Які завдання Національної поліції визначені статтею 2 Закону України «Про Національну поліцію»?

Завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах:

1) забезпечення публічної безпеки і порядку;

2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;

3) протидії злочинності;

4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

* ч. 1 ст. 2 ЗУ “Про Національну поліцію”

Тести для відбору в Національну поліцію

Ще питання з тесту: