Тестові питання на знання Цивільного процесуального кодексу України

1)    Яким видом судового рішення вирішуються процедурні питання, пов’язані з рухом цивільної  справи в суді першої інстанції? 1) визнається нікчемною
2)    Які відомості позовної заяви  відповідно до Цивільного процесуального кодексу України НЕ відносяться до числа обов’язкових? 2) до вимоги про сплату заборгованості за договором оренди
3)    Що НЕ може бути видом забезпечення позову за Цивільним процесуальним кодексом України? 3) якщо пред’явленню позову перешкоджала надзвичайна або невідворотна за даних умов подія (непереборна сила)
4)    В який термін, відповідно до Цивільного процесуального кодексу України,  можна подати письмові зауваження на протокол судового засідання? 4) для відмови у позові
5)    В який термін можна подати письмові зауваження щодо технічного запису судового засідання, відповідно до Цивільного процесуального кодексу України? 5) виконання обов’язку щодо сплати аліментів
6)    Апеляційна скарга на рішення суду у цивільній справі подається протягом: 6) які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації
7)    Апеляційна скарга на ухвалу суду у цивільній справі подається протягом: 7) три роки
8)    Окремо від рішення суду у цивільній справі НЕ може бути оскаржена в апеляційному порядку ухвала суду першої інстанції щодо: 8) договори та інші правочини
9)    Який процесуальний документ складається  під час вчинення окремої процесуальної дії поза судовим засіданням, відповідно до Цивільного процесуального кодексу України? 9) у разі смерті відчужувача
10)                      В який термін особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відкликати її, відповідно до вимог Цивільного процесуального кодексу України? 10) без наміру створення правових наслідків
11)                      Протягом якого строку, відповідно до Цивільного процесуального кодексу України, прокурор може подати касаційну скаргу на рішення суду? 11) правочин вчинений з метою приховування іншого правочину
12)                      Що повинно бути зазначено у касаційній скарзі , відповідно до Цивільного процесуального кодексу України? 12) припинення юридичної особи, яка  видала довіреність
13)                      Які ухвали НЕ підлягають касаційному оскарженню згідно з Цивільним процесуальним кодексом України? 13) з моменту передання майна, якщо інше не встановлено зоконом або договором
14)                      Які судові рішення НЕ підлягають негайному виконанню, відповідно до вимог Цивільного процесуального кодексу України? 14) одностороннім
15)                      Яким правом наділений суд при проголошенні рішення, відповідно до Цивільного процесуального кодексу України? 15) оферта
16)                      За якими правилами розглядається заява про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи у випадках, встановлених законом? 16) у випадку реалізації предмета застави
17)                      За якими правилами розглядаються заяви про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави? 17) повне товариство
18)                      В якому випадку застосовується судом зустрічне забезпечення, відповідно до Цивільного процесуального кодексу України? 18) правління
19)                      Відповідно до норм Цивільного процесуального кодексу України заява про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи у випадках, встановлених законом, подається до суду: 19) право вимоги про відшкодування витрат
20)                      Який порядок розгляду справи судом про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, з метою охорони державних інтересів та національної безпеки передбачений нормами Цивільного процесуального кодексу України? 20) заклад
21)                      На якій стадії відповідач має право пред’явити зустрічний позов, відповідно до вимог Цивільного процесуального кодексу України? 21) на рухоме майно
22)                      Який строк НЕ може перевищувати відстрочення або розстрочення виконання судового рішення з дня його ухвалення, за положеннями Цивільного процесуального кодексу України? 22) до вимог, заявлених у зв’язку з недоліками проданого товару
23)                      Органи та інші особи, які відповідно до статті 56 Цивільного процесуального кодексу України звернулися до суду в інтересах інших осіб, НЕ мають права: 23) майно переходить у власність держави або знищується
24)                      Який наслідок тягне відмова позивача від цивільного позову, поданого прокурором в інтересах держави, відповідно до Цивільного процесуального кодексу України? 24) культурні цінності
25)                      Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України у разі відсутності органу, уповноваженого державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах, прокурор при зверненні до суду: 25) цінні папери
26)                      Які способи належать до способів забезпечення судом доказів в цивільному судочинстві? 26) зобов’язань щодо повернення рухомого майна
27)                      Які заходи відносяться до заходів процесуального примусу в цивільному судочинстві? 27) предмети, що відносяться до об’єктів культурної спадщини
28)                      Суд може вжити передбачені Цивільним процесуальним кодексом України заходи забезпечення позову: 28) компенсується за рахунок Державного бюджету України у випадках та порядку, передбачених законом
29)                      Протягом якого строку учасники справи мають право подати до суду апеляційної інстанції відзив у письмовій формі на апеляційну скаргу, відповідно до Цивільного процесуального кодексу України? 29) відповідає  самостійно на загальних підставах
30)                      На якій стадії позивач має право змінити предмет або підстави позову, відповідно до Цивільного процесуального кодексу України? 30) 10 років
31)                      В якому випадку, відповідно до Цивільного процесуального кодексу України, суддя відмовляє у відкритті провадження у справі? 31) 1 рік
32)                      На якій стадії, відповідно до Цивільного процесуального кодексу України, допускається об’єднання  декількох справ в одне провадження? 32) самостійно вчиняти дрібні побутові правочини
33)                      Підготовче засідання у цивільній справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження: 33) заборона вчиняти певні дії  у спосіб, що не встановлений договором або законом чи судом у визначених законом випадках
34)                      В якому випадку, відповідно до Цивільного процесуального кодексу України, суд має право на об’єднання в одне провадження? 34) відеограми
35)                      Що визнається підставою для відкладення розгляду справи в межах встановлених Цивільним процесуальним кодексом України строків? 35) гарантія
36)                      Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України у разі повторної неявки в судове засідання без поважних причин позивача, повідомленого належним чином, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, суд: 36) право вимоги, яка не має особистого характеру
37)                      Які наслідки тягне самовільне залишення відповідачем у цивільній справі зали судового засідання? 37) якщо об’єктом договору страхування є майно, яке підлягає конфіскації
38)                      Який максимальний строк суддя надає позивачу для усунення недоліків у разі залишення позовної заяви без руху, відповідно до Цивільного процесуального кодексу України? 38) визнання установника управління банкрутом
39)                      Згідно з нормами Цивільного процесуального кодексу України суд зобов’язаний зупинити провадження у справі у разі: 39) у випадку, якщо це не порушує права інших осіб
40)                      В якому випадку, згідно з нормами Цивільного процесуального кодексу України, суд своєю ухвалою закриває провадження у цивільній справі? 40) орган опіки та піклування
41)                      Які питання суд НЕ вирішує під час ухвалення рішення у цивільній справі суд згідно з нормами Цивільного процесуального кодексу України? 41) правління
42)                      На якому етапі може бути подано заяву про ухвалення додаткового рішення згідно з нормами Цивільного процесуального кодексу України? 42) рішення суду
43)                      Які справи суд розглядає в порядку окремого провадження, згідно з нормами Цивільного процесуального кодексу України? 43) наявність боргового документа у боржника
44)                      Справи у яких спорах розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження, згідно з нормами Цивільного процесуального кодексу України 44) спільно діяти без створення юридичної особи
45)                      Суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але згідно з нормами Цивільного процесуального кодексу України не більше: 45) кримінальне провадження щодо цієї фізичної особи закрито на підставі акту про помилування
46)                      Які положення щодо підготовчого засідання висуваються у випадку розгляду у суді цивільної справи у порядку спрощеного позовного провадження? 46) державою або органом місцевого самоврядування незалежно від вини цієї посадової або службової особи
47)                      Згідно з нормами Цивільного процесуального кодексу України при розгляді справи про усиновлення дитини НЕ є обов’язковою участь: 47) неустойка
48)                      Прийняттям якого процесуального документу закінчується перегляд судових рішень в апеляційному порядку, Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України? 48) відшкодовується нею на загальних підставах
49)                      Що визнається електронними доказами, відповідно до Цивільного процесуального кодексу України? 49) поряд з  боржником додаткову відповідальність несе й інша особа
50)                      Згідно з нормами Цивільного процесуального кодексу України строк дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною: 50) зобов’язана повернути його в натурі та відшкодувати шкоду незалежно від строку володіння та користування
51)                      Згідно з нормами Цивільного процесуального кодексу України скасування рішення суду про визнання фізичної особи недієздатною та поновлення її цивільної дієздатності НЕ може бути здійснено судом за заявою: 51) якщо визнаний судом недійсний правочин вчинено сторонами умисно з метою, що завідомо суперечить інтересам держави і суспільства
52)                      Згідно з нормами Цивільного процесуального кодексу України заява представника психіатричного закладу про госпіталізацію особи до психіатричного закладу у примусовому порядку подається до суду: 52) юридична особа має такі ж цивільні права та обов’язки, як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині
53)                      Яке рішення має прийняти суд у випадку, якщо особа, за заявою якої застосовані заходи забезпечення позову, не виконує вимоги суду щодо зустрічного забезпечення у визначений судом строк? 53) тільки у разі встановлення в  діях посадової особи  складу кримінального правопорушення за обвинувальним вироком суду щодо неї, який набрав законної сили
54)                      Згідно з нормами Цивільного процесуального кодексу України участь прокурора у розгляді судом справи за заявою про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку: 54) певний період у часі, зі спливом якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення
55)                      Якщо у справі про визнання особи недієздатною буде встановлено, що заявник діяв недобросовісно без достатньої для цього підстави, то суд згідно з нормами Цивільного процесуального кодексу України: 55) один раз на місяць
56)                      Ухвалюючи рішення про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи чи визнання фізичної особи недієздатною, суд згідно з нормами Цивільного процесуального кодексу України: 56) суд
57)                      На якому етапі сторони можуть укласти мирову угоду, відповідно до Цивільного процесуального кодексу України? 57) договір, в якому одна сторона – підприємець взяла на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться
58)                      Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України судовому розгляду в окремому провадженні не підлягають справи про встановлення факту: 58) якщо шкода була завдана працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов’язків
59)                      Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України незалежно від поважності причини пропуску строку на апеляційне оскарження апеляційний суд відмовляє у відкритті апеляційного провадження у разі, якщо апеляційна скарга подана після спливу: 59) право на отримання земельної ділянки
60)                      За результатами розгляду апеляційної скарги суд апеляційної інстанції у цивільних справах НЕ має права: 60) відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини
61)                      Згідно з нормами Цивільного процесуального кодексу України під час розгляду цивільної справи в касаційному порядку суд може: 61) рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід
62)                      Що НЕ є підставою для перегляду рішення суду у цивільному судочинстві за нововиявленими обставинами? 62) внаслідок смерті особи або оголошення її померлою
63)                      Що є підставою для перегляду рішення у цивільній справі в зв’язку з нововиявленими обставинами,  відповідно до Цивільного процесуального кодексу України? 63) усім своїм майном, крім майна, на яке згідно із законом не може бути звернено стягнення
64)                      Що НЕ є підставою для обов’язкового зупинення провадження у цивільній справі, згідно з нормами Цивільного процесуального кодексу України? 64) визначення обсягу прав щодо користування чужим майном
65)                      На якому етапі, відповідно до Цивільного процесуального кодексу України, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб повинні подати до суду докази? 65) позов про витребування майна з чужого незаконного володіння
66)                      Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України особа, яка не брала участі у справі, якщо суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, має право подати касаційну скаргу на судове рішення: 66) право  забудови земельної ділянки
67)                      В якому разі може бути видано судовий наказ при заявлені вимоги, відповідно до Цивільного процесуального кодексу України? 67) інші умови не визнаються недійсними, якщо можна припустити, що правочин був би вчинений і без включення до нього недійсної частини
68)                      Яким чином проводиться видача судового наказу, відповідно до Цивільного процесуального кодексу України? 68) договір передання майна підопічному у власність за договором дарування
69)                      Що НЕ може виступати доказами у цивільній справі? 69) усім належним їй майном
70)                      Що віднесено до заяв по суті справи у цивільному судочинстві? 70) переходить право власності, право користування на земельну ділянку, на якій вони розміщені
71)                      Що підлягає касаційному оскарженню згідно Цивільного процесуального кодексу України? 71) нотаріус, а в населених пунктах, де немає нотаріуса, – відповідний орган місцевого самоврядування
72)                      Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України спори між судами про підсудність: 72) на вимогу про визнання недійсним правочину, предметом якого є відчуження гуртожитку як об’єкта нерухомого майна та/або його частини, на який поширюється дія Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»
73)                      Які обов’язки покладаються на учасників справи. відповідно до Цивільного процесуального кодексу України? 73) якщо  це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності
74)                      Яке рішення має прийняти суд до закінчення підготовчого провадження, а у разі розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження – до початку першого судового засідання, якщо цивільний позов подано не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом? 74) якщо майно було продане у порядку, встановленому для виконання судових рішень