Тестові питання на знання Кодексу про адміністративні правопорушення

1)    Що таке адміністративне правопорушення (проступок) згідно з нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення? 1) протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність
2)    В якому випадку адміністративне правопорушення визнається вчиненим умисно відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення? 2) коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала її шкідливі наслідки і бажала їх або свідомо допускала настання цих наслідків
3)    В якому випадку адміністративне правопорушення  визнається вчиненим з необережності, згідно із Кодексом України про адміністративні правопорушення? 3) коли особа, яка його вчинила, передбачала можливість настання шкідливих наслідків своєї дії чи бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення або не передбачала можливості настання таких наслідків, хоч повинна була і могла їх передбачити
4)    З якого віку настає адміністративній відповідальності згідно з нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення? 4) шістнадцяти років
5)    За які адміністративні правопорушення посадові особи підлягають адміністративній відповідальності за адміністративні правопорушення, згідно з нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення? 5) недодержанням установлених правил у сфері охорони порядку управління, державного і громадського порядку, природи, здоров’я населення та інших правил, забезпечення виконання яких входить до їх службових обов’язків
6)    Який нормативно-правовий акт регулює питання відповідальності військовослужбовців за вчинення військових адміністративних правопорушень? 6) Кодекс України про адміністративні правопорушення
7)    Яким особам НЕ можуть бути призначені суспільно корисні роботи, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення? 7) особам з інвалідністю I або II групи, вагітним жінкам, жінкам, старше 55 років та чоловікам, старше 60 років
8)    Ким визначається вид та перелік об’єктів, на яких особи, які вчинили адміністративні правопорушення і яким були призначені суспільно корисні роботи, повинні їх виконувати? 8) орган місцевого самоврядування
9)    Хто має право призначати суспільно корисні роботи, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення? 9) районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд (суддя)
10)                      На який строк призначаються суспільно корисні роботи, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення? 10) від ста двадцяти до трьохсот шістдесяти годин
11)                      На якій підставі орган, уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням, згідно з нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення? 11) при малозначності вчиненого адміністративного правопорушення
12)                      Чим може обмежитись орган (посадова особа), уповноважений вирішувати справу про адміністративне правопорушення, звільняючи порушника від адміністративної відповідальності при малозначності вчиненого, згідно з нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення? 12) усним зауваженням
13)                      Яку кількість годин на день  можуть виконуватись суспільно корисні роботи неповнолітніми, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення? 13) не більше двох годин на день
14)                      Яку кількість годин на день допускається виконувати суспільно корисні роботи, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення? 14) не більше восьми годин на день
15)                      Що не є видом адміністративного стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення? 15) позбавлення волі
16)                      Який вид адміністративного стягнення передбачений Кодексом України про адміністративні правопорушення? 16) штраф
17)                      Який захід впливу може бути застосований до неповнолітнього у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років за вчинення адміністративного правопорушення  згідно з нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення? 17) догана або сувора догана
18)                      Який захід впливу НЕ може  бути застосований до неповнолітнього у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років за вчинення адміністративного правопорушення, згідно з нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення? 18) виправні роботи
19)                      Яке адміністративне стягнення НЕ може застосовуватись як основне, згідно із Кодексом України про адміністративні правопорушення? 19) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
20)                      Яке  стягнення може бути накладено за одне адміністративне правопорушення згідно із Кодексом України про адміністративні правопорушення? 20) основне або основне і додаткове стягнення
21)                      В чому полягає конфіскація предмета, який став безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, згідно з нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення? 21) примусовій безоплатній передачі цього предмета у власність держави за рішенням суду
22)                      На який максимальний строк судом призначається позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, коли його спеціально передбачено в санкції статті Особливої частини Кодексу України про адміністративні правопорушення? 22) на один рік
23)                      Яким категоріям осіб громадські роботи НЕ призначаються відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення? 23) жінкам, старше 55 років та чоловікам, старше 60 років
24)                      Хто визначає вид громадських робіт відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення? 24) органи місцевого самоврядування
25)                      На який строк призначаються виправні роботи за адміністративні правопорушення, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення строк? 25) до двох місяців
26)                      Яким органом призначаються виправні роботи, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення? 26) судом
27)                      На який максимальний строк застосовується адміністративний арешт, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення? 27) до п’ятнадцяти діб
28)                      До яких категорій осіб адміністративний арешт НЕ може застосовуватись, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення? 28) осіб з інвалідністю першої і другої груп
29)                      До який категорій осіб НЕ може застосовуватись арешт з утриманням на гауптвахті, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення? 29) до військовослужбовців-жінок
30)                      Як обчислюється строк адміністративного арешту відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення? 30) добами
31)                      В якому випадку орган, який вирішує справу про адміністративне правопорушення, має право визнати пом’якшуючими ті обставини, які не зазначені в Кодексі України про адміністративні правопорушення? 31) в будь-якому випадку, оскільки їх перелік не є вичерпним, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення
32)                      При застосуванні яких заходів примусового характеру прокурор здійснює нагляд за додержанням законів, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення? 32) пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян
33)                      Який кінцевий строк, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, за загальним правилом, передбачений для  накладення адміністративне стягнення? 33) через два місяці з дня вчинення правопорушення
34)                      В який строк може бути накладено адміністративне стягнення у разі закриття кримінального провадження, але за наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення, згідно з нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення? 34) не пізніше як через три місяці з дня прийняття рішення про закриття кримінального провадження
35)                      В яких випадках особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення? 35) якщо вона протягом року з дня закінчення виконання стягнення не вчинила нового адміністративного правопорушення
36)                      До яких осіб НЕ може застосовуватися конфіскація вогнепальної зброї, інших знарядь полювання і бойових припасів відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення? 36) осіб, для яких полювання є основним джерелом існування
37)                      На який строк застосовується позбавлення громадянина права полювання, за грубе або систематичне порушення порядку користування цим правом, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення? 37) до трьох років
38)                      Який максимальний строк призначення виправних робіт згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення? 38) два місяці
39)                      Де здійснюється відбування виправних робіт, згідно з нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення ? 39) за місцем постійної роботи особи
40)                      Який максимальний відсоток відрахування допускається  із заробітку особи в дохід держави, до якої застосовані виправні роботи, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення? 40) до двадцяти процентів її заробітку
41)                      Протягом якого строку повідомляється прокурор про затримання осіб які порушили правила обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення? 41) двадцяти чотирьох годин з моменту затримання
42)                      На який строк застосовується позбавлення громадянина права керування транспортними засобами за грубе або повторне порушення порядку користування цим правом, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення? 42) до трьох років
43)                      Який документ складається при тимчасовому затриманні інспекторами з паркування транспортного засобу, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення? 43) акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу
44)                      Протягом якого строку, за загальним правилом, може бути подано скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення? 44) протягом десяти днів з дня винесення постанови
45)                      Як регулюється питання сплати державного мита особою, яка оскаржила постанову у справі про адміністративне правопорушення, згідно з нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення? 45) звільняється від сплати державного мита
46)                      Яким чином може застосовуватись конфіскація предметів відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення? 46) як основне, так і додаткове адміністративне стягнення
47)                      Кому передається за правилом Кодексу України про адміністративні правопорушення конфіскований предмет, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, передається? 47) у власність держави
48)                      На який максимальний строк, згідно з нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення, може бути тимчасово затриманий транспортний засіб до вирішення справи про адміністративне правопорушення? 48) трьох днів з моменту затримання
49)                      На який строк, за наявності обставин, що ускладнюють виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту, виправних чи громадських робіт або роблять її виконання неможливим, орган (посадова особа), який виніс постанову може відстрочити її виконання? 49) до одного місяця
50)                      На який строк застосовується позбавлення громадянина права керування транспортними засобами у разі систематичного порушення порядку користування цим правом, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення? 50) до десяти років
51)                      Як вирішується питання з судовим збором, у разі винесення судом (суддею) постанови про накладення адміністративного стягнення, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення? 51) сплачується особою, на яку накладено таке стягнення
52)                      За який період несплати аліментів на утримання дитини, одного із подружжя, батьків або інших членів сім’ї, що призвела до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, настає адміністративна відповідальність згідно з нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення? 52) за шість місяців
53)                      Кому передає орган (посадова особа) документи, якщо при розгляді справи прийде до висновку, що в порушенні є ознаки кримінального правопорушення, відповідно до чинного законодавства? 53) прокурору або органу досудового розслідування
54)                      За який період часу самовільного залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем (крім строкової військової служби) настає адміністративна відповідальність згідно з нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення ? 54) до десяти діб
55)                      За який період часу самовільного залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем строкової служби, настає адміністративна відповідальність згідно з нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення? 55) до трьох діб
56)                      Яким документом згідно з нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення оформляється адміністративне затримання особи? 56) протокол
57)                      Який орган або посадова особа  НЕ має права проводити адміністративне затримання, згідно з нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення? 57) уповноважені посадові особи Державної служби України з надзвичайних ситуацій
58)                      Укажіть максимальний строк, протягом якого може тривати адміністративне затримання особи відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення? 58) три години
59)                      Не пізніш якого часу до дня розгляду справи в суді вручається повістка особі, яка притягується до адміністративної відповідальності? 59) за три доби
60)                      Який строк надається правопорушнику, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення,  для сплати штрафу? 60) п’ятнадцять днів з дня вручення постанови про накладення штрафу
61)                      При провадженні яких справ  участь прокурора у розгляді справим судом є обов’язковою, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення? 61) адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією передбачених статтями 172-4 – 172-9
62)                      На який строк орган (посадова особа) за наявності обставин, що ускладнюють виконання постанови або роблять її виконання неможливим, може відстрочити виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення? 62) до одного місяця
63)                      Зі сплином якого строку постанова про накладення адміністративного стягнення НЕ підлягає виконанню, якщо в цей термін її не було звернуто до виконання, за правилом Кодексу України про адміністративні правопорушення? 63) трьох місяців
64)                      На яку максимальну кількість годин на день згідно з нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення повнолітні можуть залучатися до виконання громадських робіт? 64) чотирьох годин
65)                      Хто притягується до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху у разі їх фіксації працюючими в автоматичному режимі спеціальними технічними засобами, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення? 65) власники (співвласники) транспортних засобів