Тестові питання на знання ЗУ “Про Національну поліцію”

1)    Яким органом визначаються правила зберігання, носіння та застосування спеціальних засобів, що є на озброєнні поліції? 1)    Міністерством внутрішніх справ України
2)    В якому порядку призначається на посаду та звільняється з посади керівник поліції? 2)    Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра внутрішніх справ України.
3)    Якщо мета застосування заходів, що обмежують права та свободи людини,  досягнута, то їх здійснення: 3)    Має бути негайно припинене.
4)    Чи можливо використання найменування та ознак належності до поліції іншими органами, фізичними чи юридичними особами? 4)    Так, за рішенням керівника поліції.
5)    Чи можуть бути підставою для порушення поліцейським Конституції та законів України накази, розпорядження та доручення вищих органів, керівників, посадових та службових осіб, службова, політична, економічна або інша доцільність? 5)    Ні, в жодному випадку.
6)    Основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції є: 6)    Рівень довіри населення до поліції.
7)    У складі поліції НЕ функціонує: 7)    Міжрегіональна поліція.
8)    Які із зазначених поліцейських заходів відносяться до превентивних? 8)    Обмеження пересування особи.
9)    В якому із зазначених випадків поліцейський зобов’язаний зупинити транспортний засіб? 9)    Є інформація, що свідчить про порушення власником транспортного засобу митних правил, виявлені органами доходів і зборів відповідно до Митного кодексу України.
10)                      Які завдання покладаються на поліцію відповідно до ЗУ «Про Національну поліцію»? 10)                      Протидія злочинності.
11)                      Як визначається поняття поліцейського заходу відповідно до Закону України “Про Національну поліцію”? 11)                      Дія або комплекс дій превентивного або примусового характеру, що обмежує певні права та свободи людини та застосовується поліцейськими відповідно до закону для забезпечення виконання покладених на поліцію повноважень.
12)                      У якому випадку, відповідно до Закону України “Про Національну поліцію”, припиняється поліцейський захід? 12)                      У разі неможливості досягнути мети його застосування
13)                      Протягом якого строку з момента отримання відомостей про приховування факту катування поліцейським керівник органу зобов’язаний ініціювати службове розслідування? 13)                      Протягом доби.
14)                      Що зобов’язаний  зробити поліцейський у разі виявлення дій, пов’язаних з катуванням? 14)                      Негайно вжити всіх можливих заходів щодо їх припинення та обов’язково доповісти безпосередньому керівництву про факти катування та наміри їх застосування.
15)                      Чи може особа відмовитися від  надання інформації поліцейському при опитуванні? 15)                      Так, оскільки надання інформації є добровільним.
16)                      Що із переліченого не є поліцейським заходом? 16)                      Опечатування архівів, кас
17)                      Як оформлюється проникнення поліцейського до житла чи іншого володіння особи без вмотивованого рішення суду в невідкладних випадках? 17)                      Про застосування такого поліцейського заходу обов‘язково складається протокол.
18)                      Який наслідок має поліцейське піклування щодо особи, яка має ознаки вираженого психічного розладу і створює реальну небезпеку оточуючим або собі? 18)                      Передання у лікувальний заклад.
19)                      До якої  особи може здійснюватися поліцейське піклування? 19)                      До неповнолітньої особи, віком до 16 років, яка залишилась без нагляду.
20)                      В якому випадку поліцейському дозволяється застосовувати вогнепальну зброю без попередження? 20)                      Якщо особа чинить збройний опір.
21)                      В який термін поліцейський зобов‘язаний повідомити свого керівника про активне застосування вогнепальної зброї? 21)                      Негайно.
22)                      У якому разі обраний поліцейський захід є законним, відповідно до Закону України “Про Національну поліцію”? 22)                      Визначений законом.
23)                      У якому разі застосований поліцейський захід є пропорційним, відповідно до Закону України “Про Національну поліцію”? 23)                      Шкода, заподіяна охоронюваним законом правам і свободам людини або інтересам суспільства чи держави, не перевищує блага, для захисту якого він застосований, або створеної загрози заподіяння шкоди.
24)                      У якому разі обраний поліцейський захід є ефективним, відповідно до Закну України “Про Національну поліцію”? 24)                      Його застосування забезпечує виконання повноважень поліції.
25)                      Що зобов’язаний зробити поліцейский під час проведення превентивних поліцейських заходів? 25)                      Повідомити особі про причини застосування до неї превентивних заходів, а також довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи.
26)                      Які із наведених нижче заходів відносяться до поліцейських  заходів примусу? 26)                      Застосування спеціальних засобів.
27)                      Які із наведених нижче заходів відносяться до поліцейських превентивних заходів? 27)                      Проникнення до житла чи іншого володіння особи.
28)                      По яким частинам тіла поліцейському заборонено наносити удари гумовим (пластиковим) кийком? 28)                      По шиї та попереку (куприку).
29)                      Яка гранично допустима температура повітря для застосування поліцією (поліцейським) водомета? 29)                      +10°C.
30)                      Який випадок застосування вогнепальної зброї, відповідно до Закону України “Про Національну поліцію” є винятковим випадком? 30)                      Звільнення заручників або осіб, яких незаконно позбавлено волі.
31)                      В якому випадку застосування малогабаритного підривного пристрою для відкриття приміщень є виправданим? 31)                      Коли шкода, заподіяна охоронюваним законом правам та інтересам, є меншою, ніж шкода, яку вдалося відвернути.
32)                      Що із вказаного передбачено Законом України “Про Національну поліцію” під час поверхневої перевірки речі або транспортного засобу? 32)                      Особа повинна самостійно показати поліцейському вміст особистих речей чи транспортного засобу.
33)                      У якому випадку поліцейський має право вимагати в особи пред’явлення нею документів, що посвідчують особу? 33)                      Якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення.
34)                      Чи уповноважений поліцейський  вилучити у особи, щодо якої здійснюється поліцейське піклування, зброю чи інші предмети, якими особа може завдати шкоди оточуючим чи собі? 34)                      Так, незалежно від того, чи заборонені вони в обігу.
35)                      Чи уповноважений поліцейський здійснювати обшук особи, щодо якої здійснюється поліцейське піклування? 35)                      Ні, поліцейському заборонено здійснювати обшук такої особи.
36)                      Який документ, відповідно до Закону України “Про Національну поліцію” складається поліцейським про застосування поліцейського піклування? 36)                      Протокол
37)                      Що із переліченого є спеціальним засобом, який може використовувати поліцейський для виконання своїх повноважень? 37)                      Гумові та пластикові кийки.
38)                      Керівник, якому поліцейський підпорядкований за службою, у тому числі тимчасово, є  для нього: 38)                      Прямим керівником.
39)                      Під час виконання службових обов’язків поліцейський підпорядковується: 39)                      Своєму безпосередньому та прямому керівникові.
40)                      Формою реалізації службових повноважень керівника поліції, згідно з якими визначаються мета і предмет завдання, строк його виконання та відповідальна особа, є: 40)                      Наказ.
41)                      Хто несе відповідальність за дотримання підлеглими поліцейськими службової дисципліни? 41)                      Керівник.
42)                      У якому випадку поліцейського, якого відсторонено від виконання службових обов’язків (посади), можуть допустити до виконання службових обов’язків за займаною посадою? 42)                      Після скасування підстави відсторонення та видання відповідного наказу
43)                      У разі вчинення поліцейським більше двох дисциплінарних порушень: 43)                      Проводиться одне службове розслідування.
44)                      Через який строк після призначення на посаду керівника органу поліції може бути прийняте рішення про прийняття йому резолюції недовіри? 44)                      Не раніше ніж через 1 рік.
45)                      В якому випадку рішення про прийняття резолюції недовіри керівнику органу поліції міста Києва вважається прийнятим? 45)                      Якщо за таке рішення проголосувало не менше 2/3 від складу депутатів Київської міської ради.
46)                      В який термін за результатами проведеної службової   перевірки керівника підрозділу, щодо якого прийнято резолюцію недовіри, керівник органу поліції має прийняти рішення про подальше перебування такого керівника на займаній посаді? 46)                      Протягом 3-х робочих днів з дня закінчення перевірки.
47)                      В результаті проведення службової перевірки керівника підрозділу поліції, щодо якого було прийнято резолюцію недовіри, керівником органу поліції було прийнято рішення про залишення його на займаній посаді. Через який строк з дня отримання такого рішення, місцева рада, яка прийняла попередню резолюцію недовіри, має право повторно розглянути питання про прийняття резолюції недовіри? 47)                      Протягом 1 місяця.
48)                      В рамках взаємодії між керівниками територіальних органів поліції та представниками органів місцевого самоврядування, відповідно до закону, керівники територіальних органів поліції повинні проводити відкриті зустрічі з метою налагодження ефективної співпраці. Яка періодичність таких зустрічей закріплена законом? 48)                      Не менше 1 разу на 2 місяці.
49)                      У яких випадках поліцейському заборонено застосовувати засоби примусової зупинки транспорту? 49)                      При зупинці транспортного засобу, що здійснює пасажирські перевезення
50)                      В якому випадку при затриманні особи поліцейський має право привести в готовність вогнепальну зброю та попередити про можливість її застосування? 50)                      При затриманні особи за підозрою у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
51)                      В якому випадку поліцейський має право застосувати засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії? 51)                      У випадку припинення групового порушення громадського порядку.
52)                      В якому випадку слідчому дозволяється застосовувати пристрої, гранати та малогабаритні підривні пристрої для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень? 52)                      Затримання особи.
53)                      За загальним правилом службове розслідування проводиться та має бути завершено не пізніше: 53)                      Одного місяця з дня його призначення керівником.
54)                      Внаслідок застосування спеціального засобу поліцейським було поранено особу. Який порядок процесуальних дій передбачений чинним законодавством? 54)                      Керівник поліцейського має негайно повідомити про це відповідного прокурора.
55)                      На який час безперервного використання або без послаблення їх тиску поліцейському  дозволяється застосовувати кайданки? 55)                      Не більш ніж  2 години
56)                      З якою метою забороняється застосовувати водомети, бронемашини? 56)                      Звільнення особи, незаконно позбавленої волі, яка знаходиться у приміщенні.
57)                      Які види заохочень НЕ можуть застосовуватись до поліцейського? 57)                      Надання додаткової оплачуваної відпустки строком на 10 днів.
58)                      Які види дисциплінарних стягнень НЕ можуть бути застосовані до поліцейського? 58)                      Штраф.
59)                      Протягом якого періоду з дня притягнення до адміністративної чи дисциплінарної відповідальності не допускається переміщення поліцейських на вищі посади? 59)                      Протягом шести місяців
60)                      На який максимальний строк може бути продовжений строк досудового розслідування наказом керівника, який призначив службове розслідування, або його прямим керівником? 60)                      На один місяць.
61)                      Загальний строк проведення службового розслідування у разі його продовження не може перевищувати: 61)                      60 календарних днів
62)                      Який день вважається днем виявлення дисциплінарного проступку у разі проведення службового розслідування за фактом його вчинення? 62)                      Затвердження висновку за результатами службового розслідування.
63)                      В якому випадку поліція НЕ має право проникнути до житла чи іншого володіння особи без вмотивованого рішення суду? 63)                      Рятування цінного майна для попередження незаконного заволодіння ним.
64)                      Застосування якого поліцейського заходу примусу є найбільш суворим? 64)                      Застосування вогнепальної зброї.
65)                      Який строк дії дисциплінарного стягнення у виді попередження про неповну службову відповідність? 65)                      Протягом шести місяців.
66)                      Протягом якого часу поліцейський, звільнений з поліції за вчинення дисциплінарного проступку, не може бути прийнятий на службу до поліції? 66)                      Трьох років з дня виконання наказу про звільнення.
67)                      В якому порядку проходять громадське обговорення проекти нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ, що  стосуються прав та свобод людини? 67)                      В порядку, визначеному Міністром внутрішніх справ України.
68)                      Яким чином затверджується структура центрального органу управління поліції? 68)                      Керівником Національної поліції за погодженням із Міністром внутрішніх справ України.
69)                      Ким затверджується штатний розпис (штат) Національної поліції? 69)                      Керівником Національної поліції.
70)                      Яким нормативно-правовим актом на поліцейського можуть бути покладені додаткові обов’язки, пов’язані з проходженням поліцейськими служби в поліції? 70)                      Законом України.
71)                      Яким нормативно-правовим актом затверджується Дисциплінарний статут Національної поліції України? 71)                      Законом України.
72)                      В якому випадку керівник територіального підрозділу поліції має право відмовити у залученні поліції для проведення виконавчих дій? 72)                      Якщо особовий склад підрозділу залучено до подолання масштабних надзвичайних ситуацій.