Тестові питання на знання Господарського процесуального кодексу України

1)    Які справи НЕ відносяться  до юрисдикції господарських судів, згідно з нормами Господарського процесуального кодексу України?

1)    справи у спорах про приватизацію державного житлового фонду

2)    В який строк  після закінчення апеляційного розгляду справа повертається до суду першої інстанції, який її розглядав, відповідно до Господарського процесуального кодексу України?

2)    у п’ятнадцятиденний строк

3)    В який строк після закінчення касаційного розгляду справа повертається до суду першої інстанції, який її розглядав, відповідно до Господарського процесуального кодексу України?

3)    у п’ятнадцятиденний строк, якщо інше не зазначено у судовому рішенні суду касаційної інстанції

4)    В якому випадку справа НЕ підлягає передачі на розгляд Великої Палати Верховного Суду, відповідно до Господарського процесуального кодексу України?

4)    Велика Палата вже викладала у своїй постанові висновок щодо предметної чи суб’єктної чи предметної юрисдикції спору у подібних правовідносинах

5)    Яким принципом керується господарський суд  при розгляді справи,  згідно з нормами Господарського процесуального кодексу України?

5)    верховенства права

6)    Коли починається розгляд справ у суді апеляційної інстанції, відповідно до Господарського процесуального кодексу України?

6)    через п’ятнадцять днів з дня відкриття апеляційного провадження, якщо справа розглядається без повідомлення учасників справи

7)    Коли починається розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження, відповідно до Господарського процесуального кодексу України?

7)    через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться

8)    Хто має право звернутись із заявою про видачу судового наказу в порядку, передбаченому Господарським процесуальним кодексом України?

8)    особа, якій належить право вимоги

9)    Який наслідок має відмова органу, уповноваженого здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах, від поданого в інтересах держави позову, відповідно до Господарського процесуального кодексу України?

9)    не позбавляє прокурора права підтримувати позов і вимагати розгляду справи по суті

10)                      На якому етапі може бути подано заяву про ухвалення додаткового рішення, відповідно до положень Господарського процесуального кодексу України?

10)     до закінчення строку на виконання рішення

11)                      В якому порядку господарські суди вирішують спори , згідно з нормами Господарського процесуального кодексу України? 

11)     позовного і наказного провадження

12)                      Де розглядаються спори у порядку господарського судочинства, в яких відповідачем є Кабінет Міністрів України, міністерство чи інший центральний орган виконавчої влади, відповідно до Господарського процесуального кодексу України?

12)     місцевим господарським судом, юрисдикція якого поширюється на м. Київ

13)                      Протягом якого строку розглядається заява учасників справи про виправлення допущених в рішенні описки чи арифметичної помилки, відповідно до Господарського процесуального кодексу України?

13)     протягом десяти днів після її надходження

14)                      Чим може забезпечуватись позов, відповідно до Господарського процесуального кодексу України?

14)     встановленням обов’язку вчинити певні дії

15)                      Яким чином допускається забезпечення позову, відповідно до Господарського процесуального кодексу України?

15)     на будь-якій стадії розгляду справи

16)                      В якому випадку господарський суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову?

16)     відмови позивача від позову

17)                      В якому випадку господарський суд у відповідній ухвалі у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення скаржнику з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого ним під час подання  апеляційної скарги?

17)     визнання позову відповідачем на стадії перегляду рішення в апеляційному порядку

18)                      Протягом якого строку проводиться врегулювання спору за участю судді, відповідно до Господарського процесуального кодексу України?

18)     протягом розумного строку, але не більше тридцяти днів з дня постановлення ухвали про його проведення

19)                      Протягом якого строку  заявник повинен подати відповідну позовну заяву до господарського суду у разі подання заяви про забезпечення доказів до подання позовної заяви згідно з нормами Господарського процесуального кодексу України?

19)     десяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення доказів

20)                      В якому господарському суді розглядаються справи у спорах, що виникають з приводу нерухомого майна, згідно з нормами Господарського процесуального кодексу України?

20)     за місцезнаходженням майна або основної його частини

21)                      В якому випадку суд  НЕ  зупиняє провадження у справі, згідно з нормами Господарського процесуального кодексу України?

21)     перебування учасника справи на строковій військовій службі, якщо відсутня сторона веде справу через свого представника

22)                      Протягом якого строку подається апеляційна скарга на рішення господарського суду згідно з нормами Господарського процесуального кодексу України?

22)     двадцяти днів з дня його проголошення

23)                      Що відноситься до заяв по суті справи відповідно до Господарського процесуального кодексу України?

23)     відзив на позовну заяву

24)                      На якому етапі особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї, відповідно до Господарського процесуального кодексу України?

24)     до закінчення апеляційного провадження

25)                      Протягом якого строку розглядається апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції відповідно до Господарського процесуального кодексу України?

25)     протягом шістдесяти днів з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження у справі

26)                      Протягом якого строку має бути розглянута касаційна скарга на ухвалу суду апеляційної інстанції про відмову к відкритті апеляційного провадження відповідно до Господарського процесуального кодексу України?

26)     протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали про відкриття касаційного провадження у справі

27)                      Протягом якого строку має бути розглянута касаційна скарга на ухвали і постанови суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, відповідно до Господарського процесуального кодексу України?

27)     протягом шістдесяти днів

28)                      Що суд  може визнати зловживанням процесуальними правами відповідно до Господарського процесуального кодексу України?

28)     подання скарги на судове рішення, яке не підлягає оскарженню, не є чинним або дія якого закінчилася (вичерпана)

29)                      Що має право подати прокурор на рішення суду першої інстанції, відповідно до Господарського процесуального кодексу України?

29)     апеляційну скаргу

30)                      Що має  зробити суд, якщо зі зміною предмета або підстав позову або поданням зустрічного позову змінилися обставини, що підлягають доказуванню, згідно з нормами Господарського процесуального кодексу України?

30)     встановити сторонам строк для надання додаткових доказів, яким надаватиме оцінку при розгляді справи

31)                      На якій стадії позивач вправі відмовитися від позову відповідно до Господарського процесуального кодексу України?

31)     на будь-якій стадії судового провадження

32)                      Що відноситься до заходів процесуального примусу у господарському судочинстві відповідно до Господарського процесуального кодексу України?

32)     штраф

33)                      За якими вимогами може бути видано судовий наказ згідно з нормами Господарського процесуального кодексу України?

33)     тільки за вимогами про стягнення грошової заборгованості за договором, укладеним у письмовій (в тому числі електронній) формі, якщо сума вимоги не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб

34)                      Об’єднання яких вимог  в одній позовній заяві в порядку господарського судочинства НЕ допускається? 

34)     кількох вимог, які належить розглядати в порядку різного судочинства, якщо інше не встановлено законом

35)                      На якій стадії в господарському судочинстві можливе регулювання спору за участю судді?

35)     до початку розгляду справи по суті

36)                      Протягом якого строку суд надсилає учасникам справи копію повного судового рішення, у разі проголошення в судовому засіданні скороченого рішення?

36)     протягом двох днів з дня його складання

37)                      Який наслідок має ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, згідно з нормами Господарського процесуального кодексу України?

37)     суд вирішує справу за наявними матеріалами

38)                      Яке рішення НЕ може прийняти господарський суд  при ухваленні судового рішення згідно з нормами Господарського процесуального кодексу України?

38)     вийти за межі позовних вимог

39)                      Які відомості зазначаються у мотивувальній частині рішення суду згідно з нормами Господарського процесуального кодексу України?

39)     фактичні обставини, встановлені судом, та зміст спірних правовідносин з посиланням на докази, на підставі яких встановлені відповідні обставини

40)                      В який термін у господарському судочинстві відповідач має право подати до позивача зустрічний позов для спільного розгляду з первісним позовом?

40)     у строк для подання відзиву на позов

41)                      Протягом якого строку, за загальним правилом, встановленим Господарським процесуальним кодексом України, має бути проведено підготовче провадження?

41)     протягом 60 днів з дня відкриття провадження у справі

42)                      Який максимальний строк не може перевищувати врегулювання спору за участю судді відповідно до Господарського процесуального кодексу України?

42)     не більше 30 днів з дня постановлення ухвали про його проведення

43)                      Який процесуальний документ виносить суд про затвердження мирової угоди сторін?

43)     ухвалу, якою одночасно припиняє провадження у справі;

44)                      Протягом якого строку господарський суд розглядає справу по суті,  відповідно до вимог Господарського процесуального кодексу України?

44)     протягом 30 днів з дня початку розгляду справи по суті

45)                      Який  термін надається для вручення учасникам справи, які були присутні у судовому засіданні, копії повного судового рішення,  відповідно до вимог Господарського процесуального кодексу України?

45)     негайно після проголошення такого рішення

46)                      В якому випадку господарський суд, який ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення?

46)     судом не вирішено питання про судові витрати

47)                      Які докази НЕ потребують доказування при розгляді справи господарським судом відповідно до вимог Господарського процесуального кодексу України?

47)     обставини, встановлені постановою суду у справі про адміністративне правопорушення, яка набрала законної сили, в питанні, чи мали місце дії (бездіяльність) та чи вчинені вони особою, стосовно якої ухвалена постанова суду, якщо господарська справа розглядається про правові наслідки дій чи бездіяльності цієї особи

48)                      Яке рішення окремо від рішення суду першої інстанції  НЕ може бути оскаржене в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції, відповідно до вимог Господарського процесуального кодексу України?

48)     про залишення позовної заяви без руху

49)                      На якому етапі можлива заміна неналежного відповідача в порядку господарського судочинства, відповідно до вимог Господарського процесуального кодексу України?

49)     до закінчення підготовчого провадження

50)                      Яка умова є обов’язковою для здійснення прокурором представництва інтересів держави в суді, відповідно до вимог Господарського процесуального кодексу України?

50)     відсутність органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах

51)                      Якими повноваженнями наділений судовий розпорядник відповідно до положень Господарського процесуального кодексу України?

51)     під час судового засідання приймає від присутніх у залі учасників судового процесу документи та інші матеріали і передає суду

52)                      Яка особа може бути залучена в якості експерта з питань права, в порядку господарського судочинства, відповідно до положень Господарського процесуального кодексу України?

52)     яка має науковий ступінь та є визнаним фахівцем у галузі права

53)                      Яке рішення може прийняти суд у разі неподання позивачем витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин, згідно з нормами Господарського процесуального кодексу України?

53)     може залишити позовну заяву без розгляду

54)                      В якому випадку суд касаційної інстанції  залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення – без змін, відповідно до положень Господарського процесуального кодексу України?

54)     якщо визнає, що рішення ухвалено правильне по суті і законне, але має недоліки формального характеру

55)                      Що НЕ може бути підставою для скасування судових рішень повністю або частково із закриттям провадження в справі або залишенням позову без розгляду у відповідній частині, відповідно до положень Господарського процесуального кодексу України?

55)     припинення юридичної особи – сторони в спірних правовідносинах, що не допускає правонаступництва, після ухвалення судом законного і обґрунтованого рішення

56)                      Які відомості зазначаються у резолютивній частині постанови суду касаційної інстанції, відповідно до положень Господарського процесуального кодексу України?

56)     висновки суду касаційної інстанції по суті вимог касаційної скарги і позовних вимог

57)                      Які відомості може містити постанова суду касаційної інстанції, відповідно до положень Господарського процесуального кодексу України?

57)     вказівки про дії, що їх повинні виконати суд першої та (або) апеляційної інстанції у разі скасування судового рішення і передачі справи на новий розгляд

58)                      Що є підставою для перегляду рішення господарського суду за нововиявленими обставинами, відповідно до положень Господарського процесуального кодексу України?

58)     встановлений вироком або ухвалою про закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності, що набрали законної сили, факт фальшивості письмових, речових чи електронних доказів, що потягло за собою ухвалення незаконного рішення у цій справі

59)                      В якому випадку прокурор, який звертається до суду в інтересах держави, в позовній заяві  обґрунтовує наявність підстав для представництва, відповідно до положень Господарського процесуального кодексу України?

59)     в будь-якому випадку, незалежно від форми представництва інтересів держави в суді

60)                      Протягом якого строку подається касаційна скарга на рішення господарського суду, відповідно до положень Господарського процесуального кодексу України?

60)     протягом 20 днів з дня його проголошення

61)                      Які рішення НЕ підлягають касаційному оскарженню відповідно до положень Господарського процесуального кодексу України?

61)     рішення, ухвали суду першої інстанції та постанови, ухвали суду апеляційної інстанції у справах, рішення у яких підлягають перегляду в апеляційному порядку Верховним Судом

62)                      Яке право НЕ має особа, яка подала апеляційну скаргу на рішення господарського суду, згідно з нормами Господарського процесуального кодексу України?

62)     повторно оскаржити рішення у разі прийняття судом відмови від скарги.

63)                      Яке рішення має прийняти прокурор у разі відсутності органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах, відповідно до положень Господарського процесуального кодексу України?

63)     зазначити про це в позовній заяві і в такому разі набуває статусу позивача

64)                      Після сплину якого строку, незалежно від поважності причин пропуску строку на апеляційне оскарження, апеляційний господарський суд відмовляє у відкритті апеляційного провадження, якщо апеляційна скарга подана:

64)     після спливу одного року з дня складення повного тексту судового рішення

65)                      Які справи НЕ можуть бути розглянуті в порядку спрощеного позовного провадження за правилами господарського судочинства?

65)     у спорах, що виникають з відносин, пов’язаних із захистом економічної конкуренції, обмеженням монополізму в господарській діяльності, захистом від недобросовісної конкуренції

66)                      В якому випадку господарський  суд вирішує питання про поворот виконання рішення, згідно з нормами Господарського процесуального кодексу України?

66)     за наявності відповідної заяви сторони

67)                      Яке рішення може прийняти господарський суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, за заявою стягувача чи виконавця (у випадках, встановлених законом)?

67)     встановити чи змінити порядок виконання судового рішення

68)                      Який передбачений порядок отримання показань свідків, згідно з нормами Господарського процесуального кодексу України ?

68)     показання свідка викладаються ним письмово у заяві свідка, а його підпис на заяві посвідчується нотаріусом

69)                      Який строк НЕ може перевищувати розстрочення та відстрочення виконання судового рішення з дня ухвалення такого рішення, ухвали, постанови у господарських справах?

69)     один рік

70)                      Що повинен обґрунтувати прокурор, який звертається до господарського суду в інтересах держави, в позовній чи іншій заяві, скарзі згідно з нормами Господарського процесуального кодексу України?

70)     в чому полягає порушення інтересів держави, необхідність їх захисту

71)                      Який наслідок має невиконання вимог Господарського процесуального кодексу щодо обґрунтування визначених законом підстав для звернення прокурора до суду?

71)     залишення позовної заяви без руху

72)                      Яким правом НЕ наділений прокурор, який здійснює представництво інтересів держави у господарському суді, згідно з нормами Господарського процесуального кодексу України?

72)     укладати мирову угоду

73)                      Яка особа НЕ може бути представником в суді, відповідно до Господарського процесуального кодексу України?

73)     особа, яка бере участь у справі як експерт

74)                      Яким правом наділений прокурор при вирішення питання щодо наявності підстав для перегляду судових рішень у господарській справі, розглянутій без його участі, згідно з нормами Господарського процесуального кодексу України?

74)     ознайомлюватися з матеріалами справи в суді та отримувати їх копії

75)                      В який строк судові рішення суду касаційної інстанції вручаються (видаються або надсилаються), відповідно до Господарського процесуального кодексу України?

75)     у десятиденний строк з дня їх ухвалення