Національна поліція України – це?

Центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку

*ч. 1 ст. 1 ЗУ “Про Національну поліцію”

Тести для відбору в Національну поліцію

Ще питання з тесту: