Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» правовою основою діяльності поліції є:

У своїй діяльності поліція керується Конституцією України, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цим та іншимизаконами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також виданими відповідно до них актами Міністерства внутрішніх справ України, іншими нормативно-правовими актами

*ч. 1 ст. 3 ЗУ “Про Національну поліцію”

Тести для відбору в Національну поліцію

Ще питання з тесту: