Коли поліцейський захід припиняється?

… якщо досягнуто мети його застосування, якщо неможливість досягнення мети заходу є очевидною або якщо немає необхідності у подальшому застосуванні такого заходу

*ч. 7 ст. 29 ЗУ “Про Національну поліцію”

Тести для відбору в Національну поліцію

Ще питання з тесту:

Яким має бути обраний поліцейський захід?

Види поліцейських заходів: