Тестові питання на знання Кримінально-виконавчого кодексу України

1)    Що з наведеного не є підставою для виконання відбування покарання: 1) розпорядження суду про вступ вироку в законну силу
2)    Порядок і умови виконання та відбування покарань визначаються відповідно до законодавства, яке діє: 2) на час виконання та відбування кримінального покарання
3)    Чи можуть бути піддані засуджені медичним або іншим подібним дослідженням: 3) засуджені не можуть бути піддані медичним або іншим подібним дослідженням незалежно від їх згоди
4)    До якої категорії засуджених, що подали заяву про застосування до них заходів безпеки, відповідно до КВК України може запроваджуватись ізольоване тримання: 4) до засуджених, до яких згідно із законом у зв’язку з їх участю у кримінальному судочинстві прийнято рішення про застосування заходів безпеки
5)    Який вид покарання виконують арештні доми: 5) покарання у виді арешту
6)    Покарання у виді штрафу, як основне покарання, що призначене без розстрочки виплати, виконується засудженим протягом: 6) одного місяця
7)    Покарання у виді громадських робіт відбувається: 7) за місцем проживання засудженого
8)    Строк покарання у виді громадських робіт обчислюється в: 8) годинах, протягом яких засуджений працював за визначеним місцем роботи
9)    Покарання у виді виправних робіт відбувається: 9) на підприємстві, в установі, організації за місцем роботи засудженого
10)                      Строк покарання у виді виправних робіт обчислюється: 10) роками, місяцями і днями, протягом яких засуджений працював і з його заробітку провадилося відрахування
11)                      Виконання покарання у виді конфіскації майна як додаткового покарання здійснюється: 11) органом державної виконавчої служби
12)                      На засуджених до арешту поширюються права, обов’язки і обмеження, встановлені кримінально-виконавчим законодавством для осіб, які відбувають покарання у виді: 12) позбавлення волі
13)                      Направлення із слідчих ізоляторів засуджених до позбавлення волі для відбування покарання здійснюється: 13) не пізніше десятиденного строку з дня набрання вироком законної сили або з дня находження із суду розпорядження про виконання вироку, який набрав законної сили
14)                      Норма жилої площі на одного засудженого до позбавлення волі не може бути: 14) менш як чотири квадратні метри
15)                      Нагляд за додержанням законів органом пробації здійснюється: 15) Генеральним прокурором і підпорядкованими йому прокурорами відповідно до закону
16)                      Кого зобов’язана повідомити адміністрація установи виконання покарань про прибуття засудженого до місця відбування покарання: 16) одного із членів сім’ї або близьких родичів за вибором засудженого
17)                      Дострокове звільнення від відбування покарання проводиться: 17) у день надходження відповідних документів, а якщо документи одержані після закінчення робочого дня – у першій половині наступного дня
18)                      Подання про звільнення від відбування покарання внаслідок психічної хвороби надсилається до суду: 18) начальником органу або установи виконання покарань
19)                      Іспитовий строк обчислюється з моменту: 19) проголошення вироку суду
20)                      Які з наведених рішень суду не є підставою для  попереднього ув’язнення: 20) вирок суду про призначення особі покарання у виді позбавлення волі
21)                      Який суб’єкт займається виконанням покарання у виді позбавлення військового звання, рангу або кваліфікаційного класу? 21) орган чи посадова особа, які присвоїли це звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас
22)                      Який суб’єкт зобов’язаний забезпечити порядок тримання під вартою у місцях попереднього ув’язнення? 22) адміністрація місць попереднього ув’язнення
23)                      Чи встановлені особливості пробації щодо неповнолітніх? 23) так, це передбачено Законом України «Про пробацію»
24)                      До основних вимог режиму в місцях попереднього ув’язнення за законодавством відноситься: 24) ізоляція осіб, взятих під варту, роздільне тримання ув’язнених
25)                      Чи повинна адміністрація місця попереднього ув’язнення проводити огляд посилок, які надходять особам, узятим під варту: 25) так, оскільки закон до цього зобов’язує
26)                      Хто має бути обов’язково присутнім при проведенні обшуку у місці попереднього ув’язнення співробітника кадрового  складу  розвідувального  органу України,  взятого під  варту: 26) офіційні представники розвідувального органу України
27)                      Чи мають право особи, узяті під варту, одержувати посилки чи передачі: 27) так, бо це відповідно до закону прямо зазначено у переліку прав ув’язнених
28)                      Чи можуть особи, узяті під варту, користуватися  власним  одягом  і  взуттям: 28) так, це є правом узятої під варту особи
29)                      Фахівці яких органів чи служб можуть надавати психолого-педагогічної допомогу взятим під варту молодим громадянам (віком від 14 до 35 років): 29) спеціалісти центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
30)                      Відповідно до яких нормативно-правових актів організовується і проводиться медичне обслуговування в  місцях попереднього ув’язнення: 30) законодавства про охорону здоров’я
31)                      Яка кількість побачень з родичами може надаватися особам, узятим під варту: 31) побачення з родичами або іншими особами може надавати взятим під варту адміністрація місця попереднього ув’язнення лише з письмового дозволу слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження, не менше трьох разів на місяць
32)                      Чи мають право узяті під варту іноземці на побачення  з представниками посольств і консульств відповідних держав? 32) іноземним громадянам, взятим під варту, побачення з представниками посольств і консульств відповідних держав надається за погодженням з Міністерством закордонних справ України і з письмового дозволу слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження
33)                      Про прибуття засудженого до місця відбування покарання адміністрація виправної колонії зобов’язана повідомити близьких родичів засудженого протягом: 33) трьох діб
34)                      Що з переліченого не входить до заходів заохочення, що можуть застосовуватись до осіб, узятих під варту? 34) дозвіл на додаткове побачення з рідними
35)                      Виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю покладається на: 35) уповноважені органи з питань пробації
36)                      На який строк можуть поміщуватись до карцеру СІЗО неповнолітні, взяті під варту, які злісно порушують вимоги  режиму тримання: 36) на строк до п’яти діб
37)                      Надання засудженому до покарання у виді громадських робіт щорічної відпустки за основним місцем роботи: 37) не зупиняє виконання покарання у виді громадських робіт
38)                      Чи можуть особи, узяті під варту, залучатися до виконання робіт без оплати їх праці: 38) так, винятково до робіт, пов’язаних із створенням належних санітарно-побутових умов і впорядкуванням місця попереднього ув’язнення
39)                      Чи можуть бути застосовані заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальна зброя до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку та неповнолітніх: 39) так, у разі їх групового нападу, що загрожує життю або здоров’ю працівників місця попереднього ув’язнення або інших осіб, чи збройного опору
40)                      Невиконання засудженими своїх обов’язків і встановлених законодавством вимог адміністрації  установ виконання покарань тягне за собою: 40) встановлену законом відповідальність
41)                      Протягом якого строку адміністрація місця попереднього ув’язнення повинна перевірити документ, що підтверджує внесення застави: 41) не більше одного робочого дня
42)                      Час відбування засудженим покарання у виді виправних робіт: 42) зараховується в загальний стаж роботи
43)                      Виправні колонії поділяються на колонії: 43) мінімального, середнього і максимального рівнів безпеки
44)                      Що з перерахованого не відносяться до органів виконання покарань? 44) органи Державної виконавчої служби
45)                      Чи мають право працівники місця попереднього ув’язнення користуватися послугами, що надаються особами,  взятими  під  варту: 45) працівникам місця попереднього ув’язнення не дозволяється користуватися послугами ув’язнених
46)                      Вид колонії, в якій засуджені до позбавлення волі відбувають покарання, визначається: 46) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань
47)                      Чи зобов’язана адміністрація місця попереднього ув’язнення забезпечити особу безоплатним проїздом до місця проживання у разі звільнення з-під варти: 47) зобов’язана забезпечити не тільки безоплатним проїздом до місця проживання, а й надати у разі потреби одяг та грошову допомогу
48)                      Не тримаються ізольовано від інших засуджених: 48) засуджені за статеві злочини
49)                      Що з наведеного не є установами виконання покарань? 49) психіатричні заклади
50)                      В яких випадках адміністрація місця попереднього ув’язнення має тримати роздільно обвинувачених  або  підозрюваних  у  одному  і  тому  самому кримінальному  провадженні: 50) за наявності відповідного рішення особи або органу, які здійснюють кримінальне провадження
51)                      Чи обов’язково повинні тримати окремо від інших ув’язнених узятих під варту іноземних громадян і осіб без громадянства: 51) іноземні громадяни та особи без громадянства, як правило, мають триматися окремо від інших ув’язнених
52)                      Коли має бути звільнена з-під варти особа, стосовно якої на день закінчення строку дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або закінчення строку тримання під вартою, встановленого Кримінальним процесуальним кодексом України, не надійшла ухвала слідчого судді, суду про продовження такого строку: 52) негайно, в день закінчення строку дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або закінчення строку тримання під вартою, встановленого Кримінальним процесуальним кодексом України
53)                      Про запровадження режиму особливих умов в установах виконання покарань невідкладно інформується: 53) Міністр юстиції України
54)                      Про кожний випадок застосування зброї складається рапорт і негайно повідомляється: 54) прокурор та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
55)                      На кого покладається здійснення громадського контролю та оцінка рівня дотримання прав людини у виховних колоніях: 55) піклувальні ради
56)                      Яким є максимальний час виконання громадських робіт на день: 56) громадські роботи виконуються не більш як чотири години на день, а неповнолітніми – дві години на день
57)                      Побачення засудженого з адвокатом або іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги надається: 57) кількість і тривалість таких побачень не обмежена
58)                      Примусове годування засудженого, який заявив про відмову від прийняття їжі, може бути застосовано: 58) на підставі рішення суду, прийнятого за висновком лікаря, що засудженому загрожує розлад здоров’я стійкого характеру та існує очевидна загроза його життю
59)                      Скарги на дії та рішення  прокурора надсилаються адміністрацією місця  попереднього  ув’язнення прокуророві вищого рівня не пізніше: 59) трьох діб з часу їх подачі
60)                      Що не відноситься до основних обов’язків суб’єктів пробації: 60) надавати персоналу органу пробації копію вироку
61)                      На який строк можуть поміщуватись до карцеру слідчого ізолятора взяті під варту особи, які злісно порушують вимоги  режиму тримання: 61) на строк до десяти діб
62)                      До числа основних засобів виправлення і ресоціалізації засуджених не належить: 62) матеріально-побутове та медико-санітарне забезпечення
63)                      Слідчі ізолятори виконують функції: 63) виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і виправних колоній середнього рівня безпеки стосовно засуджених, які залишені для роботи з господарського обслуговування
64)                      Хто із посадових осіб установи виконання покарань несе персональну відповідальність за розміщення засуджених, що прибули до установи: 64) керівник адміністрації установи виконання покарань
65)                      Чи гарантовано право засудженого, який перебуває на лікуванні в закладах охорони здоров’я, на правову допомогу: 65) безумовно гарантовано
66)                      Чи має право засуджений на вільний вибір лікаря: 66) має право на вільний вибір лікаря
67)                      У яких випадках забороняється примусове переривання сну засуджених у нічний час: 67) інспекторської перевірки представника міжрегіонального управління
68)                      Засуджені не зобов’язані: 68) зберігати копію вироку
69)                      Виправні центри виконують покарання у виді обмеження волі стосовно осіб: 69) засуджених за злочини невеликої та середньої тяжкості, а також засуджених, яким даний вид покарання призначено відповідно до статей 82, 389 Кримінального кодексу України
70)                      В колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання не тримаються засуджені: 70) переведені з колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і колоній максимального рівня безпеки в порядку, передбаченому КВК України
71)                      Жінки, засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі відбувають покарання в колоніях: 71) середнього рівня безпеки
72)                      Слідчі ізолятори виконують функції виправних колоній: 72) мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і виправних колоній середнього рівня безпеки стосовно засуджених, які залишені для роботи з господарського обслуговування
73)                      Виховні колонії виконують покарання у виді: 73) позбавлення волі на певний строк стосовно засуджених неповнолітніх
74)                      Документом прокурорського реагування не є: 74) припис
75)                      Громадський контроль за дотриманням прав засуджених під час виконання кримінальних покарань у виправних колоніях, арештних домах, виправних центрах та слідчих ізоляторах здійснюють: 75) спостережні комісії
76)                      Особи, засуджені до обмеження волі, відбувають покарання у: 76) виправних центрах
77)                      Межі виправних центрів визначають: 77) управління (відділи) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань за погодженням з органами місцевого самоврядування
78)                      Направлення засуджених до обмеження волі для відбування покарання здійснює: 78) уповноважений орган з питань пробації
79)                      Строк покарання у виді обмеження волі обчислюється з моменту: 79) з дня прибуття і постановки засудженого на облік у виправному центрі
80)                      Новоприбулі до виправного центру засуджені проходять медичне обстеження для виявлення захворювань протягом: 80) чотирнадцяти діб
81)                      Чи мають право засуджені до обмеження волі користуватись засобами мобільного зв’язку: 81) мають право
82)                      Чи можуть проводитись обшуки приміщень, де проживають засуджені до обмеження волі з сім’ями: 82) огляди і обшуки приміщень, де проживають засуджені з сім’ями, провадяться за наявності встановлених законом підстав, за вмотивованим рішенням суду
83)                      Чи мають право засуджені до обмеження волі проживати з сім’ями за межами виправного центру: 83) засуджені, які не допускають порушень встановленого порядку виконання покарання у виді обмеження волі і мають сім’ї, після відбуття шести місяців строку покарання можуть за постановою начальника виправного центру проживати за межами гуртожитку із своїми сім’ями
84)                      Засуджені до обмеження волі можуть залучатися без оплати праці до робіт: 84) з благоустрою виправних центрів і прилеглих до них територій, а також поліпшення житлово-побутових умов засуджених або до допоміжних робіт із забезпечення виправних центрів продовольством
85)                      Чи відшкодовується із пенсій засуджених до обмеження волі витрати на їх утримання в установах виконання покарань: 85) із пенсій засуджених до обмеження волі відшкодовуються витрати на їх утримання в установах виконання покарань в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України
86)                      Норма жилої площі на одного засудженого до обмеження волі не може бути меншою: 86) чотирьох квадратних метрів
87)                      Засудженим до обмеження волі, які не працюють у зв’язку із захворюванням, а також з причин, від них не залежних, і не одержують за цей час заробітної плати харчування та комунально-побутові послуги надаються за встановленими нормами за рахунок: 87) виправного центру
88)                      До засуджених, які порушують трудову дисципліну і встановлений порядок відбування покарання, адміністрація виправного центру не може застосовувати такі заходи стягнення: 88) переведення до приміщення камерного типу строком до двох місяців
89)                      Переміщення засуджених під вартою здійснюється за рахунок: 89) держави
90)                      Категорії засуджених, яких можливо залишити в слідчому ізоляторі для господарського обслуговування: 90) вперше засуджених до позбавлення волі за злочини невеликої або середньої тяжкості чи тяжкі злочини, може бути за їхньою згодою залишено у слідчому ізоляторі
91)                      Засуджені до арешту можуть залучатися до робіт: 91) без оплати праці до робіт з благоустрою арештних домів
92)                      За порушення порядку відбування покарання у виді арешту до осіб, засуджених до арешту, можуть застосовуватися заходи стягнення у виді: 92) догани або поміщення в карцер строком до десяти діб
93)                      Відповідно до наказу МВС України від 23.05.2017 року № 440 «Про затвердження Інструкції з організації діяльності чергової служби органів (підрозділів) Національної поліції України» у кожному територіальному підрозділі поліції обладнується не менше: 93) однієї кімнати для затриманих
94)                      Діти віком до 16 років які залишилися без опіки та піклування, – на період до передачі законним представникам або до влаштування у встановленому порядку можуть триматися в кімнатах затриманих органів поліції не більше: 94) восьми годин
95)                      Порядок переведення засуджених для дальшого відбування покарання з однієї виправної  колонії до іншої визначається: 95) нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України
96)                      Засуджені, які стають на шлях виправлення, переводяться з приміщень камерного типу в звичайні жилі приміщення колонії максимального рівня безпеки: 96) після фактичного відбуття не менше однієї четвертої призначеного судом строку покарання
97)                      Порядок проведення обшуків і оглядів у виправних колоніях визначається: 97) нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України
98)                      Питання конфіскації вилучених у засуджених заборонених речей і предметів вирішується: 98) слідчим суддею
99)                      Чи має право адміністрація колонії використовувати технічні засоби контролю і нагляду за засудженими: 99) має право використовувати аудіовізуальні, електронні й інші технічні засоби для попередження втеч та інших злочинів, порушень встановленого законодавством порядку відбування покарання, отримання необхідної інформації про поведінку засуджених
100)                 Оперативно-розшукова діяльність у виправних колоніях здійснюється: 100) оперативними підрозділами органів і установ виконання покарань
101)                 Поміщення засуджених чоловіків, які тримаються у виправних колоніях у дисциплінарний ізолятор в якості дисциплінарного стягнення застосовується: 101) на строк до чотирнадцяти діб
102)                 Поміщення засуджених жінок, які тримаються у виправних колоніях у дисциплінарний ізолятор в якості дисциплінарного стягнення застосовується: 102) на строк до десяти діб
103)                 Переведення засуджених, які тримаються у виправних колоніях до приміщення камерного типу в якості дисциплінарного стягнення застосовується: 103) на строк до трьох місяців
104)                 Засудженим, які тримаються в дисциплінарному ізоляторі, карцері або приміщенні камерного типу надається щоденна прогулянка тривалістю: 104) одна година
105)                 Засуджені, які досягли вісімнадцятирічного віку, переводяться із виховної колонії для дальшого відбування покарання до: 105) виправної колонії мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання
106)                 Засуджені, які досягли вісімнадцятирічного віку, можуть бути залишені у виховній колонії до закінчення строку покарання, але не довше ніж до досягнення ними: 106) двадцяти двох років
107)                 Нагляд за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням протягом іспитового строку, здійснюється: 107) уповноваженим органом з питань пробації
108)                 В яких установах не можуть триматись особи, щодо яких обрано як запобіжний захід тримання під вартою? 108) дисциплінарний батальйон
109)                 Наскільки обмежені права осіб, які тримаються під вартою: 109) вони мають права, встановлені законодавством для громадян України, з обмеженнями, що передбачені Законом України «Про попереднє ув’язнення» та іншими нормативно-правовими актами
110)                 Як має вчинити адміністрація місця попереднього ув’язнення з грошима, одержаними особою, взятою під варту, шляхом обману під час перебування в місцях попереднього ув’язнення: 110) передати в доход держави за мотивованою постановою начальника установи для попереднього ув’язнення, санкціонованою прокурором, копія якої приєднується до особової справи особи, яка тримається під вартою
111)                 Як має вчинити адміністрація місця попереднього ув’язнення з грошима, цінними речами та предметами, вилученими у особи при доставленні в місце попереднього ув’язнення? 111) гроші – зарахувати на особовий рахунок особи, а цінні речі і предмети здати на зберігання
112)                 Яким є граничний строк  тримання неповнолітнього у одиночній камері у разі наявності загрози його життю чи хвороби:  112) застосування цього заходу до неповнолітніх не допускається, а у разі виникнення загрози їх життю вони переводяться до іншої маломісної або загальної камери
113)                 Чи можуть надаватися ув’язненим, до  яких  застосовано тимчасовий чи екстрадиційний арешт, побачення із співробітниками  Управління Верховного  Комісара Організації Об’єднаних Націй у справах  біженців? 113) так, надаються адміністрацією місця попереднього ув’язнення без обмеження кількості та тривалості згідно з Угодою між Управлінням Верховного Комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців та Урядом України
114)                 Чи передбачається для осіб, узятих під варту вид стягнення – позачергове залучення до прибирання приміщення: 114) так, таке стягнення передбачене законом
115)                 Яким чином оподатковується прибуток, одержаний внаслідок використання  праці  ув’язнених? 115) взагалі не оподатковується
116)                 Чи може адміністрація місця попереднього ув’язнення притягнути особу до дисциплінарної відповідальності у разі відмови виходити на щоденну прогулянку: 116) ні, прогулянка – це право особи і ніхто не може примушуватись до неї
117)                 Яка норма площі в камері для однієї взятої під варту особи в установах попереднього ув’язнення: 117) не менше 2,5 квадратних метри
118)                 Яка норма площі в камері для вагітної жінки або жінки, яка має при собі дитину в установах попереднього ув’язнення: 118) не менше 4,5 квадратних метри
119)                 Яка кількість побачень особам, взятим під варту з захисником наодинці передбачена законом в установах попереднього ув’язнення: 119) особа взята під варту має право на побачення із захисником наодинці, без обмеження кількості побачень та їх тривалості, у вільний від виконання слідчих дій час
120)                 Підлягає перегляду кореспонденція, яку особи взяті під варту, адресують: 120) близьким родичам ув’язненого
121)                 Кореспонденція від особи взятої під варту на адресу Європейського суду з прав людини надсилається адміністрацією установи попереднього ув’язнення: 121) протягом доби з часу її подачі
122)                 Збитки за заподіяну шкоду, особами взятими під варту, під час перебування в установах попереднього ув’язнення відшкодовуються за: 122) постановою начальника місця попереднього ув’язнення з грошових сум, що є на особистому рахунку особи, яку тримають під вартою
123)                 Які з перелічених прав, що захищаються Конвенцією по захист прав людини і основоположних свобод, не підлягають жодним обмеженням і не допускають жодних винятків: 123) заборона катування
124)                 За яких умов відповідно до Закону України «Про попереднє ув’язнення» особу можуть тримати в одиночній камері: 124) у виняткових випадках, з метою збереження таємниці досудового розслідування, захисту ув’язнених від можливих посягань на їх життя чи запобігання вчиненню ними нового злочину, або за наявності на те медичних підстав за відповідним рішенням особи або органу, які здійснюють кримінальне провадження, чи начальника установи для попереднього ув’язнення, санкціонованим прокурором
125)                 Чи має право засуджений звертатися до Європейського суду з прав людини з приводу ненадання йому належної медичної допомоги під час відбування покарання в установах виконання покарань: 125) засуджений має право звертатися із пропозиціями, заявами і скаргами, у тому числі з приводу ненадання йому належної медичної допомоги, до Європейського суду з прав людини;
126)                 У яких камерах заборонено тримати неповнолітніх, які утримуються у місцях попереднього ув’язнення: 126) в одиночних
127)                 Яка тривалість щоденної прогулянки, визначена для неповнолітніх, які утримуються у місцях попереднього ув’язнення: 127) до двох годин
128)                 Неповнолітні, засуджені до позбавлення волі, утримуються: 128) у виховних колоніях
129)                 На яку кількість короткострокових побачень мають право неповнолітні, засуджені до арешту: 129) без обмежень
130)                 Які особливості при переміщенні засуджених до позбавлення волі неповнолітніх: 130) окремо від дорослих
131)                 Строк тримання під вартою обчислюється: 131) з моменту взяття під варту, а якщо взяттю під варту передувало затримання підозрюваного, обвинуваченого, – з моменту затримання
132)                 Яка мета попереднього ув’язнення: 132) запобігання можливому ухиленню особи, взятої під варту, від органів досудового розслідування та суду, перешкоджанню кримінальному провадженню або зайняттю злочинною діяльністю, а також забезпечення виконання вироку та видачі особи (екстрадиції) або її транзитного перевезення
133)                 Який максимальний строк адміністративного арешту: 133) п’ятнадцять діб
134)                 Рішення про примусове видворення іноземця або особи без громадянства приймає: 134) суд
