ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАПИТАНЬ ДЛЯ КАНДИДАТІВ НА ПОСАДИ ПРОКУРОРІВ З ПИТАНЬ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖЕННЯМ ЗАКОНІВ ПРИ ВИКОНАННІ СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ

Тест 1. Відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України дія кримінально-виконавчого законодавства у часі, порядок і умови виконання та відбування покарань визначаються та забезпечуються відповідно до законодавства, яке діє:
Тест 2. До числа основних засобів виправлення і ресоціалізації засуджених не належить:
Тест 3. Що з наведеного не є підставою для виконання і відбування покарання?
Тест 4. Чи можуть бути піддані засуджені медичним або іншим подібним дослідженням?
Тест 5. До якої категорії засуджених, що подали заяву про застосування до них заходів безпеки, може запроваджуватись ізольоване тримання?
Тест 6. Як тлумачиться термін «ресоціалізація» відповідно до положень Кримінально-виконавчого кодексу України?
Тест 7. Якою має бути встановлена для засуджених тривалість робочого дня?
Тест 8. В якому обсязі засуджені мають право на охорону здоров`я:
Тест 9. Хто із посадових осіб установи виконання покарань несе персональну відповідальність за розміщення засуджених, що прибули до установи?
Тест 10. Які з перелічених суб’єктів не відносяться до числа органів виконання покарань?
Тест 11. Виправні колонії поділяються на колонії:
Тест 12. Який вид покарання виконують арештні доми?
Тест 13. Кого зобов’язана повідомити про прибуття засудженого до місця відбування покарання адміністрація установи виконання покарань?
Тест 14. Покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу виконують:
Тест 15. Покарання у виді штрафу, як основне покарання, що призначене без розстрочки виплати, виконується засудженим протягом:
Тест 16. Виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю покладається на:
Тест 17. Уповноважений орган з питань пробації при виконанні покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю не має права:
Тест 18. Власник підприємства, установи, організації за місцем роботи засудженого зобов’язаний після одержання копії вироку суду звільнити засудженого від того виду професійної діяльності, права на яку він позбавлений, та внести відповідний запис до його трудової книжки не пізніше:
Тест 19. Органи, які мають право анулювати дозвіл на заняття певними видами діяльності, після виконання вироку суду зобов’язані повідомити:
Тест 20. Кримінальне покарання у виді громадських робіт відбувається:
Тест 21. Громадські роботи полягають у виконанні засудженим у вільний від основної роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають:
Тест 22. Контроль за виконанням покарання у виді громадських робіт покладається на:
Тест 23. Строк покарання у виді громадських робіт обчислюється в:
Тест 24. Покарання у виді виправних робіт відбувається:
Тест 25. Контроль за виконанням покарання у виді виправних робіт покладається на:
Тест 26. Строк покарання у виді виправних робіт обчислюється:
Тест 28. Виконання покарання у виді конфіскації майна як додаткового покарання здійснюється:
Тест 29. При виконанні додаткового покарання у виді конфіскації майна не підлягає конфіскації:
Тест 30. На засуджених до арешту поширюються права, обов’язки, заборони і обмеження, встановлені кримінально-виконавчим законодавством для осіб, які відбувають покарання у виді:
Тест 31. Повнолітнім засудженим до арешту надається прогулянка тривалістю:
Тест 32. Засуджені до арешту можуть залучатися до робіт:
Тест 33. За сумлінну поведінку до осіб, засуджених до арешту, можуть застосовуватися заходи заохочення:
Тест 34. За порушення порядку відбування покарання у виді арешту до засудженого можуть застосовуватися заходи стягнення у виді:
Тест 35. Строк покарання у виді обмеження волі обчислюється:
