ТЕСТИ СПЕЦІАЛЬНІ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ДОСУДОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

1. Держателем Єдиного реєстру досудових розслідувань є:
2. НЕ є реєстратором Єдиного реєстру досудових розслідувань:
3. Відповідно до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань Користувачі і реєстратори військових прокуратур гарнізонів та інших військових прокуратур (на правах місцевих) отримують носії з електронним ключем доступу у:
4. Протягом якого часу до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про призначення слідчого, процесуального керівника, прийняття до провадження?
5. Протягом якого часу до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про дату складання повідомлення про підозру, дату і час вручення повідомлення про підозру, зміну раніше повідомленої підозри?
6. Протягом якого часу до ЄРДР вносяться відомості при прийнятті рішення про передачу кримінального провадження за підслідністю?
7. За яких умов кримінальне правопорушення за результатами досудового розслідування НЕ вважається розкритим:
8. Протягом якого часу до ЄРДР вносяться відомості, строк внесення яких НЕ передбачено Положенням про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань?
9. Генеральна прокуратура України як держатель ЄРДР здійснює організацію взаємодії з базами даних:

ТЕСТИ: ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ТА ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Тест 1. Експертиза, що проводиться із застосуванням спеціальних знань різних галузей науки, техніки або інших спеціальних знань (різних напрямів у межах однієї галузі знань) для вирішення одного спільного (інтеграційного) завдання (питання), називається:

Тест 2. Порівняльні зразки почерку, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв’язку з призначенням вказаної експертизи, називають:
Тест 3. Відповідно до Закону України «Про судову експертизу» винятково державними спеціалізованими експертними установами здійснюються такі експертизи:
Тест 4. Частина висновку експерта, де описується процес дослідження та його результати, а також дається обґрунтування висновків з поставлених питань, називається:
Тест 5. До криміналістичних експертиз належить:
Тест 6. Визначення способу проведення експертизи (вибір певних методик, (методів дослідження)) належить до компетенції:
Тест 7. Строк проведення експертизи починається:
Тест 8. За допомогою якої експертизи вирішують питання про те, якою є основна мова спілкування певної особи – автора певного тексту
Тест 9. Ототожнення особи за фізичними параметрами голосу є завданням:

ТЕСТИ КПК УКРАЇНИ

1. Вирок суду, ухвалений за результатами розгляду кримінального провадження в порядку ч. 3 ст. 349 Кримінального процесуального кодексу України, в апеляційному порядку не може бути оскаржений з підстав:
2. Чи має право суд апеляційної інстанції при перегляді судового рішення у кримінальному провадженні надати нову оцінку доказам, безпосередньо їх не дослідивши?
3. За загальним правилом кримінальне провадження в касаційному порядку здійснюється колегією суддів Кримінального касаційного суду Верховного Суду у складі:
4. Скільки захисників одного обвинуваченого одночасно можуть брати участь у судовому розгляді?
5. Особа набуває статус цивільного позивача у кримінальному провадженні з моменту:
6. Протягом якого часу документи, що є речовими доказами, залишаються в матеріалах кримінального провадження?
7. Право на будь-якій стадії кримінального провадження відшкодувати шкоду, завдану потерпілому, територіальній громаді, державі внаслідок кримінального правопорушення належить:
8. Цивільний позов у кримінальному провадженні НЕ може бути пред’явлений після:
9. Підставою для пред’явлення цивільного позову прокурором у кримінальному провадженні НЕ може бути:
10. Форма та зміст позовної заяви у кримінальному провадженні повинні відповідати вимогам, встановленим до позовів, які пред’являються у порядку:
11. Суд, ухвалюючи обвинувальний вирок, залежно від доведеності підстав і розміру цивільного позову:
12. Шкода, завдана незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює досудове розслідування, прокуратури, суду, відшкодовується:
13. Які негласні слідчі (розшукові) дії проводяться незалежно від тяжкості злочину?
14. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках:
15. У яких випадках слідчий зобов’язаний повідомити прокурора про результати негласних слідчих (розшукових) дій?
16. Хто відповідно до Кримінального процесуального кодексу України уповноважений приймати рішення про проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії, як контроль за вчиненням злочину?
17. Проводити негласні слідчі (розшукові) дії має право:
18. У виняткових невідкладних випадках негласна слідча (розшукова) дія може бути розпочата до постановлення ухвали слідчого судді:
19. Протягом якого часу прокурор зобов’язаний звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді, якщо негласна слідча (розшукова) дія, розпочата до постановлення ухвали слідчого судді?
20. Протоколи з додатками, складені за результатами завершення негласних слідчих (розшукових) дій, передаються:
21. Особи, конституційні права яких були тимчасово обмежені під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, мають бути письмово повідомлені про таке обмеження:
22. Знищення відомостей, речей та документів, отриманих в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, здійснюється під контролем:
23. Особи, які проводили негласні слідчі (розшукові) дії або були залучені до їх проведення, можуть бути допитані як:
24. Отримана в результаті негласної слідчої (розшукової) дії інформація про ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідується у даному кримінальному провадженні, може бути використана в іншому провадженні:
25. Передання інформації, одержаної внаслідок проведення негласних слідчих (розшукових) дій, здійснюється тільки через:
26. До слідчого судді з клопотанням про дозвіл на втручання у приватне спілкування зобов’язаний звернутись:
27. Слідчий має право здійснювати огляд і виїмку кореспонденції на підставі:
28. Заходи для збереження інформації, знятої з транспортних телекомунікаційних мереж за допомогою технічних засобів, вживаються:
29. У випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом, без постановлення ухвали слідчого судді може бути розпочата негласна слідча (розшукова) дія:
30. Моніторинг банківських рахунків як негласну слідчу (розшукову) дію може бути проведено на підставі:
31. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України контроль за вчиненням злочину як вид негласної слідчої (розшукової) дії може проводитися у формі:
32. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації здійснюється на підставі:
33. У якому випадку прокурор після повідомлення про права підозрюваному зобов’язаний детально роз’яснити кожне із зазначених прав?
34. Ким складається письмове повідомлення про підозру?
35. Протягом якого часу вручається письмове повідомлення про підозру затриманій особі ?
36. Якщо повідомлення про підозру здійснив прокурор, повідомити про нову підозру або змінити раніше повідомлену підозру має право:
37. Досудове розслідування не може бути зупинено за наявності такої обставини:
38. Коли досудове розслідування у кримінальному провадженні може бути зупинене?
39. У Кримінальному процесуальному кодексі України не передбачено такої підстави для відновлення зупиненого досудового розслідування:
40. Відомості про відновлення досудового розслідування вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань:
41. Не є формою закінчення досудового розслідування:
42. Ким вносяться відомості про закінчення досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань?
43. У який строк з дня передачі особи на поруки, загальні збори колективу підприємства, установи чи організації, якому вона передана на поруки, може прийняти рішення про відмову від поручительства, якщо така особа не виправдовує довіру колективу, ухиляється від заходів виховного характеру та порушує громадський порядок?
44. Кому згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України прокурор або за його дорученням слідчий не зобов’язаний надавати доступ до матеріалів досудового розслідування?
45. Чи зобов’язаний прокурор або слідчий за його дорученням надавати доступ до таких матеріалів досудового розслідування, які самі по собі або сукупно з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом’якшенню покарання?
46. Дозволити доступ до відомостей, які були видалені у документах, що надаються для ознайомлення під час відкриття матеріалів іншій стороні, має право:
47. На якій підставі сторона захисту зобов’язана надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до житла чи іншого володіння, коли вони знаходяться у володінні або під контролем сторони захисту, якщо сторона захисту має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді?
48. Вирішення питання про віднесення конкретних матеріалів до таких, що можуть бути використані прокурором на підтвердження винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення і, як наслідок, прийняття рішення про надання чи ненадання прокурору доступу до таких матеріалів, може бути відкладено до:
49. Коли представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, має право ознайомитися з матеріалами кримінального провадження?
50. Про відкриття сторонам кримінального провадження матеріалів прокурор або слідчий за його дорученням не повідомляє:
51. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, строк для ознайомлення з ними встановлює:
52. З клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді має право звернутися:
53. У який строк клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування розглядається слідчим суддею?
54. Клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчим суддею розглядається за участі:
55. Якщо підозрюваний самостійно не залучив захисника, вжити необхідних заходів для залучення його до розгляду клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування зобов’язаний:
56. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування подано без додержання вимог Кримінального процесуального кодексу України щодо його змісту, постановляє ухвалу про:
57. Які повноваження під час розгляду клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування має слідчий суддя?
58. Під час розгляду слідчим суддею клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий, прокурор повинен довести:
59. Якщо у кримінальному провадженні кілька підозрюваних, слідчий суддя за результатом розгляду клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування постановляє ухвалу:
60. У яких випадках можливе повторне звернення з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді в одному кримінальному провадженні?
61. Копія ухвали слідчого судді про задоволення або відмову в задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування надсилається:
62. Коли вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про здійснення спеціального досудового розслідування?
63. Чи мають доказове значення у кримінальному провадженні, де відбулася заміна судді, за відсутності необхідності розпочинати судовий розгляд з початку, докази, що були досліджені під час судового розгляду до заміни судді?
64. Хто приймає рішення про необхідність призначення запасного судді при розгляді кримінального провадження?
65. У разі неприбуття до суду обвинуваченого, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (за винятком проведення спеціального судового провадження), суд має право:
66. До клопотання прокурора про здійснення у кримінальному провадженні спеціального судового провадження додаються:
67. Якщо у справі декілька обвинувачених, суд постановляє ухвалу про здійснення спеціального судового провадження лише стосовно:
68. Які дії вчиняє суд, якщо причина неприбуття прокурора в судове засідання у кримінальному провадженні не є поважною?
69. Які дії вчиняє суд якщо причина неприбуття захисника в судове засідання у кримінальному провадженні не є поважною,?
70. Які дії здійснює суд, якщо в судове засідання у кримінальному провадженні не прибув представник чи законний представник цивільного позивача та від нього не надійшло клопотання про розгляд позову за його відсутності, а обвинувачений чи цивільний відповідач повністю не визнає пред’явлений позов?
71. Після повернення до зали засідання обвинуваченого, якого тимчасово було видалено за ухвалою суду з зали, йому надається можливість:
72. Під час здійснення судового провадження судом присяжних питання доцільності продовження тримання обвинуваченого під вартою вирішує:
73. Які дії вчиняє суд, якщо судом під час судового провадження у кримінальному провадженні прийнято рішення про надання тимчасового доступу до речей і документів?
74. Особа, яка під час судового провадження у кримінальному провадженні отримала речі і документи внаслідок здійснення тимчасового доступу до них зобов’язана:
75. Під час розгляду кримінального провадження в дистанційному судовому провадженні застосовувані технічні засоби і технології НЕ мають забезпечувати:
76. Якщо особа, яка братиме участь у судовому провадженні дистанційно, тримається в установі попереднього ув’язнення, то вручення такій особі пам’ятки про її процесуальні права здійснює:
77. З метою зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення під час судового розгляду кримінального провадження прокурор має право:
78. У випадку зміни прокурором обвинувачення у кримінальному провадженні, копія нового обвинувального акту не надається:
79. Після зміни прокурором обвинувачення у кримінальному провадженні головуючий зобов’язаний роз’яснити потерпілому його право підтримувати обвинувачення у раніше пред’явленому обсязі у випадку:
80. У разі зміни обвинувачення прокурором, строк на який суд відкладає судовий розгляд, може бути скорочений за клопотанням:
81. У разі зміни обвинувачення прокурором, строк на який суд відкладає судовий розгляд, може бути продовжений за клопотанням:
82. У разі отримання відомостей про можливе вчинення обвинуваченим іншого кримінального правопорушення, щодо якого обвинувачення не висувалось і яке тісно зв’язане з первісним та їх окремий розгляд неможливий прокурор має право:
83. Нове дослідження доказів, які вже були досліджені судом у кримінальному провадженні до висунення додаткового обвинувачення, здійснюється тільки у разі:
84. У випадку відмови від підтримання обвинувачення у кримінальному провадженні, копія постанови НЕ надається:
85. Хто з перелічених осіб не зобов’язаний погоджувати відмову від підтримання обвинувачення, його зміну, висунення додаткового обвинувачення або початок провадження щодо юридичної особи з керівником вищого рівня?
86. Якщо прокурор вищого рівня відмовляє у погодженні клопотання про висунення додаткового обвинувачення, то він:
87. Якщо прокурор вищого рівня відмовляє у погодженні постанови про відмову від підтримання обвинувачення, то він:
88. Яку дію не здійснює секретар судового засідання у кримінальному провадженні?
89. Після відкриття судового засідання у кримінальному провадженні головуючий:
90. Під час прямого допиту в суді свідка у кримінальному провадженні НЕ дозволяється:
91. Під час допиту свідка сторонами кримінального провадження суд має право:
92. Допит потерпілого у кримінальному провадженні проводиться з дотриманням правил допиту:
93. У разі, якщо долучений до матеріалів кримінального провадження або наданий суду особою, яка бере участь у кримінальному провадженні, для ознайомлення документ викликає сумнів у його достовірності, учасники судового провадження:
94. Під час здійснення кримінального провадження судом присяжних не може приводитися:
95. За загальним правилом, якщо обвинувачений не володіє державною мовою, то після проголошення вироку перекладач роз’яснює йому зміст:
96. У який строк оголошуються ухвали, постановлені в судовому засіданні у кримінальному провадженні?
97. Якщо в обвинуваченого залишилися без нагляду житло чи інше майно, суд зобов’язаний вжити через відповідні органи заходів для їх збереження за клопотанням:
98. У яких випадках у кримінальному провадженні суд має право виправити допущені в судовому рішенні описки, очевидні арифметичні помилки?
99. Суд має право розглянути обвинувальний акт щодо вчинення кримінального проступку без проведення судового розгляду в судовому засіданні за клопотанням:
100. Для розгляду судом обвинувального акта щодо вчинення кримінального проступку без проведення судового розгляду в судовому засіданні НЕ потрібно, щоб:
101. Чи може бути оскаржений вирок за результатами розгляду обвинувального акта щодо кримінального проступку з клопотанням про його розгляд у спрощеному провадженні?
102. За Кримінальним процесуальним кодексом України до обов’язків присяжного НЕ входить:
103. За Кримінальним процесуальним кодексом України під час наради і голосування в суді присяжних усі питання вирішуються:
104. Чи може прокурор оскаржити рішення суду у кримінальному провадженні в апеляційному порядку з підстави порушення права на захист обвинуваченого?
105. Обвинувачений НЕ підлягає обов’язковому виклику в судове засідання для участі в апеляційному розгляді якщо:
106. Протягом якого строку у кримінальному провадженні особи, наділені правом подачі апеляційної скарги, можуть вносити заперечення на неї?
107. У який строк особа, яка подала касаційну скаргу у кримінальному провадженні, має право відмовитися від неї?
108. У який строк особа, яка подала касаційну скаргу у кримінальному провадженні, має право змінити та/або доповнити її?
109. У який строк особа, яка подала апеляційну скаргу у кримінальному провадженні, має право змінити її?
110. У який строк особа, яка подала апеляційну скаргу у кримінальному провадженні, має право доповнити її?

111. Неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність, що тягне за собою скасування або зміну судового рішення, НЕ є:
112. Суд апеляційної інстанції скасовує вирок чи ухвалу суду і НЕ призначає новий розгляд у суді першої інстанції, якщо:
113. Хто з перелічених учасників кримінального провадження не має права на подачу касаційної скарги?
114. Після надходження у кримінальному провадженні касаційної скарги, якщо з наданих до неї судових рішень та інших документів вбачається, що підстав для задоволення скарги немає, суд касаційної інстанції приймає наступне рішення:
115. Якщо у кримінальному провадженні касаційна скарга подана після закінчення строку касаційного оскарження і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку або суд касаційної інстанції за заявою такої особи не знайшов підстав для його поновлення, суд касаційної інстанції:
116. Заперечення на касаційну скаргу у кримінальному провадженні НЕ повинне містити:
117. Якщо задоволення касаційної скарги у кримінальному провадженні дає підстави для прийняття рішення на користь інших засуджених, від яких не надійшли скарги, суд касаційної інстанції:
118. У кримінальному провадженні суд касаційної інстанції вправі вийти за межі касаційних вимог якщо:
119. Судом касаційної інстанції обвинувальний вирок, ухвалений судом першої чи апеляційної інстанції, ухвала суду апеляційної інстанції щодо вироку суду першої інстанції можуть бути скасовані у зв’язку з необхідністю застосувати закон про більш тяжке кримінальне правопорушення чи суворіше покарання або в інший спосіб погіршити становище засудженого лише у разі, якщо з цих підстав касаційну скаргу подав:
120. Який з перерахованих пунктів НЕ є підставою для скасування або зміни судового рішення у кримінальному провадженні судом касаційної інстанції?
121. У кримінальному провадженні вказівки суду, який розглянув справу в касаційному порядку, для суду першої чи апеляційної інстанції при новому розгляді є:
122. Протягом якого строку особа, яка подала заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами у кримінальному провадженні, має право відмовитися від заяви?
123. Чи має право особа, яка відмовилась від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами у кримінальному провадженні, повторно звертатись до суду з такою самою заявою з тих самих підстав?
124. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами у кримінальному провадженні розглядається судом протягом:
125. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами у кримінальному провадженні:
126. Чи має право суд досліджувати докази щодо обставин, що встановлені в судовому рішенні, яке переглядається за нововиявленими чи виключними обставинами у кримінальному провадженні, якщо вони не оспорюються?
127. Письмова згода на укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні надається:
128. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим НЕ може бути укладена у провадженні щодо:
129. У разі якщо у кримінальному провадженні може бути укладена угода про примирення, слідчий чи прокурор:
130. Чи може бути оскарженим вирок на підставі угоди про примирення?
131. Чи може бути оскарженою ухвала про скасування вироку, яким була затверджена угода про примирення?
132. Чи може бути оскарженою ухвала про відмову у скасуванні вироку, яким була затверджена угода про примирення?
133. Судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру завершується постановленням:
134. Під час постановлення ухвали про застосування примусових заходів медичного характеру суд НЕ з’ясовує питання:
135. Якщо буде встановлено, що суспільно небезпечне діяння особа вчинила у стані неосудності, а на момент судового розгляду видужала або внаслідок змін у стані її здоров’я відпала потреба в застосуванні примусових заходів медичного характеру, суд:
136. Рішення про надання доступу до конкретної таємної інформації та її матеріальних носіїв, що зберігаються у кримінальному провадженні, приймаються у формі:
137. Робити виписки з матеріалів кримінального провадження, які містять державну таємницю, дозволяється:
138. Які матеріали використовує суд під час судового розгляду заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження?
139. Строк зберігання матеріалів кримінального провадження для вирішення заяви про їх відновлення:
140. У кримінальному провадженні не відкриття матеріалів сторонами одна одній в порядку ст. 290 КПК України після закінчення досудового розслідування, а також додаткових матеріалів, отриманих до або під час судового розгляду є підставою для:
Тест 141. Виконання вироку про засудження особи до виправних робіт, арешту, обмеження волі, позбавлення волі може бути відстрочено у разі, якщо негайне відбування покарання може потягти за собою винятково тяжкі наслідки для засудженого або його сім’ї через особливі обставини (пожежа, стихійне лихо, тяжка хвороба або смерть єдиного працездатного члена сім’ї тощо) на строк, встановлений судом, але не більше:
Тест 142. Відстрочка виконання вироку не допускається щодо осіб:

Напрям. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ»

Тест 1. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» до завдань оперативно-розшукової діяльності належить:
Тест 2. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» до принципів оперативно-розшукової діяльності належить:
Тест 3. До підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, не належать:
Тест 4. До початку досудового розслідування можуть бути проведені оперативно-розшукові заходи з метою:
Тест 5. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності можуть міститися:
Тест 6. За відсутності підстав, визначених у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність», приймати рішення про проведення оперативно-розшукових заходів:
Тест 7. Згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» до органу досудового розслідування для початку досудового розслідування направляються:
Тест 8. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» не можуть проводити слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, оперативні підрозділи:
Тест 9. Скільки оперативно-розшукових справ згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» на особу, яка переховується від органів досудового розслідування, суду або ухиляється від відбування кримінального покарання?
Тест 10. Протягом якого часу прокурор письмово повідомляється про заведення оперативно-розшукової справи?
Тест 11. Згідно з вимогами Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» оперативно-розшукові заходи, пов’язані з тимчасовим обмеженням прав людини, не можуть проводитись з метою:
Тест 12. Згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» спостереження за особою, річчю або місцем, аудіо-, відеоконтроль місця не може проводитися:
Тест 13. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» ведення оперативно-розшукових справ щодо невстановлених осіб, які готують вчинення злочину, здійснюється:
Тест 14. Згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» щодо осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, ведення оперативно-розшукових справ здійснюється:
Тест 15. Згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» щодо осіб, стосовно яких є дані про участь у підготовці до вчинення злочину, ведення оперативно-розшукової справи (без можливого продовження) здійснюється до встановлення та фіксації фактичних даних про протиправні діяння, відповідальність за які передбачена у Кримінальному кодексі України, але не більше:
Тест 16. Згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» не наділений повноваженнями щодо продовження строку ведення оперативно-розшукової справи:
Тест 17. Строк ведення оперативно-розшукової справи може бути продовжений Директором Національного антикорупційного бюро України за наявності підстав, визначених у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність», до:
Тест 18. Згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» обчислення строку ведення оперативно-розшукової справи починається:
Тест 19. Згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» обчислення строку ведення оперативно-розшукової справи закінчується:
Тест 20. Хто виносить постанову про припинення та поновлення строку ведення оперативно-розшукової справи відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»?
Тест 21. Відповідно до ч. 1 ст. 9-2 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» не є підставою для закриття оперативно-розшукової справи:
Тест 22. Згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» не є підставою для закриття оперативно-розшукової справи:
Тест 23. Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 9-2 Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» у разі виявлення прокурором незаконно заведеної оперативно-розшукової справи остання повинна бути:
Тест 24. Згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» про закриття оперативно-розшукової справи відповідний прокурор письмово повідомляється у строк:

Тест 25. У який строк прокурор з моменту одержання повідомлення про закриття оперативно-розшукової справи перевіряє додержання законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності у цій справі ?
Тест 26. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» після закриття оперативно-розшукової справи її знищення:
Тест 27. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» матеріали оперативно-розшукової діяльності не використовуються:
Тест 28. Відповідно до ч. 4 ст. 11 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» забороняється залучати до виконання оперативно-розшукових завдань (якщо таке співробітництво буде пов’язано з розкриттям конфіденційної інформації професійного характеру):
Тест 29. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» прокурор у межах своєї компетенції має право:
Тест 30. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» прокурор при здійсненні перевірки додержання вимог законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності не може вимагати:

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ»

Тест 1. З якою метою застосовуються положення Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»?

Тест 2. В яких випадках право на забезпечення безпеки відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» мають члени сімей та близькі родичі осіб, щодо яких застосовуються заходи безпеки?
Тест 3. Назвіть орган, який застосовує заходи безпеки щодо осіб, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах, відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»:
Тест 4. Особи, взяті під захист у кримінальному провадженні, не зобов’язані:
Тест 5. Які заходи безпеки не передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»:

Тест 6. Заходом забезпечення безпеки в кримінальному провадженні не є:
Тест 7. Назвіть підстави для застосовування щодо певних осіб заходів безпеки відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»:
Тест 8. Підставою для скасування заходів безпеки, що здійснюються відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», не може бути:
Тест 9. Неприйняття, несвоєчасне прийняття рішення, невжиття, несвоєчасне вжиття або невжиття достатніх заходів щодо безпеки осіб, зазначених у статті 2 Закону України про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», працівниками суду і правоохоронних органів тягне за собою:

Оцінка