Перелік тестових питань та пробний онлайн тест для підрозділів митного контролю та оформлення Держмитслужби

Даний тест на знання законодавства проводиться з метою виявлення рівня кваліфікації посадових осіб підрозділів митного контролю та оформлення Держмитслужби, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 895 “Деякі питання територіальних органів Державної митної служби” реорганізуються шляхом приєднання до Держмитслужби, оприлюдненими на офіційному веб-сайті Державної Митної Служби України від 16.12.2020. На нашому сайті ви маєте можливість пройти пробний онлайн тест, в ньому буде запропоновано 10 випадкових питань із загального переліку.

Перелік тестових питань
 1. Незалежно від спільності проживання з суб’єктом відповідальності за корупційне правопорушення членами його сім’ї є:
 2. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» до неправомірної вигоди належить:
 3. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» правопорушенням, пов’язаним з корупцією є:
 4. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» до близьких осіб суб’єкта відповідальності за корупційне правопорушення відносяться:
 5. Щодо обмежень пов’язаних з одержанням дарунків, суб’єктам відповідальності за корупційне правопорушення забороняється приймати дарунки від:
 6. Щодо обмежень, пов’язаних із суміщенням з іншими видами діяльності, суб’єктам відповідальності за корупційне правопорушення забороняється:
 7. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» cуб’єктам відповідальності за корупційні правопорушення, забороняється:
 8. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення зобов’язані подавати щорічну декларацію за попередній рік:
 9. Які дії повинна вчиняти особа, уповноважена на виконання функцій держави, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, прийняття якого заборонено законом?
 10. Які обмеження щодо сумісництва основної роботи з іншими видами діяльності існують для осіб, уповноважених на виконання функцій держави?
 11. Яким видом діяльності, крім виконання функцій держави, дозволено займатися особі, уповноваженій на виконання функцій держави ?
 12. Протягом якого терміну діють передбачені Законом України «Про запобігання корупції» обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави?
 13. Протягом якого терміну особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язана повідомити керівника про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів?
 14. Яким чином законодавство передбачає самостійне врегулювання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, конфлікту інтересів?
 15. В якому випадку застосовується звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави, як захід врегулювання конфлікту інтересів?
 16. У якій спосіб службова особа органу державної влади зобов’язана відреагувати на незаконне доручення керівництва?
 17. У який спосіб, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» особа, уповноважена на виконання функції держави, подає декларацію?
 18. Які випадки щодо обов’язкового подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, передбачає Закон України «Про запобігання корупції»?
 19. Яким чином у поданій декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави передбачена можливість виправлення помилок, які суб’єкт декларування виявив самостійно?
 20. Яка особа відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є викривачем?
 21. Протягом якого строку розглядаються анонімні повідомлення про порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції”?
 22. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» до неправомірної вигоди належить:
 23. За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень суб’єкти відповідальності притягаються до:
 24. Питання, пов’язані з виконанням необхідних митних формальностей та здійсненням митного контролю товарів, поміщених у відповідний митний режим, регулюються:
 25. Митний режим, у який поміщено товари, може бути змінено на інший за умови:
 26. Транзит – митний режим, відповідно до якого товари та/або транспортні засоби комерційного призначення переміщуються під митним контролем між двома митними органами України або в межах зони діяльності одного митного органу без будь-якого використання цих товарів, без сплати митних платежів та … :
 27. Визначення поняття якого митного режиму наведено нижче: митний режим, відповідно до якого іноземні товари піддаються у встановленому законодавством порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, за умови подальшого реекспорту продуктів переробки?
 28. Якого митного статусу набувають товари, поміщені у митний режим імпорту:
 29. У разі тимчасового ввезення товарів з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами за кожний повний або неповний календарний місяць заявленого строку перебування на митній території України сплачуються:
 30. Строк зберігання в митному режимі митного складу іноземних товарів, які були попередньо поміщені у митний режим переробки на митній території України не може перевищувати:
 31. Митний режим тимчасового вивезення завершується шляхом:
 32. У митний режим митного складу не можуть поміщуватися:
 33. Строк зберігання в митному режимі митного складу іноземних товарів, які були попередньо поміщені у митний режим транзиту не може перевищувати:
 34. Строк зберігання у митному режимі митного складу продуктів переробки не може перевищувати:
 35. У разі поміщення товарів, що зберігаються на митному складі в митному режимі митного складу, в інший митний режим, митний орган встановлює строк для вивезення зазначених товарів з митного складу, виходячи з наявних транспортних засобів та навантажувально-розвантажувальної техніки, але не менший, ніж:
 36. Переліки видів товарів, які можуть бути поміщені у митний режим вільної митної зони з метою розміщення на територіях вільних митних зон промислового типу, та виробничих операцій, які можуть здійснюватися з такими товарами, визначаються:
 37. Поміщення товарів у митний режим безмитної торгівлі, а також зміна цього митного режиму здійснюється митним органом:
 38. У разі псування товарів, поміщених у митний режим безмитної торгівлі, ці товари підлягають поміщенню у митний режим:
 39. Вкажіть строк, впродовж якого митним органом видається підприємству – резиденту України дозвіл на переробку товарів за межами митної території України:
 40. Строк переробки товарів за межами митної території України обчислюється, починаючи з дня:
 41. При каботажних перевезеннях іноземні товари перебувають під митним контролем протягом:
 42. Митний режим тимчасового ввезення може бути застосований до товарів, що:
 43. У митний режим «безмитної торгівлі» було поміщено іноземний товар «коньяк Хеннесси (Hennessy)». Вкажіть можливі строки зберігання товару «коньяк Хеннесси (Hennessy)», поміщеного у митний режим «безмитної торгівлі»?
 44. Що включають операції з переробки товарів у митному режимі переробки на митній території?
 45. Митний режим відмови на користь держави завершується:
 46. Фіксування дати й часу подання митної декларації для оформлення здійснюється шляхом:
 47. Призупинення митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа може здійснюватись під час:
 48. Виконання митних формальностей за митною декларацією може бути передано іншій посадовій особі підрозділу митного оформлення керівником підрозділу митного оформлення якщо товари:
 49. Картка відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні, випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення роздруковується:
 50. Порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення визначається:
 51. Картка відмови це:
 52. Відомості про посадову особу підрозділу митного оформлення, призначену для виконання митних формальностей за відповідною митною декларацією на бланку єдиного адміністративного документа на паперовому носії, вносяться до:
 53. Виконання митних формальностей за митною декларацією на бланку єдиного адміністративного документа може бути передано іншій посадовій особі підрозділу митного оформлення (з внесенням відповідних відомостей до Інформаційного аркуша та до автоматизованої системи митного оформлення) керівником підрозділу митного оформлення або особою, яка виконує його обов’язки, якщо:
 54. Митні формальності, передбачені Порядком виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, виконуються одноосібно посадовою особою підрозділу митного оформлення, крім випадків:
 55. Відповідно до Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, під час перевірки митної декларації здійснюється:
 56. Внесення змін до поданої митниці електронної митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа здійснюється шляхом:
 57. Після завершення митного оформлення зміни до митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа можуть вноситися шляхом:
 58. Порядок проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення визначається:
 59. Акт огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу за результатами митного огляду (переогляду) складається:
 60. Переміщення товарів через митний кордон України здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон України, перелік яких визначається:
 61. Помилково ввезені на митну територію України товари, які були пропущені на митну територію України, які зберігають статус іноземних товарів, вивозяться за межі цієї території:
 62. Митне оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях, здійснюються:
 63. Державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання затверджено:
 64. Порядок здійснення контролю за міжнародними передачами товарів установлюється:
 65. Державний експортний контроль це комплекс заходів:
 66. Правовласник – це:
 67. Вивезення з митної території у незмінному вигляді товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності, до завершення процедури такого призупинення:
 68. Умови та порядок декларування, перелік відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення визначено:
 69. Протягом якого строку митним органом приймається рішення про можливість випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення без їх пред’явлення митному органу на основі результатів аналізу ризиків?
