Тестові питання на знання Кримінального кодексу України

1) В якій із запропонованих відповідей згідно з чинним Кримінальним кодексом України зазначено випадки, у яких враховується повторність кримінальних правопорушень? 1) при вирішенні питання щодо можливості звільнення від кримінальної відповідальності та покарання
2) Нетяжким злочином є діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше: 2) десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
3) Укажіть відповідь, в якій названо передбачену Кримінальним кодексом України підставу звільнення особи від кримінальної відповідальності: 3) звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки
4) Відповідно до чинного Кримінального кодексу України часом вчинення кримінального правопорушення визнається: 4) час вчинення передбаченої законом дії або бездіяльності
5) Як вирішується питання про застосування давності, якщо з дня вчинення особою кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минув відповідний строк, у випадку вчинення особою кримінального правопорушення, за який згідно із законом може бути призначене довічне позбавлення волі? 5) вирішується судом
6) У яких випадках за чинним Кримінальним кодексом України не застосовується давність притягнення до кримінальної відповідальності? 6) у разі вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, передбачених у статтях 109–114-1, проти миру та безпеки людства, передбачених у статтях 437–439 і частині першій статті 442 Кримінального кодексу України
7) Незаконне проведення медико-біологічних, психологічних або інших дослідів над людиною тягне відповідальність за ч. 1 ст. 142 Кримінального кодексу України «Незаконне проведення дослідів над людиною», якщо: 7) це створювало небезпеку для її життя чи здоров’я
8) Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, тягне настання відповідальності за ч. 1 ст. 136 Кримінального кодексу України «Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані», якщо: 8) це спричинило тяжкі тілесні ушкодження
9) У ст. 48 Кримінального кодексу України умови звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки визначені як: 9) вчинення вперше кримінального проступку або нетяжкого злочину, крім корупційних кримінальних правопорушень, порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції; втрата вчиненим діянням суспільної небезпечності або втрата суспільної небезпечності особою
10) За чинним Кримінальним кодексом України метою покарання НЕ є: 10) відновлення порушених прав потерпілої особи
11) Що, згідно з ч. 2 ст. 50 Кримінального кодексу України, визнається однією з цілей покарання? 11) виправлення засудженого
12) Що з указаного переліку НЕ входить до видів покарань, передбачених ст. 51 Кримінального кодексу України? 12) спеціальна конфіскація
13) Який з указаних видів покарань згідно з Кримінальним кодексом України може застосовуватись і як основний, і як додатковий: 13) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
14) На який строк, відповідно до ст. 57 Кримінального кодексу України, можуть бути призначені виправні роботи? 14) від шести місяців до двох років
15) Відповідно до ст. 53 Кримінального кодексу України на який максимальний строк суд може призначити штраф із розстрочкою виплати певними частинами з урахуванням майнового стану особи? 15) до одного року
16) На який строк може бути призначене позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як основне покарання? 16) від двох до п’яти років
17) До кого НЕ застосовується обмеження волі? 17) вагітних жінок
18) Під неправомірною вигодою у ст. 160 Кримінального кодексу України «Підкуп виборця, учасника референдуму» слід розуміти: 18) продукти харчування, спиртні напої та тютюнові вироби, незалежно від їх вартості, а також грошові кошти, товари (крім матеріалів агітації, визначених законом), послуги, роботи, пільги, переваги, подарункові сертифікати, цінні папери, кредити, лотерейні білети, інші матеріальні та нематеріальні активи, вартість яких перевищує 0,06 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, які на безоплатних або на інших пільгових умовах пропонуються, обіцяються, надаються чи одержуються
19) Для цілей ст. 364 Кримінального кодексу України до державних підприємств прирівнюються юридичні особи: 19) у статутному фонді яких відповідно державна частка перевищує 50 відсотків або становить величину, що забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність такого підприємства
20) При складанні покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, за сукупністю вироків загальний строк не може перевищувати: 20) максимального строку, встановленого для даного виду покарання в Загальній частині Кримінального кодексу України
21) Скільки додаткових покарань може бути приєднано до основного покарання за чинним Кримінальним кодексом України? 21) одне чи кілька
22) На який строк до неповнолітнього застосовуються виправні роботи відповідно до Кримінального кодексу України? 22) від двох місяців до одного року
23) За ч. 4 ст. 74 Кримінального кодексу України суд НЕ може звільнити засуджену особу від покарання у випадках (оберіть найбільш точну відповідь): 23) засудження за корупційне кримінальне правопорушення, порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції
24) У яких випадках суд направляє засудженого, звільненого від покарання з випробуванням, для відбування призначеного покарання? 24) при систематичному вчиненні протягом визначеного іспитового строку адміністративних правопорушень, що свідчать про небажання засудженого стати на шлях виправлення
25) Відповідно до Кримінального кодексу України звільнення неповнолітнього від відбування покарання з випробуванням може бути застосоване лише у разі його засудження: 25) до арешту або позбавлення волі
26) Відповідно до ст. 94 Кримінального кодексу України одним з видів примусових заходів медичного характеру є: 26) надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку
27) Де встановлення або поширення злочинного впливу вважається кваліфікуючою ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ст. 255-1 Кримінального кодексу України? 27) в ізоляторах тимчасового тримання, слідчих ізоляторах чи установах виконання покарань
28) Відповідно до ч. 2 ст. 27 Кримінального кодексу України виконавцем кримінального правопорушення може бути визнана: 28) особа, яка для вчинення кримінального правопорушення використала іншу особу, яка не підлягає кримінальній відповідальності
29) Уповноваженою особою юридичної особи відповідно до Кримінального кодексу України є: 29) службові особи юридичної особи, а також інші особи, які відповідно до закону, установчих документів юридичної особи чи договору мають право діяти від імені юридичної особи
30) За змістом ст. 31 Кримінального кодексу України у разі добровільної відмови виконавця від доведення кримінального правопорушення до кінця інші співучасники: 30) відповідають за готування або замах на кримінальне правопорушення  в залежності від стадії, на якій відбулася добровільна відмова виконавця
31) Обереіть одну з умов звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру, передбачену в ст. 97 Кримінального кодексу України? 31) вчинення вперше кримінального проступку або необережного нетяжкого злочину
32) При призначенні покарання неповнолітньому за сукупністю кримінальних правопорушень або вироків остаточне покарання у виді позбавлення волі не може перевищувати: 32) п’ятнадцяти років
33) Яка форма вини передбачена в ч. 1 ст. 371 Кримінального кодексу України «Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою»? 33) вина у формі умислу
34) Якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання – це: 34) прямий умисел
35) Яка форма вини передбачена в ч. 1 ст. 376-1 Кримінального кодексу України «Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду»? 35) вина у формі умислу
36) У якій із запропонованих відповідей наведено повний перелік потерпілих від кримінального правопорушення, передбаченого ст. 377 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного»? 36) професійні судді, народні засідателі і присяжні, їх близькі родичі
37) Яка форма вини передбачена у ч. 1 ст. 378 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи присяжного»? 37) умисел
38) «Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи присяжного» (ч. 1 ст. 378 Кримінального кодексу України) є кримінальним правопорушенням, якщо діяння: 38) вчинене у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя
39) Суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 379 Кримінального кодексу України «Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя», є: 39) будь-яка фізична осудна особа, яка досягла віку 14 років
40) Потерпілими від кримінального правопорушення, передбаченого ст. 380 Кримінального кодексу України «Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист» є: 40) працівники суду, правоохоронних органів, особи, які беруть участь у кримінальному судочинстві, члени їхніх сімей та їх близькі родичі
41) На які наслідки містить вказівку стаття 380 Кримінального кодексу України «Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист»? 41) тяжкі наслідки
42) Яка форма вини передбачена в ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України «Невиконання судового рішення»? 42) вина у формі умислу
43) Яка форма вини характеризує суб’єктивну сторону кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 383 Кримінального кодексу України «Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення»? 43) умисел
44) Склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 383 Кримінального кодексу України «Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення», містить вказівку на: 44) поєднання з обвинуваченням у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину
45) Діянням, яке може бути вчинене експертом, у ч. 1 ст. 384 Кримінального кодексу України «Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу», є: 45) складення для надання або надання завідомо неправдивого висновку
46) На який мотив містить вказівку частина 2 ст. 384 Кримінального кодексу України «Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу»? 46) корисливий
47) Як визначена погроза в ст. 386 Кримінального кодексу України «Перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку»? 47) погроза вбивством, насильством, знищенням майна або розголошенням відомостей, що їх ганьблять
48) Суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 389 Кримінального кодексу України «Ухилення від покарання, не пов’язаного з позбавленням волі», може бути: 48) лише спеціальний суб’єкт
49) Які дії, вчинені особою, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі, зазначені у ч. 3 ст. 390 Кримінального кодексу України «Ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі»? 49) неповернення до місця відбування покарання після закінчення строку дозволеного короткочасного виїзду
50) Які дії зазначені у диспозиції ст. 392 Кримінального кодексу України «Дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань»? 50) тероризування засуджених
51) Суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 393 Кримінального кодексу України «Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти», може бути: 51) лише спеціальний суб’єкт
52) Яка форма вини передбачена в ч. 1 ст. 393 Кримінального кодексу України «Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти»? 52) умисел
53) Яка з перелічених ознак НЕ міститься у кваліфікованому складі кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 393 Кримінального кодексу України «Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти»? 53) діяння, що спричинило тяжкі наслідки
54) Суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 395 Кримінального кодексу України «Порушення правил адміністративного нагляду», може бути: 54) лише спеціальний суб’єкт
55) Яка з наведених нижче дій охоплюється ч. 1 ст. 398 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи»? 55) погроза насильством щодо захисника чи представника особи, їх близьких родичів
56) Потерпілий у складі кримінального правопорушення, передбаченого ст. 398 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи», визначений як: 56) захисник чи представник особи або їх близькі родичі
57) Кримінальна відповідальність за заподіяння тілесних ушкоджень якого ступеня тяжкості охоплюється складом кримінального правопорушення, передбаченим ст. 398 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи»? 57) тілесні ушкодження будь-якого ступеню тяжкості
58) Потерпілий у складі кримінального правопорушення, передбаченого ст. 399 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи», визначений як: 58) захисник чи представник особи або їх близькі родичі
59) Обов’язковими ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 399 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи», визнаються: 59) потерпілий від кримінального правопорушення та предмет кримінального правопорушення
60) Як визначені ознаки діяння у диспозиції ст. 400 Кримінального кодексу України «Посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги»? 60) вбивство або замах на вбивство потерпілого
61) Відповідно до ст. 22 Кримінального кодексу України суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 400 Кримінального кодексу України «Посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги», є: 61) будь-яка фізична осудна особа, яка досягла віку 14 років.
62) Відповідно до чинного Кримінального кодексу України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для: 62) її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень
63) Суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 320 Кримінального кодексу України «Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів», визнається: 63) особа, яка досягла 16-річного віку
64) Суб’єктивна сторона кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 Кримінального кодексу України «Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів», характеризується: 64) умислом або необережністю
65) Покарання у виді позбавлення волі особам, які не досягли до вчинення кримінального правопорушення вісімнадцятирічного віку, може бути призначене 65) на строк від шести місяців до десяти років, крім випадків, вчинення особливо тяжкого злочину, поєднаного з умисним позбавленням життя людини
66) Яка кваліфікуюча ознака міститься у ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»? 66) особливо великий розмір шкоди
67) Яка кваліфікуюча ознака міститься у ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»? 67) вчинення кримінального правопорушення організованою групою
68) Як визначено суб’єкта кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»? 68) службова особа
69) Покарання у виді позбавлення волі призначається неповнолітньому за тяжкий злочин: 69) на строк не більше семи років
70) Покарання у виді позбавлення волі призначається неповнолітньому за нетяжкий злочин: 70) на строк не більше чотирьох років
71) Розмір матеріальної шкоди у кримінальних правопорушеннях проти власності обраховується в: 71) неоподатковуваних мінімумах доходів громадян
72) Розбій з метою викрадення наркотичних засобів, кваліфікується за: 72) ч. 3 ст. 308 Кримінального кодексу України
73) Який спосіб вчинення кримінального правопорушення вказаний у ч. 1 ст. 308 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем»? 73) шахрайство
74) Кваліфікуючою ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 308 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем», є: 74) розбій з метою викрадення
75) Відповідно до чинного Кримінального кодексу України примусове лікування осіб, засуджених до обмеження волі, здійснюється: 75) за місцем відбування покарання
76) Чи має значення правомірно чи незаконно потерпіла особа володіла наркотичними засобами, психотропним речовинами чи їх аналогами у ст. 308 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем»: 76) ні
77) Кваліфікуючою ознакою, передбаченою ч. 2 ст. 308 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем», є: 77) вчинення кримінального правопорушення повторно
78) Як визначена суб’єктивна сторона у ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження»? 78) вчинення з корисливих мотивів або в інших особистих інтересах
79) Кваліфікуючими ознаками ч. 2 ст. 357 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження» є: 79) спричинення порушення роботи підприємства, установи чи організації
80) Як визначений суб’єкт кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 312 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем»: 80) службова особа
81) Що є метою викрадення прекурсорів у ч. 1 ст. 312 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем»? 81) подальший збут
82) Які форми незаконного заволодіння прекурсорами зазначені у ст. 312 Кримінального кодексу України: 82) як відкрита, так і таємна
83) Яка кваліфікуюча ознака кримінального правопорушення передбачена у ч. 2 ст. 262 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем»? 83) шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем
84) Що визнається кваліфікуючою ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 262 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем»? 84) вчинення кримінального правопорушення організованою групою
85) Якій спосіб вчинення кримінального правопорушення  не зазначений у ч. 1 ст. 262 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем»? 85) розбій
86) Що з названого є кваліфікуючою ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ст. 370 Кримінального кодексу України (“Провокація підкупу”)? 86) вчинення діяння службовою особою правоохоронних органів
87) Як визначено суб’єкта кримінального правопорушення, передбаченого ст. 132 Кримінального кодексу України «Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби»? 87) службова особа лікувального закладу
88) Як визначений спеціальний суб’єкт кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 «Торгівля людьми» Кримінального кодексу України: 88) службова особа
89) Що з названого є кваліфікуючою ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ст. 365-2 Кримінального кодексу України (“Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги”)? 89) вчинення діяння стосовно неповнолітньої особи
90) За чинним Кримінальним кодексом України суд не може звільнити від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років у випадках: 90) засудження за корупційне кримінальне правопорушення
91) За чинним Кримінальним кодексом України суд НЕ може умовно-достроково звільнити від відбування покарання особу, яка відбула менше половини строку покарання, у випадках: 91) засудження за кримінальне правопорушення, що полягає в порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції
92) Відповідно до чинного Кримінального кодексу України актом про помилування може бути здійснена заміна засудженому призначеного судом покарання: 92) у виді довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не менше двадцяти п’яти років
93) Відповідно до чинного Кримінального кодексу України особи, засуджені за корупційний нетяжкий злочин, можуть бути звільнені від відбування покарання в порядку помилування після фактичного відбуття ними: 93) не менше двох третин строку призначеного судом покарання
94) Відповідно до чинного Кримінального кодексу України особа, засуджена за діяння, караність якого законом усунена, підлягає: 94) негайному звільненню від призначеного судом покарання
95) Особи, визнані винними у вчиненні корупційних кримінальних правопорушеннь, порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, вироки стосовно яких набрали законної сили: 95) можуть бути звільнені від відбування покарання після фактичного відбуття ними не менше двох третин призначеного судом покарання
96) Вкажіть кваліфікуючу ознаку службового підроблення (ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України): 96) діяння, що спричинили тяжкі наслідки
97) Вкажіть мету зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 Кримінального кодексу України): 97) одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи
98) Кваліфікуючою ознакою якого кримінального правопорушення у сфері службової діяльності є дії, які супроводжувалися болісними і такими, що ображають гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування: 98) перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу
99) Кваліфікуючою ознакою якого з кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності є застосування зброї? 99) перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу
100) Що з наведеного НЕ може відноситись до неправомірної вигоди відповідно до примітки ст. 364-1 Кримінального кодексу України? 100) субвенції
101) За чинним Кримінальним кодексом України заміна невідбутої частини покарання більш м’яким особам, засудженим за корупційні нетяжкі злочини, можлива після фактичного відбуття засудженим: 101) не менше половини строку покарання, призначеного судом
102) Вкажіть, як визначено в законі одну з ознак суб’єктивної сторони зловживання владою або службовим становищем (ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України)? 102) з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи
103) До умисних убивств за кваліфікуючих ознак, передбачених ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, належить: 103) умисне вбивство з корисливих мотивів
104) Частина 1 ст. 149 Кримінального кодексу України «Торгівля людьми» містить вказівку на такий спосіб вчинення кримінального правопорушення: 104) використання уразливого стану потерпілого
105) Серед кваліфікуючих ознак, передбачених ч. 2 ст. 115 КК України «Умисне вбивство», відсутня ознака: 105) вбивство групою осіб без попередньої змови
106) Як необхідно кваліфікувати позбавлення лікарем життя безнадійно хворої людини на її прохання за чинним Кримінальним кодексом України? 106) вбивство
107) Умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, належить до: 107) тяжких тілесних ушкоджень
108) Яка з наведених обставин є кваліфікуючою при заподіянні тяжкого тілесного ушкодження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України? 108) спричинення смерті потерпілого
109) Яке тілесне ушкодження належить до числа тих, що вчинені за пом’якшуючих обставин? 109) умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилювання
110) При відбутті покарання за вчинений кримінальний проступок повторність: 110) відсутня
111) За наявності якої обставини погроза вбивством, передбачена ст. 129 Кримінального кодексу України, визнається кримінальним правопорушенням? 111) якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози
112) Чи звільняється особа від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального проступку вперше у зв’язку з дійовим каяттям? 112) так, якщо вона після вчинення кримінального проступку щиро покаялася, активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду
113) Яке діяння характеризує об’єктивну сторону складу кримінального правопорушення, зазначеного у ст. 138 Кримінального кодексу України «Незаконна лікувальна діяльність»? 113) заняття лікувальною діяльністю без спеціального дозволу, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого
114) Незаконне розголошення лікарської таємниці (ст. 145 Кримінального кодексу України) визнається кримінальним правопорушенням: 114) якщо таке діяння спричинило тяжкі наслідки
115) Яка норма Особливої частини Кримінального кодексу України вказує на корисливий мотив як на одну з суб’єктивних ознак кримінального правопорушення? 115) ст. 148 (“Підміна дитини”)
116) Яке з перелічених нижче тверджень, що стосуються кваліфікуючих ознак умисного вбивства, є правильним? 116) кваліфікуючі ознаки умисного вбивства названі у ч. 2 ст. 115 КК України
117) У разі вчинення виконавцем незакінченого кримінального правопорушення інші співучасники: 117) підлягають кримінальній відповідальності за співучасть у незакінченому кримінальному правопорушенні
118) Якщо особа з наміром вбивства здійснила постріл в іншу людину, але схибила та спричинила лише середньої тяжкості тілесне ушкодження, її дії слід кваліфікувати: 118) як закінчений замах на вбивство
119) Хто є суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 118 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення»? 119) будь-яка фізична осудна особа, яка досягла 16 років
120) У ст. 146 Кримінального кодексу України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини» кваліфікуючою ознакою зазначено: 120) вчинення діяння з корисливих мотивів
121) Яка кваліфікуюча ознака захоплення заручників передбачена у ч. 2 ст. 147 Кримінального кодексу України? 121) вчинення дій щодо неповнолітнього
122) У якій із запропонованих відповідей наведено повний перелік осіб, спонукання яких є складовою мети у складі кримінального правопорушення, передбаченому ст. 147 «Захоплення заручників» Кримінального кодексу України? 122) родичі затриманого, державна або інша установа, підприємство чи організація, фізична або службова особа
123) В яких формах може виражатися діяння як ознака об’єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ст. 147 «Захоплення заручників» Кримінального кодексу України? 123) у формі захоплення або тримання особи
124) Якої кваліфікуючої ознаки НЕ передбачено статтею 147 «Захоплення заручників» Кримінального кодексу України? 124) вчинення діяння за попередньою змовою групою осіб
125) Стаття 148 «Підміна дитини» Кримінального кодексу України містить вказівку на такі суб’єктивні ознаки: 125) вчинення діяння з корисливих або інших особистих мотивів
126) Предметом контрабанди відповідно до ст. 201 Кримінального кодексу України НЕ є: 126) психотропні речовини
127) Частина 1 ст. 149 Кримінального кодексу України «Торгівля людьми» містить вказівку на такий спосіб вчинення кримінального правопорушення: 127) використання обману
128) Частина 1 ст. 149 Кримінального кодексу України «Торгівля людьми» містить вказівку на такий спосіб вчинення кримінального правопорушення: 128) викрадення
129) Потерпілий від кримінального правопорушення, передбаченого ст. 150 Кримінального кодексу України «Експлуатація дітей», законом визначений як: 129) дитина, яка не досягла віку, з якого законом дозволяється працевлаштування
130) Кваліфікуючою ознакою у ч. 2 ст. 150 Кримінального кодексу України «Експлуатація дітей» є: 130) вчинення дій щодо кількох дітей
131) Суб’єкти кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 150-1 Кримінального кодексу України «Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом», визначені як: 131) батьки малолітньої дитини або особи, які їх замінюють
132) Спосіб учинення незаконного поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги у ч. 1 ст. 151 Кримінального кодексу України: 132) не визначено
133) Відповідно до диспозиції ст. 151 Кримінального кодексу України «Незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги» психічне ставлення суб’єкта кримінального правопорушення до стану психічного здоров’я потерпілої особи характеризується як: 133) завідома обізнаність про те, що особа психічно здорова
134) Кваліфікуючою ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ст. 151 Кримінального кодексу України «Незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги», визначено: 134) настання тяжких наслідків
135) У складі кримінального правопорушення, передбаченому ст. 148 Кримінального кодексу України «Підміна дитини», обов’язковою характеристикою дитини є: 135) вона є чужою для суб’єкта кримінального правопорушення
136) У складі кримінального правопорушення, передбаченому ст. 151 Кримінального кодексу України «Незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги», суб’єкт визначений як: 136) у статті 151 КК України суб’єкт не визначений
137) Як визначене жебрацтво у диспозиції ч. 1 ст. 150-1 Кримінального кодексу України «Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом»? 137) систематичне випрошування грошей, речей, інших матеріальних цінностей у сторонніх осіб
138) Відповідно до ст. 150 Кримінального кодексу України «Експлуатація дітей», експлуатація вчиняється шляхом: 138) використання праці дітей
139) Якщо особа передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), але легковажно розраховувала на їх відвернення – це: 139) кримінальна протиправна самовпевненість
140) Зґвалтуванням, відповідно до диспозиції ст. 152 Кримінального кодексу України, є вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із: 140) вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи
141) Повторність зґвалтування, відповідно до ч. 2 ст. 152 Кримінального кодексу України, утворюється: 141) вчиненням будь-якого з кримінальних правопорушень, передбачених розділом КК України «Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи», за винятком розбещення неповнолітніх (ст. 156 КК України)
142) Серед кваліфікуючих ознак ст. 152 Кримінального кодексу України «Зґвалтування» міститься ознака: 142) зґвалтування щодо подружжя чи колишнього подружжя
143) Вказівку на яку залежність потерпілої особи від суб’єкта містить частина 2 ст. 154 Кримінального кодексу України «Примушування до вступу в статевий зв’язок»? 143) матеріальна або службова залежність
144) Яка з ознак НЕ належить до переліку кваліфікуючих ознак, передбачених ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України «Розбещення неповнолітніх»? 144) дії, що спричинили тяжкі наслідки
145) Стаття 156 Кримінального кодексу України «Розбещення неповнолітніх» містить вказівку на таку потерпілу особу: 145) особа, яка не досягла 16-річного віку
146) Об’єктивна сторона кримінального правопорушення, передбаченого ст. 156 Кримінального кодексу України «Розбещення неповнолітніх», викладена у диспозиції статті наступним чином: 146) вчинення розпусних дій
147) Відповідно до ст. 152 Кримінального кодексу України зґвалтування – це (оберіть точну відповідь): 147) вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій або будь-якого іншого предмета, без добровільної згоди потерпілої особи
148) Якою обставиною у складі кримінального правопорушення, передбаченого ст. 152 Кримінального кодексу України «Зґвалтування», визнається його вчинення групою осіб? 148) особливо кваліфікуючою ознакою
149) Вказівку на яку кваліфікуючу ознаку містить частина 2 ст. 152 Кримінального кодексу України «Зґвалтування»? 149) вчинене щодо жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності
150) Яку особливо кваліфікуючу ознаку містить ч. 3 ст. 153 Кримінального кодексу України «Сексуальне насильство»? 150) вчинене щодо неповнолітньої особи
151) Сексуальним насильством у ст. 153 Кримінального кодексу України визнається: 151) вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи
152) Відповідно до ч. 2 ст. 154 Кримінального кодексу України «Примушування до вступу в статевий зв’язок», кваліфікуючими ознаками є: 152) вчинене особою, від якої потерпіла особа матеріально або службово залежна
153) Суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 152 Кримінального кодексу України «Зґвалтування», є: 153) будь-яка фізична осудна особа, яка досягла 14-річного віку
154) Суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 153 Кримінального кодексу України «Сексуальне насильство», є: 154) будь-яка фізична осудна особа, яка досягла 14-річного віку
155) Суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 154 Кримінального кодексу України «Примушування до вступу в статевий зв’язок», є: 155) будь-яка фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку
156) Суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 155 Кримінального кодексу України «Вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку», є: 156) будь-яка фізична осудна повнолітня особа
157) У разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили сплинуло: 157) два роки
158) Суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 156 Кримінального кодексу України «Розбещення неповнолітніх», є: 158) будь-яка фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку 
159) Яка форма вини є ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 159 Кримінального кодексу України «Порушення таємниці голосування»? 159) лише умисел
160) Яка форма вини є ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 170 Кримінального кодексу України «Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій»? 160) лише умисел
161) Яка форма вини є ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 171 Кримінального кодексу України «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів»? 161) лише умисел
162) Яка форма вини є ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 Кримінального кодексу України «Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат»? 162) лише умисел
163) Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування (ст. 166 Кримінального кодексу України), визнається кримінально протиправним: 163) якщо спричинило тяжкі наслідки
164) Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача (ст. 157 Кримінального кодексу України) визнається кримінально протиправним: 164) незалежно від наслідків, що настали
165) Порушення недоторканності житла (ст. 162 Кримінального кодексу України) визнається кримінально протиправним: 165) незалежно від наслідків, що настали
166) Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер (ст. 163 Кримінального кодексу України), визнається кримінально протиправним: 166) незалежно від наслідків, що настали
167) Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей (ст. 164 Кримінального кодексу України) визнається кримінально протиправним: 167) незалежно від наслідків, що настали
168) Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію (ч. 1 ст. 177 Кримінального кодексу України) визнається кримінально протиправним: 168) якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі
169) Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків (ст. 178 Кримінального кодексу України) визнається кримінально протиправним: 169) незалежно від наслідків, що настали
170) Кримінальна відповідальність за порушення права на отримання освіти (ст. 183 Кримінального кодексу України) настає: 170) незалежно від наслідків, що настали
171) Кримінальна відповідальність за порушення права на безоплатну медичну допомогу (ст. 184 Кримінального кодексу України) настає: 171) незалежно від наслідків, що настали
172) Кримінальна відповідальність за примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку (ст. 174 Кримінального кодексу України) настає, якщо воно вчиняється шляхом: 172) насильства чи погрози застосування насильства або шляхом інших незаконних дій
173) Вкажіть мінімальний строк невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат, необхідний для визнання такого діяння кримінально протиправним (ст. 175 Кримінального кодексу України): 173) більш як за один місяць
174) У складі кримінального правопорушення, передбаченому ст. 175 Кримінального кодексу України «Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат», суб’єкт  визначений як: 174) керівник підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянин – суб’єкт підприємницької діяльності
175) Обов’язковою ознакою якого складу кримінального правопорушення проти власності в законі визначено напад? 175) розбій
176) У складі кримінального правопорушення, передбаченого ст. 197 Кримінального кодексу України «Порушення обов’язків щодо охорони майна», суб’єкт кримінального правопорушення визначений як: 176) лише особа, якій доручено зберігання чи охорону майна
177) Кримінальна відповідальність за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 196 Кримінального кодексу України «Необережне знищення або пошкодження майна», настає лише за наявності такого наслідку: 177) тяжких тілесних ушкоджень або загибелі людей
178) У якій нормі Кримінального кодексу України предметом кримінального правопорушення визначене чуже майно, що має особливу історичну цінність? 178) ст. 193 Кримінального кодексу України (“Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї”)
179) Повторність розбою, відповідно до ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України, має місце у разі вчинення таких кримінальних правопорушень: 179) розбою та бандитизму
180) За ст. 190 Кримінального кодексу України шахрайство визначається як: 180) заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою
181) Що з названого є кваліфікуючою ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ст. 365-2 Кримінального кодексу України (“Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги”)? 181) вчинення діяння стосовно особи похилого віку
182) Яка кваліфікуюча ознака міститься у диспозиції ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України «Грабіж»? 182) повторність
183) Яка з наведених кваліфікуючих ознак міститься у ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України «Вимагання»: 183) вчинене службовою особою з використанням свого службового становища
184) Який вид погрози зазначений у ст. 189 Кримінального кодексу України «Вимагання»? 184) погроза пошкодженням майна потерпілого
185) Яку кваліфікуючу ознаку містить частина 2 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство»? 185) вчинене за попередньою змовою групою осіб
186) Кваліфікуючою ознакою якого кримінального правопорушення є вчинення діяння членом організованої групи? 186) “Погроза вбивством” (ст. 129 Кримінального кодексу України)
187) Максимальним ступенем шкоди здоров’ю, властивим насильницькому грабежу, є: 187) заподіяння легкого тілесного ушкодження, що не спричинило розладу здоров’я та втрати працездатності
188) Для якого кримінального правопорушення, передбаченого Розділом VI Особливої частини Кримінального кодексу України кваліфікуючою ознакою є загальнонебезпечний спосіб вчинення діяння? 188) «Умисне пошкодження об’єктів електроенергетики» ст. 194-1 КК України
189) Який спосіб заволодіння чужим майном виключає його кваліфікацію як адміністративного правопорушення незалежно від розміру завданої шкоди? 189) грабіж
190) Що є предметом крадіжки (ст. 185 Кримінального кодексу України)? 190) чуже майно
191) Яка з перелічених ознак утворює основний склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 146-1 Кримінального кодексу України «Насильницьке зникнення»? 191) викрадення або позбавлення волі людини, вчинене представником держави
192) Як кваліфікувати незакінчений замах на вбивство Прем’єр-міністра України, вчинений у зв’язку із його державною діяльністю? 192) як посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 112 Кримінального кодексу України)
193) У якій нормі Кримінального кодексу України предметом кримінального правопорушення визначене чуже майно, що має особливу наукову цінність? 193) ст. 193 Кримінального кодексу України (“Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї”)
194) Яка ознака НЕ впливає на розмежування кримінального правопорушення, передбаченого ст. 199 Кримінального кодексу України «Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів», та ст. 190 «Шахрайство»: 194) суб’єкт кримінального правопорушення
195) Що є предметом контрабанди відповідно до ст. 201 Кримінального кодексу України? 195) отруйні речовини
196) Предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201 Кримінального кодексу України «Контрабанда», НЕ є: 196) наркотичні засоби
197) Який предмет зазначений у частині 1 ст. 201-1 Кримінального кодексу України, присвяченій незаконному переміщенню через митний кордон України лісоматеріалів та пиломатеріалів? 197) пиломатеріали цінних та рідкісних порід дерев
198) Предметом контрабанди (ст. 201 Кримінального кодексу України) НЕ є: 198) будь-яка гладкоствольна мисливська зброя та боєприпаси до неї
199) Предметом контрабанди відповідно до ст. 201 Кримінального кодексу України НЕ є: 199) сувенірні вироби масового вжитку
200) Що є кваліфікуючою ознакою «зайняття гральним бізнесом» відповідно до ст. 203-2 Кримінального кодексу України? 200) вчинення діяння особою, раніше судимою за зайняття гральним бізнесом
201) Що є підакцизним товаром відповідно до ст. 204 «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» Кримінального кодексу України? 201) спиртові дистиляти
202) Частиною 3 ст. 204 Кримінального кодексу України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» встановлена кримінальна відповідальність, якщо такі дії спричинили: 202) отруєння
203) Хто визнається суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 220-1 Кримінального кодексу України «Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності»? 203) керівник або інша службова особа банку
204) Якщо особа не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), хоча повинна була і могла їх передбачити – це: 204) кримінальна протиправна недбалість
205) Кваліфікуючою ознакою якого кримінального правопорушення проти довкілля є використання транспортних засобів: 205) «Незаконне полювання» (ст. 248 Кримінального кодексу України)
206) Яке положення, що стосується незаконної порубки дерев або чагарників у заповідниках або на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах, відповідає визначенню ч. 3 ст. 246 Кримінального кодексу України: 206) незаконна порубка дерев або чагарників на таких територіях є кримінально караною незалежно від розміру заподіяної шкоди
207) Назвіть склад кримінального правопорушення проти довкілля, у якому заповідники, території та об’єкти природно-заповідного фонду можуть бути обов’язковим місцем вчинення кримінального правопорушення: 207) «Незаконне полювання» (ст. 248 Кримінального кодексу України)
208) Що визнається особливо великим розміром у складі кримінального правопорушення, передбаченого ст. 239-2 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах»? 208) обсяг поверхневого шару земель становить більше, ніж десять кубічних метрів
209) Ознакою основного складу якого кримінального правопорушення проти довкілля Кримінальним кодексом визначено наслідки у виді створення небезпеки для життя, здоров’я людей чи довкілля? 209) «Забруднення або псування земель» (ст. 239 Кримінального кодексу України)
210) Настання яких наслідків передбачено у ст. 236 Кримінального кодексу України «Порушення правил екологічної безпеки»? 210) загибель людей, екологічне забруднення значних територій або інші тяжкі наслідки
211) Чи передбачено настання наслідків у ч. 1 ст. 238 Кримінального кодексу України «Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення»? 211) настання наслідків не передбачено
212) Чи передбачено настання наслідків у ч. 2 ст. 238 Кримінального кодексу України «Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення»? 212) так, загибель людей або інші тяжкі наслідки
213) Чи передбачено настання наслідків у ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу України «Забруднення або псування земель»? 213) так, створення небезпеки для здоров’я людей чи довкілля
214) Чи передбачено настання наслідків у ч. 2 ст. 239 Кримінального кодексу України «Забруднення або псування земель»? 214) так, загибель людей, їх масове захворювання або інші тяжкі наслідки
215) Настання яких наслідків передбачено у ч. 1 ст. 239-1 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель»? 215) небезпека для життя, здоров’я людей чи для довкілля
216) Настання яких наслідків передбачено у ч. 3 ст. 239-1 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель» передбачено настання таких наслідків: 216) загибель людей, масова загибель об’єктів тваринного чи рослинного світу або інші тяжкі наслідки
217) Настання яких наслідків порушення правил охорони надр передбачене у ч. 1 ст. 240 Кримінального кодексу України «Порушення правил охорони або використання надр»? 217) небезпека для життя, здоров’я людей чи довкілля
218) Настання яких наслідків порушення правил використання надр передбачене у ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України «Порушення правил охорони або використання надр»? 218) небезпека для життя, здоров’я людей чи довкілля
219) Настання яких наслідків передбачено у ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України «Порушення правил охорони або використання надр»? 219) загибель людей, їх масове захворювання або інші тяжкі наслідки
220) Настання яких наслідків передбачено у  ч. 1 ст. 241 Кримінального кодексу України «Забруднення атмосферного повітря»? 220) небезпека для життя, здоров’я людей чи для довкілля
221) Настання яких наслідків передбачено у ч. 2 ст. 241 Кримінального кодексу України «Забруднення атмосферного повітря»? 221) загибель людей або інші тяжкі наслідки
222) Кримінальна відповідальність за проведення клінічних випробувань лікарських засобів на повнолітньому пацієнті з настанням тяжких наслідків (ст. 141 Кримінального кодексу України «Порушення прав пацієнта»), настає за умови: 222) відсутності письмової згоди повнолітнього пацієнта
223) Хто НЕ підлягає звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ч. 2 ст. 255 Кримінального кодексу України «Створення злочинної організації»? 223) організатор або керівник злочинної організації
224) Вкажіть вид організованої групи, обов’язковою ознакою якої є озброєність: 224) банда
225) За вчинення яких дій із вогнепальною зброєю ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» встановлена кримінальна відповідальність? 225) носіння
226) За які дії з холодною зброєю, передбачені ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» НЕ встановлена кримінальна відповідальність? 226) придбання
227) Предметом якого із кримінальних правопорушень проти громадської безпеки є гладкоствольна мисливська зброя? 227) «Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів» (ст. 264 Кримінального кодексу України)
228) Способом вчинення якого кримінального правопорушення проти громадської безпеки в законі названо використання уразливого стану особи? 228) «Втягнення у вчинення терористичного акту» (ст. 258-1 Кримінального кодексу України)
229) Для якого із кримінальних правопорушень проти громадської безпеки передбачено спеціальну підставу звільнення від кримінальної відповідальності? 229) «Створення терористичної групи чи терористичної організації» (ст. 258-3 Кримінального кодексу України)
230) У ч. 1 ст. 271 Кримінального кодексу України «Порушення вимог законодавства про охорону праці» передбачено настання таких наслідків: 230) шкода здоров’ю потерпілого
231) Чи передбачено настання наслідків у ч. 2 ст. 271 Кримінального кодексу України «Порушення вимог законодавства про охорону праці»? 231) так, загибель людей або інші тяжкі наслідки
232) Настання яких наслідків передбачено у ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою»? 232) загроза загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або шкода здоров’ю потерпілого
233) Настання яких наслідків передбачено у ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою»? 233) загибель людей або інші тяжкі наслідки
234) Чи передбачено настання наслідків у ч. 1 ст. 273 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах»? 234) так, загроза загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або шкода здоров’ю потерпілого
235) Настання яких наслідків передбачено у ч. 2 ст. 273 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах»? 235) загибель людей або інші тяжкі наслідки
236) Чи передбачено настання наслідків у ч. 1 ст. 274 Кримінального кодексу України «Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки»? 236) так, загроза загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або шкода здоров’ю потерпілого
237) Чи передбачено настання наслідків у ч. 2 ст. 274 Кримінального кодексу України «Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки»? 237) так, загибель людей або інші тяжкі наслідки
238) Чи передбачено настання наслідків у ч. 1 ст. 275 Кримінального кодексу України «Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд»? 238) так, загроза загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або шкода здоров’ю потерпілого
239) Чи передбачено наслідки у ч. 2 ст. 275 Кримінального кодексу України «Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд»? 239) так, загибель людей або інші тяжкі наслідки
240) Суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 271 Кримінального кодексу України «Порушення вимог законодавства про охорону праці», визначено: 240) службову особу підприємства, установи, організації або громадянина – суб’єкта підприємницької діяльності
241) Суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 272 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою», визначено: 241) особу, яка зобов’язана дотримуватися правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою
242) Суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 273 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах», визначено: 242) особу, яка зобов’язана дотримуватися правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах
243) Суб’єктом кримінального правопрушення, передбаченого ст. 274 Кримінального кодексу України «Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки», визначено: 243) особу, яка зобов’язана дотримуватися правил ядерної або радіаційної безпеки
244) Суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 275 Кримінального кодексу України «Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд», визначено: 244) особу, яка зобов’язана дотримуватися правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд
245) Настання яких наслідків передбачено у ч. 1 ст. 276 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту»? 245) створення небезпеки для життя людей чи настання інших тяжких наслідків
246) У ч. 2 ст. 276 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту» передбачено настання таких наслідків: 246) середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або велика матеріальна шкода
247) Настання яких наслідків передбачено у ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту»? 247) загибель людей
248) Чи передбачено настання наслідків у ст. 276-1 Кримінального кодексу України «Здійснення професійної діяльності членом екіпажу або обслуговування повітряного руху диспетчером управління повітряним рухом (диспетчером служби руху) у стані алкогольного сп’яніння або під впливом наркотичних чи психотропних речовин»? 248) ні, не передбачено настання наслідків
249) Настання яких наслідків передбачено у ч. 1 ст. 277 Кримінального кодексу України «Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів»? 249) створення чи можливість створення аварії поїзда, судна чи порушення нормальної роботи транспорту або небезпека для життя людей чи настання інших тяжких наслідків
250) Настання яких наслідків передбачено у ч. 2 ст. 277 Кримінального кодексу України «Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів»? 250) середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або велика матеріальна шкода
251) Настання яких наслідків передбачено у ч. 3 ст. 277 Кримінального кодексу України «Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів»? 251) загибель людей
252) Чи передбачено настання наслідків у ч. 1 ст. 278 Кримінального кодексу України «Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна»? 252) ні, не передбачено настання наслідків
253) Чи передбачено настання наслідків у ч. 2 ст. 278 Кримінального кодексу України «Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна»? 253) ні, не передбачено настання наслідків
254) Чи передбачено настання наслідків у ч. 3 ст. 278 Кримінального кодексу України «Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна»? 254) так, загибель людей чи настання інших тяжких наслідків
255) Чи передбачено настання наслідків у ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним засобом»? 255) ні, не передбачено настання наслідків
256) Чи передбачено настання наслідків у ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним засобом»? 256) так, заподіяння значної матеріальної шкоди
257) Чи передбачено настання наслідків у ч. 3 ст. 289 «Незаконне заволодіння транспортним засобом» Кримінального кодексу України? 257) так, завдання великої матеріальної шкоди
258) У ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини» кваліфікуючою ознакою зазначено: 258) вчинення діяння щодо двох чи більше осіб
259) Яка кваліфікуюча ознака захоплення заручників передбачена у ч. 2 ст. 147 Кримінального кодексу України? 259) погроза знищення людей
260) Настання яких наслідків передбачено у ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами»? 260) загибель кількох осіб
261) На який строк до неповнолітнього застосовуються громадські роботи? 261) від 30 до 120 годин
262) В якому розмірі здійснюється відрахування із заробітку неповнолітнього, засудженого до виправних робіт: 262) в межах від п’яти до десяти відсотків
263) З якого віку відповідно до Кримінального кодексу України застосовується арешт до неповнолітнього? 263) з 16 років на момент постановлення вироку
264) На який строк відповідно до Кримінального кодексу України застосовується арешт до неповнолітнього? 264) від п’ятнадцяти до сорока п’яти діб
265) На який строк неповнолітньому може бути призначено покарання у виді позбавлення волі за вчинення нетяжкого злочину? 265) на строк не більше чотирьох років
266) Назвіть кримінальне правопорушення у сфері службової діяльності, у складі якого законом прямо передбачене суспільно небезпечне діяння у формі видачі завідомо неправдивих офіційних документів: 266) службове підроблення
267) Вкажіть загальну ознаку суб’єкта кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності: 267) досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність
268) Вкажіть тривалість іспитового строку, що установлюється відповідно до Кримінального кодексу України у випадку звільнення неповнолітнього від відбування покарання з випробуванням: 268) від одного до двох років
269) На який строк призначаються громадські роботи? 269) від 60 до 240 годин
270) Що є метою покарання відповідно до ч. 2 ст. 50 Кримінального кодекса України? 270) запобігання вчиненню кримінальних правопорушень іншими особами
271) Який з видів покарань згідно з Кримінальним кодексом України може застосовуватись і як основний, і як додатковий: 271) штраф
272) Який строк давності для звільнення від кримінальної відповідальності встановлений для особи, яка вчинила особливо тяжкий злочин у віці до вісімнадцяти років? 272) десять років
273) Яка із зазначених ознак є обов’язковою ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364-1 Кримінального кодексу України «Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми»? 273) з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права
274) Який з видів покарань згідно з Кримінальним кодексом України може застосовуватись тільки як додатковий: 274) конфіскація майна
275) Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтями розділу XIX Кримінального кодексу України «Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)»: 275) може бути звільнена від кримінальної відповідальності згідно із статтею 44 Кримінального кодексу України із застосуванням до неї заходів, передбачених Дисциплінарним статутом Збройних Сил України
276) Який строк давності виконання обвинувального вироку суду встановлений для особи, яка у віці до вісімнадцяти років вчинила особливо тяжкий злочин, за який вона засуджена до покарання у виді позбавлення волі? 276) десять років
277) Які службові особи іноземних держав не визнаються службовими особами відповідно до Кримінального кодексу України? 277) судді спортивних змагань
278) Відповідно до Кримінального кодексу України за діяння, вчинені з метою виконання явно кримінально протиправного наказу або розпорядження, особа, що їх виконала, підлягає: 278) кримінальній відповідальності на загальних підставах
279) Відповідно до Кримінального кодексу України особа, яка відмовилась виконувати явно кримінально протиправний наказ або розпорядження: 279) не підлягає кримінальній відповідальності
280) Відповідно до Кримінального кодексу України особа, яка не усвідомлювала і не могла усвідомлювати кримінально протиправного характеру наказу чи розпорядження, за діяння, вчинене з метою виконання такого наказу чи розпорядження: 280) не підлягає кримінальній відповідальності
281) Яка з названих нижче обставин є, відповідно до Кримінального кодексу України, однією з підстав для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру? 281) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 Кримінального кодексу України
282) Відповідно до примітки ст. 354 Кримінального кодексу України «Підкуп працівника підприємства, установи чи організації» пропозицією неправомірної вигоди є (оберіть найбільш точне визначення): 282) висловлення працівнику підприємства, установи чи організації, особі, яка надає публічні послуги, або службовій особі наміру про надання неправомірної вигоди
283) Кримінальний кодекс України визначає особу, яка працює на користь підприємства, установи, організації у ст. 354 «Підкуп працівника підприємства, установи чи організації» як: 283) особу, яка виконує роботу або надає послугу відповідно до договору з таким підприємством, установою, організацією
284) Які засоби кримінально-правового реагування запроваджено в Україні щодо юридичних осіб? 284) заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб
285) Розбій з метою викрадення вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або радіоактивних матеріалів, а також вимагання цих предметів, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров’я, утворює склад кримінального правопорушення, передбачений: 285) ч. 3 ст.262 Кримінального кодексу України
286) Що повинно бути враховано судом при визначенні розміру штрафу стосовно юридичної особи згідно з чинним Кримінальним кодексом України? 286) двократний розмір незаконно одержаної неправомірної вигоди
287) Від чого, згідно з Кримінальним кодексом України, повинно залежати визначення розміру штрафу щодо юридичної особи, якщо неправомірну вигоду не було одержано? 287) від ступеня тяжкості кримінального правопорушення, вчиненого уповноваженою особою юридичної особи
288) Який максимальний строк розстрочки виплати штрафу певними частинами юридичною особою може застосувати суд згідно з Кримінальним кодексом України? 288) до трьох років
289) Відповідальність за ввезення в Україну творів, що пропагують національну нетерпимість, відповідно до ст. 300 Кримінального кодексу України «Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію», настає за умови: 289) якщо воно було здійснене з метою збуту
290) Відповідно до примітки ст. 354 Кримінального кодексу України «Підкуп працівника підприємства, установи чи організації» обіцянкою неправомірної вигоди є (оберіть найбільш точне та повне визначення): 290) висловлення наміру про надання неправомірної вигоди з повідомленням про час, місце, спосіб надання неправомірної вигоди
291) Об’єктивна сторона кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 Кримінального кодексу України «Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми», включає ознаку: 291) завдання істотної шкоди охоронюваним законам правам та інтересам окремих громадян
292) Згідно з приміткою до ст. 364-1 Кримінального кодексу України неправомірна вигода може бути у виді: 292) грошових коштів або іншого майна, переваг або пільг, послуг та вигод немайнового характеру
293) Відповідно до ст. 364 Кримінального кодексу України «Зловживання владою або службовим становищем» обов’язковою ознакою об’єктивної сторони цього кримінального правопорушення є: 293) завдання істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб
294) Якщо службова особа відмовилася від одержання неправомірної вигоди, то кримінальна відповідальність особи, яка її запропонувала, настає за: 294) закінчене кримінальне правопорушення (ст. 369 Кримінального кодексу України)
295) Чи передбачено спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності щодо особи, яка отримала неправомірну вигоду, згідно зі ст. 368 Кримінального кодексу України? 295) ні, для таких осіб не передбачено спеціального виду звільнення від кримінальної відповідальності
296) Суб’єкт кримінального правопорушення, передбаченого у диспозиції ч. 2 ст. 370 Кримінального кодексу України «Провокація підкупу», визначений як: 296) службова особа правоохоронних органів
297) Відповідно до тексту ст. 369 Кримінального кодексу України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» неправомірна вигода надається службовій особі: 297) за вчинення чи невчинення будь-яких дій з використанням влади або службового становища
298) Надання неправомірної вигоди службовій особі приватного права (ст. 368-3 Кримінального кодексу України) визнається повторним кримінальним правопорушенням після: 298) підкупу працівника підприємства, установи чи організації (ст. 354 КК України)
299) Яке з кримінальних правопорушень не входить до переліку корупційних правопорушень згідно з приміткою до ст. 45 КК України? 299) перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (ст. 365 КК України)
300) В якій статті Кримінального кодексу України міститься визначення поняття «вимагання неправомірної вигоди»? 300) ст. 354 «Підкуп працівника державного підприємства, установи чи організації».
301) Яке значення має мотив при кваліфікації діяння передбаченого ст. 366 «Службове підроблення» Кримінального кодексу України? 301) не є обов’язковою ознакою складу цього кримінального правопорушення
302) Чи зазначений мотив у диспозиції ст. 364 Кримінального кодексу України «Зловживання владою або службовим становищем» законодавцем? 302) ні, мотив не зазначений
303) Що є підробленням документів згідно зі ст. 366 Кримінального кодексу України «Службове підроблення»? 303) внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документа
304) Хто є суб’єктом незаконного збагачення (ст. 368-5 Кримінального кодексу України)? 304) особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
305) Суб’єктом кримінальних правопорушень у сфері діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, є: 305) особа, яка здійснює функції експерта
306) В якій статті Кримінального кодексу України визначені службові особи, які займають особливо відповідальне становище: 306) примітка до ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»
307) Як визначено предмет кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 Кримінального кодексу України «Службове підроблення»? 307) офіційні документи
308) Діяння в об’єктивній та суб’єктивній  стороні складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 Кримінального кодексу України «Службова недбалість», характеризується: 308) невиконанням або неналежним виконанням службових обов’язків через несумлінне ставлення до них службової особи
309) Вчиненим в особливо великому розмірі злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», визнається на суму: 309) якау шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину
310) Провокація підкупу відповідно до ст. 370 Кримінального кодексу України «Провокація підкупу» – це: 310) підбурювання особи на пропонування, обіцянку чи надання неправомірної вигоди або прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання такої вигоди, вчинене службовою особою, з метою потім викрити того, хто вчинив відповідні дії
311) Кваліфікуючою ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ст. 162 Кримінального кодексу України «Порушення недоторканності житла», визначено: 311) вчинення кримінального правопорушення службовою особою
312) Частина 1 ст. 149 Кримінального кодексу України «Торгівля людьми» містить вказівку на такий спосіб вчинення кримінального правопорушення: 312) використання шантажу
313) У якій статті Кримінального кодексу України міститься визначення повторності окремих корупційних кримінальних правопорушень? 313) ст. 354 «Підкуп працівника підприємства, установи чи організації»
314) Що з названого є кваліфікуючою ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ст. 365-2 Кримінального кодексу України (“Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги”)? 314) вчинення діяння повторно
315) Стаття 364-1 Кримінального кодексу України «Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми» містить таку ознаку суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення: 315) з метою одержання неправомірної вигоди
316) Яка кваліфікуюча ознака міститься у ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України «Зловживання впливом»? 316) вимагання неправомірної вигоди
317) У ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України «Зловживання впливом» кримінальну відповідальність встановлено за: 317) одержання неправомірної вигоди
318) Службова особа може бути суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» за частинами: 318) за всіма частинами, крім частини 1
319) У складі кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 397 Кримінального кодексу України «Втручання в діяльність захисника чи представника особи», суб’єктом є: 319) будь-яка службова особа
320) У складі кримінального правопорушення, передбаченому ст. 364 Кримінального кодексу України «Зловживання владою або службовим становищем», суб’єкт визначений як: 320) службова особа, визначена у п. 1 примітки до ст. 364 Кримінального кодексу України
321) У складі кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 Кримінального кодексу України «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою», суб’єктом є: 321) службова особа, визначена у п. 1 примітки до ст. 364 Кримінального кодексу України
322) З якою формою вини вчиняється кримінальне правопорушення, передбачений ст. 148 «Підміна дитини»? 322) прямий умисел
323) У складі кримінального правопорушення, передбаченому ст. 369 Кримінального кодексу України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі», суб’єктом є: 323) загальний суб’єкт – будь-яка фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку
324) У якій нормі Кримінального кодексу України предметом кримінального правопорушення визначене чуже майно, що має особливу художню цінність? 324) ст. 193 Кримінального кодексу України (“Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї”)
325) Суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 Кримінального кодексу України «Службова недбалість», відповідно до визначення може вважатися: 325) будь-яка службова особа
326) Суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-4 Кримінального кодексу України «Підкуп особи, яка надає публічні послуги», відповідно до визначення може вважатися: 326) будь-яка фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку
327) Хто з названих осіб визнається особою, яка на професійній основі надає публічні послуги, відповідно до ст. 365-2 Кримінального кодексу України «Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги»? 327) аудитор
328) Відповідно до ст. 365-2 Кримінального кодексу України «Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги», хто з названих осіб НЕ є особою, яка на професійній основі надає публічні послуги? 328) службова особа юридичної особи приватного права
329) За яке з наведених кримінальних правопорушень відповідно до ст. 22 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність з 14 років? 329) «Посягання на життя державного чи громадського діяча» (ст. 112 Кримінального кодексу України)
330) Суб’єктом якого кримінального правопорушення є виключно іноземець або особа без громадянства? 330) шпигунство (ст. 114 Кримінального кодексу України)
331) Чи включені наслідки до складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 109 Кримінального кодексу України «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади»? 331) ні, наслідки кримінального правопорушення не зазначені
332) У якій нормі міститься положення про спеціальну підставу звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364-1 Кримінального кодексу України «Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми»? 332) для цього діяння не встановлено спеціальної підстави звільнення від кримінальної відповідальності
333) Як кваліфікувати незакінчений замах на вбивство народного депутата України, вчинений у зв’язку із його державною діяльністю? 333) як посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 112 Кримінального кодексу України)
334) Однією з кваліфікуючих ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 393 Кримінального кодексу України «Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти», є: 334) діяння, поєднане з пошкодженням інженерно-технічних засобів охорони
335) Хто є суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 112 Кримінального кодексу України «Посягання на життя державного чи громадського діяча»? 335) будь-який суб’єкт кримінального правопорушення, який досяг 14-ти років
336) Мотивом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 112 Кримінального кодексу України «Посягання на життя державного чи громадського діяча», може бути: 336) бажання припинити державну чи громадську діяльність певної особи
337) Посягання на життя якої особи НЕ охоплюється складом кримінального правопорушення «Посягання на життя державного чи громадського діяча» (ст. 112 Кримінального кодексу України)? 337) Голови Державної прикордонної служби України
338) Посягання на життя якої особи НЕ охоплюється складом кримінального правопорушення «Посягання на життя державного чи громадського діяча» (ст. 112 Кримінального кодексу України)? 338) Голови Національного агентства з питань запобігання корупції
339) Вкажіть, за вчинення якого із кримінальних правопорушень кримінальна відповідальність настає з моменту досягнення особою 14 років: 339) «Диверсія» (ст. 113 Кримінального кодексу України)
340) В якій формі відповідно до ст. 111 Кримінального кодексу України може вчинятися державна зрада? 340) шпигунства
341) В якій формі відповідно до ст. 111 Кримінального кодексу України може вчинятись державна зрада? 341) переходу на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту
342) В якій формі відповідно до ст. 111 Кримінального кодексу України може вчинятись державна зрада: 342) надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України
343) Які умови спеціальної підстави звільнення від кримінальної відповідальності передбачені в ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада»? 343) громадянин України ніяких дій на виконання злочинного завдання не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок з іноземною державою, іноземною організацією або їх представниками та про отримане завдання
344) У разі, якщо вчинене діяння одночасно містить ознаки кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ст. 112 Кримінального кодексу України «Посягання на життя державного чи громадського діяча» та ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство», воно кваліфікується за: 344) ст. 112 Кримінального кодексу України
345) У якій формі може вчинятись шпигунство відповідно до ст. 114 Кримінального кодексу України? 345) передачі або збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю
346) Державна таємниця є предметом у складах таких кримінальних правопорушень: 346) «Шпигунство» та «Державна зрада»
347) Вкажіть функції, обов’язки, здійснення чи виконання яких пов’язане із наявністю статусу службової особи: 347) організаційно-розпорядчі
348) У складі кримінального правопорушення, передбаченого ст. 109 Кримінального кодексу України «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», суб’єктом є: 348) фізична осудна особа, яка на момент вчинення кримінального правопорушення досягла 16-річного віку
349) «Провокація підкупу» (ч. 1 ст. 370 Кримінального кодексу України) є: 349) нетяжким злочином
350) Кримінальна відповідальність за знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу, передбаченим ч. 1 ст. 245 Кримінального кодексу України, настає, якщо це: 350) здійснено вогнем або іншим загально небезпечним способом
351) До об’єктивної сторони складу  кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 113 Кримінального кодексу України «Диверсія», НЕ належать: 351) посягання на життя представників влади
352) Однією з кваліфікуючих ознак згідно з ч. 3 ст. 109 Кримінального кодексу України «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади» визначено вчинення дій: 352) особою, яка є представником влади
353) В об’єктивну сторону складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 112 Кримінального кодексу України «Посягання на життя державного чи громадського діяча», входить: 353) закінчене вбивство або замах на вбивство
354) Чи встановлено спеціальну підставу звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого у ст. 365-2 Кримінального кодексу України «Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги»? 354) ні, для цього діяння не встановлено спеціальної підстави звільнення від кримінальної відповідальності
355) Чи встановлено спеціальну підставу звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 Кримінального кодексу України «Службове підроблення»? 355) ні, для цього діяння не встановлено спеціальної підстави звільнення від кримінальної відповідальності
356) Чи встановлено спеціальну підставу звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-2 Кримінального кодексу України «Декларування недостовірної інформації»? 356) ні, для цього діяння не встановлено спеціальної підстави звільнення від кримінальної відповідальності
357) Чи встановлено спеціальну підставу звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 Кримінального кодексу України «Службова недбалість»? 357) ні, для цього діяння не встановлено спеціальної підстави звільнення від кримінальної відповідальності
358) Яка з форм вчинення кримінального правопорушення передбачена в ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»? 358) розтрата чужого майна
359) Як потрібно кваліфікувати випадки вбивства потерпілого або свідка, або іншої особи з метою знищення доказів кримінального правопорушення? 359) за п. 9 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України
360) Яке вбивство не утворює повторності за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України при вчиненні нового умисного вбивства? 360) передбачене ст. 118 Кримінального кодексу України
361) У якій статті Кримінального кодексу України визначені умови звільнення особи від кримінальної відповідальності за підкуп особи, яка надає публічні послуги? 361) у ст. 354 «Підкуп працівника підприємства, установи чи організації»
362) Чи встановлено спеціальну підставу звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-3 Кримінального кодексу України «Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми»? 362) так, у нормі, передбаченій однією з частин ст. 354 Кримінального кодексу України
363) Чи встановлено спеціальну підставу звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-4 Кримінального кодексу України «Підкуп особи, яка надає публічні послуги»? 363) так, у нормі, передбаченій однією з частин ст. 354 Кримінального кодексу України
364) Чи встановлено спеціальну підставу звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369 Кримінального кодексу України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»? 364) так, у нормі, передбаченій однією з частин ст. 354 Кримінального кодексу України
365) Неповнолітній, який вчинив кримінальний проступок, може бути звільнений судом від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру у випадку: 365) якщо буде визнано, що внаслідок щирого розкаяння та подальшої бездоганної поведінки він на момент постановлення вироку не потребує застосування покарання
366) В якій нормі міститься положення про спеціальну підставу звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369-2 Кримінального кодексу України «Зловживання впливом»? 366) у нормі, передбаченій однією з частин ст. 354 Кримінального кодексу України
367) Чи встановлено спеціальну підставу звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 370 Кримінального кодексу України «Провокація підкупу»? 367) ні, для цього діяння не встановлено спеціальної підстави звільнення від кримінальної відповідальності
368) Які особи можуть бути видані іноземній державі для притягнення до кримінальної відповідальності? 368) іноземці та особи без громадянства, які вчинили злочини поза межами України і перебувають на території України
369) Вкажіть момент, з якого вважається закінченим кримінальне правопорушення, передбачене ст. 369 Кримінального кодексу України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»: 369) висловлення або доведення в іншій формі до службової особи наміру надати неправомірну вигоду
370) Яка ознака характеризує кримінальне правопорушення відповідно до визначення ст. 11 Кримінального кодексу України? 370) суспільна небезпечність
371) Яке діяння визначено ч. 2 ст. 11 Кримінального кодексу України як малозначне? 371) таке, що не заподіяло й не могло заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі
372) Яка з відповідей є найбільш повною щодо критеріїв, передбачених ст. 12 Кримінального кодексу України, для визначення нетяжкого злочину ? 372) строк основного покарання у виді позбавлення волі або розмір основного покарання у виді штрафу
373) Як відповідно до положень ст. 12 Кримінального кодексу України визначається ступінь тяжкості злочину, за вчинення якого передбачене одночасно основне покарання у виді штрафу та позбавлення волі? 373) виходячи зі строку покарання у виді позбавлення волі, передбаченого за відповідний злочин
374) Якщо діяння містить усі ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого відповідною статтею Особливої частини Кримінального кодексу України, то воно є: 374) закінченим кримінальним правопорушенням
375) Готування до якого кримінального правопорушення тягне за собою кримінальну відповідальність? 375) готування до тяжкого чи особливо тяжкого злочину
376) Визначте стадію вчинення кримінального правопорушення, якщо особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але воно не було закінчено з причин, які не залежали від її волі: 376) закінчений замах на вчинення кримінального правопорушення
377) Визначте стадію вчинення кримінального правопорушення, якщо особа з причин, що не залежали від її волі, не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця: 377) незакінчений замах на вчинення кримінального правопорушення
378) Якщо особа усвідомлювала можливість доведення кримінального правопорушення до кінця, але прийняла остаточне рішення про припинення за своєю волею готування до кримінального правопорушення або замаху на кримінальне правопорушення, то як слід розцінювати її поведінку? 378) як добровільну відмову при незакінченому кримінальному правопорушенні
379) В якому випадку особа, що вчинила кримінальний проступок або нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, може бути за вироком суду звільнена від покарання? 379) якщо буде визнано, що з урахуванням бездоганної поведінки і сумлінного ставлення до праці цю особу на час розгляду справи в суді не можна вважати суспільно небезпечною
380) При призначенні якого із названих покарань (крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції) суд може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням? 380) виправних робіт
381) При призначенні якого із названих покарань (крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції) суд може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням? 381) обмеження волі
382) При призначенні якого із названих покарань (крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції) суд може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням? 382) позбавлення волі на строк не більше п’яти років
383) Яка мінімальна тривалість іспитового строку при звільненні особи від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 Кримінального кодексу України? 383) один рік
384) Яка максимальна тривалість іспитового строку при звільненні особи від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 Кримінального кодексу України? 384) три роки
385) Який із наведених обов’язків (зазначених у ст. 76 Кримінального кодексу України) може покласти суд на засудженого у разі його звільнення від відбування покарання з випробуванням? 385) попросити публічно або в іншій формі пробачення у потерпілого
386) Який із наведених обов’язків (зазначених у ст. 76 Кримінального кодексу України) може покласти суд на засудженого у разі його звільнення від відбування покарання з випробуванням? 386) пройти курс лікування від розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин або захворювання, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб
387) Яке додаткове покарання може бути призначене особі у разі її звільнення від відбування покарання з випробуванням? 387) штраф
388) Який із наведених обов’язків (зазначених у ст. 76 Кримінального кодексу України) може покласти суд на засуджену особу у разі звільнення її від відбування покарання з випробуванням в порядку, передбаченому для вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років? 388) попросити публічно або в іншій формі пробачення у потерпілого
389) Хто може прийняти рішення про звільнення особи від покарання? 389) суд
390) Від якого з покарань особа може бути звільнена із застосуванням положень ст. 75 Кримінального кодексу України «Звільнення від відбування покарання з випробуванням»? 390) службові обмеження для військовослужбовців
391) Який із названих видів покарання може бути узгоджений сторонами угоди для звільнення від відбування покарання з випробуванням? 391) обмеження волі
392) Яке з наведених діянь зазначено у ст. 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України»? 392) керівництво незаконним переправленням осіб через державний кордон України
393) Яке з наведених діянь зазначено у диспозиції ст. 334 Кримінального кодексу України «Порушення правил міжнародних польотів»? 393) недодержання зазначених у дозволі маршрутів
394) У чому полягає суспільно небезпечне діяння, передбачене ст. 329 Кримінального кодексу України «Втрата документів, що містять державну таємницю»? 394) втраті матеріальних носіїв секретної інформації, що містять державну таємницю
395) За яке із зазначених діянь передбачена відповідальність статтями Розділу XIV «Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації» Особливої частини Кримінального кодексу України? 395) порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю
396) Хто є суб’єктом кримінального правопорушення «Втрата документів, що містять державну таємницю» (ст. 329 Кримінального кодексу України)? 396) особа, якій були довірені відомості, що становлять державну таємницю
397) Яке із перелічених діянь належить до кримінальних правопорушень проти забезпечення призову та мобілізації? 397) ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу
398) За яке із зазначених діянь передбачена відповідальність статтями Розділу ХІV «Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації» Особливої частини Кримінального кодексу України? 398) порушення правил міжнародних польотів
399) За яке із зазначених діянь передбачена відповідальність статтями Розділу ХІV «Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації» Особливої частини Кримінального кодексу України? 399) незаконне переправлення осіб через державний кордон України
400) За яке із зазначених діянь передбачена відповідальність у Розділі ХІV «Кримінальні правопорушення у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації» Особливої частини Кримінального кодексу України? 400) порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї
401) Хто є суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 157 Кримінального кодексу України «Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача»? 401) суб’єкт цього кримінального правопорушення  загальний
402) Які діяння відносно виборчої документації передбачено ст. 158-2 Кримінального кодексу України «Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму»? 402) пошкодження
403) В яких діях, відповідно до ст. 159 Кримінального кодексу України, виражається порушення таємниці голосування? 403) умисне розголошення змісту волевиявлення громадянина, який взяв участь у виборах або референдумі
404) В чому може полягати порушення порядку фінансування політичної партії, відповідно до ч. 1 ст. 159-1 Кримінального кодексу України? 404) подання завідомо неправдивих відомостей у звіті партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
405) Як слід кваліфікувати дії працівника правоохоронного органу, який провів незаконний обшук у житлі особи? 405) за ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України «Порушення недоторканності житла»
406) Які діяння, вчинені службовою особою, становлять кримінальне правопорушення, передбачене ст. 168 Кримінального кодексу України «Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)»? 406) розголошення службовою особою таємниці усиновлення (удочеріння) всупереч волі усиновителя (удочерителя)
407) Які діяння можуть утворювати склад кримінального правопорушення, передбачено ст. 169 Кримінального кодексу України «Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння)»? 407) незаконні дії щодо передачі дитини під опіку (піклування)
408) Якою формою вини характеризується суб’єктивна сторона кримінального правопорушення, передбаченого ст. 176 Кримінального кодексу України «Порушення авторського права і суміжних прав»? 408) тільки прямим умислом
409) Яке з названих діянь утворює склад кримінального правопорушення, передбаченого ст. 171 Кримінального кодексу України «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів»? 409) незаконне вилучення підготовлених журналістом матеріалів
410) Згідно чинного кримінального закону із суми заробітку засудженого до виправних робіт проводиться відрахування в дохід держави у розмірі: 410) встановленому вироком суду, в межах від 10 до 20 відсотків
411) Що з названого може бути предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 176 Кримінального кодексу України «Порушення авторського права і суміжних прав»? 411) музичний твір
412) Що може бути предметом кримінального правопорушення передбаченого ст. 201 Кримінального кодексу України «Контрабанда»? 412) частини нарізної вогнепальної мисливської зброї
413) Який суспільно небезпечний наслідок має місце у складі кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 223-2 Кримінального кодексу України «Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів»? 413) втрата системи реєстру (її частин)
414) Що є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 Кримінального кодексу України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»? 414) майно, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом
415) Що з наведеного згідно із приміткою до ст. 210 Кримінального кодексу України «Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням» належить до бюджетних коштів? 415) кошти, що включаються до місцевого бюджету
416) Як слід кваліфікувати протиправну вимогу, поєднану з погрозою насильства до особи, яка займається господарською діяльністю, укласти угоду, що може заподіяти їй матеріальної шкоди? 416) як протидія законній господарській діяльності (ст. 206 Кримінального кодексу України)
417) З якого дня особа визнається такою, що має судимість? 417) з дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду
418) З якого дня особа визнається такою, що НЕ має судимості? 418) з дня погашення або зняття судимості
419) Який правовий статус мають особи, які відбули покарання за діяння, кримінальна протиправність і караність  якого усунута законом? 419) не мають судимості
420) Коли особи, засуджені до основного покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади, визнаються такими, що НЕ мають судимості? 420) якщо вони протягом року з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять кримінального правопорушення
421) Коли особи, засуджені до обмеження волі, визнаються такими, що НЕ мають судимості? 421) якщо вони протягом двох років з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового кримінального правопорушення
422) Коли особи, засуджені до позбавлення волі або основного покарання у виді штрафу за тяжкі злочини, визнаються такими, що НЕ мають судимості? 422) якщо вони протягом шести років з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового кримінального правопорушення
423) З якого дня обчислюються строки погашення судимості? 423) відбуття основного та додаткового покарання
424) Чи допускається зняття судимості до закінчення визначених законом строків її погашення у випадку засудження особи за корупційні кримінальні правопорушення? 424) не допускається
425) Примусові заходи медичного характеру НЕ можуть бути застосовані судом до осіб: 425) які вчинили кримінальні правопорушення у стані сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин
426) Яким нормативно-правовим актом встановлено порядок зняття судимості? 426) Кримінальним процесуальним кодексом України
427) Що визнається співучастю у кримінальному правопорушенні відповідно до Кримінального кодексу України? 427) умисна спільна участь декількох суб’єктів кримінального правопорушення у вчиненні умисного кримінального правопорушення
428) Кого із зазначених суб’єктів ст. 27 Кримінального кодексу України визнає співучасником кримінального правопорушення? 428) підбурювач
429) До якого виду співучасників кримінального правопорушення ст. 27 Кримінального кодексу України відносить особу, яка забезпечувала фінансування злочинної діяльності організованої групи? 429) організатор
430) Хто відповідно до Кримінального кодексу України є підбурювачем? 430) особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила іншого співучасника до вчинення кримінального правопорушення
431) Хто відповідно до Кримінального кодексу України є пособником? 431) особа, яка порадами сприяла вчиненню кримінального правопорушення
432) До якого виду співучасників кримінального правопорушення належить особа, яка сприяла вчиненню кримінального правопорушення шляхом усунення перешкод? 432) пособник
433) Яким співучасником визнається особа, яка заздалегідь обіцяла переховати особу, яка вчинила кримінальне правопорушення? 433) пособником
434) Які дії відповідно до положень Кримінального кодексу України є співучастю у кримінальному правопорушенні? 434) фінансування кримінально протиправної діяльності організованої групи
435) Яке кримінальне правопорушення відповідно до ст. 28 Кримінального кодексу України, вважається таким, що його вчинила група осіб? 435) якщо у ньому брали участь декілька (два або більше) виконавців без попередньої змови між собою
436) Кому можуть ставитись у вину ознаки, що характеризують особу окремого співучасника? 436) лише тому співучасникові, якого вони характеризують
437) В якому випадку умисне вбивство кваліфікується за п. 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України як таке, що вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство? 437) під раніше вчиненим умисним вбивством слід розуміти умисні вбивства,  за винятком вбивств, передбачених статтями116-118 КК України
438) За які кримінальні правопорушення підлягає кримінальній відповідальності організатор організованої групи? 438) за всі кримінальні правопорушення, вчинені організованою групою, якщо вони охоплювалися його умислом
439) За які кримінальні правопорушення підлягають кримінальній відповідальності учасники організованої групи (за винятком організатора)? 439) за кримінальні правопорушення, у підготовці або вчиненні яких вони брали участь, незалежно від тієї ролі, яку виконував у кримінальному правопорушенні кожен із них
440) У випадку, якщо організатор, підбурювач чи пособник виконували також функції співвиконавців кримінального правопорушення, вони підлягають кримінальній відповідальності: 440) лише за відповідною статтею (частиною статті) Особливої частини Кримінального кодексу України, як співвиконавці
441) Які кваліфікуючі ознаки передбачено ст. 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»? 441) вчинення кримінального правопорушення повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах, або в особливо великих розмірах
442) В яких випадках крадіжка вважається вчиненою повторно? 442) у разі якщо особа раніше вчиняла будь-яке кримінальне правопорушення, передбачене статтями 185, 186, 189, 190, 191 або статтями 187, 262 Кримінального кодексу України
443) Хто може бути потерпілим у складі кримінального правопорушення, визначеного ст. 189 Кримінального кодексу України «Вимагання»? 443) будь-яка фізична особа та її близькі родичі
444) Кримінальне правопорушення, передбачене ст. 197-1 Кримінального кодексу України «Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво», належить до кримінальних правопорушень: 444) проти власності
445) Покарання у виді позбавлення волі призначається неповнолітньому за особливо тяжкий злочин, поєднаний з умисним позбавленням життя людини: 445) на строк не більше п’ятнадцяти років
446) Яке кримінальне правопорушення Розділу VІ («Кримінальні правопорушення проти власності») Особливої частини Кримінального кодексу України вчиняється, у тому числі, шляхом зловживання довірою? 446) Шахрайство (ст. 190)
447) В якому випадку привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вважається вчиненим за попередньою змовою групою осіб? 447) у разі його вчинення кількома особами (двома або більше), які заздалегідь, тобто до початку кримінального правопорушення, домовилися про спільне його вчинення
448) Яким чином буде вирішуватися питання про кримінальну відповідальність дипломатичного представника іноземної держави у разі здійснення ним фінансування дій на території України, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ч. 2 ст. 110-2 Кримінального кодексу України)? 448) питання про кримінальну відповідальність дипломатичних представників іноземних держав у разі вчинення ними кримінального правопорушення на території України вирішується дипломатичним шляхом
449) Яку кваліфікуючу ознаку, що характеризує суб’єкта кримінального правопорушення, передбачено у ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України»? 449) вчинення кримінального правопорушення представником влади
450) За які дії законодавець передбачив кримінальну відповідальність у ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади»? 450) публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій
451) За які дії законодавець передбачив кримінальну відповідальність у ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади»? 451) дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій
452) Публічні заклики до зміни меж державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, утворюють склад кримінального правопорушення, передбачений: 452) ст. 110 Кримінального кодексу України «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України»
453) Хто є потерпілим від кримінального правопорушення, передбаченого ст. 345-1 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо журналіста»? 453) журналіст та його близькі родичі чи члени сім’ї
454) Відповідно до ч. 1 ст. 370 Кримінального кодексу України, дії службової особи з підбурення особи на пропонування, обіцянку чи надання неправомірної вигоди, щоб потім викрити того, хто пропонував, обіцяв, надав неправомірну вигоду, утворюють:  454) провокацію підкупу
455) Підбурення до вчинення яких діянь передбачено у ст. 370 «Провокація підкупу» Кримінального кодексу України? 455) до пропонування, обіцянки чи надання неправомірної вигоди
456) Яким чином визначено суспільно небезпечне діяння у ст. 370 «Провокація підкупу»? 456) дії службової особи з підбурення
457) Які суспільно небезпечні діяння передбачено у ч. 1 ст. 369-2 «Зловживання впливом»? 457) пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди
458) Яким чином описано суспільно небезпечні діяння у ч. 2 ст. 369-2 «Зловживання впливом» Кримінального кодексу України? 458) прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави за таку вигоду
459) Хто є суб’єктом «Зловживання впливом» (ст. 369-2 Кримінального кодексу України)? 459) будь-яка осудна особа, яка досягла віку кримінальної відповідальності
460) В якому кримінальному правопорушенні передбачено використання службових повноважень на власну користь: 460) «Зловживання владою або службовими повноваженнями» (ст. 364 КК України)
461) Особа, яка в органі місцевого самоврядування обіймає посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій відповідно до ст. 364 Кримінального кодексу України є: 461) службовою особою
462) Яким чином визначено істотну шкоду як ознаку, передбачену ст. 364 «Зловживання владою або службовим становищем»? 462) як майнову
463) Всупереч чиїм інтересам має бути використано службовою особою владу чи службове становища, відповідно до ст. 364 Кримінального кодексу України «Зловживання владою або службовим становищем»? 463) всупереч інтересам служби
464) Де у Кримінальному кодексі України визначено поняття службової особи як суб’єкта кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 цього Кодексу? 464) у примітці до ст. 364 «Зловживання владою або службовим становищем»
465) При призначенні покарання обставинами, які його обтяжують, НЕ визнаються: 465) вчинення кримінального правопорушення в громадському місці
466) Хто може бути суб’єктом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиції чи обіцянки здійснити вплив за надання такої вигоди (ч. 2 ст. 369-2 «Зловживання впливом» Кримінального кодексу України»)? 466) будь-яка фізична осудна особа, яка досягла віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність
467) Яка мета вчинення провокації підкупу передбачена в ст. 370 Кримінального кодексу України? 467) викриття того, хто пропонував, обіцяв, надав неправомірну вигоду або прийняв пропозицію, обіцянку чи одержав таку вигоду
468) З якою формою вини може вчинятися кримінальне правопорушення, передбачене ст. 367 Кримінального кодексу України «Службова недбалість»? 468) необережність
469) Яка форма суспільно небезпечного діяння передбачена у складі кримінального правопорушення «Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу» (ст. 365 Кримінального кодексу України)? 469) тільки дії
470) Настання яких наслідків необхідно для наявності складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 Кримінального кодексу України «Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу»? 470) істотної шкоди
471) Чиїм правам та інтересам завдається істотна шкода під час перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу відповідно до ч. 1 ст. 365 Кримінального кодексу України? 471) охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб
472) Яке кримінальне правопорушення у Кримінальному кодексі України визначається як «вчинення певним суб’єктом дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень»? 472) перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу
473) Хто із перелічених осіб є суб’єктом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (ст. 365 Кримінального кодексу України)? 473) слідчий
474) Яка з перелічених осіб є суб’єктом «Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги» (ст. 365-2 Кримінального кодексу України»? 474) аудитор
475) Як кваліфікувати незакінчений замах на вбивство Голови Вищої ради правосуддя, вчинений у зв’язку із його державною діяльністю? 475) як посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 112 Кримінального кодексу України)
476) Яка з названих дій входить до складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 «Службове підроблення» Кримінального кодексу України? 476) видача завідомо неправдивих офіційних документів
477) Що належить до тяжких наслідків службового підроблення згідно із приміткою до ст. 364 Кримінального кодексу України? 477) наслідки, які у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян
478) У якій формі вчиняється службове підроблення (ст. 366 Кримінального кодексу України)? 478) активними діями
479) Хто є суб’єктом кримінального правопорушення «Декларування недостовірної інформації» (ст. 366-2 Кримінального кодексу України)? 479) особа, яка відповідно до ч. 1 і 2 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» зобов’язана подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
480) В якому з названих діянь, у тому числі, виявляється декларування недостовірної інформації відповіднно до ст. 366-2 Кримінального кодексу України? 480) умисне внесення до декларації завідомо недостовірних відомостей
481) На який нормативно-правовий акт робиться посилання в примітці до ст. 366-2 Кримінального кодексу України «Декларування недостовірної інформації» щодо визначення суб’єкта декларування недостовірної інформації? 481) Закон України «Про запобігання корупції»
482) Хто з названих осіб може бути суб’єктом декларування недостовірної інформації (ст. 366-2 Кримінального кодексу України)? 482) особа, уповноважена на виконання функцій держави
483) Яку з названих кваліфікуючих ознак прямо передбачено ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України «Службова недбалість»? 483) тяжкі наслідки
484) Яким чином визначено службову недбалість у ст. 367 Кримінального кодексу України? 484) невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб
485) Вчинення якого кримінального правопорушення відповідно до Кримінального кодексу України характеризується несумлінним ставленням службової особи до своїх службових обов’язків? 485) службова недбалість
486) Кримінальне правопорушення, передбачене ст. 367 Кримінального кодексу України «Службова недбалість», належить до кримінальних правопорушень: 486) у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг
487) Як у Кримінальному кодексі України визначено істотну шкоду, що спричинена службовою недбалістю (ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України)? 487) шкода, що в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян
488) Яка з названих осіб може бути суб’єктом службової недбалості (ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України)? 488) службова особа юридичної особи приватного або публічного права
489) Як мають бути кваліфіковані дії особи, яка не є службовою, але організувала отримання неправомірної вигоди службовою особою за вчинення нею дій в інтересах того, хто надав таку вигоду з використанням службового становища? 489) за ч. 3 ст. 27 і відповідною частиною ст. 368 Кримінального кодексу України як дії організатора
490) Яке із зазначених діянь передбачено у ч. 1 ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» Кримінального кодексу України? 490) прохання надати неправомірну вигоду
491) Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 364-1 Кримінального Кодексу України) полягає в: 491) умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права, незалежно від організаційно-правової форми, службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень
492) В якому випадку  кримінальне правопорушення, передбачене ст. 368 Кримінального кодексу України «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» вважається вчиненим повторно? 492) у випадку, якщо особа раніше вчиняла будь-яке з кримінальних правопорушень з передбачених у статтях 354, 368, 368-3, 368-4 і 369 Кримінального кодексу України
493) Де у Кримінальному кодексі України визначено, в яких випадках кримінальне правопорушення, передбачене ст. 368 («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»), визнається вчиненим повторно? 493) у примітці 4 до ст. 354 Кримінального кодексу України
494) Яка із вказаних ознак передбачена в ч. 3 ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» Кримінального кодексу України? 494) вчинення службовою особою, яка займає відповідальне становище
495) Спричинення яких наслідків передбачено ч. 1 ст. 365-2 Кримінального кодексу України «Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги»? 495) істотна шкода
496) До якої категорії суб’єктів кримінальних правопорушень віднесено аудитора (якщо він не виконує організаційно-розпорядчих функцій)? 496) до осіб, що надають публічні послуги
497) Предметом кримінального правопорушення «Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги» відповідно ст. 365-2 Кримінального кодексу України є: 497) будь-яка неправомірна вигода
498) Де в Кримінальному кодексі України розкривається зміст поняття «істотна шкода» як ознаки зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (ст. 365-2 Кримінального кодексу України)? 498) в примітці до ст. 364 Кримінального кодексу України «Зловживання владою або службовим становищем»
499) У чому полягає зміст тяжких наслідків як ознаки кваліфікованого зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (ст. 365-2 Кримінального кодексу України)? 499) у майновій шкоді, яка у двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян
500) До якої категорії суб’єктів кримінального правопорушення віднесено осіб, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням послуг експерта (під час виконання цих функцій)? 500) до осіб, що надають публічні послуги.
501) Вкажіть вид злочинного об’єднання, яке створюється для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів: 501) злочинна організація
502) Не є кримінальним правопорушенням дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь – якого діяння, передбаченого Кримінальним кодексом, але: 502) через малозначність не становить суспільної небезпеки
503) До якої категорії суб’єктів кримінального правопорушення віднесено нотаріуса, якщо він не виконує організаційно-розпорядчих функцій? 503) до осіб, які надають публічні послуги
504) До якої категорії суб’єктів кримінального правопорушення віднесено оцінювача, якщо він не виконує організаційно-розпорядчих функцій? 504) до осіб, які надають публічні послуги
505) До якої категорії суб’єктів кримінального правопорушення віднесено приватного виконавця, якщо він не виконує організаційно-розпорядчих функцій? 505) до осіб, які надають публічні послуги
506) Де у Кримінальному кодексі України розкривається зміст поняття «тяжкі наслідки» як ознаки кваліфікованого складу кримінального правопорушення «Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги» (ч. 3 ст. 365-2 Кримінального кодексу України)? 506) у примітці до ст. 364 Кримінального кодексу України «Зловживання владою або службовим становищем»
507) До якої категорії суб’єктів кримінальних правопорушень віднесено осіб, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням послуг арбітражного керуючого (під час виконання цих функцій)? 507) до осіб, які надають публічні послуги
508) До якої категорії суб’єктів кримінальних правопорушень  віднесено осіб, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням послуг члена трудового арбітражу (під час виконання цих функцій)? 508) до осіб, які надають публічні послуги
509) Як кваліфікуються дії учасників банди, пов’язані зі вчиненням вбивства: 509) ці дії потребують додаткової кваліфікації за ст. 115 Кримінального кодексу України
510) Для кваліфікації якого кримінального правопорушення має значення розмір неправомірної вигоди? 510) ч. 2 ст. 368 КК України «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»
511) За вчинення замаху на кримінальне правопорушення строк або розмір покарання не може перевищувати: 511) двох третин максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини Кримінального кодексу України
512) Не підлягають кримінальній відповідальності за заздалегідь не обіцяне приховування кримінального правопорушення: 512) члени сім’ї чи близьких родичів особи, яка вчинила кримінальне правопорушення
513) Яке з цих кримінальних правопорушень вважається корупційним відповідно до Кримінального кодексу України? 513) зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (ст. 365-2 Кримінального кодексу України)
514) Який з варіантів характеризує суб’єкта кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-3 Кримінального кодексу України «Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми»? 514) загальний суб’єкт – будь-яка фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку
515) За ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України «Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого» слід кваліфікувати: 515) незаконне заволодіння предметами, що знаходяться на тілі померлого
516) Де в Кримінальному кодексі України зазначено обставини, за яких особа звільняється від кримінальної відповідальності за кримінальне правопорушення, передбачене ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»? 516) у ч. 5 ст. 354 «Підкуп працівника підприємства, установи чи організації»
517) Під особою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, КК України розуміє: 517) особу, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям здійснює злочинний вплив і координує злочинну діяльність інших осіб, які здійснюють злочинний вплив.
518) Де в Кримінальному кодексі України зазначено обставини, за яких особа звільняється від кримінальної відповідальності за кримінальне правопорушення, зазначене у частинах 1, 2 ст. 368-3 Кримінального кодексу України «Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми»? 518) у ч. 5 ст. 354 «Підкуп працівника підприємства, установи чи організації»
519) Що з переліченого є метою терористичного акту відповідно до ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України? 519) провокація міжнародного ускладнення
520) У якій відповіді вказано одну із загальних засад призначення покарання згідно зі ст. 65 Кримінального кодексу України? 520) призначення покарання, необхідного й достатнього для виправлення особи та попередження нових кримінальних правопорушень
521) Чи може суд при призначенні покарання визнати пом’якшуючими обставини, які не зазначені в ч. 1 ст. 66 Кримінального кодексу України? 521) може у будь-якому випадку
522) В якій відповіді названо одну з обставин, що пом’якшує покарання, передбачену ст. 66 Кримінального кодексу України? 522) вчинення кримінального правопорушення неповнолітнім
523) Який варіант найбільш повно визначає обставини, які суд враховує при призначенні покарання за незакінчене кримінальне правопорушення? 523) ступінь тяжкості вчиненого особою діяння, ступінь здійснення кримінально протиправного наміру та причини, внаслідок яких кримінальне правопорушення не було доведено до кінця
524) Який із варіантів відповідей найбільш повно відображає обставини, які суд враховує при призначенні покарання за кримінальне правопорушення, вчинене у співучасті? 524) характер та ступінь участі кожного зі співучасників у вчиненні кримінального правопорушення
525) Чи можуть до основного покарання, призначеного за сукупністю кримінальних правопорушень, бути приєднані додаткові покарання, призначені судом за кримінальні правопорушення, у вчиненні яких особу було визнано винною? 525) так, оскільки така можливість прямо передбачена у Кримінальному кодексі України
526) У разі звільнення неповнолітнього, який вчинив кримінальний проступок, від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру, до нього застосовуються: 526) передача неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють, чи під нагляд педагогічного або трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє прохання
527) В якому розмірі неповнолітньому призначається штраф відповідно до Кримінального кодексу України? 527) до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян
528) У якому випадку в Кримінальному кодексі України передбачено обчислення строків покарання у днях? 528) при заміні або складанні покарань, а також у разі зарахування попереднього ув’язнення
529) Починаючи з якого віку особа підлягає кримінальній відповідальності за хуліганство? 529) 14 років
530) Хто може бути суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 374 Кримінального кодексу України «Порушення права на захист»? 530) лише слідчий, дізнавач, прокурор або суддя
531) Мотиви кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 374 Кримінального кодексу України («Порушення права на захист»), є: 531) різними
532) Особа, заволодівши товаром, доступ до якого був вільний, пройшла з ним касову зону, умисно не оплативши його вартість. Відразу після цього вона була затримана працівниками охорони торгового закладу. Відповідні дії особи слід кваліфікувати, як: 532) закінчений замах на крадіжку
533) Відповідно до частини 2 статті 385 Кримінального кодексу України («Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків»), не підлягає кримінальній відповідальності особа за відмову давати показання під час провадження досудового розслідування або в суді щодо: 533) себе, а також членів її сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом
534) «Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини» (ст. 117 Кримінального кодексу України) є: 534) нетяжким злочином
535) Суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого статтею 393 Кримінального кодексу України («Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти»), є: 535) особи, які відбувають покарання у виді позбавлення волі або арешту чи перебувають в попередньому ув’язненні
536) Кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 396 Кримінального кодексу України («Приховування злочину»), вчиняється: 536) з різних мотивів
537) До діянь, що характеризують об’єктивну сторону складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 196 Кримінального кодексу України («Необережне знищення або пошкодження майна»), відносять: 537) необережне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження або загибель людей
538) Що є метою вчинення терористичного акту, відповідно до частини 1 статті 258 Кримінального кодексу України («Терористичний акт»)? 538) провокація воєнного конфлікту
539) Об’єктивна сторона складу кримінального правопрушення, передбаченого частиною 1 статті 396 Кримінального кодексу України («Приховування злочину»), полягає у заздалегідь не обіцяному приховуванні: 539) тяжкого чи особливо тяжкого злочину
540) Відповідно до частини 1 статті 2 Кримінального кодексу України, підставою кримінальної відповідальності є: 540) вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним кодексом України
541) Відповідно до частини 1 статті 1 Кримінального кодексу України («Завдання Кримінального кодексу України»), Кримінальний кодекс України має своїм завданням, зокрема: 541) запобігання кримінальним правопорушенням
542) Яке з наведених покарань може застосовуватися як додаткове? 542) позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
543) Караність та інші кримінально-правові наслідки корупційного кримінального правопорушення  визначаються: 543) тільки Кримінальним кодексом України
544) Відповідно до частини 1 статті 7 Кримінального кодексу України, громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили кримінальні правопорушення за її межами: 544) підлягають кримінальній відповідальності за Кримінальним кодексом України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України
545) Свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини відносять до діянь, що характеризують об’єктивну сторону складу кримінального правопорушення, передбаченого: 545) частиною 1 статті 130 Кримінального кодексу України («Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби»)
546) Предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 312 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем», є: 546) прекурсори
547) В якому випадку, відповідно до частини 4 статті 10 Кримінального кодексу України, можливе виконання в Україні вироку іноземного суду чи міжнародної судової установи? 547) діяння, внаслідок вчинення якого було ухвалено вирок, згідно з Кримінальним кодексом України визнається кримінальним правопорушенням або було б кримінальним правопорушенням у разі його вчинення на території України
548) Кримінальним правопорушення, згідно з частиною 1 статті 11 Кримінального кодексу України («Поняття кримінального правопорушення»), є, зокрема: 548) суспільно небезпечне діяння
549) Чи має значення у якій формі власності є підприємства, установи чи організації, де знаходяться приватні документи, для кваліфікації дій за ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження»: 549) ні
550) Яке діяння визначено у частині 2 статті 11 Кримінального кодексу України як малозначне? 550) таке, що не заподіяло і не могло заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі
551) Хто є суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-4 Кримінального кодексу України «Підкуп особи, яка надає публічні послуги»? 551) особа, яка надає публічні послуги
552) Однією з кваліфікуючих ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 372 Кримінального кодексу України «Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності», є: 552) поєднане з обвинуваченням у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину
553) Відповідно до частини 2 статті 14 Кримінального кодексу України, НЕ тягне за собою кримінальної відповідальності готування до: 553) кримінального проступку
554) Суб’єктом службового підроблення (ст. 366 Кримінального кодексу України) є: 554) будь-яка службова особа
555) Не вважається насильством при перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу дії, які полягають в: 555) реальній погрозі заподіяння фізичного насильства щодо потерпілого чи його близьких
556) Кримінальне правопорушення, передбачене статтею 133 Кримінального кодексу України («Зараження венеричною хворобою»), належить до кримінальних правопорушень проти: 556) здоров’я особи
557) Незакінчений замах на вбивство судді Конституційного суду України, вчинений у зв’язку із його службовою діяльністю, слід кваліфікувати як: 557) посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 112 Кримінального кодексу України)
558) Якщо особа добровільно відмовилася від доведення кримінального правопорушення до кінця, але фактично вчинене нею діяння містить склад іншого кримінального правопорушення, то як слід кваліфікувати її діяння? 558) як добровільну відмову при незакінченому кримінальному правопорушенні, та кримінальне правопорушення, склад якого фактично міститься в діянні особи
559) Відповідно до частини 1 статті 50 Кримінального кодексу України («Поняття покарання та його мета»), покарання є: 559) заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні кримінального правопорушення, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого
560) Згідно з частиною 2 статті 50 Кримінального кодексу України, покарання має на меті: 560) не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень, як засудженими, так і іншими особами
561) Основним покаранням НЕ є: 561) конфіскація майна
562) Відповідно до частини 2 статті 52 Кримінального кодексу України, додатковими покараннями є: 562) позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу та конфіскація майна
563) Відповідно до ч. 2 ст. 365 «Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу» Кримінального кодексу України, насильство може бути: 563) фізичним або психічним
564) Відповідно до чинного Кримінального кодексу України звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки здійснюється, коли особа: 564) вперше вчинила кримінальний проступок або нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції
565) Позбавлення права обіймати певні посади, згідно з частиною 1 статті 55 Кримінального кодексу України («Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю»), як додаткове покарання у справах, передбачених Законом України «Про очищення влади», призначається на строк: 565) п’ять років
566) У чому полягають громадські роботи відповідно до частини 1 статті 56 Кримінального кодексу України? 566) виконанні засудженим у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування
567) Де відбувається покарання у виді виправних робіт згідно з частиною 1 статті 57 Кримінального кодексу України («Виправні роботи»)? 567) за місцем роботи засудженого
568) До кого, відповідно до частини 2 статті 57 Кримінального кодексу України, НЕ застосовуються виправні роботи? 568) прокурорів
569) Відповідно до частини 1 статті 60 Кримінального кодексу України («Арешт»), покарання у виді арешту встановлюється на строк: 569) від одного до шести місяців
570) Такими, що не мають судимості, відповідно до статті 89 Кримінального кодексу України, зокрема, визнаються особи, засуджені до основного покарання у виді арешту, якщо з дня відбуття покарання вони не вчинять нового кримінального правопорушення протягом: 570) року
571) До кого, відповідно до частини 2 статті 57 Кримінального кодексу України, НЕ застосовуються виправні роботи? 571) суддів
572) До кого, згідно з частиною 3 статті 61 Кримінального кодексу України, не застосовується покарання у виді обмеження волі? 572) неповнолітніх, вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до чотирнадцяти років, до осіб, що досягли пенсійного віку, військовослужбовців строкової служби та до осіб з інвалідністю першої і другої групи
573) Покарання у виді позбавлення волі на певний строк, відповідно до частини 1 статті 63 Кримінального кодексу України, полягає в: 573) ізоляції засудженого та поміщенні його на певний строк до кримінально-виконавчої установи закритого типу
574) На який строк, згідно з частиною 2 статті 63 Кримінального кодексу України («Позбавлення волі на певний строк»), встановлюється покарання у вигляді позбавлення волі? 574) від одного до п’ятнадцяти років, за винятком випадків, передбачених Загальною частиною Кримінального кодексу України
575) Відповідно до чинного Кримінального кодексу України звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим здійснюється, коли особа: 575) вперше вчинила кримінальний проступок або необережний нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції
576) Відповідно до статті 23 Кримінального кодексу України, виною є: 576) психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої Кримінальним кодексом України, та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності
577) Відповідно до частини 2 статті 24 Кримінального кодексу України, прямим є умисел, якщо особа: 577) усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання
578) Згідно з частиною 3 статті 24 Кримінального кодексу України, непрямим є умисел, якщо особа: 578) усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і хоча не бажала, але свідомо припускала їх настання
579) Відповідно до частини 2 статті 25 Кримінального кодексу України, необережність є кримінальною протиправною самовпевненістю, якщо особа: 579) передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), але легковажно розраховувала на їх відвернення
580) Згідно з частиною 3 статті 25 Кримінального кодексу України, необережність є кримінальною протиправною недбалістю, якщо особа: 580) не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), хоча повинна була і могла їх передбачити
581) Відповідно до частини 1 статті 25 Кримінального кодексу України, видом необережності є: 581) кримінальна протиправна недбалість
582) Вчинення двох або більше кримінальних правопорушень, передбачених тією самою статтею або частиною статті Особливої частини Кримінального кодексу України, відповідно до частини 1 статті 32 Кримінального кодексу України, визнається: 582) повторністю
583) Суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами»), є: 583) особа, яка керує транспортним засобом
584) Рецидивом кримінальних правопорушень, відповідно до статті 34 Кримінального кодексу України, визнається: 584) вчинення нового умисного кримінального правопорушення особою, яка має судимість за умисне кримінальне правопорушення
585) Особа, яка, зокрема, повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду, звільняється від кримінальної відповідальності у зв’язку: 585) з дійовим каяттям
586) Особу може бути звільнено від кримінальної відповідальності, зокрема, за клопотанням колективу підприємства, установи чи організації, у зв’язку: 586) з передачею особи на поруки
587) Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, відповідно до частини 2 статті 44 Кримінального кодексу України, здійснюються виключно: 587) судом
588) У разі порушення умов передачі на поруки, згідно з частиною 2 статті 47 Кримінального кодексу України, особа: 588) притягається до кримінальної відповідальності за вчинене нею кримінальне правопорушення
589) У разі невиправдання довіри колективу, ухилення від заходів виховного характеру та порушення громадського порядку, звільнена від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею її на поруки особа: 589) притягається до кримінальної відповідальності за вчинене нею кримінальне правопорушення
590) Хто є суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»? 590) службова особа юридичної особи публічного права
591) У разі вчинення тяжкого злочину, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минув такий строк: 591) десять років
592) Представником влади відповідно примітки до ст. 146-1 Кримінального кодексу України «Насильницьке зникнення» вважається: 592) службова особа, а також особа або група осіб, які діють з дозволу, за підтримки чи за згодою держави
593) Згідно з частиною 4 статті 289 Кримінального кодексу України («Незаконне заволодіння транспортним засобом»), звільняється від кримінальної відповідальності судом особа, яка, зокрема: 593) повернула транспортний засіб власнику і повністю відшкодувала завдані збитки
594) У разі  вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк  НЕ більше двох років, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минув такий строк: 594) три роки
595) У разі вчинення особливо тяжкого злочину, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минув такий строк: 595) п’ятнадцять років
596) У разі вчинення  нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк  більше двох років, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минув такий строк: 596) п’ять років
597) Згідно з частиною 1 статті 18 Кримінального кодексу України, суб’єктом кримінального правопорушення є: 597) фізична осудна особа, яка вчинила кримінальне правопорушення у віці, з якого відповідно до Кримінального кодексу України може наставати кримінальна відповідальність
598) Відповідно до частини 2 статті 18 Кримінального кодексу України, спеціальним суб’єктом кримінального правопорушення є: 598) фізична осудна особа, яка вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, кримінальне правопорушення, суб’єктом якого може бути лише певна особа
599) Відповідно до частини 1 статті 18 Кримінального кодексу України («Суб’єкт кримінального правопорушення»), суб’єктом кримінального правопорушення, зокрема, є: 599) осудна особа
600) Згідно з частиною 1 статті 20 Кримінального кодексу України, особа, визнана судом обмежено осудною: 600) підлягає кримінальній відповідальності
601) Чи може суд застосувати до особи, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України, перебувала в стані неосудності, примусові заходи медичного характеру? 601) може, але не зобов’язаний
602) Які правові наслідки виникають, коли особа, яка вчинила кримінальне правопорушення у стані осудності, до постановлення вироку захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними? 602) така особа не підлягає покаранню
603) Відповідно до Кримінального кодексу України виправні роботи можуть бути призначені: 603) працівникові юридичної особи приватного права
604) Особа, яка під час вчинення кримінального правопорушення, через наявний у неї психічний розлад, не була здатна повною мірою усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними, відповідно до частини 1 статті 20 Кримінального кодексу України: 604) підлягає кримінальній відповідальності
605) Які правові наслідки визнання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обмежено осудною? 605) така особа підлягає кримінальній відповідальності, а стан обмеженої осудності враховується судом
606) Суспільно небезпечні наслідки, необхідні для визнання закінченим кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 150-1 Кримінального кодексу України (“Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом”): 606) не визначені, оскільки це кримінальне правопорушення з формальним складом
607) Юридична особа звільняється від застосування до неї заходів кримінально-правового характеру, якщо з дня вчинення її уповноваженою особою нетяжкого злочину, зазначеного у статті 96-3 Кримінального кодексу України, і до дня набрання вироком законної сили минув такий строк: 607) п’ять років
608) Вкажіть суб’єкта перевищення влади або службових повноважень передбаченого у ст. 365 Кримінального кодексу України: 608) працівник правоохоронного органу
609) Згідно з приміткою 2 до статті 96-3 Кримінального кодексу України, кримінальні правопорушення визнаються вчиненими в інтересах юридичної особи, якщо вони: 609) призвели до отримання юридичною особою неправомірної вигоди або створили умови для отримання такої вигоди, або були спрямовані на ухилення від передбаченої законом відповідальності
610) Юридична особа звільняється від застосування до неї заходів кримінально-правового характеру, якщо з дня вчинення її уповноваженою особою тяжкого злочину, зазначеного у статті 96-3 Кримінального кодексу України, і до дня набрання вироком законної сили минув такий строк: 610) десять років
611) Юридична особа звільняється від застосування до неї заходів кримінально-правового характеру, якщо з дня вчинення її уповноваженою особою особливо тяжкого злочину, зазначеного у статті 96-3 Кримінального кодексу України, і до дня набрання вироком законної сили минув такий строк: 611) п’ятнадцять років
612) Юридична особа звільняється від застосування до неї заходів кримінально-правового характеру, якщо з дня вчинення її уповноваженою особою кримінального проступку, зазначеного у статті 96-3 Кримінального кодексу України, і до дня набрання вироком законної сили минув такий строк: 612) три роки
613) Чи може особа, яка вперше вчинила замах на кримінальний проступок, яким не було заподіяно шкоди потерпілому, щиро покаялася у скоєному і активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення, бути звільненою від кримінальної відповідальності, якщо потерпілий наполягає на притягненні її до кримінальної відповідальності? 613) так, у зв’язку з дійовим каяттям
614) Які заходи кримінально-правового характеру можуть бути застосовані судом до юридичних осіб? 614) штраф, конфіскація майна, ліквідація
615) Який захід кримінально-правового характеру може бути застосований судом до юридичних осіб, згідно з частиною 1 статті 96-6 Кримінального кодексу України? 615) конфіскація майна
616) Який вид заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб судом, може бути застосований лише як додатковий: 616) конфіскація майна
617) В яких із перелічених статей розділу XIII Кримінального Кодексу України передбачено насильство, небезпечне для життя і здоров’я потерпілого: 617) ст. 312 КК України «Викрадення, привласнення вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем»
618) Диспозиція основного складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 149 Кримінального кодексу України «Торгівля людьми», містить вказівку на таку суб’єктивну ознаку: 618) мета експлуатації
619) Конфіскація майна як вид заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб, згідно з частиною 1 статті 96-8 Кримінального кодексу України, полягає у: 619) примусовому безоплатному вилученні у власність держави майна юридичної особи і застосовується судом у разі ліквідації юридичної особи згідно з Кримінальним кодексом України
620) Суб’єктом кримінального правопорушення згідно з частиною 1 статті 18 Кримінального кодексу України («Суб’єкт кримінального правопорушення»), зокрема, є: 620) особа, яка вчинила кримінальне правопорушення у віці, з якого відповідно до Кримінального кодексу України може наставати кримінальна відповідальність
621) Що із зазначеного характеризує стан неосудності? 621) нездатність особи усвідомлювати свої дії чи бездіяльність та (або) керувати ними внаслідок розладу психічної діяльності
622) Як визначаються законом кримінально-правові наслідки встановлення судом стану обмеженої осудності особи? 622) стан обмеженої осудності враховується судом при призначенні покарання і може бути підставою для застосування примусових заходів медичного характеру
623) Кримінальній відповідальності, згідно з частиною 1 статті 22 Кримінального кодексу України, підлягають особи, яким до вчинення кримінального правопорушення виповнилося: 623) шістнадцять років
624) Відповідно до статті 18 Кримінального кодексу України, службовими особами, зокрема, є: 624) особи, які за спеціальним повноваженням органу місцевого самоврядування виконують певні адміністративно-господарські функції
625) Добровільна відмова, згідно з статтею 17 Кримінального кодексу України, можлива лише при: 625) незакінченому кримінальному правопорушенні
626) Що, згідно з положеннями Кримінального кодексу України, є критерієм розмежування закінченого та незакінченого замаху на кримінальне правопорушення? 626) власне уявлення суб’єкта кримінального правопорушення про виконання ним дій, необхідних для доведення кримінального правопорушення до кінця
627) Добровільною відмовою пособника, згідно з частиною 2 статті 31 Кримінального кодексу України («Добровільна відмова співучасників»), зокрема, є: 627) ненадання ним засобів чи знарядь вчинення кримінального правопорушення або неусунення перешкод вчиненню кримінального правопорушення
628) За чинним Кримінальним кодексом України суд НЕ може звільнити засуджену особу від відбування покарання з випробуванням у випадках: 628) засудження за кримінальне правопорушення, що полягає в порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції
629) Відповідно до частини 5 статті 27 Кримінального кодексу України, пособником, зокрема, є особа, яка: 629) наданням знарядь сприяла вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками
630) За якою із вказаних ознак кримінальне правопорушення, передбачене статтею 113 Кримінального кодексу України («Диверсія») відрізняється від суміжних кримінальних правопорушень (проти власності, життя та здоров’я особи, громадської безпеки): 630) метою
631) Як слід кваліфікувати дії співучасника, в яких вбачаються як ознаки співвиконавця, відповідно до частини 2 статті 27 Кримінального кодексу України, так і підбурювача, відповідно до частини 4 статті 27 Кримінального кодексу України? 631) його дії мають бути кваліфіковані без посилання на статтю 27 Кримінального кодексу України
632) Як, згідно з Кримінальним кодексом України, впливає ознака, що характеризує особу окремого співучасника, на відповідальність іншого співучасника? 632) вона не ставиться у вину іншому співучаснику за жодних умов
633) Які форми множинності кримінальних правопорушень може утворити вчинення особою двох умисних кримінальних правопорушень, передбачених однією і тією ж частиною однієї і тієї ж статті Особливої частини Кримінального кодексу України, за один з яких особа була засуджена? 633) повторність і рецидив кримінальних правопорушень
634) Сукупністю кримінальних правопорушень, згідно з частиною 1 статті 33 Кримінального кодексу України, визнається вчинення: 634) двох або більше кримінальних правопорушень, передбачених різними статтями або різними частинами однієї статті Особливої частини Кримінального кодексу України, за жоден з яких особу не було засуджено
635) Продовжуване кримінальне правопорушення, згідно з частиною 2 статті 32 Кримінального кодексу України, складається з: 635) двох або більше тотожних діянь, об’єднаних єдиним кримінально протиправним наміром
636) Відповідно до статті 34 Кримінального кодексу України, вчинення нового умисного кримінального правопорушення особою, яка має судимість за умисне кримінальне правопорушення, визнається: 636) рецидивом кримінальних правопорушень
637) Не утворюють стану необхідної оборони: 637) дії, спрямовані на припинення правопорушення та заподіяння шкоди, яке хоча формально й містить ознаки кримінального правопорушення, але через малозначність не становить суспільної небезпеки
638) Відповідно до частини 2 статті 40 Кримінального кодексу України, питання про кримінальну відповідальність особи за заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, якщо ця особа зазнала фізичного примусу, внаслідок якого вона зберігала можливість керувати своїми діями, а також психічного примусу, вирішується відповідно до положень: 638) статті 39 Кримінального кодексу України («Крайня необхідність»)
639) Укажіть відповідь, в якій названо передбачені Кримінальним кодексом України підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності: 639) особа, яка вперше вчинила кримінальний проступок або нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, перестала бути суспільно небезпечною на час кримінального провадження, внаслідок зміни обстановки
640) Обставиною, що виключає кримінальну протиправність діяння, відповідно до розділу VIII Кримінального кодексу України («Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння»), є: 640) необхідна оборона
641) Необхідною обороною, згідно з частиною 1 статті 36 Кримінального кодексу України, визнаються дії, вчинені, зокрема, з метою: 641) захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи
642) При призначенні покарання неповнолітньому суд, згідно з частиною 1 статті 103 Кримінального кодексу України, враховує: 642) обставини, передбачені у статтях 65-67 Кримінального кодексу України, а також умови його життя та виховання, вплив дорослих, рівень розвитку та інші особливості особи неповнолітнього
643) В яких випадках, відповідно до Кримінального кодексу України, уявна оборона виключає кримінальну відповідальність за заподіяну шкоду? 643) виключно у випадках, коли обстановка, що склалася, давала особі достатні підстави вважати, що мало місце реальне посягання, і вона не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилковості свого припущення
644) В яких випадках, відповідно до Кримінального кодексу України, настає кримінальна відповідальність за перевищення заходів, необхідних для затримання особи, що вчинила кримінальне правопорушення? 644) лише у разі умисного вбивства особи, що вчинила кримінальне правопорушення, або заподіяння їй умисного тяжкого тілесного ушкодження
645) У чому, відповідно до Кримінального кодексу України, полягає безпосередня мета заходів, необхідних для затримання особи, що вчинила кримінальне правопорушення? 645) у затриманні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, і доставленні її відповідним органам влади
646) Відповідно до статті 39 Кримінального кодексу України, НЕ є кримінальним правопорушенням заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам у стані крайньої необхідності, якщо така шкода: 646) є менш значною, ніж відвернена шкода
647) Згідно з частиною 3 статті 39 Кримінального кодексу України, особа НЕ підлягає кримінальній відповідальності за перевищення меж крайньої необхідності, якщо: 647) внаслідок сильного душевного хвилювання, викликаного небезпекою, що загрожувала, вона не могла оцінити відповідність заподіяної шкоди цій небезпеці
648) Які обставини за чинним Кримінальним кодексом має покласти суд в основу висновку, щодо можливості виправлення засудженого без відбування покарання, при прийнятті рішення про звільнення засудженого від відбування покарання з випробуванням? 648) тяжкість кримінального правопорушення, особу винного та інші обставини справи
649) Як саме при призначенні покарання враховується вчинення кримінального правопорушення особою, яка виконувала спеціальне завдання з попередження чи розкриття кримінально протиправної  діяльності організованої групи чи злочинної організації? 649) воно враховується як обставина, що пом’якшує покарання, при цьому за вчинене кримінальне правопорушення особі не може бути призначене довічне позбавлення волі, а покарання у виді позбавлення волі не може бути призначене їй на строк, більший, ніж половина максимального строку позбавлення волі, передбаченого законом за це кримінальне правопорушення
650) Назвіть кримінальне правопорушення, суспільно небезпечне діяння при вчиненні якого може полягати у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей: 650) службове підроблення;
651) Чим є за своєю правовою природою спеціальна конфіскація, передбачена статтею 96-1 Кримінального кодексу України? 651) іншим заходом кримінально-правового характеру
652) До діянь, що характеризують об’єктивну сторону складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 141 Кримінального кодексу України («Порушення прав пацієнта»), відносять: 652) проведення клінічних випробувань лікарських засобів без письмової згоди пацієнта або його законного представника, або стосовно неповнолітнього чи недієздатного, якщо ці дії спричинили смерть пацієнта або інші тяжкі наслідки
653) Як визначається ставлення службової особи до своїх обов’язків при вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 Кримінального кодексу України: «Службова недбалість»? 653) несумлінне ставлення до них
654) Заохочувальним заходом кримінально-правового впливу, зокрема, є: 654) звільнення від кримінальної відповідальності
655) Який захід кримінально-правового характеру може бути застосований судом до юридичних осіб згідно з частиною 1 статті 96-6 Кримінального кодексу України? 655) ліквідація
656) Ким здійснюється звільнення від кримінальної відповідальності? 656) судом
657) Відповідно до статті 45 Кримінального кодексу України («Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям»), звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка, зокрема, вперше вчинила: 657) кримінальний проступок або необережний нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції
658) Хто є суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого статтею 145 Кримінального кодексу України («Незаконне розголошення лікарської таємниці»)? 658) лікар
659) Умовами звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям є: 659) щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину та повне відшкодування завданих збитків або усунення заподіяної шкоди особою, яка вперше вчинила вперше вчинила кримінальний проступок або необережний нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції
660) Мета є обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого: 660) статтею 147 Кримінального кодексу України («Захоплення заручників»)
661) Відповідно до частини 1 статті 47 Кримінального кодексу України («Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки»), особа, яка вперше вчинила кримінальний проступок або нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, та щиро покаялася: 661) може бути звільнена від кримінальної відповідальності
662) Відповідно до частини 2 статті 50 Кримінального кодексу України, покарання має на меті, зокрема: 662) запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами
663) До осіб, визнаних винними у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до статті 51 Кримінального кодексу України, судом, зокрема, може бути застосований такий вид покарання, як: 663) тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців
664) Особа, яка незаконно зберігала прекурсори в особливо великих розмірах, проте їх добровільно здала, може бути звільнена від кримінальної відповідальності: 664) спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності Кримінальним кодексом України не передбачено
665) Видом покарання, що полягає в триманні засудженого в умовах ізоляції, є: 665) арешт
666) Відповідно до частини 1 статті 65 Кримінального кодексу України («Загальні засади призначення покарання»), суд призначає покарання, зокрема: 666) відповідно до положень Загальної частини Кримінального кодексу України
667) Згідно з частиною 1 статті 67 Кримінального кодексу України, при призначенні покарання обставиною, яка його обтяжує, зокрема, визнається: 667) вчинення кримінального правопорушення  щодо особи похилого віку
668) У якому випадку суд при призначенні покарання може вийти за межі, встановлені санкцією статті (частини статті) Особливої частини Кримінального кодексу України? 668) у порядку призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом
669) За чинним Кримінальним кодексом України суд не може звільнити особу від покарання у випадках: 669) засудження за корупційне кримінальне правопорушення
670) За чинним Кримінальним кодексом України повторність враховується при: 670) кваліфікації кримінальних правопорушень
671) Дії службової особи з підбурення особи на пропонування, обіцянку чи надання неправомірної вигоди або прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання такої вигоди, щоб потім викрити того, хто пропонував, обіцяв, надав неправомірну вигоду або прийняв пропозицію, обіцянку чи одержав таку вигоду, утворюють склад: 671) провокації підкупу (ст.370 Кримінального кодексу України)
672) Чим є за своєю правовою природою примусові заходи медичного характеру, передбачені статтями 92-95 Кримінального кодексу України? 672) видом інших заходів кримінально-правового характеру
673) До яких осіб можуть бути застосовані судом примусові заходи медичного характеру згідно з статтею 93 Кримінального кодексу України? 673) які вчинили у стані обмеженої осудності злочини
674) Які юридичні особи прирівнюються до комунальних для цілей статей 364, 368, 368-5, 369 Кримінального кодексу України? 674) ті, в статутному фонді яких комунальна частка перевищує 50 відсотків або становить величину, що забезпечує територіальній громаді право вирішального впливу на господарську діяльність такого підприємства
675) Використання уразливого стану особи, як спосіб вчинення кримінального правопорушення, є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого: 675) статтею 258-1 Кримінального кодексу України («Втягнення у вчинення терористичного акту»)
676) Обман, як спосіб вчинення кримінального правопорушення, є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого: 676) статтею 149 Кримінального кодексу України («Торгівля людьми»)
677) Згідно з частиною 1 статті 96-2 Кримінального кодексу України («Випадки застосування спеціальної конфіскації»), спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо: 677) гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна
678) Назвіть орган, який затверджує перелік речовин, які відносяться до психотропних речовин і прекурсорів: 678) Кабінет Міністрів України
679) У ст. 146 Кримінального кодексу України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини» кваліфікуючою ознакою зазначено: 679) вчинення діяння щодо малолітнього
680) Який вид покарання може бути застосований до неповнолітніх судом як основний відповідно до частини 1 статті 98 Кримінального кодексу України? 680) арешт
681) Чи застосовується, відповідно до Кримінального кодексу України, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю щодо неповнолітніх? 681) так, застосовується, але тільки як додаткове покарання
682) Які наслідки створюють кваліфікований склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України «Зловживання владою або службовим становищем»? 682) тяжкі наслідки
683) Яким, згідно з Кримінальним кодексом України, є максимальний строк позбавлення волі для неповнолітнього? 683) 10 років, а за особливо тяжкий злочин, поєднаний з умисним позбавленням життя людини, – 15 років, у тому числі при складанні покарань
684) Якими, згідно з Кримінальним кодексом України, є строки погашення і зняття судимості для неповнолітніх? 684) скороченими порівняно із загальними
685) Відповідно до Кримінального кодексу України, громадські роботи призначаються, зокрема: 685) неповнолітнім
686) Яка кваліфікуюча ознака захоплення заручників передбачена у ч. 2 ст. 147 Кримінального кодексу України? 686) вчинення дій організованою групою
687) Кримінальне правопорушення, передбачене статтею 151 Кримінального кодексу України («Незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги»), належить до кримінальних правопорушень проти: 687) волі, честі та гідності особи
688) Чи є обмеженим, відповідно до закону, час дії дипломатичного, президентського, депутатського, суддівського імунітету? 688) так, він обмежений тільки часом виконання повноважень особою зі спеціальним статусом; складання повноважень означає і втрату імунітету
689) Як має бути кваліфіковано кримінальне правопорушення, коли під час хуліганства було заподіяно смерть потерпілого з необережності? 689) відповідна частина статті 296 і частина 1 статті 119 Кримінального кодексу України
690) Що є вбивством згідно з частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України? 690) умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині
691) Згідно з частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, до кваліфікуючих ознак умисного вбивства не відноситься вбивство, вчинене: 691) щодо близького родича
692) Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 117 Кримінального кодексу України («Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини»), є: 692) час вчинення кримінального правопорушення
693) Що з названого є кваліфікуючою ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ст. 365-2 Кримінального кодексу України (“Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги”)? 693) вчинення діяння стосовно недієздатної особи
694) Кваліфікуючою ознакою якого кримінального правопорушення є вчинення діяння з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості? 694) “Погроза вбивством” (ст. 129 Кримінального кодексу України)
695) Примушування особи до вступу у співжиття відносять до діянь, що характеризують об’єктивну сторону складу кримінального правопорушення передбаченого: 695) статтею 151-2 Кримінального кодексу України («Примушування до шлюбу»)
696) Що не відноситься до ознак умисного тяжкого тілесного ушкодження відповідно до статті 121 Кримінального кодексу України? 696) тривалий розлад здоров’я
697) Однією з ознак тілесного ушкодження середньої тяжкості відповідно до ст. 122 КК України  є: 697) тривалий розлад здоров’я
698) Об’єктивна сторона складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 126-1 Кримінального кодексу України («Домашнє насильство»), характеризується, зокрема, вчиненням: 698) економічного насильства
699) Відповідно до частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, до кваліфікуючих ознак умисного вбивства НЕ відноситься вбивство, вчинене: 699) щодо особи похилого віку
700) Суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 131 Кримінального кодексу України («Неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби»), є: 700) медичний, фармацевтичний або інший працівник
701) Тривалий розлад здоров’я є ознакою: 701) середньої тяжкості тілесного ушкодження
702) Кваліфікуючою ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 152 Кримінального кодексу України («Зґвалтування»), зокрема, є вчинення зґвалтування: 702) повторно
703) Суб’єктивна сторона складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 148 Кримінального кодексу України («Підміна дитини»), характеризується: 703) прямим умислом та спеціальним мотивом
704) Як слід кваліфікувати невиконання фармацевтичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого? 704) за статтею 140 Кримінального кодексу України («Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником»)
705) Що є предметом кримінального правопорушення, передбаченого статтею 150-1 Кримінального кодексу України («Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом»)? 705) гроші, речі, інші матеріальні цінності
706) До діянь, що характеризують об’єктивну сторону складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 153 Кримінального кодексу України «Сексуальне насильство», зокрема, відносять: 706) вчинення насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи
707) До діянь, що характеризують об’єктивну сторону складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 201 Кримінального кодексу України («Контрабанда»), відносять: 707) переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю
708) Чи має значення для кваліфікації кримінального правопорушення, передбаченого статтею 201 Кримінального кодексу України («Контрабанда»), вартість предметів, які переміщаються через державний кордон України? 708) ні, ніколи
709) Контрабанду якого із зазначених предметів слід кваліфікувати за спеціальною нормою, передбаченою статтею 305 Кримінального кодексу України? 709) наркотичні засоби
710) Що є предметом кримінального правопорушення, передбаченого статтею 201 Кримінального кодексу України «Контрабанда»? 710) спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації
711) До діянь, що характеризують об’єктивну сторону складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 154 Кримінального кодексу України («Примушування до вступу в статевий зв’язок»), відносять примушування особи без її добровільної згоди до: 711) здійснення акту сексуального характеру з іншою особою
712) Що відносять до діянь, що характеризують об’єктивну сторону складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 155 Кримінального кодексу України («Вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку»)? 712) неприродні статеві зносини
713) Ухилення члена виборчої комісії у роботі комісії відносять до діянь, що характеризують об’єктивну сторону складу кримінального правопорушення, передбаченого: 713) статтею 157 Кримінального кодексу України («Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача»)
714) Порушення правил полювання утворює об’єктивну сторону складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 248 Кримінального кодексу України («Незаконне полювання»), якщо воно: 714) заподіяло істотну шкоду
715) Що є метою кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 222 Кримінального кодексу України («Шахрайство з фінансовими ресурсами»)? 715) одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків
716) Яке діяння характеризує об’єктивну сторону складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 258-4 Кримінального кодексу України («Сприяння вчиненню терористичного акту»)? 716) вербування особи з метою вчинення терористичного акту
717) Як слід кваліфікувати дії осіб, що організували озброєну банду, були її учасниками, але не встигли здійснити жодного із запланованих нападів? 717) закінчений бандитизм у формі організації банди та участі в ній
718) Використання уразливого стану особи як спосіб вчинення кримінального правопорушення, є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого: 718) статтею 303 Кримінального кодексу України («Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією»)
719) Який варіант відповіді відповідає ознаці «озброєність», що передбачена у диспозиції статті 257 Кримінального кодексу України («Бандитизм»)? 719) банда може бути озброєна як вогнепальною, так і холодною зброєю
720) Як слід кваліфікувати дії особи, яка не була членом банди за змістом статті 257 Кримінального кодексу України, але брала безпосередню участь у вчинюваному нею нападі? 720) як виконавство закінченого бандитизму
721) Як слід кваліфікувати дії особи, яка незаконно придбала вогнепальну зброю відповідно до частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України, з метою її подальшого незаконного збуту згідно з частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України? 721) як незаконне придбання вогнепальної зброї
722) Відповідно до чинного Кримінального кодексу України готування до кримінального правопорушення можливе: 722) лише в умисних кримінальних правопорушеннях
723) Хто є суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 158 Кримінального кодексу України («Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців»)? 723) уповноважена особа політичної партії
724) Яке діяння характеризує об’єктивну сторону складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України («Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами»)? 724) носіння
725) Як кваліфікувати незакінчений замах на вбивство члена Вищої ради правосуддя, вчинений у зв’язку із його державною діяльністю? 725) як посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 112 Кримінального кодексу України)
726) Як слід кваліфікувати незаконне заволодіння транспортним засобом за змістом статті 289 Кримінального кодексу України, поєднане із заподіянням потерпілому умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження? 726) виключно як незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, що було небезпечним для здоров’я потерпілого (частина 3 статті 289 Кримінального кодексу України)
727) З кого моменту шахрайство з фінансовими ресурсами без кваліфікуючих обставин, передбачене частиною 1 статті 222 Кримінального кодексу України, вважається закінченим кримінальним правопорушенням? 727) надання винною особою завідомо неправдивої інформації органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування, банкам або іншим кредиторам незалежно від того, чи вдалося їй у такий спосіб одержати фінансові ресурси
728) В якому з варіантів дії особи слід кваліфікувати як шахрайство з фінансовими ресурсами, передбачене статтею 222 Кримінального кодексу України? 728) особа з метою одержання кредиту надала банку завідомо недостовірну інформацію, але в подальшому мала намір повернути одержаний кредит в повному обсязі
729) Яке діяння з вогнепальною зброєю НЕ може бути кваліфіковано за статтею 263 Кримінального кодексу України («Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами»)? 729) ремонт
730) Суб’єктивна сторона складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України («Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності»), характеризується: 730) прямим умислом
731) Серед кваліфікуючих ознак, передбачених ч. 2 ст. 115 КК України «Умисне вбивство», відсутня ознака: 731) вбивство, вчинене внаслідок домашнього насильства
732) Яким є ставлення винного до можливих наслідків у вигляді заподіяння смерті або шкоди здоров’ю потерпілого при вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 286 Кримінального кодексу України («Порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом»)? 732) воно може бути лише необережним
733) З якого моменту вважається закінченим кримінальне правопорушення, передбачене статтею 289 Кримінального кодексу України («Незаконне заволодіння транспортним засобом»)? 733) початку руху транспортного засобу внаслідок запуску двигуна чи початку буксирування транспортного засобу
734) Хто підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України («Створення злочинної організації»), у разі добровільної заяви про створення злочинної організації або участь у ній та активного сприяння її розкриттю? 734) особа, крім організатора або керівника злочинної організації
735) За яке кримінальне правопорушення Особлива частина Кримінального кодексу України не передбачає спеціальної підстави звільнення від кримінальної відповідальності? 735) участь в озброєній банді (стаття 257 Кримінального кодексу України)
736) Вказівка на які предмети не міститься у диспозиції статті 261 Кримінального кодексу України («Напад на об’єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення»)? 736) наркотичні
737) Що є метою вчинення дій, передбачених частиною 1 статті 258 Кримінального кодексу України («Терористичний акт»)? 737) залякування населення
738) Хто не є суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 159 Кримінального кодексу України («Порушення таємниці голосування»)? 738) громадянин, який взяв участь у виборах
739) До кримінальних правопорушень проти громадської безпеки, зокрема, належить кримінальне правопорушення, передбачене: 739) статтею 258-5 Кримінального кодексу України («Фінансування тероризму»)
740) Предметом контрабанди відповідно до ст. 201 Кримінального кодексу України НЕ є: 740) лікарські засоби
741) Які дії особи слід кваліфікувати як незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, передбачене частиною 3 статті 289 Кримінального кодексу України? 741) незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане із умисним заподіянням потерпілому легкого тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я
742) За наявності якого наслідку порушення відповідних правил кваліфікується за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами»)? 742) тяжкого тілесного ушкодження
743) Заклики до яких дій, що загрожують громадському порядку, передбачені у статті 295 Кримінального кодексу України? 743) до насильницького виселення громадян
744) Мотив є обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого: 744) статтею 296 Кримінального кодексу України («Хуліганство»)
745) Що є предметом особливо злісного хуліганства, передбаченого частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України («Хуліганство»)? 745) предмет, заздалегідь заготовлений для нанесення тілесних ушкоджень
746) Яке діяння характеризує об’єктивну сторону складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України («Жорстоке поводження з тваринами»)? 746) нацьковування тварин одна на одну
747) Незаконне проведення медико-біологічних, психологічних або інших дослідів над людиною тягне відповідальність за ч. 2 ст. 142 Кримінального кодексу України «Незаконне проведення дослідів над людиною», якщо: 747) це спричинило тривалий розлад здоров’я потерпілого
748) Яке діяння характеризує об’єктивну сторону складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 304 Кримінального кодексу України («Втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність»)? 748) втягнення неповнолітніх у пияцтво
749) Яке діяння характеризує об’єктивну сторону кримінального правопорушення, передбаченого статтею 303 Кримінального кодексу України («Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією»)? 749) примушування до заняття проституцією
750) Що розуміється під «незаконним придбанням наркотичних засобів» за змістом статті 307 Кримінального кодексу України («Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів»)? 750) збирання диких наркотиковмісних рослин у степу, на долинах для їх подальшої переробки
751) Що є предметом кримінального правопорушення, передбаченого статтею 311 Кримінального кодексу України («Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів»)? 751) ефедрин
752) За незаконне виробництво наркотичних засобів без мети їх збуту, згідно з частиною 4 статті 309 Кримінального кодексу України, звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка: 752) добровільно звернулася до лікувального закладу і розпочала лікування від наркоманії
753) Яке введення наркотичних засобів в організм іншої особи, згідно з статтею 314 Кримінального кодексу України, є незаконним? 753) проти волі іншої особи
754) Яке діяння характеризує об’єктивну сторону складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 308 Кримінального кодексу України («Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем»)? 754) крадіжка наркотичних засобів
755) Що є кваліфікуючою ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 323 Кримінального кодексу України («Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу»), згідно з частиною 4 цієї статті? 755) істотна шкода здоров’ю потерпілого
756) У чому полягає схиляння неповнолітнього до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів згідно з частиною 2 статті 315 Кримінального кодексу України? 756) вчиненні умисних ненасильницьких дій спрямованих на збудження у неповнолітнього бажання вжити наркотичні засоби
757) Кримінальна відповідальність згідно з частиною 1 статті 361 Кримінального кодексу України («Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку»), настає, зокрема, у разі вчинення діяння, що призвело до: 757) втрати інформації
758) Суб’єктивна сторона складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 361-1 Кримінального кодексу України («Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут»), характеризується: 758) прямим умислом та спеціальною метою
759) Якщо представник влади прийняв пропозицію неправомірної вигоди, проте одержати її не встиг, то він: 759) підлягає кримінальній відповідальності за закінчене кримінальне правопорушення, передбачене статтею 368 Кримінального кодексу України
760) Дії нотаріуса – завідуючого державною нотаріальною конторою, який одержав неправомірну вигоду від свого підлеглого за те, щоб не реагувати на його дисциплінарне правопорушення слід кваліфікувати за: 760) статтею 368 Кримінального кодексу України («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»)
761) Ознаки яких саме службових осіб визначені у частині 1 примітки до статті 364 Кримінального кодексу України? 761) службових осіб публічного права
762) У примітці до якої статті Кримінального кодексу України міститься визначення пропозиції неправомірної вигоди? 762) статті 354 «Підкуп працівника підприємства, установи чи організації»
763) Як визначені наслідки у диспозиції частини 1 статті 364 Кримінального кодексу України («Зловживання владою або службовим становищем»)? 763) істотна шкода
764) Кому із вказаних осіб може бути адресовано пропозицію чи обіцянку неправомірної вигоди відповідно до ч. 1 ст. 354 КК України “Підкуп працівника підприємства, установи чи організації”? 764) особі, яка працює на користь підприємства, установи чи організації
765) У якій статті Кримінального кодексу України визначені умови звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка надала неправомірну вигоду особі, що надає публічні послуги? 765) статті 354 «Підкуп працівника державного підприємства, установи чи організації»
766) За яких обставин особа, яка здійснює функції представника влади чи місцевого самоврядування, відповідно до закону, визнається службовою? 766) тільки тоді, коли вона здійснює відповідні функції постійно чи тимчасово або за спеціальним повноваженням
767) У якій статті Кримінального кодексу України міститься визначення обіцянки неправомірної вигоди? 767) статті 354 «Підкуп працівника підприємства, установи чи організації»
768) У якій статті Кримінального кодексу України визначені умови звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка пропонувала неправомірну вигоду службовій особі юридичної особи приватного права? 768) статті 354 «Підкуп працівника підприємства, установи чи організації»
769) Лікар приватної лікарні, який отримав неправомірну вигоду за проведення операції, підлягає кримінальній відповідальності за: 769) статтею 354 Кримінального кодексу України («Підкуп працівника підприємства, установи чи організації»)
770) Які кримінальні правопорушення, відповідно до Кримінального кодексу України, вважаються корупційними? 770) передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також передбачені статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368 – 369-2 Кримінального кодексу України
771) Предметом кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-4 Кримінального кодексу України («Підкуп особи, яка надає публічні послуги»), є: 771) неправомірна вигода
772) Дії, що ображають особисту гідність потерпілого, зокрема, є кваліфікуючою ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого: 772) статтею 365 Кримінального кодексу України («Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу»)
773) Як обіцянку неправомірної вигоди, відповідно до статті 369 Кримінального кодексу України, слід розуміти, зокрема, висловлювання наміру про: 773) надання неправомірної вигоди з повідомленням про час, місце і спосіб її надання
774) До діянь, що характеризують об’єктивну сторону складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 377 Кримінального кодексу України («Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного»), зокрема, відносять: 774) погрозу пошкодженням майна щодо присяжного
775) Суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого статтею 372 Кримінального кодексу України («Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності»), є: 775) слідчий, прокурор чи інша уповноважена на те законом особа
776) Безпосереднім об’єктом кримінального правопорушення, передбаченого статтею 160 Кримінального кодексу України («Підкуп виборця, учасника референдуму»), є: 776) суспільні відносини, що забезпечують виборчі та референдні права громадян, а також встановлений порядок організації та проведення виборів та всеукраїнського референдуму
777) Суб’єктивна сторона складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 373 Кримінального кодексу України («Примушування давати показання»), характеризується: 777) прямим умислом
778) До діянь, що характеризують об’єктивну сторону складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 374 Кримінального кодексу України («Порушення права на захист»), відносять (оберіть найбільш повну відповідь): 778) ненадання своєчасно захисника, а також інше грубе порушення права підозрюваного, обвинуваченого на захист
779) У складі кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», службова особа: 779) зловживає службовим становищем
780) У разі замаху на вбивство, кримінальне правопорушення, передбачене статтею 379 Кримінального кодексу України («Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя»), є закінченим з моменту: 780) вчинення діяння, безпосередньо спрямованого на позбавлення життя потерпілого
781) Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі відносять до діянь, що характеризують об’єктивну сторону складу кримінального правопорушення, передбаченого: 781) статтею 161 Кримінального кодексу України («Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками»)
782) До кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України, зокрема, належить кримінальне правопорушення, передбачене: 782) статтею 113 Кримінального кодексу України («Диверсія»)
783) Кримінальне правопорушення, передбачене статтею 109 Кримінального кодексу України («Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади»), належить до кримінальних правопорушень проти: 783) основ національної безпеки України
784) Назвіть орган, який затвердив акт, на підставі якого визначається кількісна категорія аналогів наркотичних засобів, які знаходяться у незаконному обігу: 784) Міністерство охорони здоров’я України
785) Кримінальне правопорушення, передбачене статтею 112 Кримінального кодексу України («Посягання на життя державного чи громадського діяча»), належить до кримінальних правопорушень проти: 785) основ національної безпеки України
786) Кримінальне правопорушення, передбачений статтею 113 Кримінального кодексу України («Диверсія»), належить до кримінальних правопорушень проти: 786) основ національної безпеки України
787) Об’єктивна сторона складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 113 Кримінального кодексу України («Диверсія»), полягає, зокрема, у: 787) вчиненні вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров’ю, на зруйнування або пошкодження об’єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення
788) Особу, яка вперше вчинила кримінальний проступок, крім корупційних кримінальних правопорушень, та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку протягом: 788) одного року з дня передачі її на поруки
789) Представник влади, як суб’єкт кваліфікованого складу кримінального правопорушення проти основ національної безпеки, передбачений: 789) статтею 110 Кримінального кодексу України («Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України»)
790) Потерпілим від кримінального правопорушення, передбаченого статтею 112 Кримінального кодексу України («Посягання на життя державного чи громадського діяча»), може бути, зокрема: 790) Прем’єр-міністр України
791) Кримінальна відповідальність за спричинення шкоди конкретному виду потерпілих, зокрема, передбачена у: 791) статті 112 Кримінального кодексу України («Посягання на життя державного чи громадського діяча»)
792) Суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 114 Кримінального кодексу України («Шпигунство»), є: 792) іноземець або особа без громадянства
793) До діянь, що характеризують об’єктивну сторону складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 348-1 Кримінального кодексу України («Посягання на життя журналіста»), зокрема, відносять: 793) вбивство або замах на вбивство
794) Суб’єктом  кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України («Державна зрада»), є: 794) громадянин України
795) Яка форма вини передбачена в ст. 379 Кримінального кодексу України «Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя»? 795) вина у формі умислу
796) Для того, щоб бути визнаними державною таємницею, розголошення якої визнається кримінальним правопорушенням, певні відомості мають: 796) бути включені до «Зводу відомостей, що становлять державну таємницю»
797) Суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 308 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем», є: 797) особа, яка на момент вчинення кримінального правопорушення досягла 14-річного віку
798) Кваліфікуючою ознакою складу кримінального правопорушення, згідно з частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України («Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України»), є вчинення передбачених частиною 1 статті 110 Кримінального кодексу України дій: 798) особою, яка є представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі
799) Кримінальна відповідальність, передбачена частиною 1 статті 338 Кримінального кодексу України («Наруга над державними символами»), настає за публічну наругу над: 799) Державним Прапором України, Державним Гербом України або Державним Гімном України
800) Кримінальна відповідальність, передбачена частиною 2 статті 338 Кримінального кодексу України («Наруга над державними символами»), настає за публічну наругу над: 800) офіційно встановленим або піднятим прапором чи гербом іноземної держави
801) Хто НЕ визнається потерпілим від кримінального правопорушення, передбаченого статтею 342 Кримінального кодексу України («Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб»)? 801) технічний працівник митного органу, який не здійснює митну справу
802) Об’єктивна сторона складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 342 Кримінального кодексу України («Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб»), зокрема, полягає в: 802) активній фізичній протидії виконанню представникові влади своїх повноважень
803) У якому випадку настає кримінальна відповідальність за опір працівникові правоохоронного органу? 803) якщо відповідні дії вчинені під час виконання працівником службових обов’язків
804) Кримінальна відповідальність, передбачена статтею 345 Кримінального кодексу України («Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу»), настає, зокрема, за: 804) погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна
805) Суб’єктивна сторона складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 344 Кримінального кодексу України («Втручання у діяльність державного діяча»), характеризується: 805) прямим умислом та спеціальною метою
806) У чому полягає перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради, згідно з статтею 351 Кримінального кодексу України? 806) невиконанні законних вимог народного депутата України та депутата місцевої ради
807) До діянь, що характеризують об’єктивну сторону складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 126-1 Кримінального кодексу України («Домашнє насильство»), зокрема, відносять застосування: 807) фізичного, психологічного або економічного насильства
808) До діянь, що характеризують об’єктивну сторону складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 345 Кримінального кодексу України («Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу»), зокрема, відносять: 808) погрозу знищенням чи пошкодженням майна
809) Потерпілим від кримінального правопорушення, передбаченого статтею 126-1 Кримінального кодексу України («Домашнє насильство»), може бути, зокрема: 809) колишнє подружжя
810) Відповідно до чинного Кримінального кодексу України примусове лікування осіб, засуджених до позбавлення волі, здійснюється: 810) за місцем відбування покарання
811) Кримінальне правопорушення, передбачене статтею 341 Кримінального кодексу України («Захоплення державних або громадських будівель чи споруд»), вважається закінченим з моменту: 811) фактичного захоплення хоча б частини будівлі або споруди
812) Використання уразливого стану особи, як спосіб вчинення кримінального правопорушення, є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого: 812) статтею 149 Кримінального кодексу України («Торгівля людьми»)
813) Спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності, зокрема, передбачений: 813) статтею 258-3 Кримінального кодексу України («Створення терористичної групи чи терористичної організації»)
814) Під «хуліганством» за змістом частини 1 статті 296 Кримінального кодексу України («Хуліганство»), розуміється: 814) грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом
815) Яке діяння характеризує об’єктивну сторону складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 304 Кримінального кодексу України («Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність»)? 815) втягнення неповнолітніх у заняття азартними іграми
816) Замах на вбивство працівника правоохоронного органу чи його близьких родичів у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків, відповідно до статті 348 Кримінального кодексу, може бути вчинений: 816) з прямим умислом
817) Метою заходів, необхідних для затримання особи, що вчинила кримінальне правопорушення, відповідно до статті 38 Кримінального кодексу України, є: 817) затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, і доставлення її відповідним органам влади
818) Яке діяння характеризує об’єктивну сторону складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 127 Кримінального кодексу України («Катування»)? 818) заподіяння сильного морального страждання
819) Службовими особами, які займають відповідальне становище, відповідно п. 2 примітки до ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» Кримінального кодексу України, є особи: 819) посади яких згідно зі статтею 6 Закону України «Про державну службу» належать до категорії «Б»
820) Як кваліфікувати незакінчений замах на вбивство Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, вчинений у зв’язку із його державною діяльністю? 820) як посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 112 Кримінального кодексу України)
821) Серед кваліфікуючих ознак, передбачених ч. 2 ст. 115 КК України «Умисне вбивство», відсутня ознака: 821) вбивство у агресивний спосіб
822) Мотиви кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 278 Кримінального кодексу України («Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна»), є: 822) різними
823) Під «незаконним заволодінням транспортним засобом» у статті 289 Кримінального кодексу України («Незаконне заволодіння транспортним засобом»), слід розуміти: 823) вчинене умисно, з будь-якою метою протиправне вилучення будь-яким способом транспортного засобу у власника чи користувача всупереч їх волі
824) Кримінальна відповідальність, згідно з частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, настає за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому: 824) середньої тяжкості тілесне ушкодження
825) Назвіть кримінальне правопорушення, суспільно небезпечне діяння при вчиненні якого полягає у використанні влади всупереч інтересам служби: 825) зловживання владою або службовим становищем
826) Кримінальні правопорушення в складах яких мета є обов’язковою ознакою, вчиняються: 826) тільки з прямим умислом
827) Для здійснення завдання Кримінального кодексу України, відповідно до частини 1 статті 1 чинного закону про кримінальну відповідальність, Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є: 827) кримінальними правопорушеннями
828) Підстава кримінальної відповідальності визначена у: 828) Кримінальному кодексі України
829) Який із вказаних видів покарання полягає в утриманні особи в кримінально-виконавчій установі відкритого типу без ізоляції від суспільства: 829) обмеження волі
830) Особа вважається винуватою у вчиненні кримінального правопорушення з моменту: 830) коли її вину буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду
831) Відповідно до Кримінального кодексу України, ніхто не може бути притягнений до кримінальної відповідальності за те саме кримінальне правопорушення 831) більше одного разу
832) Згідно з частиною 1 статті 3 Кримінального кодексу України, законодавство України про кримінальну відповідальність становить: 832) Кримінальний кодекс України
833) На чому, відповідно до частини 1 статті 3 Кримінального кодексу України, ґрунтується Кримінальний кодекс України? 833) Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права
834) Відповідно до Кримінального кодексу України, Закони України про кримінальну відповідальність, прийняті після набрання чинності Кримінальним кодексом України, включаються до: 834) Кримінального кодексу України
835) Закони України про кримінальну відповідальність включаються до Кримінального кодексу України: 835) після набрання ними чинності
836) За чинним Кримінальним кодексом України, кримінальна протиправність діяння визначається: 836) тільки Кримінальним кодексом України
837) За чинним Кримінальним кодексом України, караність діяння визначається: 837) тільки Кримінальним кодексом України
838) За чинним Кримінальним кодексом України, інші кримінально-правові наслідки діяння, крім його кримінальної протиправності та караності, визначаються: 838) тільки Кримінальним кодексом України
839) Чи дозволено застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогією? 839) заборонено
840) Чинним Кримінальним кодексом України заборонено застосування за аналогією закону про: 840) кримінальну відповідальність в цілому
841) Закони України про кримінальну відповідальність повинні відповідати положенням, що містяться в чинних міжнародних договорах, згоду на обов’язковість яких надано: 841) Верховною Радою України
842) Кримінальне правопорушення визнається вчиненим на території України, якщо його було: 842) почато, продовжено, закінчено або припинено на території України
843) Якщо громадянин України вчинив кримінальне правопорушення та зазнав кримінального покарання за межами України, він: 843) не може бути притягнений в Україні до кримінальної відповідальності за це кримінальне правопорушення
844) Громадянин України, який вчинив кримінальне правопорушення за її межами: 844) підлягає відповідальності за Кримінальним кодексом України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України
845) Іноземець, що не проживає постійно в Україні, за вчинене за її межами кримінальне правопорушення: 845) підлягає в Україні відповідальності за Кримінальним кодексом України лише у випадках, передбачених міжнародними договорами або якщо він вчинив передбачений Кримінальним кодексом України, тяжкий або особливо тяжкий злочин проти прав і свобод громадян України або інтересів України
846) Особа без громадянства, що не проживає постійно в Україні, за вчинене за її межами кримінальне правопорушення: 846) підлягає в Україні відповідальності за Кримінальним кодексом України лише у випадках, передбачених міжнародними договорами або якщо вона вчинила передбачений Кримінальним кодексом України, тяжкий або особливо тяжкий злочин проти прав і свобод громадян України або інтересів України
847) Якщо кримінальне правопорушення на території України вчинене дипломатичним представником іноземної держави або іншим громадянином, який за законами України і міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, не є підсудним у кримінальних справах судам України, то: 847) питання про їх кримінальну відповідальність вирішується дипломатичним шляхом
848) Особи без громадянства, які вчинили кримінальне правопорушення на території України: 848) завжди підлягають відповідальності за Кримінальним кодексом України
849) Кримінальний закон набирає чинності: 849) через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування
850) Якщо самим кримінальним законом не передбачений час вступу його в силу, він набирає чинності: 850) через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, але не раніше дня його опублікування
851) Відповідно до статті 1 Кримінального кодексу України, Кримінальний кодекс України має своїм завданням, зокрема: 851) правове забезпечення охорони прав і свобод людини
852) Закінченим з моменту пред’явлення вимог, пов’язаних з погрозою, вважається кримінальне правопорушення, передбачене: 852) статтею 189 Кримінального кодексу України («Вимагання»)
853) У статті 112 «Посягання на життя державного чи громадського діяча» Кримінального кодексу України міститься вказівка на таку суб’єктивну ознаку: 853) зв’язок з громадською чи державною діяльністю громадського чи державного діяча
854) Закон про кримінальну відповідальність, який частково пом’якшує відповідальність, а частково її посилює: 854) має зворотну дію у часі лише в тій частині, що пом’якшує кримінальну відповідальність
855) Відповідальність за виготовлення творів, що містять дитячу порнографію (ст. 301 Кримінального кодексу України «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів») настає: 855) за умови, якщо таке виготовлення було здійснене з метою їх збуту або розповсюдження
856) У разі набрання чинності законом про кримінальну відповідальність що пом’якшує покарання, призначена засудженому міра покарання, що перевищує санкцію нового закону, знижується до: 856) максимальної межі покарання, встановленої санкцією нового закону
857) Яким нормативно-правовим актом визначаються випадки та порядок приєднання додаткових покарань до основного покарання, призначеного за сукупністю кримінальних правопорушеннь? 857) Кримінальним кодексом України
858) Яке діяння характеризує об’єктивну сторону складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 110 Кримінального кодексу України («Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України»)? 858) умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України
859) Згідно з частиною 1 статті 12 чинного Кримінального кодексу України, кримінальні правопорушення поділяються на: 859) кримінальні проступки і злочини
860) Згідно з частиною 4 статті 12 Кримінального кодексу України («Класифікація кримінальних правопорушень»), нетяжким злочином  є злочин, за який передбачене: 860) основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п’яти років
861) Згідно з частиною 5 статті 12 Кримінального кодексу України («Класифікація кримінальних правопорушень»), тяжким злочином  є злочин, за який передбачене: 861) основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років
862) Згідно з частиною 6 статті 12 Кримінального кодексу України («Класифікація кримінальних правопорушень»), особливо тяжким злочином  є злочин, за який передбачене: 862) основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п’ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічне позбавлення волі
863) Згідно з частиною 2 статті 12 Кримінального кодексу України («Класифікація кримінальних правопорушень»), кримінальним проступком є передбачене КК України діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене: 863) основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов’язане з позбавленням волі.
864) Відповідно до чинного Кримінального кодексу України закінченим кримінальним правопорушенням визнається: 864) діяння, яке містить всі ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого відповідною статтею Особливої частини Кримінального кодексу України
865) Готування до злочину, за який статтею Особливої частини Кримінального Кодексу України, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до двох років: 865) не тягне за собою кримінальної відповідальності
866) Замахом на кримінальне правопорушення, згідно з частиною 1 статті 15 Кримінального кодексу України, є: 866) вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого відповідною статтею Особливої частини Кримінального кодексу України, якщо при цьому кримінальне правопорушення не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі
867) Відповідно до чинного Кримінального кодексу України, замах на вчинення кримінальне правопорушення вважається незакінченим: 867) якщо особа з причин, що не залежали від її волі, не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця
868) Що є добровільною відмовою при незакінченому кримінальному правопорушенні? 868) остаточне припинення особою за своєю волею готування до кримінального правопорушення або замаху на кримінальне правопорушення, якщо при цьому вона усвідомлювала можливість доведення кримінального правопорушення до кінця
869) У якому разі особа, яка добровільно відмовилась від доведення кримінального правопорушення до кінця, підлягає кримінальній відповідальності? 869) якщо фактично вчинене нею діяння містить склад іншого кримінального правопорушення
870) Згідно з частиною 2 статті 14 Кримінального кодексу України, НЕ тягне за собою кримінальної відповідальності готування до: 870) кримінального проступку або злочину, за який статтею Особливої частини ККУ передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до двох років або інше, більш м’яке покарання
871) Хто може бути суб’єктом кримінального правопорушення? 871) фізична осудна особа, яка вчинила кримінальне правопорушення у віці, з якого відповідно до Кримінального кодексу України може наставати кримінальна відповідальність
872) Що є метою кримінального правопорушення, передбаченого статтею 113 Кримінального кодексу України («Диверсія»)? 872) ослаблення держави
873) Осудною, згідно з частиною 1 статті 19 Кримінального кодексу України, визнається особа, яка під час вчинення кримінального правопорушення: 873) могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними
874) Відповідно до чинного Кримінального кодексу України, неосудною визнається особа, яка: 874) не могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними внаслідок хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки
875) За чинним Кримінальним кодексом України рецидив кримінальних правопорушень враховується при: 875) кваліфікації кримінальних правопорушень
876) Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення у стані сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин: 876) підлягає кримінальній відповідальності
877) За загальним правилом, суб’єктом кримінального правопорушення визнається особа, яка до моменту вчинення передбаченого Кримінальним кодексом України суспільно небезпечного діяння, досягла: 877) 16 років
878) Чи визнається суб’єктом кримінального правопорушення особа, яка на час вчинення передбаченого нею суспільно небезпечного діяння досягла 14 років? 878) визнається суб’єктом лише тих кримінальних правопорушень, вичерпний перелік яких визначений у відповідній статті Загальної частини Кримінального кодексу України
879) Відповідно до чинного Кримінального кодексу України, вина – це: 879) психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої Кримінальним кодексом України, та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності
880) Як за чинним Кримінальним кодексом України застосовуються заходи кримінально-правового характеру до юридичної особи за наявності невиконаного заходу за попереднім вироком? 880) кожен із них виконується самостійно, крім випадків застосування судом ліквідації юридичної особи
881) Як, відповідно до Кримінального кодексу України, називається вид вини, якщо особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, усвідомлювала суспільно небезпечний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала її суспільно небезпечні наслідки і хоча не бажала, але свідомо припускала їх настання? 881) непрямий умисел
882) Серед кваліфікуючих ознак, передбачених ч. 2 ст. 115 КК України «Умисне вбивство», відсутня ознака: 882) вбивство, вчинене у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння
883) У разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального проступку і до дня набрання вироком законної сили минув такий строк: 883) три роки
884) Вкажіть умову звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка пропонувала, обіцяла або надала неправомірну вигоду: 884) якщо після пропозиції, обіцянки чи надання неправомірної вигоди особа – до отримання з інших джерел інформації про цей злочин органом, службова особа якого згідно із законом наділена правом повідомляти про підозру, – добровільно заявила про те, що сталося, такому органу та активно сприяла розкриттю злочину, вчиненого особою, яка одержала неправомірну вигоду або прийняла її пропозицію чи обіцянку
885) У разі вчинення тяжкого злочину неповнолітньою особою, вона звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею цього злочину і до дня набрання вироком законної сили минув такий строк: 885) сім років
886) Співучасниками кримінального правопорушення, поряд із виконавцем, відповідно до частини 1 статті 27 Кримінального кодексу України («Види співучасників»), є: 886) організатор, підбурювач та пособник
887) У разі вчинення нетяжкого злочину неповнолітньою особою, вона звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального проступку і до дня набрання вироком законної сили минув такий строк: 887) п’ять років
888) Згідно з частиною 3 статті 12 чинного Кримінального кодексу України, злочини поділяються на: 888) нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі злочини
889) Простою формою співучасті, відповідно до Кримінального кодексу України, є: 889) співвиконавство
890) Виконавцем кримінального правопорушення згідно з Кримінальним кодексом України є: 890) особа, яка у співучасті з іншими суб’єктами кримінального правопорушення безпосередньо чи шляхом використання інших осіб, що відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене Кримінальним кодексом України
891) За чинним Кримінальним кодексом України ухилення від відбування покарання, призначеного вироком суду, має своїм кримінально-правовим наслідком: 891) настання відповідальності за ухилення від відбування покарання, визначеної відповідними статтями Особливої частини Кримінального кодексу України
892) Відповідно до Кримінального кодексу України, кримінальне правопорушення визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо: 892) його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку кримінального правопорушення, домовилися про спільне його вчинення
893) Відповідно до Кримінального кодексу України, злочинною організацією є: 893) стійке ієрархічне об’єднання декількох осіб (п’ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів
894) Організатор, підбурювач та пособник не підлягають кримінальній відповідальності за співучасть у незакінченому кримінальному правопорушення у разі: 894) відвернення ними вчинення кримінального правопорушення
895) Готування до кримінального проступку: 895) не тягне за собою кримінальної відповідальності
896) Повторність кримінальних правопорушень ‒ це: 896) вчинення двох або більше кримінальних правопорушень, передбачених тією самою статтею або частиною статті Особливої частини Кримінального кодексу України
897) Відповідно до чинного Кримінального кодексу України порядок та підстави звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється: 897) законом
898) Вчинення двох або більше кримінальних правопорушень, передбачених різними статтями Кримінального кодексу України, визнається повторним: 898) лише у випадках, передбачених в Особливій частині Кримінального кодексу України
899) Готування до злочину, за який статтею Особливої частини Кримінального Кодексу України, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк більше двох років: 899) тягне за собою кримінальну відповідальність
900) Обставиною, що, відповідно до Кримінального кодексу України, виключає кримінальну протиправність діяння, НЕ є: 900) заподіяння смерті безнадійно хворій людині за її проханням
901) Перевищенням меж необхідної оборони, згідно з частиною 3 статті 36 Кримінального кодексу України, визнається: 901) умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту
902) Тяжкими наслідками при перевищенні влади або службових повноважень, відповідно до частини 3 статті 365 Кримінального кодексу України визнається: 902) наслідки, які у 250 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян
903) Вимога про те, що шкода може бути завдана лише тому, хто посягає, відповідно до Кримінального кодексу України, є умовою правомірності такої обставини, що виключає кримінальну протиправність діяння, як: 903) необхідна оборона
904) Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає, згідно з частиною 5 статті 36 Кримінального кодексу України, зокрема, застосування зброї для захисту від нападу: 904) озброєної особи
905) Відповідно до частини 2 статті 36 Кримінального кодексу України, кожна особа має право на необхідну оборону: 905) незалежно від можливості уникнути суспільно небезпечного посягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади
906) Якщо в обстановці, що склалася, особа не усвідомлювала, але могла усвідомлювати відсутність реального суспільно небезпечного посягання, згідно з частиною 4 статті 37 Кримінального кодексу України («Уявна оборона»), вона: 906) підлягає кримінальній відповідальності за заподіяння шкоди через необережність
907) Нормативним актом, що визначає підстави та порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності, є: 907) Кримінальний кодекс України
908) Згідно з чинним Кримінальним кодексом України, від кримінальної відповідальності може бути звільнена лише особа, яка: 908) вчинила кримінальне правопорушення
909) Повне відшкодування завданих особою збитків, відповідно до Кримінального кодексу України, є підставою такого виду звільнення особи від кримінальної відповідальності, як: 909) звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям
910) Відповідно до Кримінального кодексу України діяння, пов’язане з ризиком – це: 910) діяння (дія або бездіяльність), яке заподіяло шкоду правоохоронюваним інтересам, якщо це діяння було вчинене в умовах виправданого ризику для досягнення значної суспільно корисної мети;
911) Якщо особа вчинила кримінальний проступок, крім корупційних правопорушень, порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції і примирилася з потерпілим та відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду, чи може вона бути звільненою від кримінальної відповідальності? 911) так
912) Відповідно до чинного Кримінального кодексу України, підставою одного з видів звільнення від кримінальної відповідальності, є: 912) примирення з потерпілим особи, яка вперше вчинила кримінальний проступок або необережний нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а також відшкодування завданих збитків або усунення заподіяної шкоди
913) За якою ознакою відмежовується умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України) від умисного вбивства (ст. 115 Кримінального кодексу України)? 913) формою вини
914) Звільнити особу від кримінальної відповідальності за наявності передбачених законом підстав може: 914) виключно суд
915) Кримінальна відповідальність за завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані (ст. 135 Кримінального кодексу України) настає, якщо: 915) той, хто залишив без допомоги, зобов’язаний був піклуватися про цю особу і мав змогу надати їй допомогу
916) У якій з наведених відповідей найбільш точно визначено завдання Кримінального кодексу України: 916) правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від кримінально-протиправних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання кримінальним праворушенням
917) Якщо особа вчинила суспільно небезпечне діяння до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, то: 917) до такої особи суд застосовує примусові заходи виховного характеру без її засудження
918) Кваліфікуючою ознакою складу кримінального правопорушення, згідно з частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України («Розбій»), є, зокрема, розбій, вчинений особою, яка раніше вчинила: 918) розбій або бандитизм
919) До діянь, що характеризують об’єктивну сторону складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 189 Кримінального кодексу України («Вимагання»), зокрема, відносять вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою: 919) насильства над потерпілим чи його близькими родичами
920) Закінченим з моменту нападу, тобто з моменту застосування насильства, незалежно від того, чи вдалося винному заволодіти майном, вважається кримінальне правопорушення, передбачене: 920) статтею 187 Кримінального кодексу України («Розбій»)
921) Предметом кримінального правопорушення, передбаченого статтею 193 Кримінального кодексу України («Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї»), є: 921) чуже майно або скарб, які мають особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність
922) У складі кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України «Торгівля людьми», службова особа, як суб’єкт діє: 922) з використанням службового становища
923) Перебіг давності притягнення до кримінальної відповідальності, відповідно до чинного Кримінального кодексу України, зупиняється якщо: 923) особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду
924) Обчислення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, відповідно до чинного Кримінального кодексу України, починається з: 924) дня вчинення особою кримінального правопорушення
925) Якщо з дня вчинення особою кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули, встановлені частиною 1 статті 49 Кримінального кодексу України, строки, особа звільняється від кримінальної відповідальності у зв’язку: 925) із закінченням строків давності
926) Дія або бездіяльність, яка лише формально містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України, НЕ є  кримінальним правопорушенням, якщо вона: 926) через малозначність не становить суспільної небезпеки
927) Дія або бездіяльність є такою, яка лише формально містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто: 927) не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі
928) Особа, що вчинила передбачене Кримінальним кодексом України суспільно небезпечне діяння до досягнення віку, з якого вона може бути суб’єктом кримінального правопорушення: 928) не підлягає кримінальній відповідальності
929) Відповідно до чинного Кримінального кодексу України, особа, яка вчинила кримінальне правопорушення у стані обмеженої осудності: 929) підлягає кримінальній відповідальності
930) Відповідно до Кримінального кодексу України, організатор організованої групи чи злочинної організації підлягає кримінальній відповідальності: 930) за всі кримінальні правопорушення, вчинені організованою групою чи злочинною організацією, якщо вони охоплювались його умислом
931) У разі, коли перебіг строку давності притягнення до кримінальної відповідальності перервався, обчислення нового строку давності, за чинним Кримінальним кодексом України, починається з дня: 931) вчинення особою нового злочину, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років
932) Відповідно до частини 1 статті 50 Кримінального кодексу України («Поняття покарання та його мета»), покарання, зокрема, є: 932) заходом примусу
933) Діяння у складі службової недбалості полягає в: 933) діях або бездіяльності
934) Метою покарання, згідно з частиною 2 статті 50 Кримінального кодексу України, зокрема, є: 934) запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень
935) Система покарань, встановлена в статті 51 Кримінального кодексу України, складається з: 935) дванадцяти видів покарань
936) Відповідно до частини 2 статті 52 Кримінального кодексу України, додатковими покараннями є: 936) позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу та конфіскація майна
937) Відповідальність за незаконні дії, передбачені ч. 1 ст. 149 Кримінального кодексу України «Торгівля людьми», вчинені щодо неповнолітнього, настає: 937) незалежно від того, чи вчинені такі дії з використанням примусу, обману, шантажу чи уразливого стану тощо стосовно неповнолітньої особи
938) Відповідно до частини 1 статті 53 Кримінального кодексу України, штраф – це, зокрема: 938) грошове стягнення
939) Відповідно до чинного Кримінального кодексу України, за наявності кількох обставин, що пом’якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, крім корупційних кримінальних правопорушень, суд, з урахуванням особи винного, умотивувавши своє рішення, може: 939) призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини Кримінального кодексу України
940) Згідно з Кримінальним кодексом України, розмір штрафу визначається судом залежно від: 940) тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та з урахуванням майнового стану винного
941) Згідно з частиною 4 статті 52 Кримінального кодексу України, до основного покарання, у випадках та порядку, передбачених Кримінальним кодексом України, може бути: 941) приєднане одне чи кілька додаткових покарань
942) Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю може бути призначене як додаткове покарання на строк: 942) від одного року до трьох років, а у справах, передбачених Законом України «Про очищення влади», – на строк п’ять років
943) Згідно з частиною 1 статті 56 Кримінального кодексу України, громадські роботи полягають у виконанні засудженим у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають: 943) органи місцевого самоврядування
944) Особам, які стали непрацездатними після постановлення вироку суду, виправні роботи суд може замінити: 944) штрафом
945) Покарання у виді службового обмеження, згідно з частиною 1 статті 58 Кримінального кодексу України, застосовується до засуджених військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, на строк: 945) від шести місяців до двох років
946) Із суми грошового забезпечення засудженого до службового обмеження для військовослужбовців, відповідно до Кримінального кодексу України, проводиться відрахування в дохід держави у розмірі: 946) встановленому вироком суду, в межах від десяти до двадцяти відсотків
947) Відповідно до Кримінального кодексу України, конфіскація майна – це: 947) примусове безоплатне вилучення у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого
948) За чинним Кримінальним кодексом України, якщо конфіскується частина майна, суд у вироку повинен зазначити: 948) яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються
949) Конфіскація майна, згідно з частиною 2 статті 59 Кримінального кодексу України, встановлюється: 949) за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості
950) Конфіскація майна, як вид покарання, може бути призначена лише у випадках: 950) спеціально передбачених в Особливій частині Кримінального кодексу України
951) Відповідно до частини 1 статті 60 Кримінального кодексу України, покарання у виді арешту полягає, зокрема, в: 951) триманні засудженого в умовах ізоляції
952) Кримінальне правопорушення, передбачене в ч. 1 ст. 158 Кримінального кодексу України «Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців» може вчинятися: 952) з прямим або не прямим умислом
953) Відповідно до положень Кримінального кодексу вимаганням неправомірної вигоди визнається: 953) умисне створення умов, за яких особа вимушена надати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів
954) Згідно з чинним Кримінальним кодексом України, покарання у виді обмеження волі полягає у триманні особи: 954) в кримінально-виконавчих установах відкритого типу без ізоляції від суспільства в умовах здійснення за нею нагляду з обов’язковим залученням засудженого до праці
955) Згідно з частиною 2 статті 61 Кримінального кодексу України, обмеження волі встановлюється на строк: 955) від одного до п’яти років
956) Покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, відповідно до чинного Кримінального кодексу України, призначається: 956) військовослужбовцям строкової служби, військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, особам офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, особам офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, військовослужбовцям, призваним на військову службу під час мобілізації, на особливий період, військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (крім військовослужбовців-жінок)
957) Покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні, згідно з частиною 1 статті 62 Кримінального кодексу України, призначається на строк: 957) від шести місяців до двох років
958) Відповідно до Кримінального кодексу України організатор організованої групи чи злочинної організації підлягає кримінальній відповідальності: 958) за всі кримінальні праворушення, вчинені організованою групою чи злочинною організацією, якщо вони охоплювались його умислом
959) Що з наведеного НЕ може відноситись до неправомірної вигоди відповідно до примітки ст. 364-1 Кримінального кодексу України? 959) дотації
960) Частина 1 ст. 149 Кримінального кодексу України «Торгівля людьми» містить вказівку на такий спосіб вчинення кримінального правопорушення: 960) використання примусу
961) Відповідно до частини 1 статті 64 Кримінального кодексу України, довічне позбавлення волі встановлюється, зокрема, за вчинення: 961) особливо тяжких злочинів
962) Обмеження волі може бути застосоване до: 962) державних службовців
963) Відповідно до чинного Кримінального кодексу України, суд може призначити більш м’яке покарання, ніж передбачено законом за наявності: 963) кількох обставин, що пом’якшують покарання, та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого  кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного
964) При призначенні покарання за сукупністю кримінальних правопорушень суд, призначивши покарання за кожне  кримінальне правопорушення окремо, визначає остаточне покарання шляхом: 964) поглинання менш суворого покарання більш суворим або шляхом повного чи часткового складання призначених покарань
965) При призначенні покарання за сукупністю вироків суд до покарання, призначеного за новим вироком: 965) повністю або частково приєднує невідбуту частину покарання за попереднім вироком
966) Іспитовий строк, згідно з частиною 4 статті 75 Кримінального кодексу України («Звільнення від відбування покарання з випробуванням»), встановлюється судом тривалістю: 966) від одного року до трьох років
967) Відповідно до чинного Кримінального кодексу України, суд ухвалює звільнити засудженого від відбування призначеного покарання з випробуванням за умови: 967) якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов’язки
968) Нагляд за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням, згідно з частиною 4 статті 76 Кримінального кодексу України, здійснюється, зокрема: 968) уповноваженим органом з питань пробації за місцем проживання
969) Яка із зазначених нижче обставин НЕ є підставою для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру? 969) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи злочину, передбаченого статтею 206 Кримінального кодексу України (Протидія законній господарській діяльності)
970) Відповідно до частини 1 статті 88 Кримінального кодексу України («Правові наслідки судимості»), особа визнається такою, що має судимість, зокрема, до: 970) погашення або зняття судимості
971) Відповідно до чинного Кримінального кодексу України, зняття судимості допускається після закінчення не менш як: 971) половини строку погашення судимості, визначеного законом
972) Ким відповідно до чинного Кримінального кодексу України здійснюється нагляд за військовослужбовцями, яких звільнено від відбування покарання з випробуванням? 972) командирами військових частин
973) Внаслідок якої поведінки службової особи вчиняється кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України «Службова недбалість»? 973) невиконання або неналежне виконання
974) Метою застосування примусових заходів медичного характеру, згідно з чинним Кримінальним кодексом України, зокрема, є: 974) запобігання вчиненню хворою особою суспільно небезпечних діянь
975) Вилучення у людини її анатомічних матеріалів з метою їх трансплантації тягне відповідальність за ч. 2 ст. 143 Кримінального кодексу за умови, якщо таке вилучення: 975) здійснено шляхом примушування або обману
976) Як кваліфікується збут за межами України незаконно виготовлених на території України наркотичних засобів? 976) за сукупністю кримінальних правопорушень, передбачених відповідними частинами статті 305 КК України, як контрабанда наркотичних засобів, та відповідними частинами статті 307 як незаконне виготовлення наркотичних засобів з метою збуту та їх незаконний збут
977) Відповідно до частини 1 статті 96-6 Кримінального кодексу України, до юридичних осіб судом може бути застосований такий захід кримінально-правового характеру: 977) штраф
978) Як основні заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб можуть застосовуватись: 978) штраф та ліквідація
979) Як кваліфікувати дії особи, яка під виглядом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів умисно збула будь-які інші засоби чи речовини з метою заволодіння грошима чи майном: 979) як шахрайство, а за наявності до того підстав – і як підбурювання до замаху на незаконне придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
980) Підставою для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру, відповідно до чинного Кримінального кодексу України, зокрема, є: 980) незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом або установчими документами юридичної особи обов’язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 Кримінального кодексу України
981) Відповідно до Кримінального кодексу України, неповнолітнього можливо звільнити від кримінальної відповідальності у разі: 981) вчинення вперше кримінального проступку або необережного нетяжкого злочину, якщо його виправлення можливе без застосування покарання
982) Відповідно до Кримінального кодексу України, суд застосовує до неповнолітнього примусові заходи виховного характеру, у разі, якщо неповнолітній: 982) вперше вчинив кримінальний проступок або необережний нетяжкий злочин, якщо його виправлення можливе без застосування покарання
983) У разі ухилення неповнолітнього, що вчинив  кримінальне правопорушення, від застосування до нього примусових заходів виховного характеру: 983) ці заходи скасовуються і неповнолітній притягується до кримінальної відповідальності
984) Відповідно до частини 2 статті 98 Кримінального кодексу України, до неповнолітніх можуть бути застосовані додаткові покарання у виді: 984) штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
985) Відповідно до статті 98 Кримінального кодексу України («Види покарань»), до покарань, що можуть застосовуватись до неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні кримінального правопорушення, як основні, так і як додаткові, відносять: 985) штраф
986) Відповідно до Кримінального кодексу України, штраф застосовується лише до неповнолітніх: 986) що мають самостійний доход, власні кошти або майно, на яке може бути звернене стягнення
987) Громадські роботи, згідно з частиною 1 статті 100 Кримінального кодексу України, можуть бути призначені неповнолітньому у віці: 987) від 16 до 18 років
988) Суб’єкт кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 354 Кримінального кодексу України «Підкуп працівника підприємства, установи чи організації», це: 988) загальний суб’єкт (фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до цього Кодексу може наставати кримінальна відповідальність.)
989) Виправні роботи, згідно з частиною 2 статті 100 Кримінального кодексу України, можуть бути призначені неповнолітньому в віці: 989) від 16 до 18 років
990) Видача завідомо недостовірної довідки службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми утворює склад кримінального правопорушення, передбачений: 990) ст. 366 Кримінального кодексу України «Службове підроблення»
991) Відповідно до положень Кримінального кодексу вимога щодо надання неправомірної вигоди з погрозою вчинення дій або бездіяльності з використанням свого становища, наданих повноважень, влади, службового становища стосовно особи, яка надає неправомірну вигоду, це: 991) вимагання неправомірної вигоди
992) Відповідно до положень Кримінального кодексу умисне створення умов, за яких особа вимушена надати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів, це: 992) вимагання неправомірної вигоди
993) Відповідно до положень Кримінального кодексу України обіцянкою неправомірної вигоди є: 993) висловлення наміру про надання неправомірної вигоди з повідомленням про час, місце, спосіб надання неправомірної вигоди
994) Кваліфікуючою ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України («Грабіж»), є, зокрема, грабіж: 994) поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого
995) При призначенні покарання неповнолітньому за сукупністю кримінальних правопорушень або вироків остаточне покарання у виді позбавлення волі, відповідно до Кримінального кодексу України, не може перевищувати: 995) 15 років
996) Який максимальний строк або розмір найбільш суворого виду покарання встановлений за вчинення замаху на кримінальне правопорушення  відповідно до ч. 3 ст. 68 Кримінального кодексу України «Призначення покарання за незакінчене кримінальне правопорушення  та за кримінальне правопорушення, вчинене у співучасті»? 996) дві третини максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини Кримінального кодексу України
997) Обіцянка неправомірної вигоди, яка визначена у примітці до ст. 354 Кримінального кодексу України «Підкуп працівника підприємства, установи чи організації», враховується при кваліфікації: 997) кримінальних правопорушень, передбачених статтями 354, 368, 368-3 – 370
998) За ст. 308 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем» вимагання є закінченим складом кримінального правопорушення з моменту: 998) пред’явлення вимоги, поєднаної з погрозою
999) Відповідно до частини 5 статті 29 Кримінального кодексу України («Кримінальна відповідальність співучасників»), за діяння, вчинене виконавцем, якщо воно не охоплювалося їхнім умислом, співучасники: 999) не підлягають кримінальній відповідальності
1000) Хто НЕ є суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 158-3 “Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму” Кримінального кодексу України? 1000) офіційний спостерігач
1001) Відповідно до частини 1 статті 65 Кримінального кодексу України («Загальні засади призначення покарання»), суд призначає покарання, зокрема: 1001) у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за вчинене  кримінальне правопорушення
1002) У разі добровільної відмови від вчинення кримінального правопорушення будь-кого із співучасників, згідно з частиною 3 статті 31 Кримінального кодексу України, виконавець, зокрема: 1002) підлягає кримінальній відповідальності за готування до кримінального правопорушення або за замах на кримінальне правопорушення
1003) Яке з положень, що стосуються добровільної відмови при незакінченому умисному вбивстві, є правильними? 1003) особа, яка добровільно відмовилась від убивства потерпілого підлягає кримінальній відповідальності лише за умови, що фактично вчинене нею діяння містить склад іншого кримінального правопорушення;
1004) Особа, яка відповідно до закону виконувала спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі чи злочинній організації з метою попередження чи розкриття їх злочинної діяльності, підлягає кримінальній відповідальності, зокрема, за вчинення: 1004) особливо тяжкого злочину, вчиненого умисно і поєднаного з насильством над потерпілим
1005) Відповідно до частини 2 статті 105 Кримінального кодексу України, суд застосовує до неповнолітнього, зокрема, такий примусовий захід виховного характеру: 1005) направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення
1006) Обман, як спосіб вчинення кримінального правопорушення, є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого: 1006) частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України («Шахрайство»)
1007) Відповідно до примітки ст. 354 Кримінального кодексу України «Підкуп працівника підприємства, установи чи організації» обіцянка неправомірної вигоди містить інформацію: 1007) про місце надання неправомірної вигоди
1008) Який спосіб заволодіння паспортом або іншим важливим особистим документом зазначений у ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження»? 1008) незаконне заволодіння будь-яким способом
1009) Суб’єктом кримінального правопрушення, передбаченого ст. 370 Кримінального кодексу України «Провокація підкупу», є: 1009) лише службова особа
1010) Необхідною обороною, згідно з частиною 1 статті 36 Кримінального кодексу України, визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів: 1010) особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави
1011) Відповідно до примітки ст. 354 Кримінального кодексу України «Підкуп працівника підприємства, установи чи організації» обіцянка неправомірної вигоди містить інформацію: 1011) про час надання неправомірної вигоди
1012) Вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя чи здоров’я особи, утворює склад кримінального правопорушення, передбачений: 1012) ч. 2 ст. 308 Кримінального кодексу України
1013) Спеціальна конфіскація, згідно з частиною 1 статті 96-1 Кримінального кодексу України, полягає, зокрема, у: 1013) примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених Кримінальним кодексом України
1014) Предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження», є: 1014) паспорт, або інший важливий особистий документ
1015) Відповідно до чинного Кримінального кодексу України примусове лікування осіб, засуджених до позбавлення волі, здійснюється: 1015) за місцем відбування покарання
1016) Відповідно до чинного Кримінального кодексу України такими, що мають судимість, вважаються: 1016) засуджені, що відбули покарання у виді штрафу
1017) Який примусовий захід медичного характеру суд не застосовує: 1017) госпіталізація до психіатричного закладу із особливим наглядом
1018) Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб, згідно з Кримінальним кодексом України, застосовуються: 1018) судом
1019) Відповідно до Кримінального кодексу України, суд може застосувати щодо юридичної особи штраф із розстрочкою його виплати певними частинами, з урахуванням: 1019) майнового стану юридичної особи
1020) Особи, які не зазначені як суб’єкти військових кримінальних правопорушень, за співучасть у військових кримінальних правопорушеннях: 1020) підлягають відповідальності за відповідними статтями розділу XIX Кримінального кодексу України «Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби (військові кримінальні правопорушення)»
1021) Який розмір майна юридичної особи підлягає примусовому і безоплатному вилученню у неї за Кримінальним кодексом України, при застосуванні конфіскації, як одного із заходів кримінально-правового характеру? 1021) все майно
1022) Перебіг давності притягнення особи до кримінальної відповідальності переривається, якщо до закінчення зазначених у Кримінальному кодексі України строків особа: 1022) вчинить новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років.
1023) Примусові заходи медичного характеру щодо неосудних застосовуються: 1023) за рішенням суду
1024) Який захід кримінально-правового характеру може застосовуватись до осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння в стані неосудності або вчинили кримінальне правопорушення у стані осудності, але до постановлення вироку захворіли на психічну хворобу, що позбавляє можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльності) або керувати ними? 1024) примусові заходи медичного характеру
1025) Відповідно до статті 370 Кримінального кодексу України («Провокація підкупу»), провокація підкупу вчиняється з метою: 1025) викрити того, хто пропонував, обіцяв, надав неправомірну вигоду або прийняв пропозицію, обіцянку чи одержав таку вигоду
1026) Суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого статтею 364 Кримінального кодексу України («Зловживання владою або службовим становищем»), є: 1026) особа, яка постійно чи тимчасово здійснює функції представника влади чи місцевого самоврядування
1027) Покарання у виді позбавлення волі призначається неповнолітньому за особливо тяжкий злочин: 1027) на строк не більше десяти років
1028) До особи, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України, перебувала в стані неосудності, можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру за рішенням: 1028) суду
1029) Для цілей статей 369 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» Кримінального кодексу України до державних та комунальних підприємств прирівнюються юридичні особи: 1029) у статутному фонді яких відповідно державна чи комунальна частка перевищує 50 відсотків або становить величину, що забезпечує державі чи територіальній громаді право вирішального впливу на господарську діяльність такого підприємства
1030) Об’єктивна сторона складу кримінальне правопорушення, передбаченого статтею 364 Кримінального кодексу України («Зловживання владою або службовим становищем»), характеризується умисним, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використанням службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно: 1030) завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб
1031) Особа, яка отримала неправомірну вигоду, відповідно до статті 368 Кримінального кодексу України («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»), підлягає звільненню від кримінальної відповідальності: 1031) у жодному разі, адже для таких осіб не передбачено спеціального виду звільнення від кримінальної відповідальності
1032) Відповідно до частини 5 статті 354 Кримінального кодексу України («Підкуп працівника підприємства, установи чи організації»), особа, яка запропонувала, пообіцяла або надала неправомірну вигоду, звільняється від кримінальної відповідальності за злочини, передбачені статтями 354, 368-3, 368-4, 369, 369-2 Кримінального кодексу України, якщо: 1032) якщо після пропозиції, обіцянки чи надання неправомірної вигоди вона ‒ до отримання з інших джерел інформації про цей злочин органом, службова особа якого згідно із законом наділена правом повідомляти про підозру, ‒ добровільно заявила про те, що сталося, такому органу
1033) Готуванням до кримінального правопорушення, згідно з частиною 1 статті 14 Кримінального кодексу України, зокрема, є: 1033) умисне створення умов для вчинення кримінального правопорушення
1034) Суб’єкт кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 313 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням»: 1034) загальний, з 16 років
1035) Умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарств є кримінально караним відповідно до ч. 1 ст. 270-1, зокрема, якщо: 1035) воно спричинило небезпеку для життя чи здоров’я людей
1036) Особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначено покарання: 1036) необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень
1037) При отриманні неправомірної вигоди службова особа, відповідно до статті 368 Кримінального кодексу України («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»), має, зокрема, вчиняти дії: 1037) в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи
1038) Суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 173 Кримінального кодексу України («Грубе порушення угоди про працю»), є: 1038) службова особа підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, а також окремий громадянин або уповноважена ним особа
1039) Істотна шкода у злочинах, передбачених Розділом XVII Кримінального кодексу України («Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг»), обчислюється у: 1039) неоподатковуваних мінімумах доходів громадян
1040) Отримання неправомірної вигоди, відповідно до статті 368 Кримінального кодексу України («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»), здійснюється службовою особою: 1040) за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища
1041) Яка з названих дій входить до складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 «Службове підроблення» Кримінального кодексу України? 1041) складання завідомо неправдивих офіційних документів
1042) Суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 148 Кримінального кодексу України «Підміна дитини», є: 1042) фізична, осудна особа, яка досягла віку настання кримінальної відповідальності
1043) Відповідно до статті 368 Кримінального кодексу України («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»), кримінальна відповідальність передбачена за: 1043) прохання з боку службової особи надати таку вигоду для себе чи третьої особи
1044) Особа, яка лише пропонувала неправомірну вигоду службовій особі приватного права, відповідно до статті 368-3 Кримінального кодексу України («Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми»), звільняється від кримінальної відповідальності у разі: 1044) якщо вона після пропозиції, обіцянки чи надання неправомірної вигоди до отримання з інших джерел інформації про цей злочин органом, службова особа якого згідно із законом наділена правом повідомляти про підозру, ‒ добровільно заявила про те, що сталося, такому органу та активно сприяла розкриттю злочину, вчиненого особою, яка одержала неправомірну вигоду або прийняла її пропозицію чи обіцянку
1045) Суб’єктом кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності є: 1045) особа, яка здійснює функції представника влади
1046) Серед кваліфікуючих ознак, передбачених ч. 2 ст. 115 КК України «Умисне вбивство», відсутня ознака: 1046) вбивство, вчинене членом злочинної організації
1047) Суб’єктивна сторона кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 313 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням», характеризується: 1047) прямим умислом
1048) Захоплення заручників (ст. 147 Кримінального кодексу України) відмежовується від позбавлення волі (ст. 146 Кримінального кодексу України) за: 1048) метою вчинення дій
1049) Суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 162 Кримінального кодексу України («Порушення недоторканності житла»), є: 1049) будь-яка фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до Кримінального кодексу України може наставати кримінальна відповідальність
1050) Суд призначає покарання, узгоджене сторонами угоди, у випадку: 1050) затвердження вироком угоди про примирення або про визнання вини
1051) Потерпілим від кримінального правопорушення, передбаченого ст. 151 Кримінального кодексу України «Незаконне поміщення в психіатричний заклад», є: 1051) психічно здорова особа
1052) Серед кваліфікуючих ознак, передбачених ч. 2 ст. 115 КК України «Умисне вбивство», відсутня ознака: 1052) вбивство, вчинене з винятковим цинізмом
1053) Кримінальне правопорушення, передбачене статтею 368-3 Кримінального кодексу України («Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми»), вважається: 1053) корупційним кримінальним правопорушенням, адже він зазначений серед корупційних кримінальних правопорушень у примітці до статті 45 Кримінального кодексу України («Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям»)
1054) Під «пропозицією надати службовій особі неправомірну вигоду за вчинення нею дій із використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує таку вигоду», розуміється: 1054) висловлення службовій особі наміру про надання неправомірної вигоди
1055) Хто є суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-3 «Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми» Кримінального кодексу України? 1055) службова особа юридичної особи приватного права
1056) Предметом контрабанди відповідно до ст. 201 Кримінального кодексу України НЕ є: 1056) прекурсори
1057) Відповідно до частини 1 статті 40 Кримінального кодексу України («Фізичний або психічний примус»), не є кримінальним правопорушенням дія або бездіяльність особи, яка заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам, вчинена під безпосереднім впливом фізичного примусу, внаслідок якого особа: 1057) не могла керувати своїми вчинками
1058) Для цілей ст. 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» Кримінального кодексу України поняття службової особи надано у: 1058) ст. 18 Кримінального кодексу України
1059) Протидія якій діяльності становить собою один із господарських кримінальних правопорушень: 1059) законній господарській
1060) Яка з вказаних осіб може бути суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 «Зловживання владою або службовим становищем» Кримінального кодексу України? 1060) службова особа державних чи комунальних підприємств, установ чи організацій, посади якої пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій
1061) Хто відповідає ознакам суб’єкта кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» Кримінального кодексу України? 1061) особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом
1062) Суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 320 Кримінального кодексу України «Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів», є: 1062) як загальний, так і спеціальний суб’єкт
1063) Відповідно до Кримінального кодексу України організатором вчинення кримінального правопорушення є: 1063) особа, яка організувала вчинення кримінального праворушення або керувала його підготовкою чи вчиненням
1064) Хто є суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 «Службове підроблення» Кримінального кодексу України? 1064) будь-яка службова особа
1065) Способом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 313 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням», НЕ визнається: 1065) знищення
1066) За яких умов, відповідно до Кримінального кодексу України, приховування кримінального правопорушення може бути співучастю у кримінальному правопорушенні? 1066) якщо це заздалегідь обіцяне приховування кримінального правопорушення
1067) Перелік кримінальних правопорушень, які чинний Кримінальний кодекс Україні відносить до корупційних, визначений: 1067) у примітці до статті 45 Кримінального кодексу України «Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям»
1068) За чинним Кримінальним кодексом України сукупність враховується при: 1068) кваліфікації кримінальних правопорушень
1069) Який зміст вольової ознаки кримінальної протиправної самовпевненості: 1069) особа легковажно розраховувала на відвернення наслідків свого діяння
1070) Кримінальна відповідальність за тілесні ушкодження якої тяжкості передбачена у ч. 3 ст. 398 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи»? 1070) тяжкі тілесні ушкодження
1071) Хто з названих осіб є такою особою, що надає публічні послуги? 1071) нотаріус
1072) За вчинення якого з вказаних кримінальних правопорушень кримінальна відповідальність настає з 14 років? 1072) посягання на життя керівника політичної партії, вчинене у зв’язку з його громадською діяльністю
1073) Хто з перелічених осіб відповідає ознакам службової особи? 1073) народний депутат
1074) За чинним Кримінальним кодексом України суд НЕ може умовно-достроково звільнити від відбування покарання особу, яка відбула менше двох третин строку покарання, у випадках: 1074) відбування покарання, призначеного судом за умисний тяжкий злочин
1075) Відповідно до ст. 112 Кримінального кодексу України «Посягання на життя державного чи громадського діяча» встановлена кримінальна відповідальність за посягання на життя: 1075) народного депутата
1076) В якій з вказаних статей про кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки передбачена відповідальність за спричинення шкоди конкретному виду потерпілих? 1076) посягання на життя державного чи громадського діяча
1077) Хто з вказаних осіб може бути суб’єктом кримінального правопорушення «Шпигунство» (ст. 114 Кримінального кодексу України)? 1077) іноземець, який постійно проживає в Україні
1078) Які наслідки включені до складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 109 Кримінального кодексу України «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади»? 1078) в ст. 109 Кримінального кодексу наслідки кримінального правопорушення не зазначені
1079) У чому має виражатися погроза згідно зі ст. 377 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного»? 1079) погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна
1080) Відповідно до Кримінального кодексу України однією з ознак організованої групи є те, що: 1080) в готуванні або вчиненні кримінального праворушення брали участь декілька осіб (три і більше)
1081) Якщо особа без громадянства, що постійно проживає в Україні, вчинила кримінальне правопорушення за її межами і там зазнала кримінального покарання: 1081) вона не може бути притягнена в Україні до кримінальної відповідальності за це кримінальне праворушення
1082) Вкажіть мету в складі кримінального правопорушення, передбаченому ст. 110 Кримінального кодексу України «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України»: 1082) зміна меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України
1083) Хто зі вказаних осіб може бути суб’єктом кримінального правопорушення, описаного у ст. 109 Кримінального кодексу України «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади»: 1083) будь-яка осудна особа, яка досягла віку кримінальної відповідальності
1084) Який з перелічених заходів відноситься до одного з видів покарань, передбачених у Кримінальному кодексі України? 1084) конфіскація майна
1085) Посягання на життя кого з перелічених осіб утворює склад кримінального правопорушення «Посягання на життя державного чи громадського діяча» (ст. 112 Кримінального кодексу України): 1085) члена Кабінету Міністрів України
1086) В якому випадку має місце повторність? 1086) якщо особа у різний час скоїла такі кримінальні правопорушення як крадіжка (ст. 185 КК) та грабіж (ст. 186 КК)
1087) Однією з кваліфікуючих ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 245 Кримінального кодексу України «Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу», є: 1087) спричинення масової загибелі тварин
1088) За чинним Кримінальним кодексом України, коли на час кримінального провадження буде визнано, що особа, яка вперше вчинила кримінальний проступок або нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, внаслідок зміни обстановки перестала бути суспільно небезпечною, то така особа: 1088) може бути звільнена від кримінальної відповідальності
1089) Вкажіть, за вчинення якого із кримінальних правопорушень кримінальна відповідальність може наставати щодо особи, яка на момент вчинення кримінального правопорушення досягла 14 років: 1089) вимагання (ст. 189 Кримінального кодексу України)
1090) Серед кваліфікуючих ознак, передбачених ч. 2 ст. 115 КК України «Умисне вбивство», відсутня ознака: 1090) вбивство, вчинене з особливою зухвалістю
1091) В якій з наведених форм вини може вчинятися кримінальне правопорушення «Державна зрада» (ст. 111 Кримінального кодексу України)? 1091) вина у формі умислу
1092) Що з названого є об’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада»? 1092) основи національної безпеки України
1093) Однією з кваліфікуючих ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 378 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи присяжного», є: 1093) вчинене шляхом підпалу
1094) У складі кримінального правопорушення, передбаченого ст. 376-1 Кримінального кодексу України «Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду», суб’єкт кримінального правопорушення: 1094) як загальний, так і спеціальний
1095) Назвіть орган, який затверджує перелік речовин, які відносяться до наркотичних засобів: 1095) Кабінет Міністрів України
1096) Суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» може бути особа: 1096) якій майно було ввірене чи перебувало в її віданні
1097) Відповідно до чинного Кримінального кодексу України більш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинений злочин призначається лише в разі: 1097) якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи та попередження вчинення нею нових злочинів
1098) У ст. 112 Кримінального кодексу України «Посягання на життя державного чи громадського діяча» встановлена кримінальна відповідальність за посягання на життя: 1098) судді Верховного суду України
1099) Для цілей статей 368 Кримінального кодексу України «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» до державних та комунальних підприємств прирівнюються юридичні особи: 1099) у статутному фонді яких відповідно державна чи комунальна частка перевищує 50 відсотків або становить величину, що забезпечує державі чи територіальній громаді право вирішального впливу на господарську діяльність такого підприємства
1100) В якій нормі міститься спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 Кримінального кодексу України «Службове підроблення»? 1100) для цього діяння не встановлено спеціального виду звільнення від кримінальної відповідальності
1101) Відповідно до примітки ст. 260 Кримінального кодексу України під воєнізованими формуваннями слід розуміти: 1101) формування, які мають організаційну структуру військового типу, а саме: єдиноначальність, підпорядкованість та дисципліну, і в яких проводиться військова або стройова чи фізична підготовка
1102) Відповідно до ст. 197-1 Кримінального кодексу України за самовільне зайняття земельної ділянки кримінальна відповідальність настає у разі: 1102) якщо завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику
1103) Предметом контрабанди відповідно до ст. 201 Кримінального кодексу України «Контрабанда» є: 1103) сильнодіючі речовини
1104) Відповідальність за ст. 229 Кримінального кодексу України «Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару» настає за умови: 1104) якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі
1105) Найбільш точним визначенням уявної оборони, у відповідності з чинним Кримінальним кодексом України, є: 1105) дії, пов’язані з заподіянням шкоди за таких обставин, коли реального суспільно небезпечного посягання не було і особа, неправильно оцінюючи дії потерпілого, лише помилково припускала наявність такого посягання
1106) Вина у кримінальному правопорушенні, передбаченому в ст. 145 Кримінального кодексу України «Незаконне розголошення лікарської таємниці» характеризується: 1106) прямим або непрямим умислом
1107) Відповідно до примітки до ст. 260 Кримінального кодексу України під збройними формуваннями слід розуміти: 1107) воєнізовані групи, які незаконно мають на озброєнні придатну для використання вогнепальну, вибухову чи іншу зброю
1108) Суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 320 Кримінального кодексу України «Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів», є: 1108) як загальний, так і спеціальний суб’єкт
1109) Відповідно до Кримінального кодексу України у разі добровільної відмови пособник не підлягає кримінальній відповідальності, якщо він: 1109) відвернув вчинення кримінального праворушення або своєчасно повідомив відповідні органи державної влади про кримінальне праворушення, що готується або вчинюється
1110) Яке зі вказаних діянь охоплюється ознаками складу кримінального правопорушення, визначеного ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами»? 1110) передача
1111) У якому випадку настає кримінальна відповідальність за недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів відповідно до ст. 264 Кримінального кодексу України? 1111) якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки
1112) Згідно зі ст. 50 Кримінального кодексу України покарання застосовується до особи, яка: 1112) визнана судом винною у вчиненні кримінального правопорушення
1113) В чому полягає сутність покарання у виді обмеження волі? 1113) у триманні особи в кримінально-виконавчій установі відкритого типу без ізоляції від суспільства в умовах здійснення за нею нагляду з обов’язковим залученням засудженого до праці
1114) Однією з умов звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка надала неправомірну вигоду (статті 354, 368-3, 368-4, 369, 369-2 Кримінального кодексу України),є: 1114) активно сприяла розкриттю злочину, вчиненого особою, яка одержала неправомірну вигоду або прийняла її пропозицію чи обіцянку
1115) Згідно ст. 64 Кримінального кодексу України довічне позбавлення волі не застосовується щодо: 1115) осіб, що вчинили кримінальні правопорушення у віці до 18 років
1116) Вчинення кримінального правопорушення неповнолітньою особою є обставиною, що: 1116) яка враховується при призначенні покарання та пом’якшує його
1117) Як кваліфікувати незакінчений замах на вбивство члена Кабінету Міністрів України, вчинений у зв’язку із його державною діяльністю? 1117) як посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 112 Кримінального кодексу України)
1118) До безумовних видів звільнення від покарання та його відбування належить: 1118) звільнення від покарання особи, яка засуджена за діяння, караність якого законом усунена (ч. 2 ст. 74 Кримінального кодексу України)
1119) Частина 1 ст. 149 Кримінального кодексу України «Торгівля людьми» містить вказівку на такий спосіб вчинення кримінального правопорушення: 1119) використання матеріальної залежності потерпілого
1120) Вина у складі кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство», виражається у формі: 1120) прямого або непрямого умислу
1121) З якого віку настає кримінальна відповідальність за вчинення умисного вбивства, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України: 1121) з 14
1122) Викрадення, привласнення чи вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів та інших речовин, відповідно до ст. 313 Кримінального кодексу України вчиняються: 1122) лише умисно
1123) Максимальний вік малолітньої дитини, за умисне заподіяння смерті якій встановлена кримінальна відповідальність відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, становить: 1123) 14 років
1124) В Україні знижений вік кримінальної відповідальності встановлено у: 1124) 14 років
1125) Згідно зі ст. 310 Кримінального кодексу України «Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель» для притягнення особи до кримінальної відповідальності потрібно встановити: 1125) посів або вирощування рослин снотворного маку в кількості від ста до п’ятисот чи конопель у кількості від десяти до п’ятдесяти
1126) Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи (ст. 353 Кримінального кодексу України) є кримінально караним у разі: 1126) самовільного присвоєння владних повноважень або звання службової особи, поєднаного із вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь
1127) Закон України про кримінальну відповідальність визначає такі стадії вчинення кримінального правопорушення: 1127) замах на кримінальне правопорушення, готування до кримінального правопорушення, закінчене кримінальне правопорушення
1128) Чи можливе застосування кількох примусових заходів виховного характеру, у випадку звільнення неповнолітнього, який вчинив кримінальний проступок, від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру? 1128) так
1129) Який строк давності для звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання застосовуються до осіб, які вчинили кримінальний проступок у віці до вісімнадцяти років? 1129) два роки
1130) Жорстоке поводження з тваринами, що не відносяться до хребетних: 1130) не є кримінальним правопорушенням взагалі
1131) В якій нормі міститься роз’яснення істотної шкоди, заподіяної кримінальним  правопорушенням, передбаченим ст. 364 Кримінального кодексу України «Зловживання владою або службовим становищем»? 1131) в нормі передбаченій у примітці до статті 364 Кримінального кодексу України
1132) В якій нормі міститься роз’яснення істотної шкоди у кримінальному правопорушенні, передбаченому ст. 364-1 Кримінального кодексу України «Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми»? 1132) в нормі, передбаченій у примітці до статті 364 Кримінального кодексу України
1133) З якого віку може наставати кримінальна відповідальність за умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання? 1133) з 14
1134) Для кваліфікації діяння за ст. 116 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання» стан сильного душевного хвилювання має бути викликаний: 1134) жорстоким поводженням з боку потерпілого
1135) Який вид рецидиву кримінальних правопорушень  має місце, якщо особа тричі вчинила необережні кримінальні правопорушення, що спричинили загибель людей? 1135) рецидив кримінальних правопорушень відсутній
1136) Особа, яка завдала тяжкої шкоди, яка явно не відповідала небезпечності посягання або обстановці затримання, злочинцю, якого затримувала, підлягає відповідальності: 1136) лише у випадках, передбачених статтями 118,124 Кримінального кодексу України
1137) З якого віку настає кримінальна відповідальність за умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини? 1137) з 14
1138) З якого віку настає кримінальна відповідальність за вбивство через необережність? 1138) з 16
1139) Яке з наведених видів умисних вбивств визнається вчиненим за пом’якшуючих обставин? 1139) умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини
1140) До обставин, що обтяжують покарання, відноситься: 1140) вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою
1141) «Зловживання впливом» за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України є: 1141) нетяжким злочином
1142) Відповідно до примітки статті 364 Кримінального кодексу України «Зловживання владою або службовим становищем» істотна шкода обраховується у: 1142) неоподатковуваних мінімумах доходів громадян
1143) Згідно з Кримінальним кодексом України сукупністю кримінальних правопорушень визнається вчинення особою двох або більше кримінальних правопорушень: 1143) передбачених різними статтями або різними частинами однієї статті Особливої частини Кримінального кодексу України, за жоден з яких її не було засуджено
1144) Згідно з ч. 1 ст. 365-2 «Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги» Кримінального кодексу України кримінальна відповідальність настає: 1144) якщо це завдало істотної шкоди
1145) До обмежувальних заходів, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство, згідно зі ст. 91-1 КК України належить: 1145) заборона листування, телефонних переговорів з особою, яка постраждала від домашнього насильства, інших контактів через засоби зв’язку чи електронних комунікацій особисто або через третіх осіб
1146) Який строк давності виконання обвинувального вироку передбачений для звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання щодо осіб, які вчинили кримінальний проступок у віці до вісімнадцяти років: 1146) два роки
1147) Вкажіть найбільш повний та точний варіант законодавчого визначення продовжуваного кримінального правопорушення: 1147) кримінальне праворушення, яке складається з двох або більше тотожних діянь, об’єднаних єдиним кримінально протиправним наміром
1148) Військовослужбовці, засуджені до службового обмеження, арешту або тримання в дисциплінарному батальйоні, в разі визнання їх непридатними до військової служби за станом здоров’я: 1148) звільняються від покарання
1149) Шкода у статті 364-1 Кримінального кодексу України «Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми» може бути: 1149) лише майнового характеру
1150) Шкода у статті 365 Кримінального кодексу України «Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу» може бути: 1150) лише майнового характеру
1151) Шкода у статті 365-2 Кримінального кодексу України «Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги» може бути: 1151) лише майнового характеру
1152) Шкода у статті 367 Кримінального кодексу України «Службова недбалість» може бути: 1152) лише майнового характеру
1153) Предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 Кримінального кодексу України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів», може бути: 1153) автомобілі легкові
1154) Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців замість позбавлення волі не може застосовуватися до осіб: 1154) які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі
1155) Яка з перелічених ознак утворює кваліфікований склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини»? 1155) діяння, здійснюване протягом тривалого часу
1156) Скільки додаткових покарань може бути приєднано до основного покарання, призначеного за сукупністю кримінальних правопорушень? 1156) незалежно від кількості ті додаткові покарання, які призначені судом за кримінальні правопорушення, у вчиненні яких особу було визнано винною
1157) У якій нормі Кримінального кодексу України предметом кримінального правопорушення визначене чуже майно, що має особливу культурну цінність? 1157) ст. 193 Кримінального кодексу України (“Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї”)
1158) Чи передбачено настання наслідків у ч. 1 ст. 370 Кримінального кодексу України “Провокація підкупу”? 1158) не передбачено
1159) Назвіть кримінальне правопорушення у сфері службової діяльності, суспільно небезпечне діяння якого полягає у підробленні документів: 1159) службове підроблення
1160) За яких умов особа, що вчинила кримінальне правопорушення у стані осудності, за чинним Кримінальним кодексом України не підлягає покаранню через психічну хворобу? 1160) особа, яка до постановлення вироку захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними
1161) Частина 1 ст. 149 Кримінального кодексу України «Торгівля людьми» містить вказівку на такий спосіб вчинення кримінального правопорушення: 1161) підкуп третьої особи, яка контролює потерпілого, для отримання згоди на його експлуатацію
1162) Які дії, відповідно до положень Кримінального кодексу, НЕ визнаються вимаганням неправомірної вигоди: 1162) підбурення особи на пропонування, обіцянку чи надання неправомірної вигоди або прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання такої вигоди, щоб потім викрити того, хто пропонував, обіцяв, надав неправомірну вигоду або прийняв пропозицію, обіцянку чи одержав таку вигоду
1163) До виду звільнення від кримінальної відповідальності відноситься: 1163) звільнення у зв’язку з передачею особи на поруки
1164) До обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння, відноситься: 1164) діяння, пов’язане з ризиком
1165) Якщо злочин спільно вчинили декілька осіб (три і більше), які заздалегідь, тобто до початку кримінального правопорушення, домовилися про спільне його вчинення на виконання плану, відомого всім співучасникам, з розподілом ролей, це кримінальне правопорушення вважається вчиненим: 1165) групою осіб за попередньою змовою
1166) Як у Кримінальному кодексі України визначається співучасник, що заздалегідь обіцяв придбати чи збути предмети, здобуті кримінально протиправним шляхом? 1166) пособник
1167) За яке із вказаних діянь встановлена відповідальність ч. 1 ст. 320 Кримінального кодексу України «Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів»? 1167) порушення правил посіву
1168) Особа, яка під час вчинення кримінального правопорушення, через наявний у неї психічний розлад, не була здатна повною мірою усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними, визнається: 1168) обмежено осудною
1169) До якої категорії тяжкості належить кримінальне правопорушення, за яке у санкції відповідної статті Кримінального кодексу України передбачене лише одне основне покарання у виді штрафу в розмірі від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян? 1169) нетяжкий злочин
1170) Обов’язковою ознакою добровільної відмови при незакінченому злочині Кримінальний кодекс України визначає: 1170) остаточність
1171) В якому випадку, відповідно до Кримінального кодексу України, дія або бездіяльність особи, що заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам, визнається правомірною? 1171) якщо вона була вчинена з метою виконання законного наказу або розпорядження
1172) В яких випадках кримінальне правопорушення вважається вчиненим на території України? 1172) якщо хоча б один зі співучасників діяв на території України
1173) Кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність на час, що діяв: 1173) на час вчинення цього діяння
1174) Примусові заходи медичного характеру застосовуються до: 1174) осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння у стані неосудності; осіб, які вчинили кримінальні правопорушення у стані осудності, але до постановлення вироку захворіли на психічну хворобу, а також до обмежено осудних
1175) Які з перелічених заходів можуть бути застосовані судом до особи, визнаної обмежено осудною? 1175) примусові заходи медичного характеру
1176) При призначенні покарання у виді позбавлення волі на який строк суд може звільнити засуджену особу від відбування покарання з випробуванням? 1176) не більше п’яти років
1177) В якому з названих випадків, згідно зі ст. 35 Кримінального кодексу України, повинні враховуватись повторність, сукупність та рецидив кримінальних правопорушень? 1177) кваліфікації кримінальних правопорушень
1178) Відповідно до ст. 197 Кримінального кодексу України порушення обов’язків щодо охорони майна є кримінально караним у разі: 1178) якщо це спричинило тяжкі наслідки для власника майна
1179) Згідно зі ст. 310 Кримінального кодексу України незаконний посів або вирощування яких рослин тягне за собою кримінальну відповідальність? 1179) конопель
1180) Одним зі способів вчинення кримінального правопорушення «Протидія законній господарській діяльності» передбачено у ч. 1 ст. 206 Кримінального кодексу є: 1180) погроза знищення майна потерпілого чи близьких йому осіб
1181) За незаконне вчинення якого з зазначених діянь щодо вогнепальної зброї встановлена кримінальна відповідальність? 1181) зберігання
1182) «Відкрите викрадення чужого майна» за чинним Кримінальним кодексом України визначається як: 1182) грабіж
1183) За яке кримінальне правопорушення НЕ передбачена відповідальність статтями розділу III Особливої частини КК України «Злочини проти волі, честі та гідності особи»? 1183) обмеження волі людини
1184) Повторність відсутня, якщо: 1184) за раніше вчинене кримінальне правопорушення особу було звільнено від кримінальної відповідальності за підставами, встановленими законом, або якщо судимість за це кримінальне праворушення було погашено або знято
1185) Відповідно до частини 1 статті 25 Кримінального кодексу України, видами необережності є: 1185) кримінальна протиправна самовпевненість та кримінальне протиправна недбалість
1186) Перевищенням меж крайньої необхідності є умисне заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, якщо така шкода: 1186) є більш значною, ніж відвернена шкода
1187) Назвіть одну з кваліфікуючих ознак кримінального правопорушення, що передбачена ч. 1 ст. 270-1 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства». 1187) вчинення дій загальнонебезпечним способом
1188) Якщо громадянин України вчинив злочин за її межами і там зазнав за нього покарання: 1188) він не може бути притягнений в Україні до кримінальної відповідальності за це кримінальне правопорушення
1189) Застосуванню якого заходу можуть підлягати особи, визнані судом неосудними, які вчинили кримінальне правопорушення у стані осудності, але до постановлення вироку захворіли на психічну хворобу, після їх одужання? 1189) направлені на відбування покарання, яке їм буде призначено
1190) Особа без громадянства, що постійно проживає в Україні, яка вчинила кримінальне правопорушення за її межами: 1190) підлягає відповідальності за Кримінальним кодексом України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України
1191) Відповідно до Кримінального кодексу України, особа може бути притягнена до кримінальної відповідальності за те саме кримінальне правопорушення: 1191) не більше одного разу
1192) Згідно з ч. 5 ст. 3 Кримінального кодексу України закони України про кримінальну відповідальність повинні відповідати: 1192) положенням, що містяться в чинних міжнародних договорах, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України
1193) Відповідно до примітки ст. 354 Кримінального кодексу України «Підкуп працівника підприємства, установи чи організації» обіцянка неправомірної вигоди містить інформацію: 1193) про спосіб надання неправомірної вигоди
1194) За ч. 1 ст. 1 Кримінального кодексу України одним із його завдань є: 1194) правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина
1195) Суд приймає рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням у випадку затвердження угоди про примирення, якщо сторонами угоди узгоджено покарання у виді: 1195) виправних робіт, а також узгоджено звільнення від відбування покарання з випробуванням
1196) Для здійснення завдань Кримінального кодексу України, останній визначає, що до осіб, які вчинили кримінальні правопорушення застосовуються: 1196) покарання
1197) Що з переліченого відповідає ознаці покарання, яка визначена законом: 1197) воно є заходом примусу
1198) Відповідно до чинного Кримінального кодексу України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення: 1198) доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду
1199) Вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад кримінального правопорушення, передбаченого цим Кодексом, за чинним Кримінальним кодексом України є підставою: 1199) кримінальної відповідальності
1200) Відповідно до чинного Кримінального кодексу України особа не може бути піддана покаранню: 1200) доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду
1201) Якщо вину особи у вчиненні кримінального правопорушення буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду, така особа: 1201) вважається винуватою у вчиненні кримінального правопорушення і може бути піддана кримінальному покаранню
1202) Суд приймає рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням у випадку затвердження угоди про визнання вини, якщо сторонами угоди узгоджено покарання у виді: 1202) обмеження волі, а також узгоджено звільнення від відбування покарання з випробуванням
1203) Кваліфікуючою ознакою у ч. 2 ст. 328 Кримінального кодексу України «Розголошення державної таємниці» є вчинення діяння: 1203) що спричинило тяжкі наслідки
1204) Які закони про кримінальну відповідальність, що набрали чинності, включаються до Кримінального кодексу України? 1204) прийняті після набрання чинності цим Кодексом
1205) Виключно Кримінальним кодексом України визначаються: 1205) кримінальна протиправність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки
1206) Кваліфікуючою ознакою у ч. 2 ст. 329 Кримінального кодексу України «Втрата документів, що містить державну таємницю» є вчинення діяння: 1206) що спричинило тяжкі наслідки
1207) Які закони України за чинним Кримінальним кодексом України повинні відповідати положенням, що містяться в чинних міжнародних договорах, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України? 1207) закони про кримінальну відповідальність
1208) Працівник фондової біржі, відповідальний за програмне забезпечення роботи цієї біржі, який вніс неправдиві відомості до електронної бази даних, може виступати суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 222-1 Кримінального кодексу України «Маніпулювання на фондовому ринку»? 1208) так, якщо він є службовою особою учасника фондового ринку
1209) Ознаками основного складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 342 «Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» Кримінального кодексу України, охоплюється: 1209) опір
1210) Кримінальний закон набирає чинності не раніше: 1210) дня його опублікування
1211) Кримінальна протиправність діяння визначається законом про кримінальну відповідальність, що діяв: 1211) на час вчинення цього діяння
1212) Караність діяння визначається законом про кримінальну відповідальність, що діяв: 1212) на час вчинення цього діяння
1213) За чинним Кримінальним кодексом України, який кримінальний закон підлягає застосуванню для визначення кримінально-правових наслідків діяння? 1213) той, який діяв на час вчинення цього діяння
1214) Способом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 313 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням, визнається: 1214) викрадення
1215) За чинним Кримінальним кодексом України визнання особи обмежено осудною може бути підставою для застосування? 1215) примусових заходів медичного характеру
1216) Час вчинення особою дії або бездіяльності, передбаченої законом про кримінальну відповідальність, є часом вчинення: 1216) кримінального правопорушення
1217) Зворотну дію в часі має закон про кримінальну відповідальність, що: 1217) скасовує кримінальну протиправність діяння
1218) Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до: 1218) набрання таким законом чинності
1219) Кримінальний закон, який має зворотну дію у часі, поширюється на осіб: 1219) які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість
1220) Відповідно до чинного Кримінального кодексу України НЕ має зворотної дії в часі закон про кримінальну відповідальність, що: 1220) що встановлює кримінальну протиправність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи
1221) Закон про кримінальну відповідальність, що частково пом’якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, а частково посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, має зворотну дію у часі лише в частині: 1221) що пом’якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи
1222) Якщо після вчинення особою діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України, закон про кримінальну відповідальність змінювався кілька разів, який закон має зворотну дію в часі? 1222) той, що скасовує злочинність діяння, пом’якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи
1223) Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює кримінальну протиправність діяння: 1223) не має зворотної дії в часі
1224) Закон про кримінальну відповідальність, що посилює кримінальну відповідальність: 1224) не має зворотної дії в часі
1225) Чи має Закон про кримінальну відповідальність, що погіршує становище особи, зворотну дію в часі? 1225) не має зворотної дії в часі
1226) Якщо після вчинення особою діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України, закон змінювався кілька разів, який із названих нижче законів НЕ має зворотної дії в часі: 1226) що встановлює кримінальну протиправність діяння
1227) У якому варіанті відповіді правильно вказані форми вини: 1227) умисел і необережність
1228) Які ознаки утворюють кваліфікований склад кримінального правопорушення, передбачений ч. 2 ст. 373 Кримінального кодексу України «Примушування давати показання»? 1228) застосування насильства або знущання над особою, за відсутності ознак катування
1229) Особа, яка вчинила діяння, що лише формально містить ознаки кримінального правопорушення, але через малозначність не становить суспільної небезпеки: 1229) не підлягає кримінальній відповідальності
1230) За чинним Кримінальним кодексом України особа не підлягає кримінальній відповідальності за вчинення діяння, що лише формально містить ознаки кримінального правопорушення, тому що воно: 1230) не становить суспільної небезпеки
1231) Яка дія або бездіяльність за чинним Кримінальним кодексом України не становить суспільної небезпеки? 1231) що не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі
1232) За якими критеріями відповідно до чинного Кримінального кодексу України визначається ступінь тяжкості злочину? 1232) визначається видом і розміром передбаченого за нього в законі покарання
1233) Яким за ступенем тяжкості є злочин, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м’яке покарання, за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян? 1233) нетяжким злочином
1234) Яким за ступенем тяжкості є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п’яти років? 1234) нетяжким злочином
1235) Яким за ступенем тяжкості є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років? 1235) тяжким злочином
1236) За чинним Кримінальним кодексом України злочином якого ступеня тяжкості є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п’ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі? 1236) особливо тяжким злочином
1237) Виготовлення символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів тягне кримінальну відповідальність за ст. 436-1 Кримінального кодексу України «Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів», якщо вона відтворюється: 1237) у сувенірній продукції з використанням символіки комуністичного тоталітарного режиму, символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму
1238) У складі кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 373 Кримінального кодексу України «Примушування давати показання», суб’єкт визнається: 1238) спеціальним
1239) Готування до кримінального правопорушення та замах на кримінальне правопорушення за чинним Кримінальним кодексом України визнається: 1239) незакінченим кримінальним правопорушенням
1240) Який захід кримінально-правового характеру може застосовуватись до неосудної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення у стані осудності, але до постановлення вироку захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними? 1240) примусові заходи медичного характеру
1241) Готуванням до кримінального правопорушення згідно з чинним Кримінальним кодексом України може бути: 1241) змова на вчинення кримінального правопорушення
1242) Який вид незакінченого кримінального правопорушення за чинним Кримінальним кодексом України утворює змова на вчинення кримінального правопорушення? 1242) готування до кримінального правопорушення
1243) Який вид незакінченого кримінального правопорушення за чинним Кримінальним кодексом України утворює підшукування або пристосування засобів чи знарядь вчинення кримінального правопорушення? 1243) готування до кримінального правопорушення
1244) Який вид незакінченого кримінального правопорушення за чинним Кримінальним кодексом України утворює усунення перешкод для вчинення кримінального правопорушення? 1244) готування до кримінального правопорушення
1245) Підшукування співучасників для вчинення кримінального правопорушення є стадією: 1245) готування до кримінального правопорушення
1246) Підшукування або пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників або змова на вчинення кримінального правопорушення, усунення перешкод відповідно до чинного кримінального законодавства є: 1246) формами умисного створення умов для вчинення кримінального правопорушення
1247) За чинним Кримінальним кодексом України готування до кримінального правопорушення передбачає лише таку форму вини: 1247) вина у формі умислу
1248) За готування до якого злочину НЕ настає кримінальна відповідальність за чинним Кримінальним кодексом України? 1248) злочину, за який статтею Особливої частини Кримінального Кодексу України передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до двох років або інше, більш м’яке покарання
1249) Що з наведеного НЕ може відноситись до неправомірної вигоди відповідно до примітки ст. 364-1 Кримінального кодексу України? 1249) субсидії
1250) Чи передбачено настання наслідків як кваліфікуючої ознаки провокації підкупу відповідно до ч. 2 ст. 370 Кримінального кодексу України? 1250) не передбачено
1251) За чинним Кримінальним кодексом України НЕ є ознакою замаху на кримінальне правопорушення: 1251) вчинення особою діяння з непрямим умислом
1252) За чинним Кримінальним кодексом України безпосередня спрямованість діяння на вчинення кримінального правопорушення є ознакою: 1252) замаху на кримінальне правопорушення
1253) За чинним Кримінальним кодексом України недоведеність особою кримінального правопорушення до кінця з причин, що не залежали від її волі є ознакою: 1253) замаху на кримінального правопорушення
1254) За чинним Кримінальним кодексом України замах на кримінальне правопорушення передбачає лише таку (наступну) форму вини: 1254) прямий умисел
1255) Які види звільнення від кримінальної відповідальності можуть бути застосовані лише до неповнолітніх? 1255) звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру
1256) Які види води визначені предметом у складі кримінального правопорушення, передбаченого ст. 188-1 Кримінального кодексу України «Викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання»? 1256) гаряча або питна вода
1257) Закінченим є замах на кримінальне правопорушення, якщо особа виконала: 1257) усі дії, які вважала необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від її волі
1258) Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів кваліфікується як: 1258) службове підроблення;
1259) Як вчинення особою незакінченого кримінального правопорушення впливає на призначення їй покарання? 1259) призначається лише певна частина від строку або розміру максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого санкцією статті Особливої частини Кримінального кодексу України
1260) У складі кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 372 Кримінального кодексу України «Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності», суб’єкт є: 1260) спеціальним
1261) Штраф може застосовуватися як: 1261) основне або додаткове покарання
1262) Яка з числа названих ознак добровільної відмови при замаху на вчинення кримінального правопорушення закріплена у її законодавчому визначенні? 1262) остаточне припинення особою замаху на кримінальне правопорушення
1263) Які правові наслідки передбачені чинним Кримінальним кодексом України щодо особи, яка добровільно відмовилася від доведення кримінального правопорушення до кінця? 1263) особа підлягає кримінальній відповідальності, якщо фактично вчинене нею діяння містить склад іншого кримінального правопорушення
1264) Які кримінально-правові наслідки настають для особи, яка добровільно відмовилась від доведення кримінального правопорушення до кінця, не вчинивши при цьому іншого кримінального правопорушення? 1264) така особа не підлягає кримінальній відповідальності
1265) Ким відповідно до ч. 1 ст. 11 Кримінального кодексу України «Поняття кримінального правопорушення» має бути вчинене діяння для того, щоб вважатися кримінальним правопорушенням? 1265) суб’єктом кримінального правопорушення
1266) До ознак суб’єкта кримінального правопорушення відноситься: 1266) осудність
1267) Фізична осудна особа, яка вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, кримінальне правопорушення, суб’єктом якого може бути лише певна особа, чинним законодавством визначається як: 1267) спеціальний суб’єкт кримінального правопорушення
1268) Як визначається здатність особи під час вчинення кримінального правопорушення усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними? 1268) осудність
1269) Який державний орган визнає особу обмежено осудною? 1269) суд
1270) До ознак неосудності чинне кримінальне законодавство відносить: 1270) неможливість (нездатність) особи під час вчинення діяння керувати своїми діями
1271) Згідно з ч. 2 ст. 50 Кримінального кодексу України «Поняття покарання та його мета» метою покарання є: 1271) запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень засудженим
1272) При складанні покарань за сукупністю вироків остаточний строк покарання за загальним правилом не може перевищувати: 1272) максимального строку, встановленого для даного виду покарання в Загальній частині Кримінального кодексу України
1273) При призначенні покарання неповнолітньому суд, крім обставин, передбачених у статтях 65–67 Кримінального кодексу України, враховує: 1273) умови його життя та виховання
1274) Сума заборгованості зі сплати коштів на утримання дітей, як умова настання відповідальності за ст. 164 Кримінального кодексу України «Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей», має складати: 1274) сукупно суму виплат за три місяці відповідних платежів
1275) За чинним Кримінальним кодексом України визнання особи обмежено осудною враховується судом при: 1275) призначенні покарання
1276) Діяння, як ознака об’єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 374 Кримінального кодексу України «Порушення права на захист», може виражатися у формі: 1276) недопущення захисника
1277) У складі кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 374 Кримінального кодексу України «Порушення права на захист», суб’єкт кримінального правопорушення визнається: 1277) спеціальним
1278) У якій з наведених дій виражається кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 398 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи»? 1278) погроза вбивством щодо захисника у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги
1279) За чинним Кримінальним кодексом України суд НЕ може призначити більш м’яке покарання, ніж передбачено законом, у випадках: 1279) засудження за корупційне кримінальне правопорушення
1280) У ч. 2 ст. 369-2 «Зловживання впливом» Кримінального кодексу України кримінальну відповідальність встановлено за: 1280) одержання неправомірної вигоди
1281) Відповідно до положень Кримінального кодексу України під особою, яка працює на користь підприємства, установи, організації у ст. 354 «Підкуп працівника підприємства, установи чи організації», слід розуміти особу: 1281) яка виконує роботу або надає послугу відповідно до договору з таким підприємством, установою, організацією
1282) Дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, НЕ є кримінальним правопорушенням тільки тоді, якщо вона: 1282) не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі
1283) Відповідно до чинного Кримінального кодексу України добровільна відмова при незакінченому кримінальному правопорушенні – це: 1283) обставина, за наявності якої та визначених в Кримінальному кодексі України умов, особа не підлягає кримінальній відповідальності
1284) Відповідно до чинного Кримінального кодексу України особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, виконуючи спеціальне завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи організації, підлягає кримінальній відповідальності лише за вчинення: 1284) умисного особливо тяжкого злочину, поєднаного з насильством над потерпілим або умисного тяжкого злочину, пов’язаного з спричиненням тяжкого тілесного ушкодження потерпілому або настанням інших тяжких або особливо тяжких наслідків
1285) В якому випадку перевищення меж необхідної оборони вважається кримінально караним відповідно до Кримінального кодексу України? 1285) у разі умисного вбивства або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень при перевищенні меж необхідної оборони
1286) У разі несплати штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян та відсутності підстав для розстрочки його виплати суд замінює несплачену суму штрафу покаранням у виді: 1286) громадських робіт із розрахунку одна година громадських робіт за один установлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян
1287) У разі несплати штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян та відсутності підстав для розстрочки його виплати суд замінює несплачену суму штрафу покаранням у виді: 1287) виправних робіт із розрахунку один місяць виправних робіт за двадцять установлених законодавством неоподатковуваних мінімум доходів громадян
1288) Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу може бути призначене в разі засудження особи за: 1288) вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину
5/5 - (1 vote)