Тестові питання на знання Конвенцій

1) Що включає в себе поняття «майно» відповідно до Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму? 1) майно будь-якого виду, незалежно від того, матеріальне воно чи виражене в правах, рухоме чи нерухоме, та правові документи або документи, які підтверджують право на таке майно або частку в ньому
2) На кого покладається відповідальність за отримання, аналіз та надання компетентним органам, розкриття фінансової інформації стосовно доходів, які викликають підозру, та потенційного фінансування тероризму, відповідно до положень Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму? 2) підрозділ фінансової розвідки
3) Як називається тимчасова заборона передачі, знищення, перетворення, відчуження або руху майна або тимчасове  взяття  під охорону  або контроль майна на підставі рішення суду або іншого компетентного органу, відповідно до положень Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму? 3) арешт
4) Як називається злочин щодо перетворення або передачі майна,  з усвідомленням того, що таке  майно  є  доходом,  з  метою приховування  або   маскування незаконного походження майна або з метою сприяння будь-якій особі, причетній до вчинення предикатного злочину,  в уникненні  правових наслідків її дій, відповідно до положень Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму? 4) злочин з відмивання грошей
5) Застосування чого передбачає притягнення  юридичних  осіб  до   відповідальності за злочини відмивання  грошей,  які встановлено відповідно до Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму? 5) кримінальних чи некримінальних санкцій
6) Що НЕ включають в себе заходи для запобігання відмиванню грошей, які передбачені відповідно до Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму? 6) заходи зі збирання доказів, ідентифікації та арешту засобів та доходів, отриманих від корупції, з метою їх подальшої конфіскації
7) Який строк, відповідно до положень Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму, встановлено для відстрочення внутрішніх підозрілих операцій, якщо є підозра,  що вона пов’язана з відмиванням грошей? 7) такий строк встановлюється положеннями національного законодавства.
8) Що НЕ передбачає допомога держав одна одній у проведенні розслідування злочинів з відмивання коштів відповідно до Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму? 8) арешт банківських рахунків юридичних осіб, що підозрюються у відмиванні коштів.
9) Як, відповідно до Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму, має кваліфікуватись умисне приховування   або   маскування   справжнього   характеру, джерела, місцезнаходження, стану, переміщення, прав стосовно майна або  власності  на  нього,  з усвідомленням того,  що таке майно є доходом? 9) як злочин з відмивання грошей
10)              На підставі чого може бути відмовлено у співробітництві, передбаченому Конвенцією Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму? 10)           думки запитуваної Сторони, що важливість справи, якої стосується запит, не виправдовує здійснення запитуваних дій
11)              Як розуміється термін «доходи» відповідно до Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму? 11)           будь-яка економічна вигода, одержана чи набута, прямо чи опосередковано, від злочинів.
12)              Що підпадає під термін “знаряддя  й  засоби злочину” в світлі Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму? 12)           будь-яке майно, яке використовується чи може використовуватися будь-яким чином, цілком або частково, для вчинення злочину чи злочинів
13)              Як, відповідно до Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму, називається будь-який злочин, у результаті  якого  виникли  доходи,  що  можуть  стати   предметом злочину з відмивання грошей? 13)           предикатний злочин
14)              Яких законодавчих та інших заходів, відповідно до положень Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму Сторони НЕ ЗОБОВЯЗАНІ вживати? 14)           якнайшвидше знищення майна, одержаного злочинним шляхом.
15)              Кого інформує Сторона Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму, якщо вона на підставі однієї й тієї самої постанови про конфіскацію звертається із запитом про конфіскацію  до  більш ніж однієї  Сторони? 15)           всі Сторони, яких стосується виконання цієї постанови
16)              Хто покриває звичайні витрати  на  виконання  запиту про конфіскацію, відповідно до положень Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму? 16)           Запитувана Сторона.
17)              На кого покладається відшкодування збитків, у випадку подання особою позову про відшкодування збитків, які є наслідком дії чи бездіяльності у зв’язку зі співробітництвом, передбаченого Конвенцією Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму? 17)           на відповідні Сторони, які за необхідності розглядають питання про проведення консультацій між собою з метою розподілу будь-якої належної суми збитків.
18)              Які вимоги до рішення, прийнятого Запитуваною Стороною, про відмову здійснювати будь-яке співробітництво, або про  його  відстрочення  чи  про його обумовлення, передбачене Конвенцією Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму? 18)           потребує обов’язкового пояснення причини відмови або відстрочення
19)              Стосовно яких злочинів кожна Сторона вживає таких законодавчих та інших заходів, які  можуть  бути   необхідними для того, щоб вона могла конфісковувати  знаряддя й засоби злочину та доходи або майно, вартість якого відповідає таким доходам, та відмите майно, відповідно до положень Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму? 19)           відмивання грошей та всіх категорій злочинів, перелічених у додатку до Конвенції
20)              . Якщо судовими органами, у тому числі державними обвинувачами, Запитуючої Сторони надіслано запит, передбачений Конвенцією Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму, таким самим органам Запитуваної Сторони, однак ті органи не маю компетенції його розглядати, які дії мають вчинити органи Запитуваної Сторони? 20)           передати запит до компетентного національного органу та безпосередньо повідомити про це запитуючій Стороні
21)              Як, відповідно до положень Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, називається покарання або захід, результатом якого є остаточне позбавлення власності, призначені судом після розгляду справи стосовно кримінального злочину, пов’язаного з відмиванням коштів? 21)           конфіскація
22)              Чи можливе, відповідно до Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, тюремне ув’язнення за неплатоспроможність? 22)           Конвенція містить заборону на застосування Запитуваною Стороною тюремного ув’язнення за неплатоспроможність
23)              За якої умови, відповідно до Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, НЕ може бути відмовлено у будь-якому співробітництві щодо пошуку, арешту та конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом? 23)           задоволення клопотання потребує розкриття банківської таємниці
24)              В чому полягає суть слідчих та прелімінарних заходів, які вживає сторона відповідно до  Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом? 24)           Сторона вживає таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для забезпечення її спроможності встановлювати і висліджувати власність, яка підлягає конфіскації та запобігати будь-якому використанню, будь-якій передачі або будь-якому розпорядженню такою власністю.
25)              За яких умов Запитувана Сторона  може відкласти вжиття заходів у відповідь на клопотання іншої сторони, відповідно до положень Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом? 25)           якщо такі заходи завдадуть шкоди розслідуванню або судовому розгляду, що здійснюється її органами.
26)              В який спосіб визначається максимальний розмір конфіскації відповідно до Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом? 26)           не може перевищувати грошову суму, визначену в постанові про конфіскацію.
27)              Хто наділений правом приймати рішення стосовно будь-якого клопотання про перегляд постанови про конфіскацію,  відповідно до положень Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, у випадку безумовного виконання Запитуваною Стороною клопотання про конфіскацію засобів або доходів, розташованих на її території? 27)           Запитуюча Сторона
28)              Чим, відповідно до положень Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, регулюються процедури  домагання  і застосування конфіскації? 28)           законодавством запитуваної Сторони
29)              Хто розпоряджається конфіскованою власністю, відповідно до положень Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом? 29)           Запитувана Сторона
30)              Чого потребують документи, що надсилаються сторонами з метою пошуку, арешту та конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом? 30)           нічого, вони звільняються від усіх легалізаційних формальностей.
31)              Які наслідки, відповідно до положень Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, тягне ризик розкриття банківської таємниці? 31)           це не є підставою для ухилення від вжиття спеціальних слідчих повноважень Стороною
32)              В який спосіб, відповідно до положень Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснюється надання допомоги у  розшуку засобів, доходів та іншої власності, що  підлягають  конфіскації? 32)           відповідно до внутрішнього законодавства запитуваної Сторони
33)              Хто, відповідно до Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснює прелімінарні заходи, такі як заморожування чи накладення арешту, з метою запобігання будь-якому використанню, передачі або розпорядженню власністю, яка пізніше може бути предметом клопотання про конфіскацію? 33)           Запитувана Сторона.
34)              Що НЕ може вчиняти Сторона Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, яка від іншої Сторони цієї Конвенції отримала клопотання  про конфіскацію засобів або доходів, розташованих на її території? 34)           звертатися до суду апеляційної інстанції запитуючої Сторони про анулювання постанови про конфіскацію майна
35)              Що НЕ відноситься до злочинів, пов’язаних з відмиванням доходів, відповідно до положень Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом? 35)           діяння з метою сприяння продовженню злочинної діяльності.
36)              Як Запитувана Сторона розпоряджається будь-якою  конфіскованою власністю, згідно положень Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом? 36)           відповідно до свого внутрішнього законодавства
37)              Які вимоги  встановлюються до загальної вартості конфіскації відповідно до положень Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом? 37)           вона не повинна перевищувати грошову суму, визначену в постанові про конфіскацію.
38)              Які дії, відповідно до Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, може вчинити Запитувана Сторона, якщо за її  законодавством конфіскація не може більше бути застосована або здійснена  у  зв’язку  із  закінченням строку давності? 38)           ця сторона може відмовити у співробітництві
39)              За якої умови, відповідно до Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, Запитувана  Сторона  НЕ може відмовити у визнанні  будь-якого судового рішення,  ухваленого  у  запитуючій Стороні, стосовно прав, визнання яких вимагають треті сторони? 39)           якщо в судовому процесі не брав участі представник Запитуваної Сторони.
40)              Що означає термін «доходи» для цілей Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом? 40)           будь-яку економічну вигоду, набуту злочинним шляхом
41)              Яке місце Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності займає у системі українського законодавства? 41)           Конвенція є частиною українського законодавства, із застереженнями і заявами
42)              На яких принципах держави-учасниці Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності здійснюють свої зобов’язання? 42)           суверенної рівності та територіальної цілісності держав і принципу невтручання у внутрішні справи інших держав
43)              Чи може держава відповідно до Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності здійснювати на території іншої держави юрисдикцію і функції, які входять виключно до компетенції органів цієї іншої держави? 43)           не може.
44)              Що для цілей Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності означає термін «організована злочинна група»? 44)           структурно оформлену групу в складі трьох або більше осіб, що існує протягом визначеного періоду часу і діє узгоджено з метою здійснення одного або декількох серйозних злочинів або злочинів, визнаних такими відповідно до цієї Конвенції, для того, щоб одержати, прямо або посередньо, фінансову або іншу матеріальну вигоду
45)              Що для цілей Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності означає термін «структурно оформлена група»? 45)           групу, яка не була випадково утворена для негайного вчинення злочину і в якій не обов’язково формально визначені ролі її членів, обговорений безперервний характер членства або створена розвинута структура
46)              Що для цілей Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності означає термін «контрольована поставка»? 46)           метод, при якому допускається вивезення, провезення або ввезення на територію однієї або декількох держав незаконних або таких, що викликають підозри, партій вантажу з відома та під наглядом їхніх компетентних органів з метою розслідування будь-якого злочину і виявлення осіб, які беруть участь у вчиненні цього злочину.
47)              Які діяння відповідно до Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності вважаються корупційними? 47)           обіцянка, пропозиція або надання публічній посадовій особі, особисто або через посередників, будь-якої неправомірної переваги для самої посадової особи або іншої фізичної чи юридичної особи для того, щоб ця посадова особа вчинила будь-яку дію або бездіяльність при виконанні своїх службових обов’язків
48)              Що НЕ є ознакою злочину, що носить транснаціональний характер відповідно до Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності? 48)           він вчинений у одній державі або квазідержавному утворенні
49)              Що для цілей Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності означає термін «доходи від злочину»? 49)           будь-яке майно, придбане чи отримане, прямо або посередньо, в результаті вчинення будь-якого злочину
50)              Чи можуть держави відповідно до Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності розглядати питання передачі засуджених осіб? 50)           так, за наявності двосторонніх або багатосторонніх договорів про передачу засуджених осіб
51)              Як визначає Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції зміст поняття “доходи від злочину”? 51)           будь-яке майно, придбане або отримане безпосередньо чи опосередковано в результаті вчинення будь-якого злочину
52)              Як Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції визначає зміст поняття “майно”? 52)           будь-які активи, матеріальні або нематеріальні, рухомі або нерухомі, виражені в речах або в правах, а також юридичні документи або активи, що підтверджують право власності на такі активи або інтерес у них
53)              Як Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції визначає зміст поняття “предикатний злочин”? 53)           кримінальний злочин, у результаті якого виникли доходи, що можуть стати предметом злочину
54)              Чим, відповідно до Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції, є «контрольована поставка»? 54)           це метод, який уможливлює вивезення з території, провезення територією або ввезення на територію однієї або кількох держав незаконних або таких, що викликають підозру, партій вантажу з відома й під наглядом їхніх компетентних органів з метою розслідування будь-якого злочину та виявлення осіб, що беруть участь у вчиненні цього злочину.
55)              В чому повинна відмовляти кожна Держава-учасниця відповідно до Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції? 55)           у звільненні від оподаткування стосовно витрат, що є хабарями, які є одним із складових елементів складу злочинів та, у належних випадках, стосовно інших витрат, зроблених з метою сприяння корупційним діянням
56)              Яких заходів відповідно до Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції кожна Держава-учасниця  вживає для забезпечення того, щоб відповідні органи з протидії корупції, про які йдеться в Конвенції,  були відомі населенню? 56)           забезпечує надання їм повідомлень, у тому числі анонімно, про будь-які випадки, які можуть розглядатись як злочин відповідно до цієї Конвенції
57)              Яке зобов’язання, відповідно до Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції, покладається на фінансові  установи,  у тому числі установи з переказу коштів? 57)           включати до формулярів для електронного переказу коштів і пов’язаних з ними повідомлень точну й змістовну інформацію про відправника зберігали таку інформацію по всьому ланцюгу здійснення платежу, та проводили поглиблену перевірку переказів коштів у випадку відсутності повної інформації про одержувача.
58)              За якої умови, відповідно до Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції, може бути визнана злочином обіцянка, пропозиція або надання державній посадовій особі чи  будь-якій іншій  особі,  особисто  або   через   посередників, будь-якої  неправомірної  переваги,  щоб ця посадова особа чи така інша особа зловживала своїм справжнім або удаваним впливом з метою одержання  від адміністрації чи державного органу будь-якої неправомірної  переваги  для  ініціатора  таких  дій  чи будь-якої іншої особи? 58)           якщо вона вчинена умисно
59)              За якої умови, відповідно до Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції, може бути визнано злочином така дія як вимагання  або  прийняття  державною  посадовою  особою чи будь-якою іншою особою, особисто або через посередників, будь-якої неправомірної  переваги для самої себе чи для іншої особи,  щоб ця особа чи така інша особа зловживала своїм справжнім  або  удаваним впливом  з метою одержання від адміністрації або державного органу будь-якої неправомірної переваги? 59)           якщо вона вчинена умисно
60)              Як, відповідно до Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції, визначається зміст поняття «умисне незаконне збагачення»? 60)           це значне збільшення активів державної посадової особи, яке перевищує її законні доходи і які вона не може раціонально обґрунтувати
61)              Чи містить Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції норми щодо розкрадання майна в приватному секторі? 61)           так, містить
62)              За якої умови, відповідно до Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції, злочини, вчинені за межами   юрисдикції  будь-якої  Держави-учасниці,  вважаються  предикатними? 62)           тільки за умови, що відповідне діяння визнається злочином відповідно до внутрішнього права держави, в якій воно вчинене, і визнавалося б злочином відповідно до внутрішнього права Держави-учасниці, в якій імплементована або застосовується ця стаття, якби воно було вчинене в ній
63)              Що, відповідно до Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції, може встановлюватись як елементи злочину з об’єктивних фактичних обставин? 63)           усвідомлення, намір або умисел, які необхідні як елементи будь-якого злочину
64)              Чи може бути відмовлено Державі-учасниці Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції у взаємній правовій допомозі? 64)           так, може у випадках передбачених Конвенцією
65)              Чи може, відповідно до Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції, бути відстрочена взаємна правова допомога запитуючою    Державою-учасницею? 65)           так, може, на підставі перешкоджання розслідуванню, кримінальному переслідуванню або судовому розгляду
66)              Які методи, відповідно до Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції, можуть включати рішення про використання контролю  над  міжнародними поставками? 66)           перехоплення вантажів або засобів і зберігання їх недоторканими або їхнє вилучення чи заміну, цілком або частково
67)              Чи може, відповідно до Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції, бути відмовлено у співробітництві щодо конфіскації або скасовані застережні заходи? 67)           так, якщо запитувана Держава-учасниця не одержує своєчасно достатніх доказів або якщо майно має мінімальну вартість
68)              Які дії, відповідно до норм Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції, має вчинити запитувана Держава-учасниця у  випадку  розкрадання  державних  коштів  або відмивання розкрадених державних коштів, якщо  конфіскацію  було  здійснено відповідно до статті 55 даної Конвенції і на підставі остаточного судового рішення, винесеного в запитуючій  Державі-учасниці? 68)           повернути конфісковане майно запитуючій Державі-учасниці
69)              Згідно з Конвенцією Організації Об’єднаних Націй проти корупції, які дії при поверненні конфіскованого майна або розпорядження  ним,  може здійснити запитувана Держава-учасниця, якщо тільки Держави-учасниці  не приймуть   іншого   рішення? 69)           відрахувати обґрунтовані витрати, понесені в ході розслідування, кримінального переслідування або судового розгляду, які привели до повернення конфіскованого майна або розпорядження ним відповідно до статті Конвенції.
70)              Яких заходів, згідно із Конвенцією Організації Об’єднаних Націй проти корупції, може вчинити кожна  Держава-учасниця  з метою надання взаємної правової допомоги  щодо  майна, придбаного   в результаті  вчинення   будь-якого  зі  злочинів, визначених цією Конвенцією,  або використаного  під  час  вчинення злочинів? 70)           таких заходів, які можуть бути необхідними, щоб дозволити своїм компетентним органам виконувати постанови про конфіскацію, винесені судами іншої Держави-учасниці
71)              Які заходи має вжити Україна як держава – учасниця Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції стосовно судових органів та органів прокуратури відповідно до цієї Конвенції? 71)           заходи стосовно зміцнення чесності й непідкупності представників судової влади та прокуратури, запобігання будь-якій можливості для корупції серед них
72)              Які заходи щодо недопущення відмивання коштів має вжити Україна як держава – учасниця Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції? 72)           встановлення режиму регулювання й нагляду за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, у тому числі фізичних або юридичних осіб, які надають офіційні або неофіційні послуги у зв’язку з переказом коштів або цінностей
73)              У чому полягає взаємна правова допомога держав – учасниць Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції? 73)           у розслідуванні, кримінальному переслідуванні та судовому розгляді справ за злочинами, визначеними Конвенцією Організації Об’єднаних Націй проти корупції
74)              Якою може бути відповідальність юридичних осіб згідно з нормами Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції? 74)           кримінальною, цивільно-правовою або адміністративною
75)              Що є метою діяльності Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)? 75)           удосконалення компетентності її членів в боротьбі з корупцією для вжиття заходів через динамічний процес спільного оцінювання методів проведення та однакового впливу згідно з їхніми зобов’язаннями в цій сфері
76)              Як називається угода, визнана національним законодавством, відповідно до якої сторони погоджуються передати спір для винесення рішення арбітром, згідно з нормами Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією? 76)           арбітражна угода
77)              Чим є умисне обіцяння, пропонування чи надання будь-якою особою прямо або опосередковано будь-якої неправомірної переваги арбітру, який здійснює свої функції відповідно до арбітражного законодавства держави, що є Стороною Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією, для нього особисто чи для інших осіб, з метою заохочення його до виконання чи невиконання своїх функцій, згідно з нормами цього Протоколу? 77)           дачею хабаря національним арбітрам
78)              Як називається особа, яка діє як член колегіального органу, що має визначити вину обвинуваченої особи у ході судового процесу, згідно з нормами Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією? 78)           присяжний засідатель
79)              Який термін позовної давності встановлено для компенсації заподіяної шкоди, завданої внаслідок корупційної дії, відповідно до Цивільної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією? 79)           не менше трьох років від дня, коли особа, якій було заподіяно шкоду, дізналася чи обґрунтовано могла знати про заподіяння шкоди або про здійснення корупційної дії та про особистість винної особи
80)              Яку відповідальність передбачено у випадках, коли у заподіянні шкоди внаслідок однієї і тієї самої корупційної дії винні кілька відповідачів, згідно з положеннями Цивільної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією? 80)           групову відповідальність
81)              Що може охоплювати компенсація за шкоду, заподіяну внаслідок корупційних дій, відповідно до норм Цивільної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією? 81)           матеріальні збитки, втрачену вигоду та немайнову шкоду
82)              Кого уповноважено відповідно до Цивільної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією на здійснення контролю за її виконанням сторонами? 82)           Групу держав проти корупції (GRECO)
83)              У яких випадках дозволяється зменшення чи відмова у компенсації за заподіяну шкоду відповідно до Цивільної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією? 83)           якщо позивач через його власну помилку сприяв завданню шкоди чи її посиленню.
84)              Якими вважаються угоди чи їхні положення, що передбачають корупцію, відповідно до Цивільної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією? 84)           такими, що не мають сили
85)              Чим визнається умисне вчинене під час здійснення підприємницької діяльності вимагання чи одержання прямо чи опосередковано будь-якими особами, які обіймають керівні посади у приватних підприємствах або працюють на них у будь-якій якості, будь-якої неправомірної переваги чи обіцянки такої вигоди для них особисто чи для інших осіб або прийняття пропозиції чи обіцянки отримання такої переваги з метою заохочення їх до виконання чи невиконання наданих їм повноважень на порушення їхніх обов’язків, згідно з нормами Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією? 85)           одержанням хабара у приватному секторі.
