Пробний тест онлайн із законодавства до кваліфікаційного іспиту в НАБУ (другий рівень) – актуальний в 2020 році

В даному тестуванні, як і на реальному іспиті буде запропоновано 50 питань, які пропорційно сформовано з офіціного переліку другого рівня тестових питань затверждженого директором НАБУ та  актуального в 2020 році, який включає питання на перевірку знання Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, законів України «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду», Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів до неї, а також національного законодавства у цій сфері, Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 06.04.2016 № 139.