Перелік тестових питань та пробний онлайн тест для підрозділів по боротьбі з митними правопорушеннями Держмитслужби

Даний тест на знання законодавства проводиться з метою виявлення рівня кваліфікації посадових осіб підрозділів по боротьбі з митними правопорушеннями Держмитслужби, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 895 “Деякі питання територіальних органів Державної митної служби” реорганізуються шляхом приєднання до Держмитслужби, оприлюдненими на офіційному веб-сайті Державної Митної Служби України від 16.12.2020. На нашому сайті ви маєте можливість пройти пробний онлайн тест, в ньому буде запропоновано 10 випадкових питань із загального переліку.

Перелік тестових питань
 1. Незалежно від спільності проживання з суб’єктом відповідальності за корупційне правопорушення членами його сім’ї є:
 2. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» до неправомірної вигоди належить:
 3. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» правопорушенням, пов’язаним з корупцією є:
 4. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» до близьких осіб суб’єкта відповідальності за корупційне правопорушення відносяться:
 5. Щодо обмежень пов’язаних з одержанням дарунків, суб’єктам відповідальності за корупційне правопорушення забороняється приймати дарунки від:
 6. Щодо обмежень, пов’язаних із суміщенням з іншими видами діяльності, суб’єктам відповідальності за корупційне правопорушення забороняється:
 7. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» cуб’єктам відповідальності за корупційні правопорушення, забороняється:
 8. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення зобов’язані подавати щорічну декларацію за попередній рік:
 9. Які дії повинна вчиняти особа, уповноважена на виконання функцій держави, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, прийняття якого заборонено законом?
 10. Які обмеження щодо сумісництва основної роботи з іншими видами діяльності існують для осіб, уповноважених на виконання функцій держави?
 11. Яким видом діяльності, крім виконання функцій держави, дозволено займатися особі, уповноваженій на виконання функцій держави ?
 12. Протягом якого терміну діють передбачені Законом України «Про запобігання корупції» обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави?
 13. Протягом якого терміну особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язана повідомити керівника про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів?
 14. Яким чином законодавство передбачає самостійне врегулювання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, конфлікту інтересів?
 15. В якому випадку застосовується звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави, як захід врегулювання конфлікту інтересів?
 16. У якій спосіб службова особа органу державної влади зобов’язана відреагувати на незаконне доручення керівництва?
 17. У який спосіб, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» особа, уповноважена на виконання функції держави, подає декларацію?
 18. Які випадки щодо обов’язкового подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, передбачає Закон України «Про запобігання корупції»?
 19. Яким чином у поданій декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави передбачена можливість виправлення помилок, які суб’єкт декларування виявив самостійно?
 20. Яка особа відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є викривачем?
 21. Протягом якого строку розглядаються анонімні повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»?
 22. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» до неправомірної вигоди належить:
 23. За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень суб’єкти відповідальності притягаються до:
 24. Розміри наркотичних засобів, що перебувають у незаконному обігу поділяються на:
 25. Чим визначено перелік наркотичних засобів, психотропних речовин обіг яких обмежено ?
 26. Під цінними та рідкісними породами дерев, за незаконне переміщення яких передбачена відповідальність згідно статті 201-1 Кримінального кодексу України слід розуміти роди дерев:
 27. Під незаконним переміщенням через митний кордон України у великому розмірі, згідно статті 201-1 Кримінального кодексу України, слід розуміти переміщення лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, вартість яких перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян в
 28. Під незаконним переміщенням через митний кордон України в особливо великому розмірі, згідно статті 201-1 Кримінального кодексу України, слід розуміти переміщення лісоматеріалів необроблених, вартість яких перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян в
 29. За контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, передбачена відповідальність згідно:
 30. Яким державним органом затверджено перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів:
 31. Прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин – це:
 32. Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів – це:
 33. Якщо предметом переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю були особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини, то дії повинні кваліфікуватись
 34. Імпорт та експорт наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюються підприємствами за умови одержання дозволу на кожну окрему операцію, який видається Держмитслужбою. З яким органом погоджується видача такого дозволу
 35. Перелік пунктів пропуску через митний кордон України, через які дозволяється переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів затверджений
 36. Попередження як адміністративне стягнення за порушення митних правил виноситься:
 37. Тільки як основні адміністративні стягнення за порушення митних правил можуть застосовуватись:
 38. За порушення митних правил може накладатися:
 39. Стягнення за порушення митних правил не може бути застосовано інакше, як на підставі та в порядку, що встановлені:
 40. У разі закриття кримінального провадження, але за наявності в діях правопорушника ознак порушення митних правил, адміністративні стягнення може бути накладено:
 41. Обставиною, що пом’якшує відповідальність за адміністративне правопорушення, визнається:
 42. За порушення митного законодавства громадян може бути притягнуто до адміністративної або кримінальної відповідальності. Яка існує взаємозалежність між адміністративною або кримінальною відповідальністю громадян за вчинення порушень митних правил?
 43. Порушення митних правил є:
 44. Суб’єктами адміністративної відповідальності за порушення митних правил є:
 45. За вчинення порушення митних правил митним законодавством України встановлюються такі стягнення:
 46. Загальним строком накладення адміністративного стягнення у справах про порушення митних правил:
 47. Які транспортні засоби не підлягають конфіскації (навіть із спеціально виготовленими сховищами (тайниками)) при вчиненні порушення митних правил?
 48. Порушення митних правил може бути вчинено:
 49. Обставиною, що виключають провадження в справі про порушення митних правил є:
 50. Хто має право складати протоколи про порушення митних правил?
 51. Обставиною, що обтяжує відповідальність за адміністративне правопорушення є:
 52. В якому складі суду розглядаються справи про порушення митних правил?
 53. Який із встановлених Митним Кодексом та іншими актами законодавства України порядків не відноситься до поняття митних правил:
 54. Чим регулюються питання щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил:
 55. Не передбачено адміністративної відповідальності за вчинення порушень митних правил, передбачених частиною 3 статті 469, статтею 470, частиною 3 статті 478, статтею 481 внаслідок:
 56. Які адміністративні стягнення застосовуються до осіб, що вчинили порушення митних правил:
 57. Конфіскація за рішенням суду не може бути застосована щодо транспортних засобів:
 58. При притягненні до відповідальності за вчинення порушення митних правил застосування якого виду адміністративного стягнення можливе як основне, так і додаткове:
 59. Офіційним попередженням правопорушника стосовно недопустимості порушень митних правил у майбутньому є:
 60. Що в розумінні Митного кодексу України є штраф, як вид адміністративного стягнення за вчинення порушень митних правил:
 61. В чому полягає застосування конфіскації, як одного з виду стягнень за вчинення порушення митних правил:
 62. Якщо справи про порушення митних правил відповідно до статті 522 цього Кодексу розглядаються митними органами або судами (суддями), адміністративне стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пізніше ніж ___ Вкажіть у який термін:
 63. Чи може бути накладено адміністративне стягнення за порушення митних правил в разі закриття кримінального провадження, але за наявності в діях правопорушника ознак порушення митних правил:
 64. Передача транспортного засобу особистого користування, тимчасово ввезеного на митну територію України чи поміщеного у митний режим транзиту, у володіння, користування або розпорядження особі, яка безпосередньо не ввозила такий транспортний засіб на митну територію України чи не поміщувала його у митний режим транзиту не тягне за собою відповідальність у разі:
 65. Митним кодексом України передбачено відповідальність за розкомплектування транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення в разі перевищення встановленого ст.95 цього Кодексу строку доставки:
 66. До диспозиції статті 482 Митного кодексу України, а саме: переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України поза митним контролем, не відноситься:
 67. Хто не відноситься до визначення поняття “посадові особи підприємств”, як суб’єкт відповідальності за порушення митних правил:
 68. Вік особи, з якого настає адміністративна відповідальність за порушення митних правил
 69. В разі застосування такого виду стягнення як попередження, яким чином виноситься рішення у справі про порушення митних правил
 70. Який характер має юридична відповідальність?
 71. Що з наведеного закріплено в ст.63 Конституції України?
 72. Протокол про порушення митних правил за ч.1 ст.483 МК України розглянуто судом 15.09.2020 року із накладенням стягнення: штрафу 7500 грн, конфіскацією товару: побутової хімії загальною вартістю 7500 грн. Постанова суду не оскаржувалася. В який термін виконується постанова про накладення штрафу в добровільному порядку:
 73. Мирова угода у справі про порушення митних правил укладається:
 74. Чи може бути оскаржена мирова угода у справі про порушення митних правил?
 75. Які обов’язки митного органу відповідно до мирової угоди у справі про порушення митних правил?
 76. Особі яка вчинила порушення митних правил пропонується укласти компроміс на стадії?
 77. Яким документом посвідчується виконання вимог мирової угоди?
 78. В який митний режим можуть бути розміщенні товари при укладанні мирової угоди?
 79. З яким документом особа, яка вчинила порушення митних правил звертається для укладання мирової угоди?
 80. В чому полягає компроміс у справі про порушення митних правил
 81. Які кошти повинна внести особа, яка вчинила порушення митних правил, за умовами мирової угоди
 82. Ким затверджується типова форма мирової угоди
 83. За умовами мирової угоди провадження у справі про порушення митних правил
 84. За якої умови товари та транспортні засоби, які є безпосередніми предметами порушень митних правил, можуть бути предметом мирової угоди:
 85. В який термін надсилається особі копія акту про виконання мирової угоди або про її невиконання
 86. В скількох примірниках складається мирова угода?
 87. Хто може підписувати мирову угоду від імені митниць?
 88. Чи підлягає оскарженню мирова угода?
 89. Який строк передбачений для виконання умов мирової угоди для особи, яка вчинила порушення митних правил?
 90. Провадження у справі про порушення митних правил включає в себе:
 91. Докази у справі про порушення митних правил є:
 92. Свідком у справі про порушення митних правил є:
 93. Чи належить опитування до процесуальних дій, відповідно до Митного кодексу України?
 94. З якого моменту обчислюється термін адміністративного затримання?
 95. З якого часу особа, яка вперше займає посаду державної служби, набуває статусу державного службовця?
 96. У якому випадку не допускається переведення посадових осіб Держмитслужби і є обов’язковим проведення конкурсу?
 97. Яким може бути строк відрядження посадової особи Держмитслужби протягом одного календарного року?
 98. Коли керівник письмово повідомляє державного службовця про зміну істотних умов служби?
 99. Протягом якого періоду проводиться підвищення кваліфікації посадових осіб Держмитслужби?
 100. В якому випадку посадова особа Держмитслужби звільняється зі служби за результатами оцінювання службової діяльності?
  [згорнути]
4.5/5 - (2 votes)