135)                 У якій із запропонованих відповідей, згідно з нормами чинного Кримінального кодексу України зазначено випадки застосування судом примусових заходів медичного характеру до осіб: 135) які вчинили у стані неосудності суспільно небезпечні діяння
136)                 У якій із запропонованих відповідей згідно з нормами Закону України «Про психіатричну допомогу» зазначено підставу для госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги в примусовому порядку особи при встановлені у неї тяжкого психічного розладу? 136) якщо особа вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють собою безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих
137)                 Яка із запропонованих відповідей, згідно з нормами чинного Кримінального кодексу України не відноситься до видів примусових заходів медичного характеру: 137) поміщення особи, яка страждає на психічний розлад, до закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади
138)                 У якій із запропонованих відповідей, згідно з нормами чинного Кримінального кодексу України зазначено обов’язкові строки проведення комісією лікарів-психіатрів огляду осіб, до яких застосовані примусові заходи медичного характеру, для вирішення питання про наявність підстав для звернення до суду із заявою про припинення або про зміну застосування такого заходу: 138) не рідше одного разу на 6 місяців
139)                 У якій із запропонованих відповідей згідно з нормами чинного Кримінального кодексу України зазначено обов’язкові строки коли особи, до яких застосовані примусові заходи медичного характеру мають право звертатися до суду із заявою про зміну або припинення застосування примусових заходів медичного характеру незалежно від того, чи розглядалося судом це питання в зазначений період: 139) не частіше одного разу на 6 місяців
140)                 У якій із запропонованих відповідей, згідно з нормами Закону України «Про психіатричну допомогу» зазначено випадки при наявності яких судом вирішується питання щодо продовження, зміни або припинення застосування примусового заходу медичного характеру: 140) у разі такої зміни стану психічного здоров’я особи, за якої відпадає необхідність застосування раніше призначеного заходу та виникає необхідність у призначенні іншого примусового заходу медичного характеру чи якщо особа видужала
141)                 У якій із запропонованих відповідей, згідно з нормами чинного Закону України «Про психіатричну допомогу» зазначено права, які можуть бути обмеженні за рішенням лікаря психіатра під час перебування осіб у закладі з надання психіатричної допомоги, в інтересах захисту їх здоров’я чи безпеки: 141) приймати відвідувачів на одинці
142)                 У якій із запропонованих відповідей, згідно з нормами чинного Кримінального процесуального кодексу України зазначено граничний строк проведення стаціонарної судово-психіатричної експертизи: 142) не більше двох місяців
143)                 У якій із запропонованих відповідей, згідно з нормами чинного Закону України «Про психіатричну допомогу» зазначено порядок виписки з закладу з надання психіатричної допомоги особи, яка вчинила суспільно небезпечні діяння та щодо якої було застосовано примусові заходи медичного характеру: 143) за рішенням суду
144)                 У якій із запропонованих відповідей, згідно з нормами чинного Закону України «Про психіатричну допомогу» зазначено органи, які повинні вживати заходи щодо забезпечення схоронності залишеного без нагляду майна та житла особи, яка госпіталізується в примусовому порядку? 144) органи внутрішніх справ
145)                 У якій із запропонованих відповідей, згідно з нормами чинного Кримінального кодексу України зазначено рішення яке може прийняти суд у випадках якщо не буде визнано за необхідне застосування до психічно хворого примусових заходів медичного характеру, а також у разі припинення застосування таких заходів? 145) передати його на піклування родичам або опікунам з обов’язковим лікарським наглядом
146)                 Відповідно до Закону України «Про пробацію», однією із підстав для застосування пробації є: 146) обвинувальний вирок суду, яким особу засуджено до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт
147)                 Відповідно до Закону України «Про пробацію» видами пробації є: 147) досудова, наглядова, пенітенціарна
148)                 Який порядок виконання адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт? 148) Виконання стягнення у вигляді громадських робіт покладається на уповноважений орган з питань пробації.
149)                 Підставою для виконання стягнення у виді громадських робіт є: 149) Постанова суду, яка набрала законної сили
150)                 Стосовно яких осіб орган пробації під час наглядової пробації реалізовує пробаційні програми? 150) Звільнених від відбування покарання з випробуванням
151)                 Який порядок виконання покарань у виді громадських робіт 151) відбувається за місцем проживання засудженого
152)                 Погодження з яким органом є необхідною умовою для виїзду за межі України особи, яка відбуває покарання у виді виправних робіт? 152) з уповноваженим органом з питань пробації
153)                 Яким чином обчислюються строки виконання покарання у виді громадських робіт для неповнолітніх? 153) не більш як дві години на день, але не менше двадцяти п’яти годин на місяць
154)                 На кого покладено повноваження щодо виконання судових рішень про призначення покарання у виді штрафу? 154) уповноважений орган з питань пробації
155)                 Які обов’язки на власника підприємства, установи, організації за місцем роботи засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю покладені чинним законодавством? 155) не пізніше трьох днів після одержання копії судового рішення звільнити засудженого з посади, яку він обіймає, або від того виду професійної діяльності, права на який його позбавлено
156)                 На кого чинне законодавство покладає обов’язок надсилати подання до суду про умовно-дострокове звільнення засудженого від покарання у виді виправних робіт? 156) уповноважений орган з питань пробації
157)                 Який термін встановлює чинне законодавство особі, якій призначено покарання у виді штрафу, для його сплати та пред’явлення документа про сплату? 157) місяць
158)                 Яку періодичність передбачає Кримінально-виконавчий кодекс України, щодо інформування власником підприємства, установи, організації уповноваженого органу з питань пробації про кількість фактично відпрацьованих робочих днів засудженим до покарання у виді виправних робіт, розмір заробітної плати і утримань з неї. 158) щомісяця
159)                 Як виконується покарання у виді виправних робіт? 159) на підприємстві, установі, організації незалежно від форм власності за місцем роботи засудженого
160)                 Який строк встановлюється для приведення до виконання судового рішення про призначення громадських робіт як покарання з дня набрання законної сили або звернення його до виконання? 160) не пізніше десятиденного
161)                 Який строк встановлений для власника підприємства, установи, організації за місцем роботи засудженого до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю після отримання копії судового рішення для звільнення з його із займаної посади? 161) три дні
162)                 На кого покладено обов’язок роз’яснення порядку і умов відбування покарань у виді виправних робіт?  162) уповноважений орган з питань пробації
163)                 Який час зараховується у строк відбування покарання у виді виправних робіт? 163) перебування на обліку у державній службі зайнятості
164)                 На який орган покладений обов’язок контролю за правильністю і своєчасністю відрахувань із заробітку засуджених до виправних робіт? 164) уповноважений орган з питань пробації
165)                 Які дії повинен вчинити уповноважений орган з питань пробації у випадку, коли особа, після ухвалення судового рішення про засудження її до покарання у виді виправних робіт, стала непрацездатною? 165) вносить подання до суду про заміну виправних робіт штрафом
166)                 Яким чином обчислюються строки виконання покарання у виді громадських робіт для повнолітніх? 166) не більш як чотири години на день, але не менше двадцяти п’яти годин на місяць
167)                 З якого моменту починаються відрахування із заробітної плати особи підданої адміністративному стягненню у виді виправних робіт? 167) з наступного дня після надходження копії постанови суду та повідомлення на підприємство
168)                 Що із зазначеного не є підставою для застосування пробації: 168) виконавчий лист про примусове виконання рішення
169)                 Протягом якого часу уповноважений орган з питань пробації повинен розглянути заяву про погодження на виїзд з України осіб, засуджених до громадських робіт, виправних робіт: 169) протягом п’яти днів
170)                 Ким визначаються види безоплатних суспільно корисних робіт, які можуть виконувати засуджені до громадських робіт? 170) органи місцевого самоврядування
Оцінка