Тестові питання на знання ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

1) В якому значенні у Законі України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» вживається термін «активи»? Оберіть найбільш точну відповідь:

1) кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні

2) У якому значенні в Законі України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» вживається термін «виявлення активів»?

2) діяльність із встановлення факту існування активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні

3) Якe визначення терміну «розшук активів» вживається у Законі України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»?

3) діяльність із визначення місцезнаходження активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні

4) Що НЕ включає в себе управління активами відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»?

4) забезпечення пропорційного розподілу активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, між відповідними державними органами

5) Який статус Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в системі органів виконавчої влади?

5) Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом

6) Якому органу підзвітне Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів?

6) Верховній Раді України

7) Якому органу підконтрольне Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів?

7) Кабінету Міністрів України

8) Яким органом утворюється Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів?

8) Кабінетом Міністрів України

9) Хто представляє питання діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у Кабінеті Міністрів України?

9) Голова Національного агентства

10) В якій частині Закон України «Про центральні органи виконавчої влади», інші закони, що регулюють діяльність органів виконавчої влади, а також Закон України «Про державну службу» застосовуються до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та його працівників?

10) у частині, що не суперечить Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

11) Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів складається з:

11) центрального апарату і територіальних управлінь

12) Який досвід роботи на керівних посадах в органах влади, органах місцевого самоврядування, юридичних особах в Україні або за кордоном чи у міжнародних організаціях повинен мати Голова Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів?

12) не менше трьох років

13) Яка обставина НЕ перешкоджає призначенню на посаду Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів?

13) непроживання в Україні протягом десяти останніх перед днем призначення років

14) Повноваження Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів припиняються Кабінетом Міністрів України достроково у разі досягнення віку:

14) шістдесяти п’яти років

15) Повноваження Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів припиняються Кабінетом Міністрів України достроково у разі наявності заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за:

15) дванадцять місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання

16) Повноваження Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, строк повноважень якого закінчився, за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює один із його заступників, але не більше:

16) 60 днів з дня закінчення строку повноважень Голови Національного агентства

17) Скільки осіб, визначених Генеральним прокурором, входить до складу Конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів?

17) одна особа

18) У який строк Кабінетом Міністрів України затверджується склад конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів?

18) не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання інформації про кандидатів до складу конкурсної комісії від усіх суб’єктів, які беруть участь у її формуванні

19) Конкурсна комісія з відбору кандидата на посаду Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів є повноважною:

19) за умови участі в її засіданні не менше шести членів

20) Ким, відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», забезпечується робота конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду Голови Національного агентства?

20) Секретаріатом Кабінету Міністрів України

21) На яких підставах Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів витребовує та безоплатно одержує від державних органів, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання обов’язків Національного агентства?

21) за рішенням Голови Національного агентства або його заступника

22) Зі скількох осіб складається комісія із зовнішнього контролю діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів?

22) з трьох осіб

23) Ким визначається склад комісії із зовнішнього контролю діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів?

23) Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України

24) Ким, відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», проводиться зовнішній аудит діяльності Національного агентства?

24) Виключно міжнародною або національною аудиторською компанією, яка є визнаною та має високу ділову репутацію на відповідному ринку України

25) Яка періодичність зовнішнього аудиту діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів встановлена Законом?

25) щороку

26) Зі скількох осіб складається Громадська рада при Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів?

26) з дев’яти осіб

27) Хто є головним розпорядником коштів Державного бюджету України, що виділяються на фінансування Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів?

27) Національне агентство

28) Що є підставою вжиття Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, заходів до виявлення та розшуку активів?

28) звернення органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури, судів

29) В якій організації, відповідно до Закону, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів представляє Україну?

29) Камденська міжвідомча мережа з питань повернення активів (САRIN)

30) У який строк Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів забезпечує виконання звернень органів досудового розслідування, прокуратури та судів щодо виявлення, розшуку активів та надає відповідь?

30) у найкоротший можливий строк, але не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня надходження звернення, або в інший більш тривалий строк, зазначений у ньому

31) За яким принципом може здійснюватись міжнародне співробітництво у сфері виявлення та розшуку активів, відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»?

31) взаємності

32) За якої умови здійснюється надання Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відповідному органу іноземної держави інформації з обмеженим доступом? Оберіть найбільш точну відповідь:

32) за умови забезпечення органом іноземної держави тотожного діючому в Україні національного режиму її захисту та використання виключно для цілей кримінального судочинства

33) За яких умов інформація, отримана Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від відповідних органів іноземної держави, може бути надана на запит відповідному органу третьої держави?

33) лише за погодженням з органами іноземної держави, яка надала таку інформацію

34) У який строк (з моменту надіслання електронною поштою, факсимільним або іншим засобом зв’язку до відповідного органу іноземної держави) надсилається поштою оригінал запиту щодо міжнародного співробітництва у сфері виявлення та розшуку активів, якщо цього потребує відповідний орган іноземної держави?

34) не пізніше трьох днів

35) За яких умов Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів приймає до розгляду та виконує запит, що надійшов від відповідного органу іноземної держави електронним, факсимільним або іншим засобом зв’язку?

35) якщо це передбачено міжнародними договорами України або здійснюється на основі принципу взаємності

36) Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів НЕ може відмовити у виконанні запиту щодо міжнародного співробітництва у сфері виявлення та розшуку активів у разі, якщо?

36) виконання запиту потребує більш тривалого строку, ніж зазначений в зверненні, а відстрочення виконання не забезпечить досягнення мети запиту

37) Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, сума або вартість яких дорівнює або перевищує:

37) 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року

38) Активи, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, приймаються Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління на підставі:

38) ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів

39) Перед яким органом відповідальне Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів?

39) Кабінетом Міністрів України

40) У разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, у який строк Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів надсилає інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень?

40) того самого дня

41) На яких умовах визначається розмір процентів відсоткової ставки за користування банками коштами або металами на депозитних рахунках Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів?

41) визначається договором на рівні не нижче облікової ставки Національного банку України або процентної ставки банку за такий вид послуг для третіх осіб (для іншого банку)

42) У який строк, у разі надходження судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт грошових коштів, розміщених на рахунках Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Національне агентство перераховує відповідні кошти та нараховані за ними проценти на рахунок їх законного власника?

42) протягом трьох робочих днів з дня надання законним власником інформації про реквізити рахунка

43) У який спосіб Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів здійснюється управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами?

43) шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління

44) Яким законодавством встановлюється порядок оцінки активів, прийнятих в управління Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів?

44) законодавством про державні (публічні) закупівлі

45) На яких умовах здійснюється управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»?

45) на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості

46) З якою періодичністю Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів здійснює перевірку ефективності управління арештованими активами, переданими ним в управління?

46) не рідше одного разу на місяць

47) Яким органом визначається Порядок здійснення контролю за ефективністю управління активами?

47) Кабінетом Міністрів України

48) Хто інформує Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів про судові рішення про конфіскацію у кримінальних провадженнях, у яких воно здійснювало управління активами?

48) прокурор

49) За погодженням з яким органом (уповноваженою особою) Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, самостійно забезпечує виконання судового рішення про конфіскацію активів, що перебувають в його управлінні, вартістю понад 10 тисяч розмірів мінімальних заробітних плат?

49) з міжвідомчою комісією з питань реалізації активів

50) Куди перераховуються надходження від здійснюваного Національним агентством  України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, управління активами?

50) до державного бюджету

51) Який орган формує та веде Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні?

51) Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

52) Яким органом затверджуються Положення про Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, порядок його формування та ведення?

52) Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

53) У який термін Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, подається інформація, що підлягає внесенню до Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні?

53) не пізніше наступного робочого дня після виникнення підстави подання такої інформації