 70. Митна декларація реєструється та приймається митним органом у порядку, що визначається:
 71. В одній митній декларації на бланку єдиного адміністративного документа може бути задекларовано:
 72. При переміщені товарів за тимчасовою митною декларацією декларант зобов’язується подати митному органу додаткову декларацію у строк не більше:
 73. Хто може бути держателем книжки міжнародних дорожніх перевезень (МДП)?
 74. Яким чином вносяться виправлення до книжки МДП?
 75. У який термін митниця відправлення робить запит до митниці призначення про надходження товарів, якщо за даними ЄАІС Держмитслужби вантаж за книжкою МДП у встановлений строк не надійшов до митниці призначення?
 76. Контроль за переміщенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які перевозяться у митному режимі транзиту до митниці призначення, здійснюється:
 77. Ким приймається рішення про зміну митниці призначення/відправлення?
 78. Документ контролю за переміщенням товарів може подаватися митниці відправлення у формі електронного документа, засвідченого:
 79. Який строк транзитного перевезення для автомобільного транспорту у разі переміщення в зоні діяльності однієї митниці?
 80. Який строк транзитного перевезення для залізничного транспорту?
 81. Який строк транзитного перевезення для авіаційного транспорту?
 82. Який строк транзитного перевезення для морського та річкового транспорту?
 83. Транзитний супровідний документ зберігається митницею призначення протягом:
 84. Чи може розписка, яка підтверджує пред’явлення товарів, випущених у режим спільного транзиту і транзитного супровідного документа, використовуватися як альтернативний доказ належного завершення режиму спільного транзиту?
 85. У який строк, митниця призначення інформує митницю відправлення про доставку товарів, випущених у режим спільного транзиту?
 86. У який строк, митниця відправлення зобов’язана перевірити точність та достовірність інформації, у разі надання альтернативних доказів належного завершення режиму спільного транзиту?
 87. Право на звільнення від оподаткування транспортних засобів особистого користування надається за умови, що транспортні засоби ввозяться (пересилаються) громадянами у зв’язку з переселенням на постійне місце проживання в Україну протягом:
 88. Обов’язковою умовою допуску транспортних засобів особистого користування, що ввозяться на митну територію України громадянами-нерезидентами до тимчасового ввезення на митну територію України є:
 89. Позначення рівня екологічних норм, якому відповідає транспортний засіб, як вироблений в Україні, так і ввезений на митну територію України має бути внесено до:
 90. Вимоги щодо порядку поміщення громадянами у митний режим транзиту транспортних засобів особистого користування з метою прохідного транзиту через митну територію України не поширюються на транспортні засоби, які:
 91. Ввезені громадянами на митну територію України для вільного обігу товари, за товарними позиціями 8701-8707, 8711, 8716 згідно з УКТ ЗЕД, що підлягають державній реєстрації уповноваженими органами України, забороняється відчужувати або передавати у володіння, користування чи розпорядження іншим особам до здійснення:
 92. Умова щодо надання митному органу зобов’язання про зворотне ввезення не поширюється на тимчасове вивезення (пересилання) за межі митної території України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро, крім:
 93. Вивезення (пересилання) за межі митної території України дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів із них з метою їх відчуження (крім дорогоцінних металів, заборонених до вивезення за межі митної території України, та особистих речей) у разі, коли їх сумарна фактурна вартість перевищує суму, еквівалентну 10 000 євро здійснюється:
 94. В разі ввезення на митну територію України товарів громадянами, заходи щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, не застосовуються до:
 95. З якого часу особа, яка вперше займає посаду державної служби, набуває статусу державного службовця?
 96. У якому випадку не допускається переведення посадових осіб Держмитслужби і є обов’язковим проведення конкурсу?
 97. Яким може бути строк відрядження посадової особи Держмитслужби протягом одного календарного року?
 98. Коли керівник письмово повідомляє державного службовця про зміну істотних умов служби?
 99. Протягом якого періоду проводиться підвищення кваліфікації посадових осіб Держмитслужби?
 100. В якому випадку посадова особа Держмитслужби звільняється зі служби за результатами оцінювання службової діяльності?
  [згорнути]