86)              В яке із наведених понять включаються прокурори як посадові особи згідно з нормами Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією? 86)           поняття судді
87)              Що НЕ є перешкодою для здійснення заходів зі збирання доказів, ідентифікації та арешту засобів та доходів, отриманих від корупції, з метою їх подальшої конфіскації, згідно з нормами Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією? 87)           банківська таємниця
88)              Хто здійснює контроль за виконанням Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією? 88)           Група держав проти корупції (GRECO)
89)              Що включають в себе ефективні, адекватні та стримуючі кримінальні або некримінальні санкції і заходи, призначення яких кожна сторона має забезпечувати юридичним особам, притягнутим до відповідальності, згідно з нормами Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією? 89)           штрафи
90)              У зв’язку із якими правопорушеннями, що караються за законами запитуючої Сторони та запитуваної Сторони здійснюється видача правопорушників відповідно до норм Європейської конвенції про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 року? 90)           правопорушеннями, що караються позбавленням волі.
91)              Яка власність може бути вилучена та передана на прохання запитуючої Сторони відповідно до норм Європейської конвенції про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 року? 91)           яка може бути необхідною як доказ або яка була здобута внаслідок правопорушення і яка на час арешту знаходилася у володінні відповідної особи або була виявлена пізніше
92)              Який термін НЕ може перевищувати тимчасовий арешт правопорушника за запитом Сторони відповідно до норм Європейської конвенції про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 року? 92)           40 днів від дати здійснення такого арешту.
93)              Чи може Україна, як Сторона Європейської конвенції про видачу правопорушників і разу, якщо законодавство передбачатиме заборону видачі правопорушників за певну категорію правопорушень, вилучити такі правопорушення зі сфери застосування такої Конвенції? 93)           так, може
94)              У який спосіб має надсилатись запит про видачу правопорушника відповідно до Європейської конвенції про видачу правопорушників? 94)           дипломатичним шляхом
95)              Запит про видачу правопорушника відповідно до Європейської конвенції про видачу правопорушників НЕ повинен супроводжуватись: 95)           ратифікаційними та/або денонсаційними грамотами
96)              Що має бути враховано при надходженні  одночасних запитів про видачу в порядку Європейської конвенції про видачу правопорушників? 96)           місце вчинення правопорушень і дати надходження запитів
97)              Що означає  «постанова про утримання під вартою» для цілей Європейської конвенції про видачу правопорушників? 97)           будь-яке розпорядження, яке передбачає позбавлення волі і яке буде проголошено судом на додаток до вироку або замість нього
98)              Що не включає в себе поняття «експлуатація» відповідно до Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми 98)           перебування на добровільній контрактній військовій службі в іншій державі
99)              Які зобов’язання покладено на Україну як Сторону Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми в частині компенсації жертвам? 99)           має передбачити в національному законодавстві право жертв на одержання компенсації від правопорушника
100)         Що має бути проведено перед вирішенням питання про повернення дитини-жертви торгівлі людьми до держави, громадянином якої вона є, відповідно  Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми? 100)      оцінка ризиків
101)         Які обтяжуючі обставини вчинення торгівлі людьми не передбачено Конвенцією Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми? 101)      правопорушення скоєно проти жінки
102)         На кого, відповідно до Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, не розповсюджується вимога щодо вжиття заходів ефективного та адекватного державного захисту від помсти? 102)      на осіб, які надають жертвам правову допомогу
103)         На яку організацію покладено здійснення моніторингу за виконанням Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми? 103)      Група експертів із заходів стосовно протидії торгівлі людьми (ГРЕТA)
104)         Які вимоги ставляться відповідно до Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми до судового розгляду справ про торгівлю людьми? 104)      необхідність гарантування захисту особистого життя жертв
105)         У яких випадках, відповідно до Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, згода жертви торгівлі людьми на умисну експлуатацію не має значення? 105)      при застосуванні до жертви погрози насильства
106)         Відповідно до Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, яку мету мають переслідувати цільові інформаційні кампанії щодо протидії торгівлі людьми? 106)      знеохочення попиту
107)         Оберіть відповідь, яка кореспондується з позицією Європейського суду з прав людини щодо використання “агентів під прикриттям”, як працівників правоохоронних органів, так і приватних осіб (справа “Романаускас проти Литви”): 107)      Використання агентів можливе у разі наявності відповідних і достатніх гарантій від зловживання
108)         Якою є позиція Європейського суду з прав людини відносно можливості використання доказів, отриманих в результаті провокації до вчинення злочину, для засудження особи судом? (“Романаускас проти Литви”) 108)      Докази не можуть бути допустимими за будь-яких умов
109)         На кого покладається тягар доведення відсутності провокації злочину у разі небезпідставного твердження обвинуваченого про провокацію? (“Романаускас проти Литви”) 109)      На сторону обвинувачення
110)         Що із нижченаведеного кореспондується із позицією Європейського суду з прав людини щодо допиту “агентів під прикриттям” в суді у справах, в яких обвинувачений небезпідставно стверджує про провокацію злочину? (“Лагутін та інші проти Росії”) 110)      Агенти повинні бути допитані судом та стороною захисту за відсутності достатніх причин неможливості такого допиту
111)         У яких випадках стаття 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачає обов’язок вживати активних заходів для захисту життя особи згідно з практикою Європейського суду з прав людини? (П. 209 “Финогенов та інші проти Росії”) 111)      У випадку, коли органи влади знали або повинні були знати про реальну та безпосередню загрозу життю.
112)         Який стандарт використовує Європейський суд з прав людини при розгляді скарг на порушення статті 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо смерті особи, спричиненої застосуванням летальної сили представником держави? (П. 210 “Финогенов та інші проти Росії”) 112)      Абсолютної необхідності
113)         Вкажіть, яке з нижче вказаних прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, є абсолютним згідно з практикою Європейського суду з прав людини? (“G?fgen проти Німеччини”) 113)      Право не бути підданим принижуючому гідність покаранню
114)         Що НЕ є критерієм Європейського суду з прав людини для оцінки провадження з точки зору поширення на нього гарантій права на справедливий суд в кримінальному аспекті? (Engel and Others v. the Netherlands) 114)      Юрисдикція суду, який розглядає справу
115)         Які дії держави кореспондуються з негативними обов’язками відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? (“Ратушна проти України”) 115)      Втручатись в гарантовані права і свободи з дотриманням умов, передбачених Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод
116)         Що із нижче перерахованого НЕ належить до заходів загального характеру, які має вжити держава для виконання рішення Європейського суду з прав людини? (Стаття 13 Закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”) 116)      Перегляд справи заявника судом
117)         Якими є наслідки допущення порушення положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод при розгляді справи судом? (Стаття 10 Закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”) 117)      Справа має бути переглянута для відновлення попереднього юридичного стану заявника
118)         У чому полягає вимога забезпечення restitutio in integrum в контексті обов’язку держави виконати рішення Європейського суду з прав людини? (Стаття 10 Закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”) 118)      Відновленні настільки, наскільки це можливо, попереднього юридичного стану, який заявник мав до порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
119)         Що із нижче наведеного НЕ є обов’язковим елементом ефективного розслідування замовного вбивства журналіста-розслідувача, якщо відсутні ознаки участі представників держави у вчиненні злочину згідно з практикою Європейського суду з прав людини? (“Мазепа та інші проти Росії”) 119)      Відшкодування потерпілим шкоди від злочину
120)         Що стало підставою для констатації порушення ст. 14 (заборона дискримінації) у поєднанні із ст. 2 (право на життя) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у справі “Федорченко та Лозенко проти України” (заява № 387/03)? (“Федорченко та Лозенко проти України”) 120)      Відсутність розслідування расистських мотивів вчинення злочину
121)         Оберіть відповідь, яка пояснює, що означає “якісний” закон згідно з практикою Європейського суду з прав людини? (Чанєв проти України) 121)      Закон є передбачуваним у застосуванні
122)         Який з наведених критеріїв НЕ застосовується для оцінки питання, чи було втручання у гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод права і свободи необхідним у демократичному суспільстві згідно з практикою Європейського суду з прав людини? (“Котій проти України”) 122)      Розумність строків втручання
123)         Який критерій НЕ є обов’язковим при оцінці Європейським судом з прав людини правомірності втручання? (“Тросін проти України”) 123)      Наявність судового контролю
124)         Оберіть відповідь, яка відображає суть принципу субсидіарності згідно з практикою Європейського суду з прав людини: (“Бурмич та інші проти України”) 124)      Гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод права і свободи мають забезпечуватись передовсім на національному рівні
125)         Який спосіб тлумачення застосовує Європейський суд з прав людини до легітимних випадків обмеження свободи, передбачених статтею 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? (“Хайредінов проти України”) 125)      Обмежувальний
126)         Який критерій НЕ враховується Європейським судом з прав людини при оцінці того, чи становить визначений випадок обмеження свободи у розумінні статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? (“Austin та інші проти Сполученого Королівства”) 126)      Мета заходу
127)         Які аргументи аналізує Європейський суд з прав людини при оцінці легітимності позбавлення свободи у разі застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою? (“Биков проти Росії”) 127)      Виключно ті, які наведені у відповідному судовому рішенні
128)         На якому етапі позбавлення свободи у розумінні статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава має обґрунтувати не тільки наявність обґрунтованої підозри, але й необхідність такого заходу згідно з практикою Європейського суду з прав людини? (“Бузаджи проти Молдови”) 128)      На першому етапі під час вирішення питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
129)         За якої умови відповідно до практики Європейського суду з прав людини особиста присутність обвинуваченого в суді апеляційної інстанції є обов’язковою? (Popovici v. Moldova) 129)      Якщо суд розглядає питання фактів та права
130)         Який принцип порушується у разі, якщо суд в результаті поновлення апеляційних чи касаційних строків оскарження скасує остаточне судове рішення, яке не є очевидно необґрунтованим або свавільним згідно з практикою Європейського суду з прав людини? (“Україна-Тюмень проти України”, “Пономарев проти України”) 130)      Res judicata (остаточності судового рішення)
131)         Як співвідносяться вимоги Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо застосування до особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та вимоги щодо застосування домашнього арешту згідно з практикою Європейського суду з прав людини? (“Бузаджи проти Молдови”) 131)      Вимоги є однаковими
132)         За яких умов держава має забезпечити дотримання гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод прав і свобод згідно з практикою Європейського суду з прав людини? (“Мозер проти Молдови та Росії”) 132)      Якщо держава здійснює ефективний контроль над обставинами втручання
133)         В якому із наведених нижче випадків засудження in absentia та відмова у новому розгляді справи за заявою засудженої особи не буде становити порушення статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? (“Topi проти Албанії” (№ 14816/08), “Sejdovic проти Італії” (Велика палата № 56581/00)) 133)      Якщо засуджена особа знала про провадження in absentia і свідомо не брала у ньому участі
134)         Який принцип було порушено на думку Європейського суду з прав людини у випадку, коли суд апеляційної інстанції задовольнив апеляційні скарги державного органу та прокурора, які по суті були тотожними, на рішення суду, прийняте на користь фізичної особи? (“Менчинська проти Росії”) 134)      Рівності сторін
135)         Який критерій (критерії) відповідно до практики Європейського суду з прав людини за статтею 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод мають враховуватись при визначені суми застави? (“Gaf? проти Мальти” (№54335/14)) 135)      Здатність суми застави забезпечити стримуючий ефект від порушення накладених обов’язків та здатність особи її сплатити
136)         Вкажіть, відповідно до практики Європейського суду з прав людини за статтею 4 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, які є ознаки “примусової чи обов’язкової праці”? (“Rantsev проти Кіпру та Росії”) 136)      Фізичний або психічний тиск, пригнічення волі людини
137)         Який із наведених варіантів відповідає практиці Європейського суду з прав людини щодо тлумачення поняття “істотний недолік”, який може виправдати скасування та перегляд остаточного рішення суду? (Sutyazhnik проти Росії) 137)      Чіткого визначення “істотного недоліку” немає, його тлумачення залежить від обставин справи
138)         Який критерій НЕ враховується Європейським судом з прав людини при оцінці принципу пропорційності у справах щодо повернення майна в державну власність як такого, що вибуло з державної власності незаконно? (“Фонд “Батьківська турбота” проти України”) 138)      Час, коли контролюючим органам стало відомо про незаконне відчуження
139)         За яких умов відповідно до практики Європейського суду з прав люлини стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод застосовується до провадження з перегляду вироку за нововиявленими чи виключними обставинами? (“Moreira Ferreira v. Portugal (№ 2)”) 139)      Якщо за своїм характером провадження прирівнюється до апеляційного
140)         Чи відбулося згідно з практикою Європейського суду з прав людини втручання у права, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, у разі здійснення обшуку в офісному приміщенні юридичної особи, якщо у результаті оскарження юридичною особою обшуку національні суди визнали його законним? (“Soci?t? Colas Est and Others проти Франції”) 140)      Втручання відбулось, оскільки право на повагу до житла також застосовується до офісів юридичних осіб
141)         Який принцип тлумачення положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод є основою “критеріїв Енгеля”, розроблених в практиці Європейського суду з прав людини? (“Engel and Others проти Нідерландів”) 141)      Автономного тлумачення
142)         Яке із вказаних питань підлягає обов’язковому розгляду при обранні або продовженні строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відповідно до практики Європейського суду з прав людини? (“Харченко проти України”) 142)      Можливість застосування іншого запобіжного заходу
143)         Що із нижче наведеного НЕ є процедурними зобов’язанням за статтею 3 або статтею 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? (“S.M. проти Хорватії”) 143)      Розслідування випадку примусу до проституції
144)         В якому із нижче перерахованих випадках стаття 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод НЕ буде застосовуватись відповідно до практики Європейського суду з прав людини? (“Осипенко проти України”, “Шимоволос проти Росії”, “Austin and Others проти Сполученого Королівства”) 144)      Якщо захід не мав необхідного ступеню інтенсивності
145)         В яких межах Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод дозволяє державі відступити від своїх зобов’язань під час військового стану або іншої суспільної небезпеки (Стаття 15 ЄКПЛ) 145)      В межах, яких вимагає гострота становища
146)         З якого моменту застосовувуються гарантії п. 1 (с) статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у випадку, коли особу було затримано та піддано адміністративному арешту на 5 діб, під час якого вона допитувалася як свідок у кримінальному провадженні, в результаті чого зізналася у вчиненні злочину та була повідомлена про підозру і затримана в межах кримінального провадження? (п. 178 “Нечипорук і Йонкало проти України”,пп. 54, 55 “Доронін проти України”) 146)      Адміністративного затримання
147)         Яку системну проблему в національній практиці України, що призводила до постійного визнання порушення п. 3 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, визнав Європейський суд з прав людини у рішенні “Харченко проти України”? (П. 99 “Харченко проти України”) 147)      Обґрунтування продовження строку тримання під вартою однаковими підставами протягом всього періоду тримання під вартою
148)         Який із нижче наведених випадків класифікується Європейським судом з прав людини як “повне запереченням фундаментально важливих гарантій, що містяться в статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод”? (п. 80 “Бєлоусов проти України”) 148)      Незадокументоване затримання
149)         Чи буде порушено право заявника на справедливий суд у разі, якщо суд відмовить у перегляді вироку, постановленого in absentia, мотивуючи рішення тим, що заявник знав про провадження, оскільки в суді його представляв захисник, найнятий його матір’ю ? (“Malo проти Албанії” (№. 72359/11)) 149)      Так, оскільки не вбачається, що заявник напевно знав про провадження
150)         Що означає поняття “закон” в сенсі статті 7 (ніякого покарання без закону) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? Оберіть найповнішу відповідь. (“Вєренцов проти України”) 150)      Якісний нормативно-правовий акт та прецедент
151)         Вкажіть, який з критеріїв НЕ застосовується при аналізі дотримання принципу законності відповідно до практики Європейського суду з прав людини? (“Авілкіна та інші проти Росії”) 151)      Наявність легітимної мети
152)         Оберіть правильне твердження щодо допустимості доказів в кримінальному провадженні в розумінні п. 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: (“Биков проти Росії”) 152)      Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод не встановлює визначених правил допустимості доказів як таких
153)         Оберіть відповідь, яка відображає зміст поняття “легітимна мета” в сенсі практики Європейського суду з прав людини: (п. 113 S.A.S. проти Франції (Велика палата ЄСПЛ 43835/11)) 153)      Легітимна мета – це мета, яка відповідає інтересу як обов’язковій умові для правомірності втручання відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
154)         При якій умові застосовується положення статті 18 (межі застосування обмежень прав) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? (Merabishvili проти Грузії (№ 72508/13, Велика палата)) 154)      Мета, з якою здійснювалось обмеження, не передбачена Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод
155)         За якої умови можливий висновок про провокацію злочину відповідно до практики Європейського суду з прав людини? (“Taraneks проти Литви”, “Ramanauskas проти Литви”) 155)      Відсутність ознак того, що злочин міг відбутись без втручання агента органу влади
156)         За яких умов рішення Європейського суду з прав людини вважається виконаним державою-відповідачем? 156)      Комітет Міністрів Ради Європи ухвалив рішення про припинення контролю за виконанням рішення
157)         Чи може Європейський суд з прав людини змінити свою позицію щодо правових питань? (“Угорський Гельсінський Комітет проти Угорщини”) 157)      Так, оскільки Суд тлумачить Конвенцію з урахуванням принципу динамічного тлумачення
158)         Вкажіть, що із нижченаведеного враховується Європейським судом з прав людини при визначенні застосовності статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в частині права на повагу до житла ? “Кривіцька та Кривіцький проти України” 158)      Наявність усталеного зв’язку скаржника з приміщенням
159)         Що НЕ належить до критеріїв аналізу, що є в “найкращих інтересах дитини” при вирішенні питання про відібрання дитини від батьків згідно із практикою Європейського суду з прав людини? “Савіни проти України” 159)      Можливість поміщення дитини в краще середовище для виховання
160)         Що, крім формального виконання національного закону вимагається для дотримання принципу законності в розумінні п. 1 (с) статті 5 (право на свободу і особисту недоторканість) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод згідно із практикою Європейського суду з прав людини? “Гарькавий проти України” 160)      Дотримання принципу юридичної визначеності
161)         Якій умові має відповідати акт держави, який передбачає втручання у права і свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, для його сумісності із вимогами Конвенції згідно із практикою Європейського суду з прав людини? “Котій проти України” 161)      Акт має гарантувати засіб правового захисту від свавільного втручання
162)         Який із наведених критеріїв НЕ застосовується для оцінки ефективності розслідування неналежного поводження представника держави за статтею 3 (заборона катування) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод згідно із практикою Європейського суду з прав людини? “Бєлоусов проти України” 162)      Публічність
163)         Яке право, в сенсі практики Європейського суду з прав людини, буде порушено у разі, якщо у результаті засудження поліцейського за катування особи суд призначить покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробуванням? “Алєксахін проти України” 163)      Право на ефективне розслідування скарги за ст. 3 ЄКПЛ
164)         Що НЕ має враховуватись представниками правоохоронних органів при плануванні затримання особи на підставі ухвали слідчого судді відповідно до практики Європейського суду з прав людини? “A проти Росії” (№37735/09) 164)      Наявність ризиків для розслідування справи у разі перебування особи на свободі
165)         Вкажіть, чи можливе порушення права на презумпцію невинуватості у разі, якщо до пред’явлення підозри політику ЗМІ опублікує про нього інформацію, яка зібрана державними органами і яка свідчить про вину політика у вчиненні злочину? (Batiashvili проти Грузії (№ 8284/07)) 165)      Так, якщо поширення запису відбулось за короткий час до пред’явлення підозри у вчиненні злочину
166)         Під час обшуку, що проводився в офісі підприємства, було вилучено оригінали документів на нерухоме майно підприємства. У результаті оскарження підприємством проведеної виїмки, суд визнав, що порушення закону не було. Вкажіть, чи становила виїмка втручання у право підприємства на мирне володіння своїм майном відповідно до практики Європейського суду з прав людини? (“East/West Alliance Limited” проти України”) 166)      Так, оскільки відсутність документів обмежує можливості підприємства у розпорядженні майном
167)         Що із нижченаведеного заборонено Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод в сфері здійснення негласних слідчих (розшукових) заходів відповідно до практики Європейського суду з прав людини? “Волохи проти України” 167)      Надання необмеженої дискреції правоохоронним органам влади
168)         До порушення якого права призведе задоволення судом клопотання прокурора про проведення обшуку в офісі, якщо клопотання не містить вказівки на те, які саме предмети можуть бути виявлені у результаті обшуку? “Смірнов проти Росії” № 71362/01, “Пантелеєнко проти України”, “Войкін та інші проти України” 168)      Право на повагу до житла
169)         В рамках розслідування кримінальної справи у особи було відібрано зразки крові для аналізу ДНК. В подальшому результати аналізу ДНК зберігались правоохоронним органом протягом всього розслідування (2 роки). У результаті оскарження законності збереження цієї інформації особою національний суд визнав дій правоохоронного органу законними. Вкажіть, чи відбулось втручання у право заявника на повагу до приватного життя відповідно до практики Європейського суду з прав людини? “S. and Marper проти Сполученого Королівства” 169)      Так, оскільки само по собі збереження інформації про особу є втручанням у право на повагу до приватного життя
170)         Чи буде мати місце порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у разі, якщо поліцейський у відповідь на зухвалу поведінку затриманої особи, публічно нанесе затриманому ляпас? (Bouyid проти Бельгії) 170)      Ляпас поліцейського становить порушення статті 3 ЄКПЛ, оскільки така поведінка поліцейського стосовно підконтрольного затриманого принижує його гідність
171)         Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, яка умова правомірності втручання у гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод права і свободи буде порушена у разі, якщо реалізацію гарантованого права регулює законодавство, яке не надає можливості державному органу врахувати індивідуальні обставини справи? “Тросін проти України” 171)      Необхідність втручання в демократичному суспільстві.
172)         Що із нижче наведеного НЕ стосується відповідальності держави за статтею 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод відповідно до практики Європейського суду з прав людини? “Богатова проти України” 172)      Відмова держави виплачувати пенсію або будь-який інший вид соціальної допомоги непрацездатній особі похилого віку
173)         Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, за яких умов держава може порушити право на життя, якщо загроза настання смерті має місце на території іншої держави? “Кабулов проти України” 173)      У разі екстрадиції особи за наявності реального ризику застосування до неї смертної кари за вчинений злочин
174)         Яке право буде порушено у разі, якщо суд прийме рішення про вислання іноземця як такого, що становить ризик для національної безпеки, на підставі секретної інформації, яка не буде відкрита ані суду, ані особі? (Ljatifi проти колишньої Югославської республіки Македонії) 174)      Право на процедурні гарантії при висланні
175)         Чи матиме місце порушення права на справедливий суд у разі, якщо суд ґрунтуватиме обвинувальний вирок на показаннях особи, які були відібранні під час першого допиту вночі за відсутності захисника, однак в подальшому така особа користувалася юридичною допомогою? “Гелетей проти України” 175)      Так, оскільки грунтування обвинувачення на доказах, отриманих за відсутності захисника на першому допиті, суперечить практиці Європейського суду
176)         В яке право матиме місце втручання у разі, якщо групу осіб визнають винними у вчиненні хуліганських дій за те, що вони влаштували перфоманс з критичними висловами проти політики влади в приміщенні церкви? (Mariya Alekhina та інші проти Росії) 176)      Право на свободу вираження поглядів
177)         Який критерій НЕ враховується при оцінці, чи мала місце провокація вчинення злочину відповідно до практики Європейського суду з прав людини? (Tchokhonelidze проти Грузії) 177)      Чи можна вважати особу схильною до вчинення злочину
178)         Оберіть відповідь, що відповідає тлумаченню Європейським судом з прав людини терміну “виключно необхідне” застосування сили у значенні статті 2 (право на життя) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? “МacCann and others проти Сполученого Королівства” (№18984/91) 178)      Сила, що застосовується, має бути суворо пропорційною досягненню цілей, зазначених у підпунктах a, b та c пункту 2 статті 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
179)         Що НЕ враховується Європейським судом з прав людини при оцінці застосування сили за п. 2 статті 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? “МacCann and others проти Сполученого Королівства” (№18984/91) 179)      Кількість та наявність професійних навичок залучених до операції з застосуванням сили представників держави
180)         Проти кого може бути подана заява до Європейського суду з прав людини? 180)      Проти однієї чи декількох держав, які ратифікували Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод
181)         Які зобов’язання виникають у держави перед потерпілими у разі, якщо їм було ненавмисно завдано тяжких тілесних ушкоджень іншими особами в натовпі, що утворився внаслідок недбалості службових осіб громадського закладу? “Крівова проти України” 181)      Забезпечити потерпілим як кримінальні, так й цивільні, адміністративні або дисциплінарні засоби юридичного захисту
182)         Оберіть відповідь, яка відповідає позиції Європейського суду з прав людини щодо допустимості доказів, отриманих в результаті порушення права підозрюваного, гарантованого статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. (G?fgen проти Німеччини (№ 22978/05, Велика палата)) 182)      Докази є недопустимими за жодних умов
183)         У якому випадку держава несе відповідальність за неналежну допомогу захисника у кримінальній справі відповідно до практики Європейського суду з прав людини за п. 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 183)      Ненадання належної юридичної допомоги призначеним державою захисником є явним і очевидним для органів влади
184)         В якому випадку право на допит свідків буде порушено відповідно до практики Європейського суду з прав людини за статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? “Тарасенко проти України”. 184)      Якщо слідчий або суд відмовить у допиті свідка, допит якого є необхідним для встановлення істини у справі
185)         Чи допускається відмова підозрюваного або обвинуваченого від своїх прав, гарантованих статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? “Тарасенко проти України” 185)      Так, якщо така відмова є однозначною і супроводжується мінімальними гарантіями захисту
186)         Оберіть відповідь, яка відображає тлумачення Європейського суду з прав людини поняття “ефективна участь” обвинуваченого в судовому засіданні: “Тарасенко проти України” 186)      Обвинувачений має бути присутнім і розуміти суть і хід судового засідання
187)         Оберіть відповідь, яка відображає позицію Європейського суду з прав людини щодо поняття “адекватний час і можливості для підготовки свого захисту”. “Тарасенко проти України” 187)      Обвинувачений повинен мати можливість організувати свій захист у належний спосіб, що оцінюється в залежності від обставин справи
188)         Європейський суд з прав людини аналізує реальну ситуацію заявника, не беручи до уваги формальне її втілення у документах на національному рівні. Вкажіть який принцип тлумачення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод є основою для такої оцінки? “Гарькавий проти України” 188)      Принцип ефективності прав і свобод
189)         Які факти може брати до уваги Європейський суд з прав людини при розгляді справи? (Давидов та інші проти України) 189)      Може самостійно встановлювати факти, якщо це є необхідним за обставин справи
190)         Оберіть відповідь, яка відповідає практиці Європейського суду з прав людини щодо тлумачення поняття “необхідність втручання” в аспекті неабсолютних прав: 190)      Виправдати втручання може необхідність, яка походить з демократичного суспільства
191)         Який із наведених критеріїв НЕ враховується Європейським судом з прав людини при оцінці пропорційності накладеного покарання за поширення інформації, яка завдала шкоди національній безпеці держави? (Stomakhin проти Росії) 191)      Особисте переконання особи у необхідності її поширення
192)         Відповідно до практики Європейського суду з прав людини твердження про неналежне поводження з особою під час її перебування під контролем держави має бути підтверджено доказами. Який стандарт оцінювання таких доказів застосовується Європейським судом? (Bouyid проти Бельгії, Щербаков проти України (№ 39708/13)) 192)      Стандарт “поза розумним сумнівом”
193)         Чи матиме місце порушення права на свободу у разі, якщо затримана особа, доставлена в суд для обрання запобіжного заходу, буде затримана на дві години більше дозволеного строку до постановлення судового рішення і суд без аргументації визнає це законним? “Галь проти України” 193)      Так, оскільки наявні очевидні порушення вимог закону, які не були пояснені судом
194)         Порушення якого принципу статті 1 Протоколу № 1 до ЄКПЛ матиме місце у разі, якщо суд за позовом прокурора зобов’яже приватну особу повернути в державну власність майно, яке було відчужено на користь особи і вона зареєструвала право власності на нього за 10 років до позову? “Всеукраїнський громадський благодійний фонд “Батьківська турбота” проти України” 194)      Принцип належного урядування
195)         Яким буде висновок Європейського суду з прав людини у разі, якщо блогера визнають винним у розпалюванні ворожнечі за статтю щодо діяльності поліції, в якій він назвав всіх поліцейських “вузьколобими” та “найтупішими і найменш освіченими представниками світу тварин” та закликав “спалювати безбожних копів в Аушвіцьких пічках”? (Terentyev проти Росії (№ 10692/09)) 195)      Мало місце порушення свободи вираження поглядів в зв’язку з непропорційним покаранням
196)         Що із нижче наведеного НЕ враховується Європейським судом з прав людини при визначенні допустимості врахування показань свідка, який не був допитаний судом, для визнання особи винною у кримінальному злочині? “Al-Khawaja and Tahery проти Сполученого Королівства” (№ 26766/05 – 22228/06), “Cabral проти Нідерландів” (заява № 37617/10) 196)      Тяжкість і вид інкримінованого злочину та покарання за нього
197)         Що із нижче наведеного НЕ відповідає позиції Європейського суду з прав людини щодо права підозрюваного або обвинуваченого на перекладача? (Vizgirda проти Словенії (№ 59868/08)) 197)      Загальні припущення про володіння особою певною мовою можуть ґрунтуватися на поширеності цієї мови в країні її громадянства
198)         Вкажіть що із нижче наведеного в оцінках Європейського суду з прав людини НЕ становить мінімальної гарантії, яка має передбачатись національним законодавством щодо негласного перехоплення інформації, відповідно до вимог статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? (Roman Zakharov проти Росії (№ 47143/06) ) 198)      Визначення кола осіб, до яких негласне перехоплення інформації не застосовується
199)         Що із нижче наведеного НЕ є персональними даними, які підпадають під захист статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод згідно з практикою Європейського суду з прав людини? “S and Marper проти Сполученого Королівства” 199)      Зразки крові померлої людини
200)         Оберіть відповідь, яка кореспондує позиції Європейського суду з прав людини щодо законного необмеженого зберігання правоохоронним органом профілів ДНК, що були відібранні у підозрюваних, справи яких були закриті і не передані до суду? “S and Marper проти Сполученого Королівства” 200)      Має місце втручання та порушення, оскільки відсутня мета, яка могла б виправдати зберігання даних у таких випадках
201)         Що із нижче вказаного є критерієм розмежування сфери прийнятності статті 3 та статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод згідно з практикою Європейського суду з прав людини? 201)      Ступінь жорстокості дій
202)         Яким є критерій для визначення, чи застосовуються гарантії статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з практикою Європейського суду з прав людини? “Anheuser-Busch inc проти Португаліі?” 202)      Наявність у особи майнового інтересу в оскаржуваних відносинах
203)         Чи буде, згідно з практикою Європейського суду з прав людини, порушено право на презумпцію невинуватості у разі, якщо за позовом прокурора в рамках цивільного провадження у заявника було конфісковано майно у великих розмірах як таке, законність набуття якого він не зміг довести (цивільна конфіскація незаконно набутого майна)? “Gogitidze and others проти Грузії” 36862/05 203)      Право на презумпцію невинуватості не застосовне до цивільної конфіскації
204)         Оберіть відповідь, яка відображає причину порушення статті 8 у поєднанні із статтею 14 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у справі “Бурля та інші проти України”. 204)      Нездатність державних органів захистити заявників від нападів
205)         Заявник був заарештований в результаті проведення негласних слідчих дій у формі оперативної закупки наркотичних засобів приватною особою П., яка була залучена працівниками міліції в якості агента під прикриттям і яка не була допитана в суді під час провадження. Оберіть відповідь, яка НЕ є критерієм оцінки Європейського суду щодо сумісності даних обставин з вимогами пунктів 1 і 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. “Якуба проти України” 205)      Соціальний статус засудженої особи
206)         Що із нижченаведеного НЕ враховується Європейським судом з прав людини при оцінці впливу процесуальних недоліків на справедливість кримінального провадження? “Ibrahim and Others проти Сполученого Королівства” (№ 50541/08, 50571/08, 50573/08 та 40351/09) 206)      Характер судового процесу, наявність суду присяжних
207)         Що означає позиція Європейського суду з прав людини щодо того, що поняття “кримінальне обвинувачення” має автономний характер? “Deweer проти Бельгії” 207)      Поняття тлумачиться відповідно до практики Європейського суду з прав людини незалежно від національного законодавства
208)         Заявник звернувся до суду з позовом про відшкодування моральної шкоди у сумі 200 тис. грн., завданої йому слідчим в результаті застосування до нього катування, що було доведено рішенням суду. У результаті розгляду справи заявнику було присуджено 50 тис. гривень. Вкажіть, яке із нижче наведених положень буде порушено у цій справі? “Алексахін проти України”, “G?fgen проти Німеччини” (22978/05) 208)      Стаття 3 (право не бути підданим катуванню)
209)         У чому полягає відмінність вимог до розслідування злочину проти життя і здоров’я особи, вчиненого приватною особою, у порівнянні з вимогами до розслідування цих злочинів, вчинених під час перебування особи під контролем держави? “Юрій Ілларіонович Щокін проти України”, “Муравська проти України” 209)      Стандарт ефективності розслідування злочину, вчиненого приватною особою, не включає обов’язку встановлення походження ушкоджень
210)         Протягом 4 років заявнику, який був власником банку в Польщі, заборонялось виїжджати за кордон у зв’язку із триваючим кримінальним розслідуванням його справи, що не дозволяло йому підтримувати свій бізнес та здійснювати керування банком. Вкажіть, в яке право заявника було здійснено втручання за таких обставин згідно з практикою Європейського суду з прав людини? “Котій проти України” 210)      Право на повагу до приватного життя
211)         Яке з наведених тверджень вірне: 211)      Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод є складовою частиною кримінального процесуального законодавства;
212)         Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод почала застосовуватися в Україні у кримінальній процесуальній сфері з моменту: 212)      з моменту ратифікації Конвенції Україною у 1997 році.
213)         Засада кримінального провадження – невтручання у приватне життя (стаття 7 КПК України) кореспондує з такими правами людини, закріпленими у Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, як : 213)      пунктом 1 статті 8 Конвенції: кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.
214)         Яке з нижче наведених тверджень вірне: 214)      Конвенція не містить правила безпосереднього дослідження показань, речей і документів. Разом з тим, держава може встановлювати на національному рівні більші гарантії та жорсткіші процедури, ніж передбачено міжнародними договорами.
215)         Стаття 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (право на справедливий суд) захищає права: 215)      обвинувачених у кримінальному провадженні;
216)         Яке з нижче наведених тверджень стосовно прав цивільного позивача у кримінальному процесі є вірним: 216)      Цивільний позивач у кримінальному провадженні користується гарантіями, передбаченими у статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (право на справедливий суд;
217)         Чи зобов’язана держава гарантувати підозрюваному та обвинуваченому захист права на повагу його гідності згідно з практикою Європейського суду з прав людини? 217)      під час кримінального провадження повинна бути забезпечена повага до людської гідності кожної особи.
218)         Поняття “кримінальне обвинувачення” в розумінні Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод: 218)      є автономним від національного законодавства і визначається за критеріями, встановленими Європейським судом з прав людини: внутрішньо-правова кваліфікація; характер правопорушення; суворість покарання, яке може бути застосоване до даної особи;
219)         Розумні строки, як засада кримінального процесу, гарантована статтею 28 КПК України, знаходять своє наступне розкриття та тлумачення в рішеннях Європейського суду з прав людини: 219)      Розумність строку визначається відповідно до обставин конкретної справи, що вимагає оцінки в цілому. При цьому оцінюються: складність справи, поведінка заявника, поведінка відповідних адміністративних і судових органів, важливість провадження для заявника
220)         Чи буде оцінюватись Європейським судом з прав людини при розгляді скарги на порушення розумних строків розгляду справи такий аспект як: поведінка заявника під час розгляду? 220)      Так, оскільки поведінка заявника разом з іншими критеріями оцінюється при визначенні чи є строк розгляду справи розумним чи, навпаки, необґрунтовано тривалим;
221)         Незабезпечення особі, яка недостатньо володіє мовою судочинства, перекладу на зрозумілу їй мову буде оцінюватися Європейським судом з прав людини як порушення права особи на: 221)      справедливий суд.
222)         Порушення права на розгляд справи судом, встановленим законом, закріпленого у статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, буде мати місце: 222)      коли одночасно або окремо порушується встановленні законом правила організації судової системи, юрисдикційні правила, правила утворення складу суду у справі.
223)         Під безсторонністю суду Європейський суд з прав людини розуміє: 223)      відсутність упередження або наперед складеної думки стосовно справи;
224)         Під незалежністю суду Європейський суд з прав людини розуміє: 224)      незалежність відносно інших гілок влади, тобто виконавчої і законодавчої, а також сторін провадження;
225)         Тримання обвинуваченого у переповненій скляній кабіні під час судового розгляду: 225)      може призвести до порушення права обвинуваченого, гарантованого статтею 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод – права не піддаватися катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.
226)         Яких критеріїв суду важливо дотримуватись при реалізації встановленого в практиці Європейського суду з прав людини правила про те, що суд не мусить надавати відповідь на кожне порушене у засіданні питання (Ван де Хурк проти Нідерландів, § 61)? 226)      з рішення має бути ясно зрозуміло, що головні проблеми, порушені у даній справі, були вивчені і була надана конкретна і чітка відповідь на аргументи, які є вирішальними для вирішення справи;
227)         З огляду на практику Європейського суду з прав людини, чи є обов’язок розкриття всіх доказів стороною обвинувачення абсолютним? 227)      ні, але правомірними є тільки ті заходи обмеження прав захисту, які є абсолютно необхідними. Для того ж, аби гарантувати обвинуваченому справедливий судовий розгляд, будь-які труднощі, спричинені для захисту обмеженням його прав, повинні бути належно компенсовані у ході провадження в судових органах;
228)         Право обвинуваченого, який не володіє українською мовою на достатньому рівні, згідно з практикою Європейського суду з прав людини є складовою права на: 228)      справедливий суд;
229)         Отримання безоплатної правової допомоги підозрюваним/обвинуваченим у зв’язку з браком достатніх коштів, це гарантія: 229)      передбачена Конвенцією про права людини та основоположних свобод та національним законодавством, що забезпечує право на справедливий суд;
230)         Чи користується потерпілий у кримінальному провадженні захистом статті 6 Конвенції про захист прав та основоположних свобод, яка гарантує право на справедливий суд? 230)      Ні, оскільки гарантії статті 6 розповсюджуються виключно на процедури з розгляду спорів щодо прав та обов’язків цивільного характеру, а також щодо обґрунтованості висунутого кримінального обвинувачення;
231)         Чи має потерпілий, який не володіє українською мовою на достатньому рівні, в кримінальному провадженні право на перекладача за рахунок державного бюджету відповідно до гарантій статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод? 231)      Ні, оскільки гарантії статті 6 Конвенції не розповсюджуються на потерпілого в кримінальному провадженні;
232)         Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, в яке право людини втручається держава, застосовуючи такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей особи? 232)      право мирно володіти своїм майном;
233)         Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, в яке право людини втручається держава, застосовуючи такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасове вилучення майна? 233)      право мирно володіти своїм майном;
234)         Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, в яке право людини втручається держава, застосовуючи такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна? 234)      право мирно володіти своїм майном;
235)         Чи становить такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, втручання держави у право мирно володіти своїм майном згідно з практикою Європейського суду з прав людини? 235)      так, у будь-якому випадку це буде втручанням;
236)         Чи становить такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасове вилучення майна, втручання держави у право мирно володіти своїм майном згідно з практикою Європейського суду з прав людини? 236)      так, у будь-якому випадку це буде втручанням;
237)         Чи становить такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей особи, втручання держави у право мирно володіти своїм майном згідно з практикою Європейського суду з прав людини? 237)      так, у будь-якому випадку це буде втручанням;
238)         Яка презумпція застосовується при вирішенні питання про доцільність обрання запобіжного заходу у вигляді тримання аід вартою згідно з практикою Європейського суду з прав людини? 238)      Презумпція свободи.
239)         Що з нижчеперерахованого НЕ передбачено статтею 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод у якості випадку, за якого особу може бути позбавлено свободи? 239)      затримання з метою спонукання особи надати показання по справі.
240)         Чи має бути затриманий негайно проінформований зрозумілою для нього мовою про підстави його арешту відповідно до вимог статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод? 240)      Так, стаття 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод передбачає таку гарантію.
241)         Чи гарантує стаття 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод затриманій особі негайно постати перед суддею? 241)      так, стаття 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод передбачає таку гарантію;
242)         Яке з нижченаведених прав НЕ передбачено статтею 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод? 242)      право на обов’язкову участь адвоката при процедурі затримання та арешту.
