Закон України «Про державну службу»

1. У якій формі оформлюється наказ (розпорядження) керівника для виконання державним службовцем?
2. Яким може бути доручення керівника для виконання державним службовцем?
3. Якщо державний службовець отримав наказ (розпорядження), доручення від керівника вищого рівня, він зобов’язаний повідомити про це:
4. Хто НЕ має права скасувати наказ (розпорядження), доручення, яке видав керівник державного службовця?
5. Які дії має вчинити державний службовець у разі виникнення у нього сумніву щодо законності виданого керівником наказу (розпорядження), доручення?
6. Які дії повинен вчинити керівник отримавши вимогу державного службовця про надання письмового підтвердження наказу (розпорядження), доручення?
7. Який строк надається керівнику для письмового підтвердження або скасування наказу (розпорядження), доручення у випадку отримання такої вимоги від державного службовця?
8. Які наступають наслідки у разі неотримання державним службовцем на свою вимогу від керівника письмового підтвердження наказу (розпорядження), доручення?
9. Чиї доручення не зобов’язаний виконувати державний службовець під час виконання своїх обов’язків?
10. Що може зробити державний службовець у разі порушення наданих Законом України «Про державну службу» прав або виникнення перешкод у реалізації таких прав?
11. Які дії повинен вчинити керівник державної служби отримавши від державного службовця скаргу щодо порушення його прав на державну службу або перешкод у їх реалізації?
12. Який строк передбачено у Законі України «Про державну службу» для подачі державним службовцем скарги керівнику державної служби у разі порушення наданих йому прав або виникнення перешкод у реалізації таких прав?
13. Керівник державної служби на вимогу державного службовця для перевірки викладених у скарзі фактів утворює комісію у складі не менше:
14. Який строк передбачено у Законі України «Про державну службу» для надання керівником державної служби обґрунтованої письмової відповіді (рішення) на скаргу державного службовця про порушення його прав або перешкод у їх реалізації?
15. До складу комісії, утвореної керівником державної служби на вимогу державного службовця для перевірки викладених у його скарзі фактів порушення його прав або перешкод у їх реалізації НЕ включаються:
16. Керівник державної служби несе відповідальність за:
17. Відповідно до статті 63 Закону України «Про державну службу», керівник державної служби здійснює повноваження щодо:
18. З метою забезпечення належного рівня службової дисципліни керівник державної служби зобов’язаний:
19. Керівник державної служби зобов’язаний здійснювати контроль за:
20. Керівник державної служби в місцевій прокуратурі зобов’язаний створювати умови для:
21. З метою забезпечення належного рівня службової дисципліни керівник державної служби зобов’язаний:
22. Під час оцінювання результатів службової діяльності державних службовців керівник державної служби зобов’язаний забезпечувати:
23. Керівник державної служби зобов’язаний підтримувати:
24. Керівник державної служби зобов’язаний вживати заходів для додержання державними службовцями:
25. На що має право безпосередній керівник державного службовця стосовно притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку:
26. За вчинення дисциплінарного проступку державним службовцем, безпосередній керівник державного службовця має право вносити клопотання керівнику державної служби про:
27. Керівник державної служби, який в установленому порядку Законом України «Про державну службу» несе відповідальність згідно із Законом в тому випадку, якщо:
28. Відповідно до правил внутрішнього службового розпорядку державного органу керівник державної служби:
29. Які повноваження керівника державної служби в державному органі?
30. Керівник державної служби забезпечує оприлюднення інформації про вакантну посаду державної служби та оголошення проведення конкурсу в строк:
31. З метою забезпечення належного рівня службової дисципліни керівник державної служби зобов’язаний:
32. Відповідно до Закону України «Про державну службу» керівник державної служби присвоює ранги:

Оцінка