Інструкція з діловодства в органах прокуратури України, затверджена наказом виконувача обов’язків Генерального прокурора України від 24 лютого 2016 року № 103

1. Основним призначенням Інструкції з діловодства в органах прокуратури є:
2. Хто відповідно до вимог Інструкції з діловодства в органах прокуратури України здійснює приймання, доставляння та передавання документів?
3. Документи, надані для реєстрації в прокуратурі обов’язково повинні містити:
4. Які дії повинні вчинити працівники прокуратури під час ознайомлення з документом відповідно до вимог Інструкції з діловодства в органах прокуратури України?
5. Для кого є обов’язковими вимоги Інструкції з діловодства в органах прокуратури України?
6. Які конверти не мають права розкривати працівники служби діловодства?
7. Які дії вчиняють працівники служби діловодства з документами, надісланими не за адресою:
8. В який термін працівник служби діловодства заводить наглядове провадження?
9. Порядок витребування та повернення матеріалів кримінальних проваджень визначається:
10. Підставою для створення документів в органах прокуратури є:
11. Які документи оформляються на бланках прокуратури?
12. Службові документи повинні мати такі поля:
13. Відповідальність за зміст документа, який візується кількома особами, несуть:
14. Документи, у яких не вказано строк виконання, або ті, строк виконання яких безпосередньо не визначено законодавством, повинні бути виконані не пізніше ніж за:
15. Засвідчення документів відповідно до вимог Інструкції з діловодства в органах прокуратури України здійснюється:
16. Державні службовці, які забезпечують ведення діловодства у структурних підрозділах та місцевих прокуратурах:
17. У який термін вихідні документи обробляються державними службовцями та надсилаються адресатам централізовано:
18. Пересилка (доставляння) матеріалів кримінальних проваджень здійснюється лише:
19. У наглядовому провадженні звернення, відповіді, інші документи групуються:
20. У наглядові провадження, заведені за кримінальними провадженнями, підшиваються:
21. Забороняється підшивати у наглядові провадження:
22. Закрите кримінальне провадження:

Оцінка