Тест 36. Новоприбулі до виправного центру засуджені тримаються в окремих приміщеннях, де проходять медичне обстеження, а також первинне психолого-педагогічне та вивчення протягом:
Тест 37. Засуджені до покарання у виді обмеження волі, які не порушують встановленого порядку виконання покарань і мають сім`ї, можуть за постановою начальника виправного центру проживати за межами гуртожитку із своїми сім’ями після відбуття:
Тест 38. Засудженим, що відбувають покарання у виді обмеження волі, незалежно від усіх відрахувань належить виплачувати не менш як:
Тест 39. Які заходи стягнення не застосовуються до осіб, засуджених до обмеження волі:
Тест 40. Накладене стягнення до осіб, що відбувають покарання у виді обмеження волі, звертається до виконання, як правило, негайно, але не пізніше:
Тест 41. За Кримінально-виконавчим кодексом України вид колонії, в якій засуджені до позбавлення волі відбувають покарання, визначається:
Тест 42. Направлення із слідчих ізоляторів засуджених до позбавлення волі для відбування покарання здійснюється:
Тест 43. У слідчому ізоляторі для роботи з господарською обслуговування можуть бути залишені:
Тест 44. Відповідно до Інструкції з організації діяльності чергової служби органів (підрозділів) Національної поліції України» у кожному територіальному підрозділі поліції обладнується не менше:
Тест 46. Примусове переривання сну засуджених у нічний час не дозволено у випадках:
Тест 47. У виправних колоніях для тримання засуджених жінок не створюється:
Тест 48. Засуджені переводяться з приміщень камерного типу в звичайні жилі приміщення колонії максимального рівня безпеки або колонію середнього рівня безпеки – після фактичного відбуття:
Тест 49. Засуджені до позбавлення волі мають право на побачення:
Тест 50. Норма жилої площі на одного засудженого до позбавлення волі не може бути:
Тест 51. Поміщення засуджених до позбавлення волі чоловіків у дисциплінарний ізолятор з виведенням або без виведення на роботу чи навчання в якості дисциплінарного стягнення застосовується:
Тест 52. У виправних колоніях на особовий рахунок засуджених, які залучаються до суспільно корисної оплачуваної праці, зараховується незалежно від усіх відрахувань не менш як:
Тест 53. Переведення засуджених, які тримаються в колоніях середнього і максимального рівня безпеки, до приміщення камерного типу (одиночної камери) в якості дисциплінарного стягнення застосовується:
Тест 54. Засудженим, які тримаються в дисциплінарному ізоляторі, карцері або приміщенні камерного типу (одиночній камері), надається щоденна прогулянка тривалістю:
Тест 55. Засуджені, які досягли вісімнадцятирічного віку, переводяться із виховної колонії для дальшого відбування покарання до:
Тест 56. Дострокове звільнення від відбування покарання проводиться:
Тест 57. Подання про звільнення від відбування покарання внаслідок психічної хвороби надсилається до суду:
Тест 58. Повторне подання щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання стосовно осіб, засуджених за тяжкі і особливо тяжкі злочини до позбавлення волі на строк не менше п’яти років, може бути внесено не раніше:
Тест 59. Виправні центри виконують покарання у виді обмеження волі стосовно осіб, засуджених за:
Тест 60. У виправній колонії середнього рівня безпеки не відбувають покарання:
Тест 61. Нагляд за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням протягом іспитового строку, здійснюється:
Тест 62. Іспитовий строк обчислюється з моменту:
Тест 63. Які з наведених рішень не є підставою для попереднього ув’язнення?
Тест 64. В яких установах не можуть триматись особи, щодо яких обрано як запобіжний захід тримання під вартою?
Тест 65. На який орган покладається забезпечення порядку тримання під вартою у місцях попереднього ув’язнення?
Тест 66. Як обмежуються права осіб, які тримаються під вартою?
Тест 67. До основних вимог режиму в місцях попереднього ув’язнення за законодавством відноситься:
Тест 68. Дії адміністрації слідчого ізолятора з грошима та цінними речами, одержаними особою, взятою під варту, шляхом обману під час перебування в місцях попереднього ув’язнення:
Тест 69. Дії адміністрації слідчого ізолятора з грошима, цінними речами та предметами, вилученими у особи при доставленні в місце попереднього ув’язнення:
Тест 70. Чи повинна адміністрація місця попереднього ув’язнення проводити огляд посилок, які надходять особам, узятим під варту:
Тест 71. При проведенні обшуку у місці попереднього ув’язнення співробітника кадрового складу розвідувального органу України, взятого під варту, та огляду його речей обов’язкова присутність:
Тест 72. Яким є граничний строк тримання неповнолітнього у одиночній камері у разі наявності загрози його життю:
Тест 73. Чи мають право особи, узяті під варту, одержувати посилки чи передачі:
Тест 74. Чи можуть особи, узяті під варту, користуватися власним одягом і взуттям:
Тест 75. Хто може надавати психолого-педагогічну допомогу взятим під варту молодим громадянам (віком від 14 до 35 років)?
Тест 76. Якими нормативно-правовими актами регламентується порядок надання медичного обслуговування та лікування в місцях попереднього ув’язнення:
Тест 77. Кількість побачень з родичами, яка може надаватися особам, узятим під варту:
Тест 78. Порядок надання іноземцям взяти під варту права на побачення з представниками посольств і консульств відповідних держав:
Тест 79. Чи можуть надаватися ув’язненим, до яких застосовано тимчасовий чи екстрадиційний арешт, побачення із співробітниками Управління Верховного Комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців?
Тест 80. Що з переліченого не входить до заходів заохочення, які можуть застосовуватись до осіб, узятих під варту?
Тест 81. Чи передбачається для осіб, узятих під варту, вид стягнення як «позачергове залучення до прибирання приміщення»?
Тест 82. Строк, на який можуть поміщуватись до карцеру неповнолітні, взяті під варту, які злісно порушують вимоги режиму тримання:
Тест 83. Яким чином оподатковується прибуток, одержаний внаслідок використання праці ув’язнених?
Тест 84. Чи можуть особи, узяті під варту, залучатися до виконання робіт без оплати їх праці?
Тест 85. Чи можуть бути застосовані заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальна зброя до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та неповнолітніх?
Тест 86. Що з наведеного не є підставою для звільнення з-під варти?
Тест 87. Протягом якого строку адміністрація місця попереднього ув’язнення повинна перевірити документ, що підтверджує внесення застави:
Тест 88. Засуджені, які досягли вісімнадцятирічного віку, переводяться із виховної колонії для дальшого відбування покарання до:
Тест 89. Особа повинна бути звільнена з під-варти, якщо документ про внесення застави до слідчого ізолятора доставив безпосередньо адвокат ув’язненого у вихідний день – суботу:
Тест 90. Чи може адміністрація місця попереднього ув’язнення притягнути особу до дисциплінарної відповідальності у разі категоричної відмови виходити на щоденну прогулянку:
Тест 91. Чи зобов’язана адміністрація місця попереднього ув’язнення забезпечити особу безоплатним проїздом до місця проживання у разі звільнення з-під варти:
Тест 92. Чи може адміністрація місця попереднього ув’язнення застосовувати вогнепальну зброю у разів групової втечі неповнолітніх:
Тест 93. Чи підлягає задоволенню заява ув’язненого про придбання ним телевізора за кошти, які є на його особовому рахунку:
Тест 94. На який орган покладається здійснення громадського контролю та оцінка рівня дотримання прав людини у виховних колоніях:
Тест 95. Під час здійснення нагляду персонал органу пробації не має права:
Тест 96. Нагляд за додержанням законів органом пробації здійснюється:
Тест 97. Не є суб’єктами пробації:
Тест 98. До завдання пробації не відноситься:
Тест 99. Порядок здійснення нагляду та проведення соціально-виховної роботи із засудженими затверджується:
Тест 100. Орган пробації спільно з державними органами та органами місцевого самоврядування не надає сприяння засудженим, які готуються до звільнення, у:

5/5 - (1 vote)