КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

1. Кримінальне провадження згідно з правилами Кримінального процесуального кодексу України здійснюється щодо будь-якої особи, крім:
2. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики:
3. Чи можливе застосування норм Кримінального процесуального кодексу України, які суперечать положенням міжнародного договору України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України?
4. Втручання у таємницю спілкування можливе лише на підставі рішення:
5. Нормативний зміст якої засади визначає таке положення: «Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом»?
6. Обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення в суді НЕ може підтримувати:
7. У випадку, коли судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення проголошується:
8. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує:
9. Кримінальне провадження здійснюється:
10. Особа повідомляється про підозру у вчиненні кримінального правопорушення:
11. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого:
12. Прокурор, здійснюючи процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, уповноважений починати досудове розслідування у випадках:
13. Прокурор, здійснюючи процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам:
14. Прокурор, здійснюючи процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, уповноважений скасовувати постанови слідчих у випадках:
15. Чи уповноважений прокурор, здійснюючи процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, відсторонювати слідчого від проведення досудового розслідування?
16. Прокурор, здійснюючи процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, уповноважений повідомляти особі про підозру:
17. Право на подання апеляційної скарги незалежно від участі в судовому провадженні має:
18. Право на подання касаційної скарги незалежно від участі в судовому провадженні має:
19. Обвинуваченим є особа:
20. Захисником у кримінальному провадженні може бути:
21. В яких випадках забезпечується обов’язкова участь захисника у кримінальному провадженні?
22. Права та обов’язки цивільного позивача у кримінальному провадженні виникають з моменту:
23. З якими матеріалами кримінального провадження має право знайомитися експерт під час проведення експертизи?
24. Експерт у кримінальному провадженні може відмовитися від давання висновку:
25. Коли може бути заявлена заява про відвід прокурора?
26. У кримінальному провадженні доказ визнається належним, якщо він:
27. У кримінальному провадженні доказ визнається допустимим, якщо він:
28. У разі відсутності даних щодо очевидної недопустимості доказів у кримінальному провадженні суд вирішує питання допустимості доказів:
29. Обов’язок доказування розміру процесуальних витрат у кримінальному провадженні покладається:
30. У кримінальному провадженні сторона захисту НЕ уповноважена здійснювати збирання доказів шляхом:
31. Оцінку доказів у кримінальному проваджені НЕ наділений повноваженнями здійснювати:
32. Який із доказів у кримінальному провадженні має наперед встановлену силу?
33. Зобов’язаними давати показання слідчому, прокурору, слідчому судді та суду в установленому у Кримінальному процесуальному кодексі України порядку є такі учасники кримінального провадження:
34. У кримінальному провадженні НЕ є джерелом доказів:
35. Показання з чужих слів НЕ можуть бути визнані судом допустимим доказом, якщо:
36. Процесуальні дії під час кримінального провадження можуть фіксуватися:
37. До суб’єктів, які уповноважені пред’являти позов у кримінальному провадженні, НЕ належить:
38. Яке рішення приймає суд у разі встановлення відсутності події кримінального правопорушення?

39. Під час досудового розслідування рішення про здійснення приводу приймається слідчим суддею за клопотанням:
40. Під час досудового розслідування клопотання прокурора про здійснення приводу розглядається слідчим суддею не пізніше:
41. Під час досудового розслідування клопотання слідчого, прокурора про накладення грошового стягнення на особу розглядається слідчим суддею не пізніше:
42. У разі тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов’язаний звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням не пізніше:
43. Якщо клопотання слідчого, прокурора про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом подане без додержання вимог закону, слідчий суддя:
44. Хто з учасників кримінального провадження вправі звернутися до слідчого судді із клопотанням про продовження строку тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом:
45. Клопотання про відсторонення особи від посади у кримінальному провадженні розглядається слідчим суддею, судом не пізніше:
46. Факт передання слідчому прокурору або іншій уповноваженій службовій особі тимчасово вилученого майна засвідчується:
47. Клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше:
48. Прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо:
49. Протягом якого часу прокурором виконується ухвала про арешт майна у кримінальному провадженні?
50. Запобіжні заходи у вигляді особистого зобов’язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні:
51. Якщо справа перебуває у провадженні суду, то контроль за виконанням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання здійснює:
52. Під час обрання запобіжного заходу у вигляді особистої поруки кількість поручителів визначає:
53. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати:
54. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений в межах строку досудового розслідування за клопотанням:
55. Предметом застави можуть бути:
56. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України застава не може бути внесена:
57. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України розмір застави визначається:
58. Протягом якого часу з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, зобов’язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду?
59. Під час досудового розслідування питання про звернення застави в дохід держави вирішується слідчим суддею за клопотанням:
60. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований до:
61. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено основне покарання у вигляді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України, буде доведено, що:
62. Клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом не пізніше:
63. Чи може слідчий суддя за власною ініціативою заслухати свідка під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою?
64. Чи може слідчий суддя під час вирішення питання про застосування запобіжного заходу застосувати більш тяжкий запобіжний захід до підозрюваного?
65. Хто відповідно до Кримінального процесуального кодексу України зобов’язаний надати доступ до речей і документів, отриманих внаслідок здійснення тимчасового доступу до них під час судового провадження?
66. У разі необхідності зміни обсягу обвинувачення під час судового розгляду кримінального провадження прокурор має право:
67. Підставою для зміни обвинувачення в суді є:
68. Підставою для висунення додаткового обвинувачення в суді є:
69. Підставою для відмови від підтримання обвинувачення в суді є:
70. Після відмови прокурора від підтримання обвинувачення, у випадку підтримання обвинувачення потерпілим особисто, кримінальне провадження набуває статусу:
71. Якщо прокурор вищого рівня відмовляє у погодженні обвинувального акта із зміненим обвинуваченням, то він:
72. Під час здійснення спеціального судового провадження у кримінальному провадженні досліджуються:
73. Першим обвинуваченого під час судового розгляду кримінального провадження допитує:
74. Свідка захисту під час судового розгляду кримінального провадження першим допитує:
75. У кримінальному провадженні учасники судового провадження не мають права в судових дебатах посилатися на докази, які:
76. Суд надає обвинуваченому останнє слово:
77. Копія вироку вручається обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, та прокурору:
78. Якщо обвинувачений тримається під вартою, суд НЕ звільняє його з-під варти в залі судового засідання у разі:
79. Коли особа, яка подала апеляційну скаргу у кримінальному провадженні, має право відмовитись від неї?
80. Внесення до апеляційної скарги змін, які тягнуть за собою погіршення становища обвинуваченого, за межами строків на апеляційне оскарження допускається у випадку:
81. Касаційна скарга у кримінальному провадженні подається:
82. Упродовж якого часу з дня проголошення судового рішення судом апеляційної інстанції може бути подана касаційна скарга у кримінальному провадженні?
83. Чи має право суд касаційної інстанції у кримінальному провадженні досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в оскарженому судовому рішенні, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу?
84. Суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги у кримінальному провадженні НЕ має права:
85. Який з перерахованих пунктів НЕ є підставою для скасування або зміни судового рішення у кримінальному провадженні судом касаційної інстанції?
86. У кримінальному провадженні вказівки суду, який розглянув справу в касаційному порядку, для суду першої чи апеляційної інстанції при новому розгляді є:
87. Нововиявленими обставинами у кримінальному провадженні визнаються:
88. У кримінальному провадженні НЕ може бути укладена:
89. Повторне звернення з угодою в одному кримінальному провадженні:
90. Хто має право звернутися до суду, який затвердив угоду про визнання винуватості, з клопотанням про скасування вироку у разі її невиконання?
91. Для скасування вироку, яким затверджена угода про визнання винуватості, довести суду, що засуджений не виконав умови угоди, має:
92. У кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру участь захисника є:
93. У кримінальному провадженні, яке містить відомості, що становлять державну таємницю, без оформлення відповідного допуску до державної таємниці, може брати участь лише:
94. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України запитуючою стороною у міжнародному співробітництві є:
95. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України запитуваною стороною у міжнародному співробітництві є:
96. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України уповноваженим (центральним) органом у міжнародному співробітництві є:
97. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України компетентним органом у міжнародному співробітництві є:
98. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України екстрадиційний арешт – це:
99. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий арешт – це:
100. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України метою тимчасової видачі є:

5/5 - (1 vote)