243)         Право на забезпечення правовою санкцією відшкодування від арешту або затримання, здійсненого всупереч положенням статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод: 243)      передбачено статтею 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод;
244)         Правило КПК України, відповідно до якого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду: 244)      відповідає вимогам статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, відповідно до яких кожний, кого заарештовано, має негайно постати перед судом;
245)         Чи гарантується Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод право на свободу пересування? 245)      Так, гарантується статтею 2 Протоколу № 4 до Конвенції;
246)         Презумпція свободи в контексті обрання запобіжних заходів згідно з практикою Європейського суду з прав людини означає: 246)      Нікого не може бути позбавлено свободи, крім встановлених випадків і відповідно до процедури, встановленої законом;
247)         Пункт 1 статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, яка закріплює право на свободу та особисту недоторканність, розповсюджується на: 247)      всі випадки позбавлення свободи людини;
248)         Відсутність негайного звільнення з-під варти підозрюваного, обвинуваченого, який був затриманий, у разі застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання: 248)      може становити порушення статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, оскільки тримання під вартою особи за відсутності діючого рішення суду про це – є свавільним незаконним позбавленням свободи;
249)         У разі застосування запобіжного заходу у вигляді особистої поруки відсутність негайного звільнення з-під варти підозрюваного, обвинуваченого, який був затриманий, після надання його поручителями визначеного зобов’язання: 249)      може становити порушення статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, оскільки тримання під вартою особи за відсутності діючого рішення суду про це – є свавільним незаконним позбавленням свободи;
250)         Відсутність негайного звільнення з-під варти підозрюваного, обвинуваченого, який був затриманий, у разі застосування до нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (в певний період доби) : 250)      може становити порушення статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, оскільки тримання під вартою особи за відсутності діючого рішення суду про це – є свавільним незаконним позбавленням свободи;
251)         Відсутність негайного звільнення з-під варти підозрюваного, обвинуваченого, який був затриманий, у разі застосування до нього запобіжного заходу у вигляді застави (з моменту отримання документу, що підтверджує внесення застави): 251)      може становити порушення статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, оскільки тримання під вартою особи за відсутності діючого рішення суду про це – є свавільним незаконним позбавленням свободи;
252)         Відсутність негайного звільнення з-під варти підозрюваного, обвинуваченого, який тримався під вартою, у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про відмову у продовженні строку тримання під вартою, якщо строк тримання під вартою сплив: 252)      може становити порушення статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, оскільки тримання під вартою особи за відсутності діючого рішення суду про це – є свавільним незаконним позбавленням свободи;
253)         Відсутність негайного звільнення з-під варти підозрюваного, обвинуваченого, який тримався під вартою, у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою: 253)      може становити порушення статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, оскільки тримання під вартою особи за відсутності діючого рішення суду про це – є свавільним незаконним позбавленням свободи.
254)         Відсутність негайного звільнення з-під варти підозрюваного, обвинуваченого, який тримався під вартою, у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про зміну запобіжного заходу на інший: 254)      може становити порушення статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, оскільки тримання під вартою особи за відсутності діючого рішення суду про це – є свавільним незаконним позбавленням свободи;
255)         Відсутність негайного звільнення з-під варти підозрюваного, обвинуваченого, який тримався під вартою, у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про звільнення особи з-під варти у випадку, передбаченому частиною третьою статті 206 КПК: 255)      може становити порушення статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, оскільки тримання під вартою особи за відсутності діючого рішення суду про це – є свавільним незаконним позбавленням свободи.
256)         Відсутність негайного звільнення з-під варти підозрюваного, обвинуваченого, який тримався під вартою, у випадку закінчення строку дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою і відсутності іншого рішення суду: 256)      може становити порушення статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, оскільки тримання під вартою особи за відсутності діючого рішення суду про це – є свавільним незаконним позбавленням свободи;
257)         Правила КПК України щодо обмежень проникнення до житла особи, забезпечують право людини, гарантоване: 257)      статтею 8 Конвенції про захист прав та основоположних свобод – право на повагу до приватного і сімейного життя;
258)         Втручання з боку держави у право особи на конфіденційність кореспонденції вважатиметься “необхідним у демократичному суспільстві” відповідно до практики Європейського суду з прав людини, якщо воно: 258)      відповідає нагальній суспільній потребі та є пропорційним до правомірної мети, що переслідується, і якщо причини, наведені національними органами влади для його обґрунтування, є доречними та достатніми.
259)         Кореспонденція між адвокатом та підозрюваним, обвинуваченим відповідно до практики Європейського суду з прав людини: 259)      користується привілейованим статусом.
260)         Спілкування між адвокатом та підозрюваним, обвинуваченим, який тримається під вартою, відповідно до практики Європейського суду з прав людини: 260)      може контролюватися державою, якщо таке втручання здійснюється на підставі закону, має легітимну мету та необхідно у демократичному суспільстві.
261)         Правило щодо недоторканності житла чи іншого володіння особи, відповідно до практики Європейського суду з прав людини: 261)      може зазнавати втручання з боку держави, якщо здійснюється на підставі закону, з легітимною метою та є необхідним у демократичному суспільстві;
262)         Чи має приміщення, яке не належить особі на праві власності, статус житла у розумінні Кримінального процесуального кодексу України і Конвенції з захисту прав людини і основоположних свобод? 262)      так, до житла відноситься будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання.
263)         Чи має статус житла приміщення, яке знаходиться у тимчасовому володінні особи у розумінні Кримінального процесуального кодексу України і Конвенції з захисту прав людини і основоположних свобод? 263)      так, до житла відноситься будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання.
264)         Право на свободу та особисту недоторканність відповідно до практики Європейського суду з прав людини: 264)      може зазнавати втручання з боку держави, якщо здійснюється на підставі закону, з легітимною метою та є необхідним у демократичному суспільстві;
265)         Право на таємницю спілкування відповідно до практики Європейського суду з прав людини: 265)      може зазнавати втручання з боку держави, якщо здійснюється на підставі закону, з легітимною метою та є необхідним у демократичному суспільстві;
266)         Право на невтручання у приватне життя відповідно до практики Європейського суду з прав людини: 266)      може зазнавати втручання з боку держави, якщо здійснюється на підставі закону, з легітимною метою та є необхідним у демократичному суспільстві;
267)         Право не бути двічі притягнутим до кримінальної відповідальності відповідно до практики Європейського суду з прав людини: 267)      не може зазнавати обмежень та виключень, є абсолютним;
268)         Право на свободу у поданні сторонами кримінального провадження доказів відповідно до практики Європейського суду з прав людини: 268)      може зазнавати втручання з боку держави, яке, зокрема, може полягати у встановленні законних процедур;
269)         Право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності відповідно до практики Європейського суду з прав людини: 269)      може зазнавати втручання з боку держави, яке, зокрема, може полягати у встановленні законних процедур;
270)         Право на розгляд справи у суді з дотриманням принципу гласності та відкритості відповідно до практики Європейського суду з прав людини: 270)      може зазнавати втручання з боку держави, якщо здійснюється на підставі закону, з легітимною метою та є необхідним у демократичному суспільстві;
271)         Який принцип кримінального провадження і гарантій статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод відображено у правилі: у випадку зміни прокурором обвинувачення суд роз’яснює обвинуваченому, що він буде захищатися в судовому засіданні від нового обвинувачення, після чого відкладає розгляд не менше ніж на сім днів для надання обвинуваченому, його захиснику можливості підготуватися до захисту проти нового обвинувачення: 271)      змагальності;
272)         Який принцип кримінального провадження і гарантій статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод відображено у правилі: прокурору та захисникові, які раніше не брали участі у кримінальному провадженні, суд зобов’язаний надати час достатній для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження і підготовки до участі в судовому засіданні? 272)      змагальності;
273)         Чи гарантує стаття 2 Протоколу 7 до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, яка говорить про право на оскарження у кримінальних справах, право на оскарження виправдувального вироку? 273)      Ні, оскільки вона гарантує право на оскарження “кожному, кого суд визнав винним у вчиненні кримінального правопорушення”.
274)         Відповідно до статті 2 Протоколу 7 до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, яка говорить про право на оскарження у кримінальних справах, чи можуть існувати винятки у праві на оскарження? 274)      так, із цього права можуть робитися винятки, зокрема, для незначних правопорушень відповідно до закону.
275)         Стаття 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод містить гарантії, які розповсюджуються на такі стадії кримінального провадження: 275)      досудове розслідування, судовий розгляд, виконання рішення.
276)         Дотримання якого права, згідно з практикою Європейського суду з прав людини, забезпечує обов’язок прокурора письмово повідомити осіб, конституційні права яких були тимчасово обмежені під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, про таке обмеження? “Волохи проти України” 276)      Права на повагу до приватного життя
277)         Яке право обвинуваченого, згідно з практикою Європейського суду з прав людини, буде порушено у разі, якщо суд вийде за межі висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті, в частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це погіршує становище обвинуваченого? “Сокуренко і Стригун проти України” 277)      Право на суд, встановлений законом
278)         Чи становить втручання у права згідно з практикою Європейського суду з прав людини вилучення речей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, з поховання під час ексгумації трупа? “Solska and Rybicka проти Польщі” 278)      Так, має місце втручання у право на повагу до сімейного життя
279)         З чим пов’язана недопустимість тримання обвинувачених в металевих клітках в залі судових засідань згідно з практикою Європейського суду з прав людини? “Свинаренко і Сляднєв проти Росії” 279)      Забороною катування
280)         Що, згідно з практикою Європейського суду з прав людини, необхідно забезпечити для того, щоб дія у вигляді примусового відібрання біологічного зразку для здійснення експертизи НЕ порушила право особи на повагу до приватного життя? 280)      Проведення такої дії задля отримання доказів скоєння злочину або причетності до нього
281)         Чи є визнання Європейським судом порушення права на справедливий суд в зв’язку з недопустимістю основних доказів, отриманих в результаті незаконного обшуку, підставою для перегляду судових рішень у справі? “Яременко проти України (№ 2)”, “Шабельник проти України (№ 2)” 281)      Так, за будь-яких умов
282)         Гарантією якого права, згідно з практикою Європейського суду з прав людини, є вимога статті 211 КПК, згідно з якою затримана без ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше шістдесяти годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до суду для розгляду клопотання про обрання стосовно неї запобіжного заходу? (Стаття 5 ЄКПЛ) 282)      Право негайно постати перед суддею у разі затримання за підозрою у вчиненні злочину
283)         У яких випадках має бути зупинена екстрадиція? 283)      Застосування Європейським судом з прав людини 39 Правила (Тимчасові заходи) Регламенту Суду.
284)         Якщо особу було затримано на підставі ухвали про дозвіл на затримання з метою приводу, проте на час затримання вказана ухвала була відкликана прокурором, то в яке право, згідно з практикою Європейського суду з прав людини, відбулось втручання у цьому випадку? (Статті 12, 190, 191 КПК) 284)      На свободу та особисту недоторканність.
285)         Після затримання на підставі ухвали суду про дозвіл на затримання пан Ч. на неодноразові питання, у чому він підозрюється та про причини затримання, не отримував відповіді. Це продовжувалось декілька годин. Яке право пана Ч. порушується у цьому випадку згідно з практикою Європейського суду з прав людини.  285)      На справедливий суд.
286)         Яка з нижченаведених ситуацій НЕ становитиме порушення права на свободу на особисту недоторканність згідно з практикою Європейського суду з прав людини? (Частина п’ята статті 8 КПК, рішення у справах “Штепа проти України”, від 24.10.2019, заява № 16349/17; “Войкін проти України” від 27.03.2018, заява № 47889/08, рішення ; ухвала про неприйнятність “Роман Іванович Гарєєв проти України” від 05.07.2018.) 286)      Повторне зазначення в ухвалі тих самих ризиків з обґрунтуванням продовження їх існування.
287)         Який із наведених випадків становить порушення права на суд, встановлений законом, згідно з практикою Європейського суду з прав людини? “Гудмудур Андрі Астрадсон проти Ісландії” (№ 26374/18) 287)      Якщо суддя, який розглядав справу, був призначений з порушенням закону
288)         Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, яке право може бути порушено у разі призначення особі непропорційного покарання за поширення інформації з обмеженим доступом? “Гурлану проти Румунії” (заява № 50376/09) 288)      Право на свободу вираження поглядів
289)         Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, гарантією якого права може розглядатися віднесення комерційної таємниці до охоронюваних законом таємниць? 289)      Права на мирне володіння своїм майном
290)         Вкажіть який принцип порушується у разі, якщо судом було допущено неправильне тлумачення закону, яке суперечить його точному змісту (п. 3 ч. 1 статті 413 КПК), згідно з практикою Європейського суду з прав людини? “Korneykova v. Ukraine”, no. 39884/05 290)      Юридичної визначеності
291)         Яке право буде порушено у разі призначення більш суворого покарання, ніж передбачено відповідною статтею закону про кримінальну відповідальність згідно з практикою Європейського суду з прав людини? “Gabarri Moreno проти Іспанії”, (№ 68066/01) 291)      Право не мати покарання без закону
292)         Чи порушує укладення угоди між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості право обвинуваченого на справедливий суд як таке у разі, якщо це призводить до скороченого судового провадження у справі згідно з практикою Європейського суду з прав людини? “Natsvlishvili та Togonidze проти Грузії” (№ 9043/05) 292)      Ні, оскільки Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод не забороняє добровільно відмовлятись від права на справедливий суд
293)         Відповідно до ч. 1 ст. 370 КПК судове рішення повинно бути обґрунтованим і вмотивованим. Який із нижченаведених випадків може становити порушення вказаної вимоги згідно з практикою Європейського суду з прав людини? “Вєренцов проти України” 293)      Ігнорування конкретного, доречного і важливого аргументу обвинуваченого
294)         В ході обшуку, проведеного у підприємця А., було вилучено товар і передано на зберігання до компанії Д. Згодом обшук був визнаний судом незаконним, але на той момент Д. вже продала товар. Які права підприємця А. були порушені? 294)      Право на мирне володіння своїм майном
295)         Оберіть відповідь, яка відображає тлумачення принципу res judicata Верховним Судом. ,,Постанова великої Палати Верховного Суду від 16.05.2018 (№1-13/2002)”. 295)      Жодна зі сторін не має права вимагати перегляду остаточного й обов’язкового рішення суду лише тому, що вона має на меті добитися нового вирішення справи
296)         Стаття 56 КПК передбачає права потерпілого, зокрема, право на подання клопотань, надання доказів, оскарження дій слідчого, прокурора тощо. Яку вимогу ефективного розслідування кримінального правопорушення втілює це положення згідно з практикою Європейського суду з прав людини? ,,Маснєва проти України”. 296)      Забезпечення громадського контролю за розслідуванням злочину
297)         Хто, крім обвинуваченого та підозрюваного, користується захистом права на справедливий суд відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод згідно з практикою Європейського суду з прав людини? ,,Perez проти Франції” (Велика палата № 47287/99). 297)      Цивільний позивач
298)         Відповідно до статті 65 КПК адвокати не можуть бути допитані як свідки про відомості, які становлять адвокатську таємницю. Гарантією якого права є це обмеження згідно з практикою Європейського суду з прав людини? 298)      Права на повагу до приватного життя
299)         В які права здійснюється втручання при проведенні обшуку в офісі адвоката, якщо адвокат не є власником приміщення згідно з практикою Європейського суду з прав людини? ,,Головань проти України”. 299)      Права на повагу до приватного життя
300)         Що із нижченаведеного НЕ є критерієм оцінки правомірності здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні згідно з практикою Європейського суду з прав людини? ,,Шагін проти України”. 300)      Наявність у особи захисника
301)         Чи становить оголошення інформації про особу під час відкритого судового засідання втручання у право особи на повагу до приватного (сімейного) життя згідно з практикою Європейського суду з прав людини? ,,Заїченко проти України (№2)”. 301)      Так, оскільки оголошення інформації про особу в суді робить її відкритою широкому колу осіб
302)         До порушення якого права призводить незабезпечення ефективного розслідування випадку зґвалтування неповнолітньої особи згідно з практикою Європейського суду з прав людини? ,,X. and Y. проти Нідерландів”. 302)      Права на повагу до приватного життя
303)         Яке право забезпечується розслідуванням злочину у вигляді поширення конфіденційної інформації про особу згідно з практикою Європейського суду з прав людини? ,,K.U. проти Фінляндії”. 303)      Право на повагу до особистого життя
304)         Який принцип порушується внаслідок недодержання правил інстанційної підсудності кримінального провадження згідно з практикою Європейського суду з прав людини? ,,Сокуренко та Стригун проти України”. 304)      Розгляду справи судом, встановленим законом
305)         Які обов’язки реалізує прокуратура, здійснюючи розслідування вбивства особи згідно з практикою Європейського суду з прав людини? ,,Ігор Шевченко проти України”. 305)      Позитивні обов’язки щодо права на життя
306)         До яких наслідків може призвести неефективне розслідування факту вбивства особи та надання протягом тривалого часу суперечливої інформації потерпілому від такого злочину згідно з практикою Європейського суду з прав людини? ,,Гонгадзе проти України”. 306)      Порушення права потерпілого на ефективний засіб юридичного захисту
307)         До яких наслідків призводить відмова прокурора розпочати кримінальне провадження за небезпідставною заявою особи, що тримається під вартою, про психологічний та фізичний тиск згідно з практикою Європейського суду з прав людини? ,,Жердєв проти України”. 307)      До порушення права особи не бути підданим катуванню або нелюдському чи такому, що принижує людську гідність, поводженню або покаранню
308)         Що із нижченаведеного НЕ є критерієм для оцінки ефективності розслідування випадків жорстокого поводження представників правоохоронних органів із особою згідно з практикою Європейського суду з прав людини? Справа ,,Савіцький проти України”. 308)      Відповідність національного кримінального законодавства критеріям якості закону.
309)         В яке право буде здійснено втручання у випадку порушення законодавчих вимог при накладенні арешту на майно третьої особи згідно з практикою Європейського суду з прав людини? ,,East/West Alliance Limited проти України”. 309)      Право на мирне володіння майном
310)         Суд не звернув увагу на те, що під час провадження захисник не підтримав у справі позицію підзахисного з метою покращення його становища. Чи може держава нести відповідальність за ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод відповідно до практики Європейського суду з прав людини? ,,Kamasinski проти Австрії” (№9783/82). 310)      Так, оскільки за таких обставин державні органи не могли не знати про неякісну допомогу захисника у справі
311)         Одного ранку до особи увірвались працівники поліції у супроводі слідчого, який вимагав з’явитись на допит до прокуратури. Оскільки особа відмовилась, її силоміць із заведеними за спину руками посадили до автомобіля та привезли на допит. Пізніше вдень її відпустили. Яке право особи НЕ було порушено в цій справі згідно з практикою Європейського суду з прав людини? ,,Kin проти України” (№ 46990/07). 311)      Право не свідчити проти себе
312)         Чи створює право на життя обов’язок для міжнародного співробітництва згідно з практикою Європейського суду з прав людини? ,,Gzelyurtlu and others проти Кіпру та Туреччини” (Велика палата № 36925/07, від 29.01.2019). 312)      Так, оскільки держава має провести ефективне розслідування порушення права на життя, а сторони кримінального провадження можуть опинитись в інших державах
313)         У випадку якщо особа звернулась до правоохоронних органів із скаргою про розповсюдження її інтимного відео в мережі Інтернет поза її бажанням, який позитивний обов’язок виникає у держави згідно з практикою Європейського суду з прав людини? ,,Khadija Ismayilova проти Азейбаржану”, (№№ 65286/13 та 57270/14). 313)      Провести ефективне розслідування порушення її права на повагу до приватного життя
314)         При визначенні запобіжного заходу особі було обрано тримання під вартою та заставу в розмірі 120 000 грн. Заявник звернувся до суду з проханням зменшити розмір застави з огляду на його невелику заробітну плату та відсутність інших джерел доходів. Суд відмовив, мотивуючи свою позицію серйозністю злочину, у вчиненні якого особу підозрюють. Чи було порушено права особи згідно з практикою Європейського суду з прав людини? ,,Gafa проти Мальти” (№ 54335/14). 314)      Так, порушено право на свободу і особисту недоторканість, в зв’язку із відсутністю аналізу співмірності суми застави із матеріальною спроможністю особи
315)         Яке право особи буде порушено Україною у випадку прийняття рішення про екстрадицію особи до держави, в якій їй загрожує нелюдське поводження згідно з практикою Європейського суду з прав людини? ,,Кабулов проти України”. 315)      Право не бути підданим катуванням
316)         Яке право буде порушено Україною у випадку неприйняття рішення про передачу особи для відбування покарання в державу її громадянства, якщо про таку передачу просили родичі такої особи, згідно з практикою Європейського суду з прав людини? 316)      Право на повагу до приватного життя
317)         Яке право особи може бути порушено у випадку застосування екстрадиційного арешту згідно з практикою Європейського суду з прав людини? 317)      Право на свободу і особисту недоторканість
318)         Який період часу відповідно до практики Європейського суду з прав людини є прийнятним для звільнення особи з-під варти у разі закінчення строків, визначених в ухвалі суду? ,,Руслан Яковенко проти України”. 318)      Кілька годин
319)         Що із нижчевказаного відноситься до процедурного аспекту права особи на свободу та особисту недоторканість відповідно до практики Європейського суду з прав людини? ,,Развозжаєв проти України та Російської Федерації”. 319)      Здійснення ефективного розслідування законності позбавлення особи свободи
320)         Який склад суду з розгляду кримінального провадження в апеляційному суді буде відповідати вимозі статті 6 Конвенції про права людини і основоположні свободи щодо розгляду справи судом, встановленим законом? 320)      не менше трьох професійних суддів
321)         Вилучення документів, що стосуються адвокатської діяльності, під час обшуку офісу адвоката розглядається Європейським судом з прав людини як втручання у право: 321)      На повагу до приватного життя.
322)         Яка концепція за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції має бути застосована у справах про спеціальну конфіскацію майна? 322)      Покладення тягаря на власника майна може бути виправданим за наявності переважаючого ризику, що таке повернення зашкодить боротьбі із злочинністю
323)         Відповідно до статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці належить, зокрема, інформація про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання. Гарантією якого права є це положення у разі якщо абонентом є журналіст згідно з практикою Європейського суду з прав людини? 323)      Право на свободу слова