«Кримінально-виконавче право»

Тест 1. Що не відноситься до основних обов’язків суб’єктів пробації:
Тест 2. Під час здійснення нагляду персонал органу пробації не має права:
Тест 3. Нагляд за додержанням законів органом пробації здійснюється:
Тест 4. Не є суб’єктами пробації:
Тест 5. До завдання пробації не відноситься:
Тест 6. Порядок здійснення нагляду та проведення соціально-виховної роботи із засудженими затверджується:
Тест 7. Орган пробації спільно з державними органами та органами місцевого самоврядування не надаються сприяння засудженим, які готуються до звільнення, у:
Тест 8. Чи встановлені особливості пробації щодо неповнолітніх?
Тест 9. Досудова доповідь про обвинуваченого неповнолітнього додатково повинна містити:
Тест 10. Порядок взаємодії органу пробації та державних органів під час здійснення заходів пенітенціарної пробації затверджується:
Тест 11. Відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України дія кримінально-виконавчого законодавства у часі, порядок і умови виконання та відбування покарань визначаються та забезпечуються відповідно до законодавства, яке діє:
Тест 12. Який вид покарання виконують арештні доми?
Тест 13. Невиконання засудженими своїх обов’язків і встановлених законодавством вимог адміністрації органів і установ виконання покарань тягне за собою:
Тест 14. Виховні колонії виконують покарання у виді позбавлення волі на певний строк стосовно засуджених, які досягли вісімнадцятирічного віку до досягнення ними:
Тест 15. Про прибуття засудженого до місця відбування покарання адміністрація органу чи установи виконання покарань, командування дисциплінарного батальйону, військової частини чи начальник гарнізону зобов’язані повідомити одного із членів сім’ї або близьких родичів за вибором засудженого протягом:
Тест 16. У разі несплати засудженим чергового платежу під час призначення штрафу з розстрочкою виплати суд через місяць після закінчення строку виплати чергового платежу за поданням кримінально-виконавчої інспекції замінює несплачену суму штрафу:
Тест 17. Виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, призначеного як основне покарання, а також як додаткове до основних покарань, покладається на:
Тест 18. Надання засудженому щорічної відпустки за основним місцем роботи:

Тест 19. Час відбування засудженим покарання у виді виправних робіт:
Тест 20. До яких робіт засуджені до обмеження волі не можуть залучатися без оплати праці?
Тест 21. Заходи заохочення, що не можуть бути застосовані до засуджених військовослужбовців:
Тест 22. Вид колонії, в якій засуджені до позбавлення волі відбувають покарання, визначається :
Тест 23. Не тримаються ізольовано від інших засуджених:
Тест 24. Зміна умов тримання в межах однієї колонії здійснюється за клопотанням:
Тест 25. Питання про конфіскацію заборонених до зберігання речей та предметів або про передачу їх на зберігання до звільнення засудженого приймається:
Тест 26. До мети оперативно-розшукової діяльності в колоніях не відноситься:
Тест 27. Про запровадження режиму особливих умов в установах виконання покарань невідкладно інформується:
Тест 29. Засуджені, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, не мають право в порядку, встановленому КВК України і нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України:
Тест 30. Засудженим не забороняється:
Тест 31. Побачення з адвокатом або іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, іншого відповідного документа, а також документів, що посвідчують їх особу надається:
Тест 32. Норма жилої площі на одного засудженого не може бути менш як:
Тест 33. Примусове годування засудженого, який заявив про відмову від прийняття їжі, може бути застосовано:
Тест 34. У виправних колоніях на особовий рахунок засуджених, які залучаються до суспільно корисної оплачуваної праці, зараховується незалежно від усіх відрахувань:
Тест 35. Поміщення засудженого до приміщення камерного типу (одиночної камери) проводиться за:
Тест 36. Матеріальні збитки, заподіяні державі засудженими під час відбування покарання, стягуються з їхнього заробітку за рішенням:
Тест 37. Засуджений визнається таким, що не має стягнення якщо він не буде підданий новому стягненню протягом:
Тест 38. Іноземних громадян і осіб без громадянства тримають в установах попереднього увязнення:
Тест 39. Взяті під варту жінки вправі мати при собі дітей віком:

Тест 40. Перелік продуктів харчування і предметів першої необхідності,
які забороняється передавати особам, взятим під варту,
встановлюється:
Тест 41. Норма площі в камері установи попереднього увязнення для однієї взятої під варту вагітної жінки або жінки, яка має при собі дитину, не може бути меншою:
Тест 42. Медичне обслуговування, а також лікувально-профілактична і протиепідемічна робота в місцях попереднього ув’язнення організуються і проводяться:
Тест 43. Побачення з родичами або іншими особами може надавати взятим під варту адміністрація місця попереднього ув’язнення лише з
письмового дозволу:
Тест 44. Особа, взята під варту, має право на побачення з захисником:
Тест 45. Скарги на дії та рішення прокурора надсилаються адміністрацією місця попереднього ув’язнення прокуророві вищого рівня не пізніше:
Тест 46. Заяви осіб з питань оскарження в судовому порядку рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, а також оскарження ухвал
слідчого судді про обрання запобіжного заходу у виді тримання під
вартою або продовження строків тримання під вартою надсилаються
адміністрацією місця попереднього ув’язнення до визначеного
законом суду:
Тест 47. Накладене в установі попереднього ув’язнення стягнення виконується:
Тест 50. Дострокове звільнення від відбування покарання проводиться: