Діяльність поліції спрямовується та координується…

Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України згідно із законом

*ч. 2 ст. 1 ЗУ “Про Національну поліцію”

Тести для відбору в Національну поліцію

Ще питання з тесту: