ЄКПЛ ТА ПРАКТИКА ЄСПЛ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ КЕРІВНИЦТВО ТА ПІДТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ (21 питання)

1. В якому джерелі міжнародного права міститься визначення поняття «катування»?
2. Чи є вичерпним перелік винятків, встановлених пунктом 1 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
3. Чи допускає винятки заборона позбавлення життя, передбачена статтею 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
4. Випадки, передбачені у пункті 2 статті 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, застосовуються, коли позбавлення особи життя є:
5. Ступінь обов’язковості заборони катувань за статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод залежить від:
6. Гарантії статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод не застосовуються у разі, якщо:
7. Чи може бути обмежено право на свободу та особисту недоторканність, гарантоване статтею 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
8. Оберіть варіант, який найповніше відображає право бути негайно поінформованим про підстави арешту, гарантоване пунктом 2 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод:
9. Термін «обґрунтована підозра» в цілях статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод означає:
10. Вкажіть, які з наступних тверджень щодо обґрунтування ризику втечі як підстави для тримання під вартою сформульовані у практиці ЄСПЛ:
11. Чи є порушенням статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод незадокументоване затримання особи?
12. Який є мінімальний строк позбавлення особи свободи для застосовності статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?
13. Пункт 3 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачає:
14. У якій справі було порушено пункт 3 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в зв’язку з недотриманням гарантії негайного допровадження затриманої особи до суду?
15. У рішенні ЄСПЛ «Доронін проти України» зазначено, що адміністративний арешт (затримання) особи становитиме затримання в сенсі п. 1 (с) статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у разі:
16. У справі ЄСПЛ «Жуковський проти України» порушення статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод полягало у:
17. У якій зі справ ЄСПЛ дійшов висновку про застосовність статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (в аспекті кримінального обвинувачення) до провадження щодо поміщення неповнолітньої особи в центр тимчасового тримання для неповнолітніх правопорушників?
18. У якій зі справ ЄСПЛ НЕ визнав порушення статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в зв’язку з тим, що у справі могла мати місце провокація злочину?
19. Органи державної влади не можуть втручатись в права, гарантовані статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, за винятком випадків:
20. За практикою ЄСПЛ поміщення засудженого до колонії на великій відстані від місця проживання близьких родичів може свідчити про:
21. У якій зі справ ЄСПЛ з прав людини визнав порушення статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в зв’язку з надмірно загальними формулюваннями в постановах про дозвіл на обшук?