються основні обов’язки громадянина?

69. Якими нормативно-правовими актами визначається територіальний устрій України?

70. Президент України є гарантом…

71. Які законопроекти розглядаються Верховною Радою України позачергово?

72. За Конституцією України Президент України є…

73. Хто за Конституцією України здійснює контроль за використанням коштів Державного бюджету України?

74. Якими правами і свободами користуються, згідно Конституції України, іноземці, що перебувають в Україні на законних підставах?

75. Ким здійснюється правосуддя в Україні?

76. Яку спрямованість економіки забезпечує держава згідно з Конституцією України?

77. Який порядок внесення змін до Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану?

78. Яким органом є Рада національної безпеки і оборони України?

79. Яке право має кожний громадянин по відношенню до природних об’єктів права власності народу?

80. Яким нормативно-правовим актом керувалася Верховна Рада України, приймаючи Конституцію України?

81. Від імені кого була прийнята Конституція України?

82. Які нормативні акти ухвалює Конституційний Суд України щодо офіційного тлумачення законів України?

83. Вивченню яких мов сприяє держава відповідно до Конституції України?

84. До якого виду служби згідно з Конституцією України громадяни користуються рівним правом доступу?

85. Шлюб відповідно до Конституції України ґрунтується на…

86. Хто здійснює виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі?

87. Хто призначає голів місцевих державних адміністрацій?

88. Хто є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України?

89. Який має наслідок відставка Прем’єр-міністра України?

90. Чи допускає Конституція України встановлення цензури в Україні?

91. Чи має право особа звертатися за захистом своїх прав до міжнародних судових установ?

92. Відповідно до Конституції України хто має відкривати перше засідання Верховної Ради України?

93. Кому належить право законодавчої ініціативи?

94. Хто здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина?

95. Хто відповідно до Конституції України приводить до присяги Президента України?

96. Яким чином відповідно до Конституції України кожен має право захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань?

97. Ким, відповідно до Конституції України, схвалюється рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України?

98. Хто відповідно до Конституції України входить до складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою?

99. Відповідно до Конституції України, яке основне національне багатство перебуває під особливою охороною держави?

100. Чим керується у своїй діяльності Кабінет Міністрів України?

101. Хто відповідно до Конституції України входить до складу Кабінету Міністрів України?

102. Закон набирає чинності…

103. До чиїх повноважень відповідно до Конституції України належить встановлення і зміна меж районів і міст, найменування і перейменування населених пунктів?

104. Хто відповідно до Конституції України приймає рішення про визнання іноземних держав?

105. Хто відповідно до Конституції України присвоює вищі військові (спеціальні) звання?

106. Хто приймає рішення про припинення громадянства України?

107. Чи може громадянин України бути позбавлений громадянства?

108. Чи допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи у невідкладних випадках без вмотивованого рішення суду?

109. Чи допускає Конституція України використання конфіденційної інформації про особу без її згоди?

110. Чи може громадянин України бути позбавлений права повернутися в Україну?

111. У якому значенні використовується термін «законодавство» у Конституції України та в законодавстві України?

112. Яку релігію українська держава може визнати обов’язковою?

113. З якого дня набула чинності Конституція України?

114. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують…

115. Яким є головний обов’язок держави?

116. Назвіть державні символи України?

117. Що не належить до повноважень Верховної Ради України?

118. Якими нормативно-правовими актами України визначаються правові засади і гарантії підприємництва; правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання в Україні?

119. Президент України щодо актів Кабінету Міністрів України має право..

120. За умови дотримання якої вимоги людина має право на вільний розвиток своєї особистості?

121. Чи може громадянин України бути позбавлений права змінити громадянство?

122. Право на життя означає, що…

123. Чи може людина бути піддана медичним дослідам?

124. За загальним правилом особа може триматися під вартою…

125. Якщо у разі нагальної необхідності запобігти злочинові уповноважені на те законом органи застосували до особи тримання під вартою як тимчасовий запобіжний захід, то його обґрунтованість має бути перевірена…

126. Чи має право громадянин ознайомитися в установах і організаціях з відомостями про себе?

127. За Конституцією України право на свободу світогляду і віросповідання включає:

128. Відповідно до Конституції України метою участі громадян у професійних спілках визнається:

129. Відповідно до Конституції України членами політичної партії можуть бути…

130. Відповідно до Конституції України заборона діяльності об’єднання громадян здійснюється…

131. Про проведення мирних зібрань (зборів, мітингів, походів і демонстрацій) громадяни мають завчасно сповістити…

132. Яким органом можуть бути встановлені обмеження щодо реалізації права на проведення зборів, мітингів, походів та демонстрацій?

133. Які категорії осіб мають право направляти звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів?

134. За Конституцією України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед?

135. Чи можуть бути відповідно до Конституції України запроваджені привілеї чи обмеження залежно від місця проживання?

136. Відповідно до Конституції України чи має право особа захищати життя і здоров’я інших людей?

137. Чи допускається за Конституцією України застосування до людини катувань?

138. Про що, відповідно до Конституції України, передусім має бути невідкладно повідомлено особі у разі її затримання уповноваженими посадовими особами?

139. Відповідно до Конституції України кого має бути негайно повідомлено про арешт чи затримання особи?

140. Відповідно до Конституції України за наявності якої з наведених умов кожен громадянин має право знайомитися з інформацією про себе в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях?

141. Відповідно до Конституції України яким категоріям осіб гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України?

142. Відповідно до Конституції України у який спосіб особа має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію?

143. Відповідно до Конституції України чи може бути громадянин обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій?

144. Чи допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій у військових формуваннях?

145. До настання якого часу батьки зобов’язані утримувати своїх дітей?

146. У який період проводяться позачергові вибори до Верховної Ради України?

147. З якого моменту починаються повноваження народного депутата України?

148. Хто вправі здійснювати приведення новообраного Президента України до присяги?

149. У разі дострокового припинення повноважень Президента України, на кого покладається виконання його обов’язків?

150. Чи забороняє Конституція України скорочення мережі державних ї комунальних закладів охорони здоров’я?

[згорнути]
ІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про Національну поліцію»

1. Що визначає Закон України «Про Національну поліцію»?

2. Національна поліція України – це?

3. Діяльність поліції спрямовується та координується…

4. Які завдання Національної поліції визначені статтею 2 Закону України «Про Національну поліцію»?

5. Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» правовою основою діяльності поліції є:

6. Чи можуть відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» бути покладені на поліцію інші (додаткові) повноваження?

7. Поліцейський захід – це?

8. Яким має бути обраний поліцейський захід?

9. Коли поліцейський захід припиняється?

10. Види поліцейських заходів:

11. Види превентивних поліцейських заходів:

12. Види поліцейських заходів примусу:

13. Фізичним впливом є:

14. Відносно кого заборонено застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї?

15. Застосування вогнепальної зброї є найбільш суворим (закінчіть речення):

16. За якої умови поліцейському надається право на зберігання, носіння вогнепальної зброї, а також на її застосування і використання?

17. Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки після (закінчіть речення)…

18. У яких виняткових випадках поліцейський уповноважений застосувати вогнепальну зброю?

19. Поліцейський має право на застосування вогнепальної зброї для звільнення заручників або осіб…

20. Яка умова дає право поліцейському на застосування вогнепальної зброї для захисту осіб від нападу?

21. Яка умова дає право поліцейському на застосування вогнепальної зброї для відбиття нападу на нього або членів його сім’ї?

22. При якій умові поліцейський має право на застосування вогнепальної зброї для затримання особи, яку застали під час вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину?

23. Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки з метою заподіяння особі такої шкоди (закінчіть речення)…

24. У яких випадках поліцейський має право на застосування вогнепальної зброї у місцях, де може бути завдано шкоди іншим особам, а також у вогненебезпечних та вибухонебезпечних місцях?

25. Застосування вогнепальної зброї без попередження допускається при спробі особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в руках (закінчіть речення)…

26. У яких випадках поліції (поліцейському) заборонено застосовувати засоби примусової зупинки транспорту?

27. Більше якого часового періоду поліції (поліцейському) заборонено застосовувати кайданки?

28. Кому зобов’язаний повідомити поліцейський про факт активного застосування ним вогнепальної зброї?

29. За якої умови поліцейському надається право на застосування спеціальних засобів? (надайте повний перелік):

30. По яких ділянках тіла людини поліцейському заборонено наносити удари гумовими (пластиковими) кийками? (надайте повний перелік):

31. При якій температурі повітря поліції (поліцейському) заборонено застосовувати водомети?

32. При якій умові застосування поліцейським малогабаритного підривного пристрою для відкриття приміщень є виправданим?

33. У якій формі поліцейський зобов’язаний повідомити свого керівника про застосування до особи спеціального засобу?

34. Якщо поліцейський заподіяв особі поранення або каліцтво внаслідок застосування до неї спеціального засобу, керівник такого поліцейського зобов’язаний (закінчіть речення)…

35. Поліцейський за жодних обставин не може застосовувати заходи примусу (закінчіть речення)….

36. Чи є заходом примусу використання поліцейським засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування)?

37. У який момент поліцейський зобов’язаний негайно зупинити застосування певного виду заходу примусу?

38. З урахуванням яких факторів визначаються вид та інтенсивність застосування поліцейським заходів примусу?

39. У який спосіб поліцейський може попередити особу про застосування до неї фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї?

40. У якій формі поліцейський зобов’язаний повідомляти свого керівника про застосування вогнепальної зброї?

41. Протягом якого часового інтервалу поліцейський зобов’язаний повідомляти свого керівника про активне застосування ним вогнепальної зброї?

42. Поліцейський може взяти до рук вогнепальну зброю і привести її у готовність (закінчіть речення)…

43. Спроба особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену поліцейським відстань, чи доторкнутися до зброї (закінчіть речення)…

44. Кого зобов’язаний письмово повідомити поліцейський про завдання ним особі тілесних ушкоджень унаслідок застосування фізичної сили?

45. У яких випадках допускається застосування поліцейським вогнепальної зброї без попередження?

46. Службовий собака застосовується під час:

47. Службовий кінь застосовується під час:

48. Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» застосування вогнепальної зброї є:

49. Порядок зберігання і носіння вогнепальної зброї, що знаходиться в розпорядженні поліцейського, перелік вогнепальної зброї та боєприпасів, що використовуються в діяльності поліції, та норми їх належності встановлюються:

50. У яких випадках відповідно до Закону України Про Національну поліцію допускається застосування вогнепальної зброї поліцейським без попередження?

51. У яких випадках поліцейський має право перевіряти документи?

52. Коли поліцейський може опитати особу?

53. Коли поліцейський може зупиняти транспортні засоби?

54. У яких випадках і за яких умов поліцейський може обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних доріг?

55. У яких випадках поліція може проникнути до житла чи іншого володіння особи без вмотивованого рішення суду?

56. Стосовно кого може здійснюватися поліцейське піклування?

57. Де поліцейському заборонено застосовувати вогнепальну зброю (стаття 46 Закону України «Про Національну поліцію»)?

58. Коли поліцейський може взяти до рук вогнепальну зброю і привести її у готовність (стаття 46 Закону України «Про Національну поліцію»)?

59. У яких випадках поліцейський може використати вогнепальну зброю (стаття 46 Закону України «Про Національну поліцію»)?

60. Ким встановлюються граничні спеціальні звання молодшого, середнього складу поліції за штатними посадами?

61. Ким встановлюються граничні спеціальні звання вищого складу поліції за штатними посадами?

62. Ким присвоюються первинні звання молодшого складу поліції?

63. Первинні спеціальні звання вищого складу поліції присвоюються…

64. Особливий характер служби в поліції містить такі спеціальні умови для певних категорій поліцейських:

65. Які додаткові відпустки надаються поліцейським?

66. Розмір грошового забезпечення поліцейського визначається залежно від:

67. Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» систему поліції складають:

68. У складі поліції функціонують:

69. Керівники територіальних органів поліції призначаються на посади та звільняються з посад:

70. Структуру територіальних органів поліції затверджує…

71. Заступників керівників територіальних органів поліції призначає на посади та звільняє з посад:

72. Керівником, заступником керівника територіального органу поліції може бути призначена особа, яка…

73. Поліцейським є:

74. Чи зобов’язаний поліцейський інформувати свого безпосереднього керівника про обставини, що унеможливлюють його подальшу службу в поліції або перебування на займаній посаді?

75. У разі звернення особи до поліцейського він зобов’язаний…

76. У разі вчинення протиправних діянь поліцейські відповідно до закону несуть…

77. Керівником та заступниками керівника поліції може бути призначена особа, яка?

78. У разі звернення до поліцейського особи із повідомленням про події, що загрожують особистій чи публічній безпеці, поліцейський зобов’язаний…

79. Керівник поліції призначається на посаду та звільняється з посади:

80. Служба в поліції є:

81. Час проходження служби в поліції зараховується:

82. Оберіть варіант відповіді, що не відповідає Закону України «Про Національну поліцію». Поліцейським не може бути…

83. Поліцейський не може…

84. Втручатися в законну діяльність поліцейського, у тому числі діяльність, пов’язану з кримінальним провадженням або провадженням у справах про адміністративні правопорушення може…

85. Покласти на поліцейського виконання обов’язків, не визначених законом, має право…

86. З особами молодшого складу поліції, які вперше прийняті на службу в поліції, контракт про проходження служби в поліції укладається:

87. Із заступниками керівників територіальних органів поліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах та керівниками структурних підрозділів зазначених органів, закладів та установ контракт про проходження служби в поліції укладається:

88. Із заступниками керівника поліції та керівниками територіальних органів поліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі контракт про проходження служби в поліції укладається:

89. З керівником поліції контракт про проходження служби в поліції укладається:

90. Порядок складання Присяги працівника поліції встановлює…

91. Переведення поліцейського може здійснюватися…

92. Не допускається переміщення поліцейських на вищі посади…

93. Поліцейський не може під час проходження служби займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім…

94. У разі здійснення реорганізації, внаслідок якої на підставі відповідного наказу скорочуються посади в органі чи окремому підрозділі органу (закладу, установи) поліції, поліцейський, посада якого буде скорочена, має бути персонально письмово попереджений про можливе наступне звільнення зі служби в поліції…

95. Безперервний строк тимчасового виконання обов’язків поліцейським не повинен перевищувати…

96. Професійне навчання поліцейських складається з:

97. Первинну професійну підготовку проходять:

98. До вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, можуть бути зараховані громадяни України, яким станом на 31 грудня року вступу виповниться?

99. Мінімальний термін, який повинен відпрацювати поліцейський, після закінчення вищого навчального закладу із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, складає?

100. Поліцейські зобов’язані проходити підвищення кваліфікації за відповідним напрямом службової діяльності…

101. Післядипломна освіта поліцейських складається з?

102. Поліцейські, які мають спеціальні звання молодшого складу поліції, перебувають на службі до досягнення ними…

103. Поліцейські, які мають спеціальне звання до підполковників поліції включно, перебувають на службі до досягнення ними такого віку?

104. Поліцейським молодшого складу можуть присвоюватися наступні спеціальні звання:

105. Первинне спеціальне звання середнього складу поліції присвоює…

106. Строк вислуги в спеціальному званні підполковник поліції складає…

107. Скільки випадків застосування вогнепальної зброї без попередження передбачено частиною шостою статті сорок шість Закону України «Про Національну поліцію»?

108. Яка назва статті Закону України «Про Національну поліцію», що регламентує застосування та використання поліцейськими вогнепальної зброї?

109. Який номер статті Закону України «Про Національну поліцію», яка регламентує застосування та використання поліцейськими вогнепальної зброї?

110. Що зобов’язаний вчинити поліцейський по відношенню до осіб, які постраждали в результаті застосування ним заходів примусу?

111. Які спеціальні засоби має право застосувати поліцейський для забезпечення публічної безпеки і порядку? (надайте повний перелік):

112. Що означає принцип верховенства права у діяльності поліції?

113. Принцип дотримання прав і свобод у діяльності поліції означає, що:

114. Чи допускається обмеження прав і свобод людини відповідно до принципу дотримання прав і свобод у діяльності поліції?

115. Що означає принцип законності в діяльності поліції?

116. Принцип відкритості та прозорості в діяльності поліції означає:

117. Що означає принцип політичної нейтральності в діяльності поліції?

118. Відповідно до принципу взаємодія з населенням на засадах партнерства діяльність поліції здійснюється… (надайте повну відповідь):

119. Принцип безперервності в діяльності поліції означає, що:

120. Що з переліченого не є принципом діяльності поліції?

121. Що повинен мати поліцейський згідно із статтею 17 Закону України «Про Національну поліцію»?

122. Зразки та порядок видання службових посвідчень та спеціальних жетонів затверджує?

123. Поліцейський зобов’язаний:

124. Чи можуть бути покладені на поліцейського додаткові обов’язки, пов’язані з проходженням ним служби в поліції?

125. Правила носіння та норми належності однострою поліцейських затверджує:

126. Чи допускається проведення опитування поліцейським неповнолітніх?

127. Хто може бути прийнятий на службу в поліції?

128. Вимоги щодо рівня фізичної підготовки для поліцейських та кандидатів, які вступають на службу в поліції, затверджує:

129. Порядок підготовки та видання наказів щодо проходження служби в поліції встановлює:

130. Грошове забезпечення поліцейських, зарахованих у розпорядження, здійснюється в порядку:

131. Поліцейських, які не пройшли первинну професійну підготовку, заборонено залучати до…

132. Розподіл випускників вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, які навчаються на денній формі навчання за державним замовленням, здійснюється комісіями з персонального розподілу, з урахуванням:

133. Порядок добору, направлення та зарахування на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, встановлює:

134. Порядок обчислення вислуги років у поліції встановлює:

135. Порядок формування та ведення особових справ поліцейських визначає:

136. Громадянам, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший бакалавр», після прийняття на службу в поліції та призначення на посади, що заміщуються особами середнього і вищого складу поліції, присвоюється первинне спеціальне звання…

137. Громадянам, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, після прийняття на службу в поліції та призначення на посади, які заміщуються особами середнього і вищого складу поліції, присвоюється первинне спеціальне звання…

138. Чи може керівник поліції присвоювати курсантам – випускникам вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку поліцейських, чергове спеціальне звання старший лейтенант поліції?

139. Строк вислуги у спеціальному званні капрал поліції складає:

140. Строк вислуги у спеціальному званні сержант поліції складає:

141. Строк вислуги у спеціальному званні молодший лейтенант поліції складає:

142. Строк вислуги у спеціальному званні лейтенант поліції складає:

143. Строк вислуги у спеціальному званні старший лейтенант поліції складає:

144. Строк вислуги у спеціальному званні капітан поліції складає:

145. Строк вислуги у спеціальному званні майор поліції складає:

146. У який званнях поліцейських не встановлено строків вислуги?

147. Поліцейським, які виконували службові обов’язки у вихідні, святкові та неробочі дні, крім поліцейських, які працюють у змінному режимі, відповідний час для відпочинку в порядку компенсації надається:

148. Тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки поліцейського становить:

149. Поліцейським дозволяється, за бажанням, використовувати відпустку частинами. Одна частина відпустки має бути:

150. У разі необхідності керівники, уповноважені призначати на посади поліцейських, можуть залишити на службі поліцейських за їхнім клопотанням понад граничний вік перебування на службі в поліції, але не більше ніж:

[згорнути]
ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

1. Що означає термін «реальний конфлікт інтересів»?

2. Які види відповідальності застосовуються згідно із Законом України «Про запобігання корупції» до осіб за корупційні правопорушення?

3. Вкажіть правильний повний перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції?

4. Вкажіть, яка з вказаних ситуацій не охоплюється терміном «корупція»?

5. Вкажіть, на яку з вказаних категорій суб’єктів не поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»?

6. Вкажіть статус Національного агентства з питань запобігання корупції:

7. Зазначте склад Національного агентства з питань запобігання корупції:

8. Зазначте посадову особу, уповноважену представляти Національне агентство з питань запобігання корупції в Кабінеті Міністрів України:

9. Зазначте суб’єкта призначення членів Національного агентства з питань запобігання корупції:

10. Яка обставина унеможливлює призначення особи на посаду члена Національного агентства з питань запобігання корупції?

11. Зазначте максимальний строк безперервного перебування однієї особи на посаді Голови Національного агентства з питань запобігання корупції:

12. До кола повноважень якої посадової особи чи органу належить затвердження штатного розпису та кошторису Національного агентства з питань запобігання корупції?

13. Вкажіть механізм прийняття рішень Національним агентством з питань запобігання корупції:

14. Зазначте на яку структуру покладається організаційне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції?

15. Вкажіть суб’єктів, які мають право здійснювати повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення члену Національного агентства з питань запобігання корупції?

16. Зазначте правовий статус членів Національного агентства з питань запобігання корупції:

17. Вкажіть яким повноваженням не наділене Національне агентство з питань запобігання корупції?

18. Визначте випадки, в яких Національне агентство з питань запобігання корупції вносить керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації обов’язковий до виконання припис:

19. Які дії зобов’язані здійснити уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання корупції у випадку виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією?

20. Зазначте у якому випадку Національне агентство з питань запобігання корупції затверджує обґрунтований висновок та надсилає його спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції?

21. Вкажіть строк надання державними органами та органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами запитуваних документів чи інформації Національному агентству з питань запобігання корупції:

22. Зазначте, який орган уповноважений здійснювати контроль за витрачанням коштів Національним агентством з питань запобігання корупції?

23. Вкажіть, яким органом утворюється та формується Громадська рада при Національному агентстві з питань запобігання корупції?

24. Який порядок підготовки, затвердження та оприлюднення щорічного звіту про діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції?

25. Зазначте посадову особу, яка представляє позицію Національного агентства з питань запобігання корупції щодо його фінансування на засіданнях Кабінету Міністрів України, комітетів або на пленарних засіданнях Верховної Ради України?

26. Яким суб’єктом визначаються засади антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)?

27. Які складові включає процес підготовки, затвердження та оприлюднення щорічної національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики?

28. Що покладається в основу Антикорупційної стратегії?

29. Шляхом виконання якого акта (документу) реалізується Антикорупційна стратегії?

30. Вкажіть, для яких органів законом не передбачено обов’язкової наявності антикорупційних програм?

31. Вкажіть алгоритм дій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, прийняття якого заборонено законом:

32. Які подарунки незалежно від розміру заборонено одержувати особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

33. У чому полягає обмеження щодо суміщення та сумісництва основної роботи осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з іншими видами діяльності?

34. На які види діяльності не поширюється заборона займатися іншою, крім виконання функцій держави або місцевого самоврядування, оплачуваною діяльністю?

35. Яке з обмежень не поширюється на осіб після припинення ними діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування?

36. Протягом якого строку діють передбачені законом обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування?

37. В якій з описаних нижче ситуацій є порушення обмеження щодо прямого підпорядкування близьких осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

38. Який строк надається близьким особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які опинились в умовах прямого підпорядкування, для самостійного усунення такої ситуації?

39. Які механізми усунення ситуації прямого підпорядкування близьких осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, застосовуються, якщо вказаними особами у встановлений законом строк добровільно такі обставини не усунуто?

40. В який строк особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язана повідомити керівника або визначений законом орган про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів?

41. Вкажіть алгоритм дій керівника органу, який отримав повідомлення від підлеглої особи, щодо якої у нього наявні повноваження з її призначення/звільнення, про наявність у неї реального конфлікту інтересів:

42. Вкажіть правильний порядок розгляду Національним агентством з питань запобігання корупції повідомлення особи про наявний у неї потенційний конфлікт інтересів:

43. Які наслідки має прийняття службовою особою органу державної влади рішення в умовах реального конфлікту інтересів за наявності у неї попереднього перед прийняттям рішення офіційного підтвердження Національного агентства з питань запобігання корупції про відсутність конфлікту інтересів у даному випадку?

44. Зазначте, який з перелічених механізмів не належить до заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів?

45. За сукупності яких умов конфлікт інтересів врегульовується шляхом усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті?

46. Вкажіть суб’єктів прийняття рішення про усунення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах конфлікту інтересів:

47. Виберіть, яка із наведених умов є обов’язковою для можливості врегулювання конфлікту інтересів шляхом обмеження доступу особи до інформації?

48. Визначте, яка з наведених обставин перешкоджає прийняттю рішення про врегулювання конфлікту інтересів шляхом перегляду обсягу службових повноважень особи, у якої виник конфлікт інтересів?

49. Оберіть, який із засобів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів підлягає застосуванню у разі, якщо усунення особи від виконання завдання, обмеження її доступу до інформації чи перегляд її повноважень є неможливим та відсутні підстави для її переведення на іншу посаду або звільнення?

50. Визначте, яка з наведених процедур не належить до форм здійснення зовнішнього контролю як засобу врегулювання конфлікту інтересів?

51. Встановіть, яка з перелічених умов не дозволяє застосувати переведення на іншу посаду особи з метою врегулювання конфлікту інтересів в її службовій діяльності?

52. Визначте, за сукупності яких умов застосовується звільнення особи як захід врегулювання конфлікту інтересів?

53. Вкажіть, в який строк особа зобов’язана передати в управління належні їй підприємства та корпоративні права у зв’язку з призначенням на посаду в центральний орган виконавчої влади?

54. Зазначте категорію осіб, на користь яких заборонено передавати в управління підприємства та корпоративні права у зв’язку з призначенням на посади в органах влади?

55. Зазначте категорію осіб, з якими заборонено укладати договори про управління підприємствами та корпоративними правами у зв’язку з призначенням на посади в органах влади?

56. Вкажіть, який порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про передачу особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в управління підприємств або корпоративних прав?

57. Зазначте, в чиїх інтересах зобов’язані діяти особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, представляючи державу чи територіальну громаду?

58. Вкажіть, яка з наведених вимог не є складовою правил щодо політичної нейтральності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, при виконанні своїх службових повноважень?

59. Зазначте категорію осіб, на яку не поширюються вимоги закону щодо політично нейтральної поведінки?

60. Вкажіть, які з вказаних правил етичної поведінки порушує посадова особа, яка з огляду на особисте негативне ставлення в максимально тривалі строки розглядає документи безробітних громадян, в той час як оперативно опрацьовує документи всіх інших категорій осіб?

61. Яким чином службова особа органу державної влади зобов’язана відреагувати на незаконне доручення керівництва?

62. Вкажіть всі випадки обов’язкового подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

63. Який орган згідно із Законом України «Про запобігання корупції» уповноважений здійснювати контроль та повну перевірку декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

64. Оберіть вірний варіант щодо можливості виправлення помилок у поданій декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які суб’єкт декларування виявив самостійно:

65. Зазначте, яким чином притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за зазначення у декларації недостовірних відомостей впливає на його обов’язок щодо виправлення вказаної декларації?

66. Яким чином в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відображаються відомості про роботу за сумісництвом?

67. Цінне рухоме майно якої вартості підлягає відображенню в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

68. Яким чином має відбуватися оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?

69. Вкажіть, які з відомостей є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають відображенню у відкритому доступі до декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

70. Зазначте протягом якого строку зберігається інформація про особу в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

71. Протягом якого строку здійснюється повна перевірка декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

72. Яка, з перелічених обставин не виступає самостійною підставою для обов’язкового проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

73. Яка відповідальність передбачена за подання у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо недостовірних відомостей?

74. Визначте мету здійснення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?

75. Визначте, який орган уповноважений здійснювати моніторинг способу життя суб’єктів декларування?

76. Вкажіть строк, протягом якого посадова особа органу державної влади зобов’язана повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про відкриття нею або членом її сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента?

77. Зазначте, про які зміни у своєму майновому стані суб’єкти декларування зобов’язані повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції?

78. Вкажіть строк, протягом якого посадова особа органу державної влади зобов’язана повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни у своєму майновому стані?

79. Оберіть правильне визначення особи, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач):

80. Визначте обов’язкову умову, за якої анонімне повідомлення працівника органу про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншим працівником цього ж органу підлягає розгляду:

81. Вкажіть терміни розгляду анонімних повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»:

82. Суб’єктами проведення обов’язкової антикорупційної експертизи є:

83. Щодо яких актів та проектів актів Міністерство юстиції України проводить обов’язкову антикорупційну експертизу?

84. Вкажіть щодо яких актів Національне агентство з питань запобігання корупції може проводити антикорупційну експертизу за власною ініціативою?

85. Зазначте результати яких видів антикорупційної експертизи підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?

86. Вкажіть щодо яких груп кандидатів на посади не проводиться спеціальна перевірка?

87. Вкажіть, який з блоків інформації не є предметом спеціальної перевірки претендентів на службу?

88. Зазначте, який з документів не подається для проведення спеціальної перевірки?

89. Зазначте, на яку з посадових осіб покладається організація проведення спеціальної перевірки щодо кандидата на посаду першого заступника міністра?

90. Вкажіть органи, які проводять спеціальну перевірку щодо відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття, погашення:

91. Вкажіть результати спеціальної перевірки, які є підставами для відмови особі у призначенні на посаду:

92. На який орган Законом України «Про запобігання корупції» покладено повноваження ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?

93. Оберіть варіант, який включає всі категорії осіб, відомості про яких включаються до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?

94. На основі якої інформації до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, вносяться відомості про осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення?

95. Вкажіть на які з перелічених даних про фізичних осіб не поширюються правила щодо відкритості для доступу відомостей Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?

96. Для яких з перелічених юридичних осіб приватного права обов’язковою є наявність антикорупційної програми?

97. Для яких з перелічених державних та комунальних підприємств обов’язковою є наявність антикорупційної програми?

98. Яка з наведених обставин не є перешкодою для призначення особи відповідальною за реалізацію антикорупційної програми (Уповноваженим) в юридичній особі, де наявність такої особи є обов’язковою?

99. У якому випадку притягнення до дисциплінарної відповідальності державного службовця, який вчинив корупційне правопорушення, є обов’язковим?

100. Вкажіть, які види відповідальності фізичних осіб відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» застосовуються за вчинення пов’язаних з корупцією правопорушень?

[згорнути]

Завантажити для Android

Завантажити для іОS

Група телеграм для спілкування конкурсантів

4.4/5 - (66 votes)